Šantićeve pjesme 1888.


Divna je zora

Kad jutrom s gora

Razgoni mrak

Divno je sunce

Kad na vrhunce

Rasiplje zrak

Divno je cvijeće,

U njemu sreće

Gledamo lik

Al' ništa nije

Da dušu grije -

Kô pjesme klik.

U Mostaru, 19. maja 1889.