Gospod će skršiti Asiriju

Gospod će skršiti AsirijuUredi

  • 24 GOSPOD, svemogući,
dao je ovu prisegu:
” To što sam ja riješio zbiće se,
to što sam ja odlučio ispuniće se.
  • 25 Ja ću skršiti Asiriju u mojoj
zemlji,
ja ću ju zgaziti na mojim pla-
ninama.
Onima koji ga nosiše, njegov
*jaram biće skinut,
njegov će teret biti odložen
s njihovih leđa. “
  • 26 Takva je odluka donesena
na suprot cijeloj zemlji.
Takava je ruka ispružena
protiv svim narodima.
  • 27 Kad GOSPOD, sve-
mogući, je donio takvu odluku,
ko bi ju mogao slomiti?
Kad on ispruži ruku,
ko će mu ju povući?