Gospod traži račun od ljudi

Gospod traži račun od ljudiUredi

  • 20 Idi, narode moj, vrati se
kući
i zatvori za sobom oba
krila.
Sakrij se na čas,
dok prođe srdžba,
  • 21 jer evo GOSPODA koji izlazi
iz svog boravišta
za iskati račun o
njihovim zločinima
u stanovnika zemlje.
I zemlja će pustiti da se pojavi
krv,
ona će prestati skrivati
žrtve.
  • 27 1 U onaj dan, GOSPOD će
priteći sa svojim očeličenim ma-
čem, ogromnim,
moćnim
protiv Levijatana, zmije
neuhvatljive,
protiv Levijatana, zmije
prepredene,
on će ubiti Zmaja morskog[187].