Gazeli (Ćatić)/V

Gazel V
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Sofo ne pozna slasti, što ljud'ma vino ih nudi,
Sofo prezire čašu - utjehu brižnije ljudi.

A vino otkriva tajne i veo s prirode c'jele,
U njemu sveta krvca blagoga Mesije rudi.

Vino su nekada pili svi silni veliki dusi,
Kapljica njegova da im u srcu ljubav budi.

Vino je i Hafiz pio, kadno je u đulđešt - gaju
Sapir'o hrđu grijeha sa svojih bolnih grudi.

Krčmaru, ponesi pehar! I ja ću sada piti -
Za vinom vječnim Musa od žeđe evo ludi!