Da sam onaj tihi lahor

Da sam onaj tihi lahor
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Da sam onaj tihi lahor,
Što u sabah puše
I omamni miris krade
S katmera i ruže,

Svake zore ja bih tebi -
Svom najdražem cv'jetu...
S tvoje kose mirise bih
Nosio po sv'jetu.

O tebi bih svakom prič'o,
Nek taj svijet znade:
Kakvih draži, kakvih čara
Naš Istok imade!