Gazel o Mostaru


Ko bi mog'o opjevati redom

Podaci o tekstu
Autor Derviš-paša Bajezidagić
Naslov Gazel o Mostaru
Podnaslov
Iz
Izdavač {{{IZDAVAČ}}}
Izdanje
Vrijeme nastanka
Datum izdanja
Mjesto izdanja
Prevodilac
Originalni naslov "Gazel o Mostaru"
Originalni podnaslov Derviš-paša Bajezidagić
Originalno mjesto nastanka {{{ORIGINALNO MJESTO NASTANKA}}}
Izvor
Kratak opis Pjesma opisuje Mostar i sve njegove ljepote, uključujući Stari most i Neretvu
Članak na Wikipediji
Status obrade
nepoznat 
Pažnja: Za ovaj status obrade ne postoji šablon.

Slika
Datoteka:Dervis-pasa Bajezidagic

Sve ljepote divnoga Mostara?

Zar se čudiš, srce, što ga ljubim

Sa ljubavlju sinovskoga žara?


O, ne ima na ovome sv'jetu,

Ako nema sred bajnoga raja,

Bistre vode i svježega zraka

Što čovjeka sa zdravljem opaja!


Ko ga gleda, život mu se mladi,

A duša mu u nasladi pliva.

Svaki kraj mu i svako mjestašce

Zadivljene oči podraživa.


S voćem, vodom i ostalim miljem

On je druga Sirija na sv'jetu,

E bi rek'o da je rajska bašča,

Ko ga vidi u majskome cv'jetu.


S dvije kule velika ćuprija

Pružila se preko r'jeke čarne,

Te sa svojim velebnijem lukom

Pričinja se poput dûge čarne.


Cio svijet da obiđeš redom,

Ne bi naš'o onakova svijeta.

On je majdan darovitih ljudi,

Šeher Mostar ures je sv'jeta.


To je gnijezdo slavnijeh junaka

I na peru i na bojnom maču;

K'o odvazda, i sada iz njega

S dana na dan velikani skaču.


Neka šute indijske papige,

Neka svoje ne kazuju glase,

O, Dervišu! Ti si danas slavuj

Koji pjeva svog Mostara krase.