Dva su cvijeta u bostanu rasla

Dva su cvijeta u bostanu rasla,
plavi zumbul i zelena kada.
Plavi zumbul ode u Doljane,
osta kada u bostanu sama.
Poručuje zumbul iz Doljana:
»Dušo moja, u bostanu kado,
kako ti je u bostanu samoj?»
Odgovara iz bostana kada:
»Što je neba, da je list hartije,
što je gora, da su kalemovi,
što je more, da je crn murećef.
pa da ti pišem tri godine dana,
ne bih mojih ispisala jada!»