Bosiok se s rosom zamjerio

Bosiok se s rosom zamjerio

Bosiok se s rosom zamjerio:
– Medna roso, kad ćeš pasti na me?
Bosioku rosa odgovara:
– Zadržah se jade gledajući,
kako aga svoju kadu kara:
– Kazuj, kado, gdje si sinoć bila
i s kime si sanak boravila?
Đuzel-kada agi odgovara:
– Eto sablje, evo moje glave!
Ja sam bila, sanak boravila,
kod prvoga kod sevdaha svoga,
jer me majka za nedraga dala!

Izvor: Isaković, Alija (1990). Biserje: Antologija muslimanske književnosti (2. izdanje). Opatija: IRO "Otokar Keršovani".