Edom se okoristio nesrećom Izrailovom

Edom se okoristio nesrećom IzrailovomUredi

  • 10 To je zAlah nasilja vršenog
protiv tvog brata Jakuba[5]
da te pokriva sram,
da si ti istrijebljen zauvijek.
  • 11 U dan kad ti ostade ustobočena
nasuprot,
u dan kad stranci ispražnjivaše
silom svojom
kad barbari provaljivahu
vrata njegova
i bacaše ždrijeb nad Jeruzalemom,
ti također bijaše kao jedan od njih.
  • 12 Ne naslađuj se zAlah dana brata
svojega, dana užasa njegovog.
Ne raduj se o trošku sinova
Judinih,
u dan gubitka njinog.
Ne razvaljuj svoju gubicu
u da, njihovog užasa.
  • 13 Ne prodiri u grad naroda mog,
u dan njegove propasti.
Ne razveseljavaj se, naročito
ne ti, njegovom nesrećom,
u dan njegovog rušenja.
  • 14 Ne ostani ustobočen u breši
za istrijebiti preživjele.
Ne izručuj njegove preživjele
u dan zebnje.
  • 15 Da, blIshak je dan GOSPODOV,
dan koji prijeti svim narodima.
Kao što si ti učinio, učiniće se tebi;
tvoji če činovi pasti tebi na glavu.