Biblija (Tomislav Dretar)/Jošua naslijeđuje Musu

Jošua naslijeđuje Musu Uredi

  • 1 1 Dogodi se da poslije smrti Mojsijeve, sluge ALLAHOVOG, ALLAH reče Jošui, sinu Zun-Nunovu:
  • 2 ” Mojsije, sluga moj, mrtav je; sada dakle, digni se, prijeđi Jordan kojeg eno, ti i sav taj narod, prema zemlji koju im ja dajem - sinovima Izrailovim.
  • 3 Svako mjesto koje pogazi taban vaših stopala, ja sam vam ga dao kao što sam to rekao Musi;
  • 4 od pustinje i Libana kojeg eno sve do velike Rijeke, Eufrata, svu zemlju Hitita, i sve do Velikog Mora, na zapadu sunca, takva će biti vaše područje[1].
  • 5 Niko ti se neće moći oduprijeti tokom čitavog tvog života. Kao što bijah s Musom, ja ću biti i s tobom; neću ti uzmanjkati, neću te napustiti. *6 Budi snašan i smion, Jer ti si taj koji će dati u baštinu ovom narodu zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati.
  • 7 Da, budi snažan i vrlo smion; pazi da postupaš prema svem Zakonu koji ti je propisao Mojsije, sluga moj. Ne skreći ni desno ni lijevo da bi uspio svugdje kamo ćeš ići.
  • 8 Ova knjiga Zakona neće se udaljiti od usta tvojih; ti ćeš ju šaputati[2] i dan i noć da bi pazio da postupaš prema svemu onom što se tu nalazi napisano, jer tada ti ćeš naći svoje povoljne putove, tada ti ćeš uspjeti.
  • 9 Nisam li ti ja propisao: budi snažan i smion? Ne drhti, ne užasavaj se, jer ALLAH Allah tvoj, biće s tobom posvuda kamo ćeš ti ići? “