Gazeli (Ćatić)/II

Gazel II
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Iz plamena besmrtnosti ja sam iskra živa -
I seraf se i satana u mom biću skriva.

Izmeđ' laži i Istine jošte od iskona
U meni se ljuta borba bez prestanka zbiva.

Tijelo mi je šaka praha s vodom zakuhana,
Al' k'o lanac na zemaljsku kuglu me prekiva.

A duša mi poput orla slobodna i smjela
Preko međa vasione u beskrajnost pliva.

C'jela narav, c'jeli bitak u mom biću živi,
Moje biće k'o kaplja se u Jedinstvu sliva.

Ja sam d'jete Adamovo, ja pjesnik i prorok,
Povjesnica moga sv'jeta u mom njedru sniva.

Gle, o, Musa, na Sinaju tvojih ideala
Vječno Sv'jetlo iza tamnog vela se otkriva!