Ehli-Islam (kraj 19. i početak 20. stoljeća) - pseudonim autora „Bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini“.