Duhni vjetre malo sa Neretve

Duhni vjetre malo sa Neretve,
pa rastjeraj maglu po Mostaru!
Da ja vidim svoju milu Maru!
Bil' se Mara, poljubiti dala?
«Kakva bi se ja djevojka zvala,
kada se ne bi poljubiti dala?!»