Biblija (Tomislav Dretar)/Bilješke

Suma bilježaka uz biblijske knjige - još nedopunjena i nelektorirana bosanskim pravopisomUredi

Bilješke uz StvaranjeUredi

[1]Drugi prijevod U početku, Bog stvori nebo i zemlju [2]dah ili duh Božji ili još siloviti vjetar. [3]Za Izraelite dan je počinjao o zalasku sunca. [4]Čvrsti luk koji, prema jednoj staroj koncepciji, odjeljuje donje od gornjih voda. [5]Dajući zvijezdama ime svjetlila, biblijski tekst indicira njihovu esencijalnu funkciju, koja je osvjetljavanje zemlje. Ono se tako suprotstavlja religijama koje diviniziraju zvijezde. [6]Blagoslov Božji je shvaćen kao jedna moć koja daje život (30.27, 30; Jb 1.10; 42,12). [7]Hrana dana čovjeku ovdje je predstavljena kao isključivo vegetalna od postanka. Poslije potopa, ona će obuhvaćati također i meso.(9.3). [8]Riječ elementi treba biti shvaena ovdje u jednom vrlo širokom smislu i označava sve što nebo i zemlja sadržavaju. [9]Drugi prijevod: sedmog dana on se odmori od svakog djela [10]Vjerojatno se radi o vodi koju je Bog učinio da izbija na suhu i ne obrađenu zemlju, za učiniti život mogućim. [11]Čovjek (na hebrejskom âdâm) je stvoren iz tla (na hebrejskom adâmâ). Dah života pokreće prirodni život čovjekov ( Jb 27.3; Po 20.27). [12]Ta hebrejska riječ, koja označava jedno neodređeno područje ili zemlju, ima jedan homonim koji znači uživanje; posjed, pa otud ideja da je vrt u Edenu "raj". [13]Pishôn: nepoznata rijeka; Hawila prema 10.29 radi se o jednom području u Arabiji; prema 25.18 o jednom području blizu Egiptu, na jugu Palestine. [14]bdellium: prirodna mirišljiva smola žute boje; onyx: dragi kamen ( vid. Izl 28.20; Jb 28.16). [15]Guihôn: nepoznata rijeka, treba ju razlikovati od izvora Guihôn u blizini Jeruzalema ( 1Kr 1.33; 38); Kuš obično označava Nubiju ili Etiopiju, ali možda je bilo još jedno područje koje je nosilo to ime u Madijanu (Vidjeti Br. 12.1;Ha 3.7 i bilješku) [16]Tigris i Eufrat su dvije velike rijeke između kojih se prostire Mezopotamija [17]accordée ,fr.= složna, suglasna, dodijeljena ili sukladna, slična. ovdje može još značiti raznovrsna, skladna, opskrbljena (assortie) ili slična (semblable) [18]}Dajući jedno ime životinjama, čovjek manifestira svoju superiornost i svoje gospodstvo nad njima (vidjeti 1.16, 28). [19]Mrtvilo ili dubok san. [20]Ova kratka pjesma izražava na dva načina srodnost čovjeka i žene: prvi putem izraza kost mojih kostiju, meso mojeg mesa (usporediti 2 S 5.1); drugi putem upotrebe rječnika, jer na hebrejskom čovjek se kaže ish ,a žena isha. [21]Može se također razumjeti: ne jedite (plodova) ni s jednog stabla u vrtu. Na taj drugi način žena razumije riječ, namjerno dvosmislenu, izrečenu od zmije. [22]Glas ili šum (korake, usp.2S 5.24; Kr 14.5) [23]ići ćeš na svojem trbuhu: činjenica da puzi, što je prirodno za zmiju, ovdje je predstavljena kao prokletstvo. [24]Adamu: drugi prijevod čovjeku; ali odsustvo člana pred hebrejskom riječju pokazuje da se ovdje radi o jednom vlastitom imenu. [25]Trava poljska ili ono što raste u poljima (uključivši i žetvu) suprotno plodovima drveta (2.16). Redci 17-19 opisuju mučno stanje palestrinskog seljaka. [26]Jedan od nas tj. Bog i njegova nebeska svita (Kr 22.19; Jb 1.6). [27]pozna(ženu): hebrejski oblik koji znači imade seksualni odnos (sa ženom). [28]Hebrejski tekst retka 7 neproziran je i prijevod je nesiguran. [29]Stare verzije imaju razvijeniji tekst: Kain reče svojem bratu Abelu:  » Pođimo u polja «, i, kad su… [30]Glas krvi: drugi prijevod Slušaj ! Krv. [31]koje je otvorilo usta…, krv, to jest koje je upilo krv ili koje je natopljeno krvlju. [32]svoju snagu ili svoje plodove. [33]To je antički zakon osvete koji je tako formuliran ( usp. redak 24); zatim, zakon odmazde ( vid. Egz. 21.23 [34]Nod: Nepoznata zemlja; na hebrejskom, ima igra riječi između tog imena i adjektiva prevedenog s vagabund u redcima 12 i 14. [35]pozna: vidjeti 1 i bilješke. Henok, nepoznati grad [36]Mehujael i Mehujijael dvije su varijante pisanja istog imena ( Francuski tekst donosi Mehouyael i Mehouyael). [37]U francuskom tekstu stoji le livret de famille ,to jest jedna lista potomaka. Ta lista uspostavlja svezu između povijesti Adama i one Noine. [38]okrijepiti ; na francuskom réconforter . na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Noja i na naš način prevedenog glagola – za prokleti zemlju (tle), vidjeti 3.17 [39]Sinovi božji su vjerojatno bića nadmoćna ljudskim, od kojih su pogani načinili bogove, ali koje biblijski autor podvrgava Bogu jedinom. [40]budući predan svojim grješkama: on je samo tijelo: drugi prijevod budući da nije ništa drugo do tijelo [41]Ili istrijebit ću. [42]tj. svako ljudsko biće. [43]Tradicionalni prijevod arka sačinjava jedna hebrejska riječ koja znači sanduk sposoban ploviti na površini vode; isti hebrejski izraz označava također predmet u koji Mojsije bi stavljen prije no što će ga pustiti niz Nil ( vidjeti Izl 2.3). Nasuprot tome, jedna druga hebrejska riječ se tradicionalno podrazumijeva u arka (savez), svetinja opisana u Izl. 25.10 [44]Vidjeti u Glosaru pod MJERE. [45]Ili iskorijeniti. [46]Ti otvori dozvoljavaju vodi zadržanoj svodom (vidjeti 1.6 [47]svako tijelo, to jest svaka živuća životinjska vrsta (usp. 6.19). [48]lakat – Vidjeti u Glosaru MJERE [49]Svi oni… od života ili Svi oni koji bijahu nadahnuti dahom života. [50]Ili iskorijeni. [51]otvori: vidjeti 7.11 [52]planina Ararat ili planine araratske: planinsko područje na sjeveru Asirije, na jugozapadu sadašnjeg Kavkaza. [53]Holocaustes: žrtve paljenice: vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja. [54]Vidjeti 1.22 [55]Trave sazrijevajuće ili vegetacija. Usporediti 1.29,30 i bilješke. [56]Lev. 17.11 [57]nikakvo tijelo tj. niti jedno živo biće. [58]U fr. tekstu l'arc [luk] misleći na l'arc-en-ciel tj. duga [59]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jafet i glagola prevedenog na predloženi način. [60]Ova lista potomstva Nojinog (usporediti 5.1 I bilješku) predstavlja jednu raspodjelu u etničkim i geografskim grupama među nekadašnjim narodima. [61]U mjeri u kojoj se može identificirati vlastita imena koja slijede, sinovi Jafetovi su narodi koji se nastanjuju naročito sjeverno od Mediterana. [62]Prema odlomku koji slijedi, sinovi Šamovi su puk koji nastanjuje jug i istok Mediterana, i sve do ravnine Mezopotamije . [63]sve gradovi: drugi prijevod Kalne, jedan nepoznati grad u Mezopotamiji. [64]Niniva: grad u blizini sadašnjeg Mosula (Irak); Kalah, grad smješten jugoistočno od Ninive. [65]Eber (koji će se ponovo pojaviti u retku 24) je predak Hebreja. [66]Sinovi Semovi su narod koji nastanjuje istok Mediterana ( Siriju, Jordaniju, sadašnju Saudijsku Arabiju). [67]U hebrejskom ima igra riječi između Peleh i zemlja bi podijeljena. [68]Zemlja Šinear, stari naziv za Mezopotamiju. [69]Sinovi Adamovi, tj. potomci. Ova lista, u istom stilu kao ona u 5. Pogl., uspostavlja vezu između povijesti Noje i Abrahama. [70]U hebrejskom ima igra riječi između imena Babilon i glagola prevedenog sa smrsiti. [71]obitelj, tj. potomci. Ta lista, u istom stilu kao ona u poglavlju 5 uspostavlja vezu između povijesti od Sema do Abrahama. [72]Ur ili Kaldejci (Babilonci) grad u Donjoj Mezopotamiji, oko 230 km jugoistočno od Babilonije. [73]Haran: grad u Gornjoj Mezopotamiji, oko 180 km sjevero [74]Lot: nećak Abramov iz obnitelji Saraine (v. 5, vidjeti također 11.27 [75]bića: sluge, robove i stada. [76]Sišem: lokalitet smješten na oko 50 km sjeverno od Jeruzalema. [77]Betel i Air: lokaliteti smješteni oko 15 km na sjever od Jeruzalema. [78]Negev: polupustinjska regija na jugu Palestine, otprilike između Hebrona i Kadeša. [79]Prema 20.12, Sarai bijaše Abramova polu-sestra [80]Negev: vidjeti 12.9 i bilješku Betel, Air vidjeti 12.8 i bilješku. [81]Vidjeti 12.8. [82]Vidjeti u Glosaru pod Amoriti. [83]Riječju braća, Abram podcrtava blisko srodstvo koje ih sjedinjuje, budući da su bili stric i nećak (vidjeti 12.5). [84]Sodomu i Gomoru: dva grada smještena vjerojatno na jugu od Mrtvog mora, čije je uništenje opisano u pogl. 18 [85]o Distriktu (Jordanskom, vidjeti redak 11), čini se da je to opće ime ovdje korišteno kao vlastito zemljopisno ime, usp. 19.17 [86]Hebron: lokalitet smješten jugo [87]Samo neka od tih imena su identificirana: Šinear: Mezopotamija; Eleaza, možda Larsa, grad u Donjoj Mezopotamiji; Elam, kraljevstvo smješteno istočno od Babilonije; Tideal: vjerojatno Tudhalija, hititski kralj. [88]Bera, Birša: ova dva vlastita imena imaju vjerojatno jednu simboličnu vrijednost, jer bi mogli značiti "u zlu", odnosno "u opakosti" . [89]Slano more: Mrtvo more. [90]U redcima 5-8 lokaliteti smješteni između Damaska i juga Negeva, prolazeći Moab. Spomenuti narodi su starinci na tom području. Vidjeti također u Glosaru AMORITI. [91]Vidjeti 13.18 i bilješku. [92]njegov brat: vidjeti 13.8 i bilješku. [93]Melkisedek bijaše ujedno kralj i svećenik, kao i brojni suvereni na Orijentu. [94]U SZ, dîm (desetina) bijaše žrtva od poljoprivrede ( u početku) i uzgoja (po tome ). Ova je žrtva ponuđena Bogu, posredovanjem svećenika i *levita. Ovdje, Abram daje dîm od svega što ima. [95]tvoja plaća; drugi prijevod: tvoja naknada. [96]i baštinika …Damask : hebrejski je tekst nejasan; vjerojatno je da redak 3 daje opći smisao. [97]onaj koji će izići iz utrobe tvoje: hebrejski izraz koji označava dijete koje će se roditi. [98]Hebrejski izraz preveden s pravednim znači potpuno slaganje s Božjom voljom prije no moralnu ispravnost. [99]Ur Kaldejanski: vidjeti 11.28 i bilješku. [100]O ceremonijalu vidjeti Jr 34.18. [101]robovi – tijekom 400 godina aluzija na događaje ispričane u Izl 1-12; Izl 12.40 govori preciznije o 430 godina. [102]oni će izići: vidjeti Izl 12.37-15.21 [103]ti ćeš pridružiti se svojim ocima (ili predcima) ili umrijet ćeš ( usp. Brj 20.24; i 1Kr 1.21 i bilješke) [104]oganj i zublja simboliziraju nazočnost Božju. [105]Usp. 30.1 Taj običaj je također potvrđen u mezopotwmijskom pravu. [106]Šur: vidjeti Izl 15.22 [107]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Ismael (što znači "Bog čuje") i glagola prevedenog s opazio ( ili čuo). [108]Lahai koji me vidi (hebrejski Lahai Rei) : to je vjerojatno staro ime za taj zdenac, što biblijski autor objašnjava jednom igrom riječi na hebrejskom glagolu koji znači vidjeti (redak 13). Kadeš: lokalitet smješten oko 150 km jugo-zapadno Jeruzalemu; Bered: Još neidentificiran lokalitet, vjerojatno u blizini Kadeša. [109]Smisao hebrejske riječi prevedene sa Moćni sporran je; prijevod ovdje slijedi interpretaciju danu po starim grčkim I latinskim verzijama. [110]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Abraham i izraza koji znači otac jednog mnoštva. [111]zemlju tvojih seoba (les miogrations, fr.) ili zemlju gdje ti boraviš. [112]isključen između svojih: taj izraz opisuje isključenje iz plemenske i religiozne zajednice. Isto vrijedi i za susjedne izraze: isključen iz Izraela (Izl 12.15), isključen iz svoje rodbine (Izl 30.33). [113]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Izak i glagola prevedenog s on se nasmija u retku 17 (usp; 18.12 [114]Za Ismaela: ja te uslišavam : ista igra riječi kao u 16.11 [115]Vidjeti u 13.18 i bilješku. [116]trojicu ljudi: u nastavku izvješća, pitanje je čas o trojici ljudi (redci 16,22), čas o GOSPODU (redci 10, 20, 33), čas o dvojici anđela (19.1). Radi se dakle o Gospodu praenom od dvojice anđela, koje je Abraham držao običnim putnicima i koje je primio uz gostoljubivu nomadsku uzrečicu. [117]tvoj sluga, to jest ja. [118]u vrijeme obnavljanja, to jest u proljeće, ili možda u jesen, doba kiša koje dopuštaju obnavljanje prirode; drugi prijevodi iduće godine, ili u isto doba (iduće godine). [119]poče se smijati: vidjeti 17.19 i bilješku. [120]zaniječe ili slaga. [121]Sodoma: vidjeti 13.10 i bilješku. [122]ja sam ga htio upoznati: drugi prijevod ja sam ga odlikovao ili ja sam ga izabrao. [123]pravednik, vidjeti 15.6 i bilješku. [124]Dva anđela: vidjeti 18.2 [125]da ih poznamo: hebrejski izraz znači da imamo seksualni odnos s njima. [126]Sveti zakon gostoprimstva za Lota je nadmašivao svaki drugi razlog. [127]ispravljača krivde: drugi prijevod suca (nap. prev.). [128]Distrikt: vidjeti 13.12 [129]Bogu ne godilo!: drugi prijevodi Oh ! ne, Gospode ili Nemoj Gospodaru! [130]Soar: vidjeti 13.10 i bilješku. Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Soar i pridjeva prevedenog po značenju iz retka 20. [131]stubom od soli: na jugu Mrtvog mora, određene geološke formacije podsjećaju na kipove. [132]otac ili predak [133]Sinovi Amonovi ili Amoniti zaposjedaju jedno područje smješteno na istoku Jordana, na transjordanijskoj ravni. [134]Negev: vidjeti 12.9 i bilješku; Kadeš, vidjeti 16.14 i bilješku; Šur: vidjeti Izl. 15.22 [135]božanstvo: drugi prijevod Bog. [136]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [137]koje joj je Bog bio rekao Vidjeti 18.10; 18.14 i bilješke. [138]Vidjeti 17.19 i bilješku. [139]kruha …otpusti ju: drugi prijevod kruha i mješinu vode koje povjeri Hagari, stavljajući ih na njena pleća. On njoj također povjeri dijete i otpusti ju. [140]pustinja Paranska: pustinja poluotoka Sinajskog, na jugu od Kadeša (vidjeti 16.14 i bilješku). [141]O Abimelehu, vidjeti poglavlje 20. [142]O tom lokalitetu, vidjeti redak 14 i bilješku. Na hebrejskom ima jedna dvostruka igra riječi u redcima 28-31, jer Ber-Ševa se može prevesti kao Bunari-od-Sedmoro ili Bunari-od-Prisege. [143]zemlja Filistinaca, t. j. zemlja gdje se Filistinci trebaju kasnije smjestiti ; vidjeti 26.1 i bilješku. [144]učini zazivanje -: drugi prijevod: Zazva ime Gospodovo. [145]Ne zna se gdje se točno nalazi ta zemlja Morija; stara sirijska verzija govori o zemlji *Amorita, dok jedna židovska tradicija , već predstavljena u 2 Krn 3.1 identificira to podružje s područjem Jeruzalema, naznačenu planinu budući brežuljkom *Siona. [146]holokaust, hebrejska riječ: Daničičev prijevod govori žrtva ili žrtva paljenica (nap.prev.). [147]klanjati se ili samo - klanjati: francuski prijevod ima glagol se prosterner što se prevodi s padati ničice, klanjati [pred], nap. prev. [148]uze…: drugi prijevod on odnese vatru (tj. žeravice u posudi). [149]Bog će znati vidjeti janje: drugi prijevod Bog će sebi sam priskrbiti janje. Vidjeti redak 14 i bilješku. [150]Gospod vidi … Na planini je Bog viđen: drugi prijevod Gospod će si priskrbiti … Na planini Gospodovoj bit će pribavljeno (vidjeti redak 8. ). [151]Vrata svojih neprijatelja, tj. upravljački autoritet kod svojih neprijatelja. [152]Ber-Ševa – vidjeti 21.14 I bilješku. [153]Glavni interes redaka 20-24 čini se počiva u spominjanju Rebeke (redak 23) koja igra važnu ulogu počevši od 24. poglavlja. [154]Hebron, vidjeti redak 13.18 i bilješku. [155]Hitit: vidjeti u Glosaru AMORITI. – Na vrata njegovog grada: trg smješten uz gradska vrata bijaše mjesto javnih sastanaka gdje su se ugovarali poslovi i vršila pravda. [156]sikala, vidjeti u Glosaru MJERE. [157]Mambre: vidjeti redak 13.18 i bilješku. [158]položi ruku na moje bedro: gesta koja je mogla biti popraena svečanom prisegom : usp 47.29. [159]Kanaanci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [160]Aram-od-dviju-rijeka : često odredište u području Gornje Mezopotamije, smješteno između Eufrata i Tigrisa. Također zove se i ravnica Aram (redci 25.20 ; 28.2). [161]Vidjeti 22.43. [162]poznala; vidjeti 4.1 [163]sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [164]Vratima neprijatelja svojih: vid. 22.17 i bilješku. [165]Lahai-Roi: vidjeti 16.14 i bilješku. – Negev: vidjeti 12.9 i bilješku. [166]prošetati se : nesiguran prijevod jednog hebrejskog glagola koji se samo ovdje pojavljuje. Stara latinska verzija ima mediter (fr., smišljati, misliti, promišljati, razmatrati, etc. [167]Od svih imena spomenutih u redcima od 1-4 samo je Madian dobro poznato: vidjeti Izl 2.15 i bilješku. [168]zemlja Kedem označava možda jedno područje južno od Damaska. Drugi prijevod zemlja na Istoku. [169]pridružen k svojima: izraz izveden iz svojeg korijena činjenice da mrtvac bijaše po običaju ukopan u obiteljsku grobnicu. [170]Makpela: vidjeti pogl. 23 [171]Vidjeti 16.14 i bilješku . [172]duari: sela od šatora kod nomada. [173]Havila: vidjeti 2.11 ; Šur: vidjeti Izl 15.22 ; Ašur: nreutvrđeno područje jednako spomenuto u Br. 24.22 [174]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. [175]čemu sam ja tu: smisao ovog izraza na hebrejskom nije jasan; drugi prijevod -na što? [176]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Ezav i adjektiva prevedenog s rutav. [177] Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jakov i riječi prevedene s peta.Vidjeti također 27.35 i bilješku. [178]od tog riđeg: od tog umaka (redak 29) boje riđe (sočivo, redak 34) pripremljenog od Jakova. Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Edom (riđ, pridjev) i imena prevedenog s Riđ, Umak. [179]Pravo provorođenstva impliciralo je pravo na jedan dio privilegiranosti u obiteljskoj baštini (Deuterenomij 21.17) i na jedan posebni očinski blagoslov(vid. pogl. 27). [180]prva: vidjeti 12.10 – Gerar, Abimeleh: vidjeti poglavlje 20, posebice 20.1 i bilješku. Abimeleh, preciznije, bijaše kralj Gerara (20.2) u zemlji kamo će Filistinci doći kasnije i ondje se nastaniti (usporediti 21.32). Ustvari, Filistinci, podrijetlom s Krete ili Male Azije došli su oko 12. st. Pr.I.Kr. i nastanili se na mediteranskoj obali, u području koje se nalazi između današnje Jaffe i Gaze. [181]Vidjeti redak 1 i bilješku. Tekst naziva Filistincima žitelje tog područja. [182]ued (oued, fr.), pustinjska rijeka koja teče u sezoni kiša. [183]U hebrejskom tekstu od redaka 20-22 ima igra riječi između imena različitih studenaca i korištenih glagola: Ezek (faire echec – spriječiti u postupanju); Sitna – osporavati (redak 21); Rehovot – dati slobodno polje, tj. Dati slobodu djelovanja (redak 22). [184]i mi smo imali plodova zemaljskih: drugi prijevod: da bismo prosperirali u zemlji. [185]vidjeti 21.14 i bilješku. [186] tu učini zazivanje: drugi prijevod: zazva ime Gospodovo. [187]Šivea; Ber: vidjeti 21.31 i bilješku [188]Hititi: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [189]Ezav: rutav: vidjeti 25.25 i bilješku. [190]blagoslovljen on će biti: očinski blagoslov bio je smatran učinkovitim po sebi i zato neopozivim. [191]tvoj blagoslov: to jest blagoslov koji je trebao pripasti tebi. [192]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Jakov i glagola prevedenog s istisnuo. Vidjeti također 25.26 i bilješku. [193]Vidjeti 11.31. [194]Pošto bi ubio svojeg brata, ubojica bi morao napustiti svoj porodični klan i dakle svoju majku. [195]tih kćeri Hetovih: Rebeka aludira na žene Ezavljeve, vidjeti 26.34 [196]jednu kćer Kanaanovu ili jednu Kanaanku. [197]Ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku [198]Ber-Ševa: vidjeti 21.14 i bilješku. Haran: Vidjeti 11.31 i bilješku. [199]ljestve: tradicionalni prijevod jednog hebrejskog teksta koji prije da označava jedno monumentalno stubište. [200]stela: jedan uspravljeni kamen koji je simbolizirao nazočnost božanstva. Posipajući ulje odozgo Jakov ju je posvetio i učinio od tog mjesta jedno kultno mjesto. [201]Vidjeti 12.8 i bilješku. [202]dîm: vidjeti 14.20 i bilješku. [203]Kedem: vidjeti 25.6 i bilješku. Sinovi Kedemovi su stanovnici tog područja. [204]Vidjeti 11.31 [205]sin ili potomstvo; Laban bijaše unuk Nahorov. [206]moje kosti i moje meso: vidjeti 2.23 i bilješku. [207]moj brat ili moj rođak. [208] nježan pogled: drugi prijevod slabašne oči ili ugodne slabašne. [209]U toj priči (29.31-30.24) o rođenju svakog dječaka ima jedna igra riječi na hebrejskom u imenu djeteta. Ovdje igra riječi smjera na Ruben i glagol preveden s gledao. [210]Igra riječi između Simeon i opazio (usp. 16.11 i bilješku) [211]Igra riječi između Levi i privrgnuti se. [212]Igra riječi između Juda i slaviti. [213]Uzeti jedno dijete na koljena bio je također ritual adopcije (vidjeti 48.12); od nje imat ću jednog sina: vidjeti 16.2 i bilješku. [214]Igra riječi između Dan i učiniti pravdu. [215]Igra riječi između Neftali i bila sam svezana u saveze. [216]Igra riječi između Gâd i koja sreća! [217]Igra riječi između Ašer i koja sreća, sretnom! [218]rajčica, u fr. tekstu pomme d'amour što je moguće prevesti, s tommate = rajčica ili mandragora, za koju se u antičko doba vjerovalo da pospješuje plodnost. [219]Igra riječi između Isakar i moju plaću ( i ja sam te platila). [220]Igra riječi između Zabulon i priznati moj položaj (rang). [221]Igra riječi između Josip i dodao (i skinuo ) redak 23. [222]ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… :rečenica nije završena; može se podrazumijevati nešto kao: slušaj me ! ili ne odlazi ! [223]plodnu: drugi prijevod crnu (isto u redcima 33, 35, 40 ). U redcima 32-42 detalji koji se odnose na boju dlake u životinja i radnji koje je poduzeo Jakov nisu uvijek jasni, ali opći smisao je bez dvojbe: tim potezuima Jakov se pokazao lukaviji od svojeg punca koji "mijenjao deset puta moju plaću" (31.7, 41). [224]stelu: vidjeti 28.16 i bilješku. [225]pojeo moj novac: čini se da Laban nije dao svojim kćerima uobičajeni miraz. [226]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. [227]Idoli spomenuti ovdje su male figurine koje predstavljaju bogove zaštitnike obiteljske kuće. [228]Rijeka, tj. Eufrat; planine Galada: planinska oblast na istoku Jordanije. [229]svoju braću, vjerojatno ljude iz svoje svojte (usp. 13.8 i bilješku). [230]svojom braćom :: vidjeti red.23 i bilješku. - planine Galada: planinska oblast na istoku Jordanije. [231]moje sinove i moje kćeri: tj. moje potomke. [232]moje bogove: vidjeti red. 19 i bilješku. [233]U Red. 31, Jakov odgovara na pitanje od r.27 ;u r. 32 onom od r. 30. [234]mojoj braći i tvojoj braći: vidjeti r. 23, trebalo bi se raditi o istim osobama glede srodstva Jakova s Labanom. [235]Usp. Izl 22.12; Am 3.12: pastir koji donese ostatke od jedne rastrgane životinje nije podnosio štete, tj. namirivao. [236]Strava Izakova: drugi prijevod Rođak Izakov; radi se o jednom naslovu danom Bogu. [237]stela: vidjeti 28.18 i bilješku. [238]Igra riječi između imena Galad (red. 25 ) i … (nedostaje nastavak teksta na francuskom). [239]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Mispa i glagola prevedenog s da vreba s jedne strane, i s druge strane Mispa i riječi prevedene sa stelu redcima 45, 51, 52. [240]pod prijetnjom nesreće: drugi prijevod za nanijeti zlo. [241]Stravom Izakovom: vidjeti red. 42 [242]svoju brać: vidjeti r. 23 [243]svoje sinove i svoje kćeri, tj. svoje potomke. [244]glasonoše ili *anđeli. [245]Ime mjesta Mahanaćim znači dva tabora; biblijski autor ga približava uskliku koji prethodi, kao i od r. 8 [246]zemlja Seir i polje Edom su odredišta ekvivalentna regiji smještenoj na jugu i jugo-istoku Crnog mora. [247] Jakov se boji odmazde Ezavljeve, poslije onog što mu je učinio dvadeset godina ranije (vidjeti 25.29 [248]Jabok: istočna pritoka Jordana. [249]Jedan čovjek: prema Oz 12.5, radi se o jednom *anđelu; ovaj tekst (r.31) dopušta misliti da se radi o Bogu osobno. [250]u fr. tekstu à la courbe de femure (doslovce krivina od bedra = kuk; bedrenica): drugi prijevod u zglob kuka, boka. [251]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Izrael i izraza prevedenog s ti si se borio s Bogom. [252]Penuel: ortografska varijanta od Peniel (red. 31). [253]To jest koju je meni podijelio. [254]To jest u tvojim očima. [255]Seir: vidjeti 32.4 i bilješku. [256]Lokalitet smješten na istoku od Jordana (otprilike 55 km sjevero [257]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku. [258]Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [259]Dota (miraz) se davala od ženika mladinim roditeljima: darivanje se sastoji od njenih vlastitih dobara. [260]na vrata svojeg grada: vidjeti 23.10 i bilješku. [261]Kanaanci, Periziti: vidjeti u Glosaru pod A [262]Bethel: vidjeti 12.8 i bilješku; 28.10 [263]svojim ukućanima ili svojoj obitelji. [264]Obruči ili naušnice mogli su biti simboli božanstava. Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku. [265]božanstvo ili Bog. [266]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. [267]Svemogući: vidjeti 17.1 [268]libacija – obredno škropljenje žrtava- stela, ulje – vidjeti 28.18 I bilješku. [269]Vidjeti 28.19. [270]Bethel: vidjeti r. 1. – Eufrata. Drugo ime za Betlehem, 8 km južno od Jeruzalema. [271]Jakov je promijenio ime loše simbolike u ime dobrog predznaka. [272]stela ili uspravljeni kamen. [273]Migdal-Eder se nalazi , prema Mi 4.8, tik do padina Siona, u Jeruzalemu. Ime znači “Kula (toranj) od stada”. [274]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. [275]Mambre, Habron: vidjeti 13.18 i bilješku. [276]…sjedinjen k svojima : vidjeti 25.8 i bilješku. [277]kćer Kanaana ili Kanaanka: [278]Seir, Edom: vidjeti 32.4 i bilješku. [279]Radi se o poglavarima edomitskih plemena. [280]Horit: potomak puka koji je prethodno dominirao zemljom Kanaanovom. Usporedi u Glosaru pod AMORITI. [281] vode: prema staroj sirijskoj verziji; stara latinska verzija: vrele vode; smisao korespondentne hebrejske riječi je nepoznat. [282]Ezav je otac Edomov, to jest Ezav je predak Edomitima. [283]Evo obitelji Jakovljeve: te riječi, koje uvode u sklop poglavlja 37-50, ekvivalentne su onima Evo povijesti Jakovljevih sinova. [284]njihova ogovaranja: bilo "način na koji oni ogovarahu druge", bilo "način na koji on njih ogovaraše «. [285]prinčevsku: nesiguran prijevod jedne riječi koja se pojavljuje samo u tom poglavlju i u 2S 13.18 gdje je prevedena s dugih rukava. [286]Vidjeti 12.6 i bilješku. [287]Vidjeti 13.18 i bilješka. [288]Lokalitet smješten oko 25 km sjeverno od Sišema. [289]u jame ili jednu od ovih jama. [290]tragantova, terpentinska i ladanumove, smola: prijevod triju hebrejskih tehničkih termina čiji precizan smisao nije više poznat. U svakom slučaju radi se o mirišljivom bilju koje se koristilo u Egiptu za medicinsku skrb i balzamiranje mumija. Daničićev prijevod je: mirisno korijenje, tamjan i smirna. [291]skriti njegovu krv: da ne bi kričao prema Bogu (vidjeti 4.10), tj. da ne traži pravdu. [292]dvadeset srebrenih sikala: vidjeti u Glosaru NOVAC. [293]veliki ključar: titula visokog egipatskog funkcionara. [294]Lokalitet smješten 25 km jugo [295]Keziv: vjerojatno se radi o istom lokalitetu kao što je Akziv citiran u Mi 1.14, smješten u okolici Adulama. [296]Primjena zakona o "leviratu" (brak djevera i zaove) formuliranog u Dt 25.5 [297]Timna: lokalitet smješten oko 20 km jugo [298]budući se učinila neprepoznatljivom ili budući se dotjerala. Einaćim: vjerojatno isti lokalitet kao onaj nazvan Einam u Joz 15.34, smješten u okolici Adulama. [299]Ona je znala svoje!: drugi prijevod Nek' joj bude što je dobila! [300]više u pravu: Tamara je imala više razloga no Juda poštovati zakon "levirata" (vidjeti redak 8 i bilješku ). [301]Vidjeti redak 37.36 i bilješku. [302]prehrambenim preokupacijama Egipćana vidjeti 43.32. [303]tvrđa: smisao odgovarajućeg hebrejskog termina je slabo poznat, ali je objašnjen slijedećim riječima: mjestu gdje su zatvarali kraljeve zatvorenike. [304]zadignut će ti glavu: gesta kojom nadređeni izražava odobravanje oproštenja podređenom ničice položenim pred njim. [305]obljetnica: vjerojatno krunidbe. [306]vjetar istočnjak: suh i snažan vjetar iz pustinje. [307]obruč: vjerojatno kraljevski pečat koji je mogao imati oblik prstena (vidjeti Izl. 28.11) [308]pred njim izvikuje: pred visokim egipatskim dostojanstvenicima su trčali sluge koje su skretale pažnju na dolazak važne osobe. Primjerice: Pažnja! Ili: Na koljena! [309]Safnat – Paneah: ne zna se precizan smisao tog imena, u kojega ulazi jedan element koji označava život. – One je egipatsko ime grada Heliopolisa blizu Kaira, koje tada nije postojalo, a bijaše slavan taj grad po kultu sunca. [310]Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Manase i glagola prevedenog sa otpisao mi (drugi prijevod: učinio da zaboravim ). [311]Igra riječi između Efraim i učinio me plodnim. [312]pokloniše se pred njim: vidjeti 37.7,9. [313]snova: vidjeti 37.5 [314]kao što je Faraon živ: je jedna egipatska formula koja uvodi u prisegu; ona podsjeća na čestu formulu kod Izraelitskih proroka kao što je Gospod živ ); 1 [315]..sada je zatražen . ..: braća vjeruju da je Josip mrtav i da "njegova krv jauče prema Bogu" (vidjeti 37.26 i bilješku ). [316]terpentinske, tragantove i ladanumove smole: vidjeti 37.25 i bilješku. [317]Svemogući: vidjeti 17.1 [318]pokloniše se pred njim: vidjeti 337.7,9;42.;6. [319]srebrena plitica Josipova služila je jednom obliku obožavanja, nazivan "lecanomacie", što se osnivalo na interpretaciji forme uzete po jednoj kapi ulja ostavljenoj u posudi koja sadržava vodu. [320]moj gospodin može li izreći ili možeš li ti reći ili zar možeš; Tvoje sluge su ili Mi smo. [321]vidjeti red. 5 i bilješku. [322]Reći mojem gospodaru ili reći tebi; grijeh tvojih slugu ili naš grijeh. [323]moja žena: Rahela, žena miljenica Jakovljeva. [324]To jest dopusti mi ostati tvojim robom. [325]Tri naslova kojima je Josip odlikovan poznata su po egipatskim tekstovima. Oni odgovaraju vrlo visokim funkcijama na kraljevskom dvoru. [326]Tradicionalno Gošen se smješta u istočno područje delte Nila, iako ime nije bilo pronađeno na siguran način u egipćanskim tekstovima. [327]ugodnost Egipta, srž zemlje: Faraon je obećao Jakovu da će ih nastaniti u ugodnoj i bogatoj oblasti. [328]tj. na ono što ne možemo ponijeti sa sobom. [329]smisao ove preporuke nije potpuno jasan; prevodi se također: Ne svađajte se (ili ne izazivajte ) putem. [330]Vidjeti 21.14 i bilješku. [331]uspeti nazad: aluzija na priču iz 50.5 [332]sinovi ili potomci. [333]ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. [334]One.., vidjeti 41.45 i bilješku. [335]Sedamdeset: u retku 26., nalazi se ukupan broj od 66 osoba, što se može objasniti tim što cifra ne ubraja ni Era, ni Onana, umrle u Kanaanu (r. 12), Manaseja, ni Efraima, rođene u Egiptu (r. 20). Pored toga, stara grčka verzija daje u 27. retku jednu sumu od 75 osoba; to dolazi otuda što u retku 20. dodaju se imena petoro potomaka Manaseja i Efraima. Ova posljednja cifra od 75 nalazi se u jednom dijelu tradicije Izl. 1.5 (vidjeti bilješku ) i u Djela Apostolska 7.14. [336]prethoditi: drugi prijevod: upozoriti ga da on dolazi. Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku. [337]Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku. [338]Ramzes: vidjeti 1.11 [339]prodajući im: žiteljima tih zemalja. [340]Gošen: vidjeti 45.10 i bilješku. [341]Izrael ili Jakov. [342]leći sa svojim očevima: vidjeti 1Kr 1.21 [343]na uzglavlje svojeg kreveta: stara grčka verzija predstavlja jedan tekst prilično različit: oslonjen o kraj svojeg štapa; to je tekst citiran u He. 11.21. [344]Svemogući: vidjeti 17.1 [345] Aluzija na činjenicu da Efraim i Manase bit će preci dvaju Izraelskih plemena u istom naslovu kao i Ruben i Simeon, dok nikad neće biti plemena Josipovog. [346]Biblija nigdje drugdje ne spominje druge Josipove sinove. [347]iz ravnice, tj. iz ravnice Aram: vidjeti 24.10 i bilješku. [348]Jakov, uzimajući Efraima i Manasea na svoja koljena, izvršavao je u njihovom pogledu ritual adopcije (usvajanja); usporediti 30.3; 48.5 i bilješke. [349]Josip je stavio Manaseja, svog sina prvijenca, desno od Jakova (vidjeti 13), jer je ovaj po prirodi stvari primao bolji dio blagoslova davanog desnom rukom (usp. 35.18 i bilješkupa Jakovljev poret rukom nije bio u skladu s naravi stvari (usp. 17). [350]Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku; to jest grad, u srcu budućih teritorija Efraima i Manasea, gdje će Josip biti ukopan (Jos 24.32); ali autor igra također na smisao imena (Sišem: plećka), jer plećka (ili but) jedne životinje bijaše jadan odabrani dio (1Sam 9.24). Ideja je, dakle da je Jakov dao Josipu jedan privilegirani dio. [351]Vidjeti 35.22. [352]složnost: drugi prijevod njihovi mačevi. [353]pobili ljude: vidjeti 34.25, osakatili bikove - aluzija na neki nepoznati događaj; o toj vrsti sakaćenja vidjeti Jos 11.6, 2S 8.4. [354]raspršili po Izraelu: Simeonovo pleme, smješteno na jugu Palestine, vrlo je rano nestalo s političke scene asimilirano od moćnijeg susjeda Jude; Levijevo pleme nije nikad imalo vlastite teritorije, već će svećenička uloga, koja se ovdje ne spominjre, biti glavna za cjelinu puka (Vidjeti Dt 33.8-11) [355]kojeg će braća slaviti: na hebrejskom ima igra riječi između Juda i slaviti (Vidjeti 29.35 i bilješku). [356]Skiptar neće izmaknuti Judi: aluzija na činjenicu da su David i njegovi nasljednici potekli iz Judinog plemena. [357]vino i mlijeko, to jest vinogradi i stoka, bogatstvo su Judinog plemena. [358]Važan grad u Feniciji na mediteranskoj obali. [359]Na hebrejskom ima igra riječi između imena Dan i glagola prevedenog sa suditi (usp. 30.6 i bilješku ). [360]Redak 17 možda pravi aluziju na ulogu čuvara granica koja pripada najsjevernijem plemenu u Izraelu. [361]Vrsta usklika usred molitve. [362]Na hebrejskom ima igra riječi između Gad i riječi prevedenih s trupa i napadne. [363]Ašer (znači sretni, vidjeti 30.13 i bilješku) Podsjeća na blagostanje jednog plemena smještenog u plodnom pribrežnom području sjeverno od karmela. [364]Pleme Neftali je bilo smješteno u šumovitom području u podnožju Libana što je dopuštalo jednu usporedbu s košutom. [365]Drugi prijevod: Josip je krošnja jednog plodnog stabla, krošnja plodnog stabla pokraj izvora; njegove se grane dižu iznad zida. [366]Redci 24-25 daju Bogu različite titule podcrtavajući njegovu moć (Nesavladivi, Svemoćni), njegov autoritet (Pastir ili Pastor, kraljevska titula) ili još njegovu bliskodt (El, tvoj otac). [367]posvećenom ili naziru, vidjeti Br 6.1-5 i bilješke). [368]vjerojatno aluzija na ratnički karakter i surovost plemena Benjamin, vidjeti Sud. 3.15-23 i 19-20). [369]biti sjedinjen svojem puku: ( ili k svojima, redak 33); vidjeti 25.8 i bilješku. [370]kuća ili obitelj. [371]l'Aire-de’Epone: (trnovito područje) – neidentificirano mjesto u Transjordaniji ( s druge strane Jordana). [372]kuća ili obitelj. – Gošen, vidjeti 45.10 i bilješku. [373]roditi se nekom na koljenima: vidjeti 30.3; 48.12 [374]Vidjeti 12.7; 26.3; 28.13. [375]Vidjeti Izl. 13.19; Još 24.32.Bilješke uz IzlazakUredi

[376]Jedan heberejski rukopis nađen u Kumranu i stara grčka verzija govore o 75 osoba, cifra koja će se naći u Dj 7.14 (vidjeti također Stv. 46.27 i biljeku ). 2 Novi kralj je možda Ramzes III. *Faraon devetnaeste egipatske dinastije (1304-1235 p.I.K), poznat kao veliki graditelj. [377]Dva grada Pitom i Ramzes nisu sa sigurnošu identificirana, vjerojatno su se nalazila na sjevero-istoku delte Nila. [378]spol djeteta: drugi prijevod gnijezdo porođaja. [379]njima: hebrejski tekst ne precizira da li se ovdje radi o primaljama, nagrađenim za ono što su činile, ili o Izraelitima (puk z, red. 20), koji izbjegoše uništenju. [380]u rijeku ili Nil. [381]sanduk: drugi prijevod korpa - papirus: vrsta močvarne trstike čija je stabljika imala veliku primjenu u izradi košara i listova za pisanje (otud riječ papir). - Rijeka ili Nil. [382]ja ga izvukoh iz vode : hebrejski, igra riječi između Mojsije i glagola izvući iz. Ime Mojsije je vjerojatno egipatskog podrijetla. [383]Hebrejski izraz preveden s u ono vrijeme, je jedna vremenski nesigurna indikacija; ovdje ona ne pretendira situirati izvješe iz redaka 11-15 precizno u istu epohu kao u redku 10. Vjerojatno je da je Mojsije najprije boravio na egipatskom dvoru gdje je primio jedan kompletni odgoj. (vidjeti Dj 7.22). [384]Madijan je zajedničko ime nomadskih plemena, koja su čini se živjela zajedno na jugu i jugo-istoku Palestine; prema Stv 25.2, Madijan je jedan sin Abrahamov. - pokraj bunara: to je mjesto gdje je jedan stranac imao najviše mogunosti susresti domae ljude. [385]vodu. [386]Horeb (drugo ime Sinaći) je nazivan Božja planina jer se Bog ondje pokazao; vidjeti pogl. 19. [387]Zemlja gdje kipi od meda i mlijeka je jedna zemlja povoljna za uzgoj stoke (mlijeko) i obradu (med , koji znači vjerojatno jedan sirup, prije no pčelinji med). Izraz je postao poslovičan za označiti obećanu Zem lju. [388]JA SAM KOJI U BITI, to jest » ja sam tu, s vama, na način koji ete vidjeti «; drugi mogući prijevodi »JA SAM KOJI JESAM« (odbija ob - javiti svoje vlastito ime; usp. Sdc 13.18);  » JA SAM ONAJ KOJI JEST, prema opoziciji spram drugim bogovima, koji nisu «; usp. Iz 43.10. [389]GOSPOD: osobno ime Boga Izraelovog bijaše Jahweh ili Jehova ( ne zna se točan izgovor ). U četvrtom stoljeu pr.I.K., Židovi su uobičajili da više ne izgovaraju to ime (da ne rizikiraju krivi izgovor, vidjeti 20.7), ve izgovarati Gospod( najčešče ) ili da ga zamijene drugim izrazima poput Ja sam (r.14), Ime (Lv 24.11) Ondje gdje hebrejski tekst daje osobno Jahweh ili jedno od imena koje ga zamjenjuju, oni su prevedeni s GOSPOD, JA JESAM, IME, pisano majusku-lama. [390]Vidjeti r. 8 i bilješku. [391]Oni će poslušati tvoj glas, tj. oni će te poslu -šati ili pokorit će ti se. Radi se o starješinama (r; 16). [392]osim ako nije prinuđen: prema starim grčkim i latinskim verzijama; hebrejski: čak niti. - Čvrsta ruka je ona Božja, vid. red. 20. [393]čuda: drugi prijevod sinonim za čudo (fr. i lat.). [394]ne poslušaju glasa od prvog znaka: drugi prijevod nisu li uvjereni prvim znakom. [395]Rijeka, tj. Nil. [396]ni od jučer, ni od prekjučer, to jest, ja to nikad nisam bio. - Ja imam teška usta i jezik nespretan ili ja se s mukom izražavam. [397] koga ti hoeš Å: kod Daničića koga trebaš poslati. [398]onćebiti tvojim ustima a ti ćeš biti n jegovim bogom to jest » on će biti tvoj tumač «, kao jedan *prorok što je tumač Božji (usp. Jr 1.9). [399]ti ćeš činiti znakove ili pravit ćeš čuda (o kojima sam ti govorio ). [400]Kratka priča iz redaka 24-26 je posebno enigmatična: ne zna se na koga se odnose osobne zamjenice (Mojsije nije citiran svojim imenom ) i ne zna se smisao izraza krvni muž. [401]Hodočaše se sastoji u dolasku na jedno mjesto (u ovom slučaju vrlo neodređeno smješteno u pustinji; vidjeti također 3.18) za, tu proslaviti jednu svetkovinu i ponuditi žrtve u čast Gospodovu. [402]iz straha da… , tj. iz straha da se ne digne protiv nas jednom epidemijom ili ratom[403]…pučanstvo zemlje označava ovdje Hebreje smještene u Egiptu. [404]Čuvarima …egipatski nadglednici; predradnici su vjerojzatno Izraeliti. [405]Isječena slama se miješala s ilovačom da bi se načinile otpornije opeke ( koje nisu bile pečene, ve sušene na suncu). Skupljati slamu : kad su Egipani obavljali žetvu, oni bi brali samo klasje ostavljali bi slamu na korijenu. [406]čvrsta ruka je ona Božja, vidjeti 3.19 i bilješku. [407]Bog Svemogui: vidjeti Stv 17.1 i bilješku. [408]Ja u vas preuzeti ili Ja u vas osloboditi. [409]podignute ruke: gesta koja je pratila jednu zakletvu; može se također prevesti uvest u vas u zemlju koju sam prisegao dati … [410]mene koji sam neobrezanih usana: slikoviti izraz koji znači mene koji nisam lake riječi. [411]Genealogijska lista redaka 14-25 preuzima početak liste Stvaranja 46.8-27, sve do 46.11, potom se odvaja za dati detaljiziranu genealogiju Levijevih potomaka, koji formiraju svečeniku klasu? [412]poredane po vojskama: ne radi se o točno vojničkim trupama; Mojsije treba bdjeti nad organizacijom odlaska, da bi izbjegao nered. [413]neobrezanih usana: vidjeti red. 12 i bilješku. [414]bog za Faraona…prorok: usp. 4.16 i bilješku. [415]svoje vojske: vidjeti 6.26 i bilješku. [416]zmaj ili zmija: hebrejski termin nije isti kao u 4.3 i 7.15. [417] Rijeke ili Nila. [418]komarce ili mušice, uši. [419]to je prst Božji ili prst jednog boga, drukčije rečeno, to je Bog ( ili jedan bog) koji je to ostvario. Izraz se susreće više puta u mađijsko-religioznim egipatskim tekstovima. [420]gamad ili otrovne muhe. [421]zemlju Gošen: vidjeti Stv 45.10 i bilješku. [422]odvratno za Egipane: Egipani su smatrali svetim više vrsta životinja koje su Izraeliti nudili u žrtvovanju. [423]od dana svojeg utemeljenja: ovaj izraz, čest u egipatskim tekstovima, označava moment kad Egipat je primio svoju političku organizaciju (vidjeti r. 24). Nevolja spomenuta ovdje pojavljuje se kao posebno teška, kad se zna da su oluje rijetke u Egiptu. [424]zemlja Gošen, vidjeti Stv 45.10 i bilješku. [425]ozimi krupnik, vrsta žita. [426]da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti: drugi prijevod da bih izveo svoja čuda među njima. [427]tuča što vam je ostavila: vidjeti 9.32. [428]tvoji očevi ili tvoji predci. . [429]hodočaše Å: vidjeti 5.1 i bilješku. [430]Nek' GOSPOD…vaša djeca !: ironični blagoslov Faraonov, koji nema uope namjeru pustiti ih otići; može se također prevesti nek' Gospod bude s vama, sve kao da u vas pustiti otići…Može se joštakđer prevesti Nek' Gospod bude s vama, kao što u ja vas pustiti otići… [431]Oblak skakavaca, pondrazumijevajui milione insekata, što može spriječiti sijanje sunca. [432]more Trstike, tj. Crveno more. [433]tmine da ih se opipa ili tmine da ih se može pipati. [434]holokaust ili žrtve paljenice. [435]čak ni jedan pas neće zbrundati ( ili neće zarežati): slika totalnog spokoja kojićevladati nad regijom gdje su smješteni Izraeliti. [436]prvi mjesec: radi se o mjesecu Klasova (vidjeti 13.4), na hebrejskom mjesec Abib, ožujak-travanja; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [437]jedna životinja: janje ili jare, kako precizira r. 5. [438]jednogodac: okoen te godine. [439]u sumrak: drugi prijevod između dvije večeri, što može značiti »između zalaska i zapada sunca «  ili » između zalaska sunca i noći. [440]Pasha: vidjeti u Glosaru pod blagdani. [441]memorijal; blagdan (hodočaše: vidjeti 5.1 i bilješku) je prilika za sjetiti se događaja iz prošlosti za oživjeti ih (vidjeti bilješku uz 13.8) i zahvaliti se za to Bogu. [442]odstranjen iz Izraela: vidjeti Stv 17.14 i bilješku. [443]vaše vojske: vidjeti 6.26 i bilješku. [444]zaklati Pashu: ovdje to znači izabranu žrtvu za blagdan. [445]miloduh ili hizop: vidjeti 14.4 i bilješku. [446]Ništitelj (ili uništenje): radi se vjerojatno o jednom nebeskom biu zaduženom da izvrši volju Božju (usporediti Stv 19.13; 2S 24.16). [447]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [448]učinite mi vaše zbogom; drugi prijevod blagoslovite me. [449]Sukot: lokalitet smješten, kao i Ramzes, u delti Nila, ali neutvrđen. - Tisuica, vidjeti Br 1.16 i bilješku. [450]u taj dan točno: četrnaesti dan mjeseca Klasova, vidjeti r. 6. - vojske: vidjeti 6.26 i bilješku. [451]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [452]Mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod Kalendar. [453]Vidjeti 3.8 i bilješku. [454]To je zbog tog…, to jest »zato ja slavim blagdan izbavljenja«; ili, drugi prijevod to je radi onoga što je Gospod učinio za mene… - moj izlazak iz Egipta: u svako vrijeme i na svakom mjestu, vjerujui židov se osjea kao da je on osobno bio oslobođen ropstva u Egiptu. [455]znak, podsjetnik: u nekim vjerskim zajednicama, označava se vlastita pripadnost grupi izvanjskim znakom kao što sun tetoviranje ili kultni objekti. Za Izraelite, riječ koja podsjea na izbavljenje iz Egipta trebala je također biti nazočna i konkretna kao ti materijalni znakovi u drugim religijama. U jednoj poznijoj eposi, na temelju tog teksta teksta između drugih, uvedena je u židovsku pobožnost upotreba »phylac-teresa« male kutije koja je sadržavala biblijske redke, a koja je nošena na zglobu šake ili na čelu (vidjeti Mt 23.5 i bilješku. ). [456]Magare je jedna nečista životinja, tj. on koja ne može biti ponuđena u žrtvi Bogu.[457]Ta cesta, koja se pružala uz Medite-ran, bijaše vojnički nadzirana od Egipana. - O Filistincima -, vidjeti Stv 26.1 i bilješku. [458]u borbenom poretku ili u dobrom redu, ili opet dobro ekipirani.. [459]jedna zakletva: vidjeti Stv 50.24-25. [460]Neidentificirani lokalitet. [461]Stub oblačni signalizira nazočnost Gospodovu kod svojeg naroda; to je jedna nazočnost ujedno bliska i skrivena (vidjeti 19.9). U kasnijem kultu, taj oblak je simboliziran oblakom tamjana spaljivanog na na žrtveniku mirisa (vidjeti Lv 16.2, 13 ). [462]Pi-Hahirot, Migdol, Baal Cefon: ni jedan od ovih lokaliteta nije identificiran; Pi-Hahirot može značiti začepljenje kanala«, Migdol - »tvrđavica « a Baal-Cefon »Baal sa sjevera«. [463]uzdignuta ruka: izraz koji označava ponovo zadobi - slobodu. [464]Vidjeti 13.21 i bilješku. [465]Između 2 i 6 sati poslije ponoći. No je bila podijeljena u tri bdijenja. [466]Zaustavi: prema starim grčkim i sirijskim verzi -jama, i samaritanskom tekstu; hebrejski: on otkači. [467]U dahu iz tvojih nosnica ili Pod učinkom tvoje srdžbe. [468]zemlja ih proguta: zamjenica označava neprijatelje, kau u redcima 9-10. [469]preuzeto ili izbavio - Sveto boravište Gospodovo ovdje označava obećanu zemlju.[470]Kanaan je obećana Zemlja; Philistie (red. 14), Edom i Moab su susjedne regije.[471]veličina tvoje ruke ili mo tvoje ruke. [472]Zemlja Kanaan je jednim dijelom planinska; i na vrhu jedne od njih bit će podignuti hram jeruzalemski, svetište Gospodovo. [473]Pustinja Šur je sjeverni dio poluotoka Sinaj, smještena između gorskih potoka Egipta (Vidjeti Br 34.5 i bilješku ) i sadašnjeg kanala Suez. [474]Na hebrejskom mara znači gorko; Lokalitet Mara se vjerojatno nalazi na istočnoj obali Sueza. [475]Elim: Lokalitet vjerojatno smješten malo južnije od Marae. [476]pustinja Sin : pješčana površina smještena jugo-istočno od Elima, nazvana danas Debbet Er-Ramle. (Ne pomiješati s pustinjm Cin, vidjeti Br 13.21 i bilješku). [477]kruha ili hrane. [478]svakodnevno pobiranje…: da ne bi imali potrebe prikupljati sedmog dana, dan *sabata (vidjeti r. 22-30 à). [479]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku. [480]prepelice se uspeše: jedno veliko jato prepelica uzletjelo je od horizonta sve do časa kad ptice, iscrpljene dugim lijetom, popadaše na tle. [481]Ima igra riječi na hebrejskom: mađn hou može biti jedno pitanje : »Što je (mân) to ? « ili jedna afirmacija:  » To je man ! «  (Mân); vidjeti r. 31. i bilješku. [482]omer: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [483]homer: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [484]ime mana : vidjeti red 15 i bilješku. - Radi se vjerojatno o stvrdnutim kapljicama soka jednog grmlja, tamarisa; u lipnju-srpnju , noću, uši ugađaju koru grmlja za isisavati sok; iz ubodenih mjesta izviru kapljice koje mogu služiti kao hrana. - Korijander je jedna biljka štitarica čija zrna, aromatična, sliče sivkastim glavama čioda. [485]uzalihu, to jest za sačuvati. [486]ef, vidjeti u Glosaru pod MJERE. [487]Refidim: neidentificieano mjesto vjerojatno u okoli - ci brda Sinaći. [488]Dajte nam… odnosi se na Mojsija i Aarona zajedno. - Stavljati na kušnju ili napastvovati ili izazivati. [489]Rijeku ili Nil. [490]Horeb: vidjeti 3.1 i bilješku. [491]Iskušavanje i Kavga : na hebrejskom, ta dva imena Masa (Iskušavanje) i Meriba (Kavga) izvedenice su iz dvaju glagola prevedenih sa staviti na iskušenje i kara ti u r. 2. [492]Amalek je kolektivno ime koje označava plemena (Amalecite) nastanjena u području na jugu Palestine, ali koja su mogla premještati po cijelom poluotoku Sinaj. Oni biše gorljivi neprijatelji Izraelu, vidjeti r. 16. [493]Drugi prijevod: iziđi sutra boriti se protiv Amaleka; Ja u biti… [494]Ruke Mojsijeve otežaše ili kad se ruke Mojsijeve biše umorile. [495]Zapiši to u podsjetnik na knjizi ili zapiši to u knjigu za sačuvati u sjeanju. Ne zna se o kojoj se knjizi ovdje radi. [496]O izrazu podignuta ruka , vidjeti 1K 11.26 i bilješku. [497]Vidjeti 3.1. [498]Cipora: vidjeti 2.21. - Ne zna se kad i zašto je Mojsije otpustio svoju ženu. [499]Geršom: vidjeti 2.22. [500]Eliezar: prvo spominjanje tog drugog Mojsijevog sina u hebrejskom tekstu; jedna starija latinska verzija govori o njemu ve u 2.22. [501]Božja planina: vidjeti 3.1 i bilješku. [502]makar i u bijesu protiv svojih: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [503]holokaust: vidjeti Glosar pod ŽRTVOVANJA. [504]danas isto: drugi prijevod onog dana, ali dan nije preciziran. [505]Refidim , vidjeti 17.1 i bilješku. [506]Izraz kua Jakovljeva (ili obitelj Jakovljeva ) i sinovi Izraelovi (ili potomci Izraelovi) ekvivalentni su. [507]moj osobni dio ili moje najdragocjenije blago. [508]Izraz kraljevstvo svećenika označava jednu svećeničku ulogu, bilo jednu posredničku ulogu između Boga i drugih nacija, bilo jedan narod upravljan od svećenika umjesto od kralja, što je bilo realizirano poslije povratka iz babilonskog egzila. [509]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku. [510]Nekolicina: vidjeti 24.1,9-11. [511]glasovi ili gramljavina: vidjeti r. 19 - oblak: vidjeti 13. 21 i bilješku. [512]reče mu…: rečenica ostaje nezavršena. [513]sve ove riječi: "Dekalog" (ili" Deset Zapovijedi") je sačuvano također u Dt 5.6-21, pod jedno lagano različitom formom. [514]protiv mene ili pred mojim licem ili osim mene. [515]ljubomoran Bog: govoriti o »ljubomori«  Bog, to je potvrditi da Bog ne podnosi da ljudi obožavaju ili prosto priznaju druge bogove osim njega. [516]Nek' u dan…jedno podsjeanje: drugi prijevod Sjeti se dana šabata. [517]Ti nećeš počiniti otmicu: ova zapovijed cilja na posezanje za tuđom slobodom, to jest otmica osoba da bi ih se stavilo u ropstvo (vidjeti 21.16); posezanje za tuđim dobrima u svakom je slučaju zabranjeno po r. 17. [518]gusta no: drugi izraz za označiti oblak (vidjeti 13.21 i bilješku. [519]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA [520]Čovjek upotrebom svojih alatki utiskuje u objekte vlastitu oznaku; samo objekti koje je Bog sam stvorio, tj. u sirovom, prirodnom stanju mogu biti stavljeni u službu Boga (usporediti Dt 21.3-4). [521]izvorno, Izraelitski svećenici nosili su samo jednu jednostavnu pregaču oko bedara tijekom svoje službe kod oltara. [522]približiti ga Bogu: ne vidi se jasno što u stvari znači ovaj izraz; opa interpretacija može se približiti smislu uzimanja Boga za svjedoka tog dogovora. [523]sluškinja često bijaše u isto vrijeme gazdina žena nižeg ranga. [524]O gradovima utočišta evociranim u ovom retku vidjeti Br 35..9-34. [525]Oltari (i *svetišta) često su smatrani mjestimna za utočište zbog ubojstva (vidjeti 1R 1.50-53; 2.28-34). [526]nezaposlenost ili nepokretnost. [527]sicles: vidjeti u Glosaru pod NOVAC. [528]Krvna osveta: vidjeti Br 35.12 i bilješku. [529]Ako sunce sija, to će reći u danjem svjetlu; u takvim okolnostima, treba se riješiti lopova a da ga se ne ubije; ako ga se ubije, to je ubojstvo koje traži osvetu. [530]snoplje, žetva, polje označavaju, u obrnutom redoslijedu, tri uzastopna stanja žitnog nasada: izlistallo žito (polje), isklasalo žito (žetva) i požnjeveno žito (snoplje). [531]približit će se Bogu: vidjeti 21.6 i bilješku. [532]pruhvatit će ili priznat će ( životinju takvom kako jest) . [533]rastrgana: od jedne druge životinje. [534]Ako bude iznajmljena : …njena najamnina: drugi prijevod ako je plaenik, primitćeipak svoju plau. [535]dota (miraz ): riječ treba biti shvaena u jednom ši - rem smislu, pošto se radi u stvari o jednom daru (u naturi ili u novcu) koji odgovara onome koji normalno treba isplatiti zaručnik obitelji svoje zaručnice. [536]proklet: vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [537]ti nećeš donositi drugima : podrazumijevaju se bogovi; drugi prijevod ti nećeš kasniti ponuditi meni. [538]rastrgano: vidjeti r. 12 i bilješku; ovo meso ne treba biti konzumirano, jer životinja nije bila zaklana prema pravilima. [539]pomći es mu rasteretiti ga: tekst nesiguran, prijevod prema opem smislu konteksta. [540]tvoj siromah: onaj kojim se ti posebno baviš. [541]ti ćeš blagovati ili ti ćeš se odmarati ili činit ćeš *šabat. [542]hodočašče: vidjeti 5.1 i bilješku. [543]blagdan beskvasnih kruhova i drugi blagdani: vidjeti redak16 vidjeti u Glosaru kao i mjesec Klasova pod KALENDAR. [544]na izlasku godine ili na, početku godine (u staro vrijeme godina je počinjala u jesen). [545]…vidjeti lice Svevišnjeg ovdje znači predstaviti se u *svetištu. [546]krvne žrtve: žrtvovanje jedne životinje (ta ježrtva često praena jednom ponudom bilja, vidjeti Lv 2. - Uskisli kruh , tj. kruh zamiješen s *kvasom (vidjeti Lv 2.11 i bilješku ) - Masno ponuđeno za mene slaviti, što će rećimasno žrtava ponuđenih za vrijeme blag dana GOSPODOVIH; ono treba biti spaljeno u isti dan kad je i žrtvovano. [547]ti nećeš kuhati jare…taj je običaj bio prakticiran u kanaanskoj religiji. [548]moje ime u njemu, što će reći on posjeduje sav moj autoritet. [549]stele: vidjeti 1 R 14.23 i bilješku. [550]on će blagosloviti…ja u odstraniti: Bog govori o sebi kako u trećem, tako i u prvom licu; isto tako on govori o svojem puku kako u množini tako i u jednini. [551]sav tvoj zbroj dana to jest dug život. [552]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje. [553]od Trstikovog mora…doRijeke: od Crvenog mora do Mediterana i od Sinaja do do Eufrata; usporediti 1 R 5.1. [554]On bijaše rekao: vidjeti 19.10-25. - Nadab i Abihu: dva sina Aaronova, vidjeti 6.23. [555]Stele predstavljaju u ovom slučaju dvanaest Izraelovih plemena. [556]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA [557]knjiga saveza je ona koju je Mojsije upravo napisao. [558]lazurit : vrsta dragog kamena, plave boje, jedne providnosti slične nebeskoj dubini. [559]Žrtveni objed na završetku ceremonije saveza. [560]Vidjeti 13.21 i bilješku. [561]ljubičasti purpur, crveni purpur: štofovi obojeni uz pomo obojenih tvari izlučenih od dvaju morskih mekušaca. - Blještavi grimiz: druga tkanina obojena uz pomo jedne obojene tvari dobijene drobljenjem jedne vrlo sitne gusjenice, parazita na hrastu. [562]za svjetiljku: to jest za kandelabr, vidjeti redke 31-40. [563]efod : liturgijska odjea velikog svećenika, opisana u 28.6-14. - Prsnik: vrsta džepa od tkanine na grudima velikog svećenika (vidjeti 28.15-29) određen za držati Urim i Tumim (vidjeti 28.30 i bilješku). [564]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [565]2 u stvari propriitaire na francuskom što se prevodi kao poklopac na zavjetnom kovčegu. Njegovo hebrejsko ime evocira ritual oproštenja -absolucije -izvršenog od strane velikog svećenika (vidjeti Lv 16.11-16). [566]prečnice komadi drveta namijenjeni održavanju pravilnog razmaka između nogu stola. - Palma: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [567]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [568]žrtveni kruh: vidjeti Lv 24.5-9 [569]Svijenjak se sastoji od jedne središnje šipke na koju je pričvršeno sedam bočnih krakova (vidjeti r. 32). Usprkos tom tradicionalnom imenu, on nije nosio sedam svijea, već sedam uljnih lampi (r. 37)à. [570]štipaljke i plitice: su jedan od moguih prijevoda termina koji označavaju pribor za održavanje uljnih lampi. [571]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [572]Vidjeti 25.4 i bilješku. [573]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [574]prema moru, što će reći prema zapadu, pravac prema Mediteranu. [575]vidjeti 25.17 i bilješku. [576]Tako se naziva uvis izvijeni ugao oltara. [577]pepeo natopljen masnoom žrtava bio je prikupljan i prenošen na jedno mjesto određeno za to, izvan tabora (vidjeti Lv 4.12. Kadionica: liturgijski objekt, za kađenje tamjanom (vidjeti Lv 10.1). [578]Prijevod nesiguran; hebrejska riječ označava možda jedan stepenik koji uokviruje oltar. [579]Trijem je sveti prostor koji okružuje šator, omeđen "barijerom"zastora; to je ekvivalent dvorištu u templu jeruzalemskom (vidjeti 1Kr 6.36). [580]Vidjeti 26.22 i bilješku. [581] to jest sa strane ulazu. [582]Vidjeti 25.4 i bilješku. [583]svjetlil: vidjeti 25.6 i bilješku. - Samotočno ulje je ono koje je dobijeno jednostavnim drobljenjem i okapljivanjem, bez prešanja maslina. [584]Vidjeti 25.7 i bilješku. [585]Vidjeti 25.4 i bilješku. [586]Pečat: mali prstenasti ili cilindrični instrument, graviran udubljenjem, koji služi za označiti osobne pre dmete ili pisma koja se odašilju. [587]Dva izgravirana kamena kamena stavljena su ondje za pozvati Boga da se "sjeti" (podsjetnik) puka Izraelovog. Vidjeti također r. 29. [588]zlatni okvir: oprema, općenito od zlata u koju se pričvršivalo drago kamenje čije određenje nije uvijek jasno. [589]empan : vidjeti u Glosaru pod MJERE. [590]Redci 17-20 nabrajaju dvanaest vrsta dragog kamenja čija identifikacija nije uvijek sigurna. [591]Urim i Tumim su sveti predmeti (štapići ?, kocke ?) korišteni za upoznavanje, putem bacanja kocke (iz-vlačenja ?) volju Božju; vidjeti 1 S 28.6. [592]mogranji: vezeni motivi(?) koji predstavljaju plod mogranja. - zlatna zvonca: u starim civilizacijama, mislilo se da zvuk zvona udaljuje demone. [593]cvjeti: alem-kamen, zlatni nakit, u obliku cvijeta, znak posvete, kojićetakođer biti simbol kraljevskog autoriteta (vidjeti Ps 132.18). [594]Riječ prevedena s tijara znači frizuru, pokrivalo za glavu, vjerojatno od tkanine, čija se forma ne poznaje precizno. [595]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku. [596]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku. [597]rogove: vidjeti 27.2 i bilješku. [598]holokaust, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [599]rep: vidjeti Lv 3.9 i bilješku. [600]1efa, hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - čisto ulje: vidjeti 27.20 i bilješku. [601]ponuda, libacija, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [602]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [603]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - rogovi: vidjeti 27.2 i bilješku. [604]poklopac; vidjeti 25.17 i bilješku. [605]holokaust, ponuda, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [606]otkup svojeg života: radi se o jednom osobnom porezu za potrebe *svetišta; usporediti Ne 10.33-34. [607]sikl, gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [608]podsjetnik: vidjeti 28.12 i bilješku. [609]jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [610]odstranjen iz svoje rodbine: vidjeti Stv 17.14 i bilješku. [611]storaks, ambra, galbanum, tamjann su jednako prirodni biljni mirisi, vidjeti 30.24 i bilješku. [612]Čini se da je sol poboljšavala zapaljivost tamjana. Stare verzije su prevodile s dobro izmiješano. [613]Vidjeti 25.17 i bilješku. [614]Cistu svjetiljku ili svjetiljku od čistog zlata. [615]liturgijsku: nesiguran prijevog jedne nejasne riječi. [616]Izbačen iz krila svoje rodbine: vidjeti Izl 17.14 i bilješku. [617]bogove koji idu: drugi prijevod jednog boga koji ide (kod Daničića koji će ići ispred nas); o istom vidjeti retke 4, 8 i 23. [618]oblikova čekiem: prekrio je zlatnim pločicama kostur izrađene statue od drveta. Ali, moglo bi se također razumjeti on u jednom kalupu izli kip teleta: na starom Orijentu, takve statue nisu predstavljale božanstva već su činile podlogu za statuu božanstvu. Bik je jednako tako bio simbol snage i plodnosti; ovdje je statua iz podsmijeha nazvana teletom. [619]puk krute šije je puk koji se ne povija, ne popu-šta pred Bogom, dakle koji mu je nepokoran po svojoj oholosti i drskosti. [620]investitura: vidjeti Lv 8.33 i bilješku. - Tekst ovog retka je nejasan i prijevod nesiguran. [621]Prema Ps 69.29, Bog čuva jednu knjigu života gdje su upisana imena pravednih. Ovaj način govorenja inspirira se možda listama utanovljenim od popisa; biti izbrisan iz jedne takve liste, to je ne biti više dio naroda. [622]zemlja bujna mlijekom i medom: vidjeti 3.8 i bilješku. - kruta šija: vidjeti 32.9 i bilješku. [623]Hebrejski izraz ovdje dodaje jednu osobnu zamjenicu (za njega ), koja se može odnositi bilo na Boga bilo na Mojsija osobno, bilo još na kovčeg (muško ime na hebrejskom). [624]stub oblačni: vidjeti 13.21i bilješku. [625]‑tvoj put ili tvoja volja. [626]Pokaži mi svoju slavu: ta je molba jednaka onoj pokaži mi se da te vidim (vidjeti r. 20).[627]ovaj način izražavanja vjerojatno znači jednu naglašenu afirmaciju: kad ja udešavam naklonost i kad ja činim milosrđe, radi se istinski o naklonosti i milosrđu. [628]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku. - A Mojsije objavi ime "GOSPOD«: drugi prijevod a Mojsije zazva ime Gospodovo, ili i (Gospod) proglasi svoje ime "Gospod). [629]krutu šiju: vidjeti 32.9 i bilješku. [630]stele i stubovi su važni kultni objekti kod poganskih svetišta (vidjeti 1Kr 14.15,23 i bilješke). [631]Ljubomornik: vidjeti 20.5 i bilješku. [632]oni se prostituiraju: vidjeti Os 2.4 i bilješku. [633]blagdan beskvasnih kruhova, mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.[634]što otvara krilomaterinsko; to jest prvorođeni (vidjeti kraj retka); vidjeti također 13.12-13. - Memorijal: vidjeti 28.12 i bilješku. [635]magare: vidjeti 13.13 i bilješku. [636]otpočunut eš; vidjeti 23.12 i bilješku. [637]blagdan Tjedana , blagdan Žetve: vidjeti u Glosa-ru pod BLAGDANI. [638]lice Gospodarevo; vidjeti 23.17i bilješku. [639]uskisli kruh: kruh koji sadržava *kvas, vidjeti Lv 2.11 i bilješku. - Neće prći no: žrtva će biti potpuno konzumirana prije jutra, vidjeti Izl 12.8-10. [640]Nećeš kuhati…:vidjeti 23.19 i bilješku. [641]Poglavlja 35-40 opisuju izvršavanje zapovijedi danih u poglavljima 25-31. Može se dakle odnositi na bilješke o tim poglavljima.. - Usporediti redke 1-3 s 31.12-17. [642]2 Usporediti redke 4-29 s 25.1-7. [643]Usporediti 35.30-36.7 s 31.1-11. [644]Usporediti retke 8-38 s 26.1-37. [645]Usporediti redke 1-9 s 25.10-22. [646]Usporediti retke 10-16 s 25.23-30. [647]Usporediti redke 17-24 s 25.31-40. [648]Usporediti redke 25-28 s 30.1 - 10. [649]Usporediti r.29 s 30.22-38. [650]Usporediti redke 1-7 s 27.1-8. [651]Usporediti redak 8 s 30.17 - 21. [652]Usporediti redke 9-20 s 27.9-19. [653]talenti, sikli: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [654]Usporediti redke 25-26 s 30.11-16. [655]beka: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [656]Usporediti redke 1-32 s 28.1-43. [657]čisti svijenjak ili svijenjak od čistog zlata. [658]vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [659]Oblak: vidjeti 13.21 i bilješku. [660]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [661]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.


Bilješke uz LevitikUredi

 • [662] Samo jedan dio ponude( spomen/podsjetnik, koji podsjeća nuditelja da se sjeti Boga)je spaljivan na oltaru. Ostatak,presveti dio (r. 3), pripada svećenicima, vidjeti 6.18, 22.
 • [663]Kvas i Med su pripremljeni fermentacijom, što je protivno čistći žrtve. Što više, oni podsjećaju na žrtve poganskih kultova.
 • [664]nećete ih stavljati ili nece biti nuđene.
 • [665]Sol,protivno kvasu konzervira (Tb 6.5) i pročišćava (2 Kr 2.19 - 22). Sol ovdje podcrtava činjenicu da je savez vječan.
 • [666]Masni dijelovi se broje kao najbolji komadi, vidjeti Iz 25.6.
 • [667]Rep je posebno mastan kod nekih vrsta ovaca.
 • [668]Negativne zapovjedi su one koje počinju s "ti nećeš…"
 • [669]rogovi: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [670]Hebrejski izraz ovdje preveden kao princ označava šefa plemena ili obitelji.
 • [671]jedan čovjek iz puka:drugi prijevod netko od puka zemaljskog ,drugim riječima jedan obični pojedinac; vidjeti 2Kr 11.14;Dn 9.6.
 • [672]efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [673]podsjetnik:vidjeti 2.2 i bilješku.
 • [674]svećenik ispunjava ritual: drugi prijevod ostatak pripada svećeniku (usporediti 2.3,10.
 • [675]Sveta prava Gospodova su darovi obvezni Gospodu ( desetina,prvine) ili još i stvari obećane zavjetom ili određena zabranama;vidjeti pogl. 27. - Sikl:vidjeti u Glosaru pod MJERE. krivcem ili u dan kad ponudi
 • [677]žrtvu za odštetu..
 • [678]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [679]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [680]Vidjeti 2.2 i bilješku.
 • [681]dan svojeg pomazanja ili od dana svojeg pomazanja
 • [682]pomaznanja. - Efa:vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [683]komadi te slastičarske ponude: tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [684]Vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [685]holokaust,*ponuda,*žrtva vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [686]Radi se o hvalospjevu (ili pjesmi zahvalnici). Ona završava davanjem njenog imena vrstama žrtve mira koju je pratila; vidjeti Ps 105-107, naročito 107.21-22.
 • [687]zavjetna ili dobrovoljna žrtva vrste su žrtava mira. Prva je ispunjenje jednog zavjeta;druga je neovisna svakom propisu i obećanju.
 • [688]Redci 17-19 a (tijelo neprikladno jelu) čine jednu vrstu parenteze. R. 19b preuzima dotaknuti slučaj iz redaka 15-16, gdje je bilo pitanje prikladnog mesa za konzumiranje.
 • [689]Vidjeti Stv 17.14 i bilješku.
 • [690]investitura je ceremonija tijekom koje novi svećenik po prvi put odijeva liturgijsku odjeu i prima posvećenje, vidjeti Sud 17.5-12.Ona je bila obilježena posebnom žrtvom investiture;vidjeti 8.22-30.
 • [691]efod: vidjeti Izl 25.7 i bilješku.
 • [692]prsnik: vidjeti Izl 25.7 i bilješku. - Urim i Tumim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku.
 • [693]rogovi: vidjeti Izl 27.2 i bilješku. - Da ga očisti od grijeha njegovog: da bi bio dostojan nositi vatru i svete ponude,oltar (na kojem nikakva žrtva još nije ponuđena)treba najprije biti oslobođen svojeg profanog karaktera (svojeg grijeha).
 • [694]investitura: vidjeti 7.37 i bilješku.
 • [695]Vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [696]Za opisati tu investituru, hebrejski koristi jedan figurativni izraz: ispunitćese vaše ruke, liturgijska gesta na koju je načinjena aluzija u redku 27.
 • [697]Investitura tpogl. 8) i stupanje na službu (9) čine jednu jedinstvenu ceremoniju koja kulminira osmog dana.
 • [698]starosti od godinu dana: vidjeti Izl 12.5 i bilješku.
 • [699]Slava Gospodova je vidljivi znak Božje nazočnosti, koji se ne može vidjeti izravno a da se ne umre; Sud 13.22.
 • [700]rogove:vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [701]Vidjeti 3.9 i bilješku.
 • [702]blagoslovi:u SZ se nalaze različiti oblici blagoslova; vidjeti Br 6.?24-26; 1 Kr 8.56-58.
 • [703]Krici radosti su obredni usklici; vidjeti Br 6.24-26; 1Kr 8.56-58.
 • [704]kadionica: liturgijski predmet, za zapaliti tamjan.
 • [705]zapjeva jednu tužaljku: drugi prijevodi osta zanijemio ili ušutao.
 • [706]Oplakivanje, raspletene kose (ili odrezane) i *rastrgana odjea tradicionalne su manifestacije ožaljivanja zabranjene svećenicima radi njihove posvećenosti (r. 7).
 • [707]ponuda (žrtva,milodar): vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [708]o jarcu: vidjeti 9.3, 15.
 • [709]Tekst ovog redka je malo jasan i prijevod nesiguran.
 • [710]Jedna slična lista nalazi se u Dt 14.3-20. Identifikacija izvjesnih životinja je nesigurna.
 • [711]Daman (ovo ime hebrejski prevodi s shâphân, te arapski ghenam, a čini se to još i s hyrax ili lapin (kunić) mali sisar biljožder i jedna brsta, ipak preživača, papkar, veličine zeca, živi u Africi i Maloj Azij, lat. squa'lus glacialis, njem. klippenbachs, hrv. ne poznaje adekvatan naziv.
 • [712]staviti zabranu na… znači zabraniti svaki kontakt s nekim ili nečim; vidjeti 11.43 i 20.25.
 • [713]sova : stara grčka verzija ima prijevod sultanska kokoš; stara latinska verzija labud - vrana: drugi prijevod pelikan.
 • [714]one koje imaju noge…: prema jednom starom židovskom prijevodu, starim verzijama i kontekstu: one koje nemaju noge (s jednom neuobičajenom negacijom).
 • [715]skakavci, popci,zrikavci i popci selci: hebrejski koristi ovdje četiri vrlo malo poznate riječi, označavajući bilo četiri različite vrste skakavaca, bilo četiri stadija razvitka tog insekta.
 • [716]Na primjer: medvjed.
 • [717]krtica: dvije starije verzije prevode s lasica.
 • [718]Da bi ju izvadio iz vode.
 • [719]staviti vode na zrnevlje: s namjerom da se kuha ili za jelo.
 • [720]Ne stavljate dakle zabrane: vidjeti 11.11 i bilješku.
 • [721]janje od godine dana : vidjeti Izl 12.5 i bilješku.
 • [722]Hebrejska riječ ne znači samo lepru, ve različita nadraženja kože, o kojima svećenik prosođuje prema stupnju težine. Iako se ta riječ ne pojavljuje, to je bolest slična onima koja je zahvatila Joba (Jb 2.7 ) i autora Psalama 3.8. Ista riječ znači također pljesan koja se pojavljuje na odjeći(13.47-59) ili na zidovima jedne kue (14.33-53).
 • [723]vitiligo: radi se vjerojatno o nekom osipu. Prijevod nije izvjestan.
 • [724]svoju odjeću razderanu: tradicionalna manifestacija oplakivanja, vidjeti Izl 24.17; usporediti Lv 10.6. U stvari "leproznik", odsječen od svijeta živih (r. 46) jest jedna vrsta mrtvaca odmetnika.
 • [725]zamrljana od lepre: vidjeti 13.2 i bilješku.
 • [726]blještavi grimiz je jedna obojena tkanina, crvena, što je učinjeno s pomou jedne gusjenice, parazita na hrastu. - miloduh je jedna višegodišnja aromatična biljka, često spominjana u obredima purifikacije; vidjeti Ps 51.9.
 • [727]živa voda ili tekuća voda.
 • [728]staro jedn u godinu : vidjeti Izl 12.5 i bilješku. -efa, log: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - žrtva - vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [729]uspinje ili predstavclja.

[730]efa, log: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

 • [731]mrlju od lepre; vidjeti 13.2 i bilješku.
 • [732]od njenog grijeha ili od njene nečistoće (isto u r. 52 ); usporediti 8.15 i bilješku. - blještavi grimiz, miloduh: vidjeti r. 4 i bilješku.
 • [733]u svojim organima; drugi prijevod u svojem tijelu, eufemizam za seksualne organ. - Radi se ovdje o curenju kao posljedici jedne venerične bolesti.
 • [734]Vi ete moliti…: drugi prijevod vi ćete udaljiti Izraelite od nečistoće tih ljudi.
 • [735]Nazvan još i Dan Velike Pokore ili Yom Kippur u židovskoj liturgiji.
 • [736]Vidjeti 10.1-2.
 • [737]bilo kad: Dan Velikog Oprosta bijaše jedini dan u godini kad je veliki svećenik prolazio veo koji je skrivao presveto Mjesto; vidjeti Si 50.5; He 9..7 - poklopac: vidjeti Izl 25.17 i bilješku - oblak: vidjeti Izl 13.21 i bilješku.
 • [738]Azazel je vjerojatno ime jednog demona koji je salijetao pustinjska mjesta, vidjeti r.10. Nekadašnji prevoditelji i komentatori vidjeli su u tom imenu ime mjesta.
 • [739]kadionica: vidjeti 10.1 i bilješku.
 • [740]oblak mirisa… evocira na oblak iz Izlaska (vidjeti Izl 19.9) gdje je Bog u jedan mah nazočan (Lv 16.2 ) i skriven.
 • [741]rogovi: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [742]Polažui obje ruke na glavu jarcu i izgovaraju i jednu molitvu ispovijedanja, Aaron čini da jarac bude nositelj grijeha Izraelovog, da bi ga odnio daleko u pustinju.
 • [743]postit ćete : drugi prijevod vi ćete poniziti svoje duše; vidjeti Ac 27.9 i bilješku.
 • [744]Vidjeti Stv 17.14 i bilješku.
 • [745]Hebrejska riječ prevedena s (vrsta) jarca označava ne samo jarca u čistom smislu (16) ve također jednu vrstu demona iz pustih mjesta, kojima se u izvjesnim dobima nudilo žrtve, vidjeti 2Krn 11.15.
 • [746]doma, kue, puka ili naroda Izraelovog.
 • [747]Hebrejski tekst tog redka je nerazumljiv i prijevod nesiguran.
 • [748]Vidjeti prethodnu bilješku.
 • [749]Egipat je dozvoljavao ženidbu između bliskih rođaka (18.6); Kanaan simbolizira u cijelom SZ perverznu seksualnost (18.27; Stv 19.4-9).
 • [750]da joj otkrije golotinju : drugi prijevod da bi imao spolni odnos s njom. Isto u cijelom poglavlju.
 • [751]Drugi prijevod - kao drugu suprugu.
 • [752]Molek: možda ime jednog starog poganskog božanstva (usporediti s Milkom, amonitskim bogom, 1Kr 11.5, 7 ) Na hebrejskom, to ime evocira naslov kralja i riječ stid; Molek je dakle Kralja Stida.
 • [753]odstranjen iz krila svojeg naroda: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [754]prema lažnim bogovima : drugi prijevod prema tricama, prijezirna riječ za označiti idole.
 • [755]ostranjen kiz svoje rodbine: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [756]spram sinova tvojeg puka ili članova tvojeg puka, to jest tvojih sunarodnika .
 • [757]jedno obeštećenje: drugi prijevodi jednu istragu ili jednu kaznu.
 • [758]Isto kao što je čovjek neobrezan nečist i ne treba biti dodirnut, isto ni »neobrezani« plod ne treba biti dodirnut.
 • [759]U Sdc 9.27 spomenut je također blagdan zahvalnica, prilikom jematve.
 • [760]iznad krvi: vidjeti 1 S 14.323 i bilješku.
 • [761]Vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [762]Molek: vidjeti 18.21 i bilješku.
 • [763]odstranit u ga iz krila njegovog naroda: vidjeti Izl 17.14 i bilješku.
 • [764]prostituirali se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku.
 • [765] Hebrejski ponavlja neke riječi: Kad jedan čovjek počini preljubu sa ženom jednog čovjeka koji je počinio preljubu sa ženom svojeg bližnjeg.
 • [766]njihova krv past će na njih: semitski izraz koji označava čovjeka i ženu potpuno odgovorne i dužne podnijeti posljedice. -
 • [767]
 • [768]odstranjeni (iz svoje rodbine ): vidjeti Stv 17.14 i bilješku
 • [769]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku.
 • [770]staviti zabranu: vidjeti 11.11 i bilješku.
 • [771]ona još pripada svojim bliskim: udajom svojom, jedna žena postaje člana plemena svojeg muža i gubi svoje legalne sveze s obitelji svojeg oca; usporediti 22.12-13.
 • [772]on koji je jedan poglavar: nesiguran prijevog jedno nejasnog izraza.
 • [773]Vidjeti 10.6 i bilješku.
 • [774]spljošten nos, nagrđeni udovi: prijevod nesiguran.
 • [775]moje svetište i njegov sagržaj: drugi prijevodi moja svetilišta ili moje svetinje.
 • [776]ponude: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [777]odstranjen ispred mene: usp Izl 17.14 i bilješku.
 • [778]kuće Izraelove - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [779]bubuljica, drugi prijevod gnojnost.
 • [780]Zabranjene radnje iz redaka 27-28 bijahu vjerojatno primijenjivane u kanaanskoj religiji.
 • [781]Prvi mjesec godine počinjui u proljeće zvao se Nizan; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - u sumrak: vidjeti Izl 12.6 i bilješku.
 • [782]Blagdan Prvog Snopa odgovara vjerojatno onom što je spomenuto u Izl 23.19; 34.26: Ti ćeš donijeti sve prve plodove tvoje zemlje u Kuu Gospoda, tvojeg Boga.
 • [783]Taj šabat je bilo onaj koji pada u tjedan Beskvasnih kruhova , bilo isti dan Pashe (nasvan izuzetno šabat ) koji može biti bilo koji dan u tjednu.
 • [784]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Starosti od jedne godine: vidjeti Izl 12.5 i bilješku.
 • [785]žrtva, ponuda, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Efa, hin / vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [786]pedeset dana: ta numerička indikacija je podrijetlom jednog od imena tog blagdana: Pentekost (pedesetnica, grč.). Druga imena su Blagdan Žetve ( Izl 23.16, Duhovi, Blagdan Tjedana (Izl 34.22 ).
 • [787]U Izraelitskom kalendaru u jednoj starijoj eposi, godina je počinjala u jesen (kao što je ponovo slučaj u aktuelnom židovskom kalendaru ). U kalendaru u kojem godina počinjaše u proljeće, prvi dan sedmog mjeseca čuvao je stanovitu važnost koja je korespondirala u starom Novoj Godini.
 • [789]Dan Velikog Oprosta: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [790]odbačen od svoje rodbin: vidjeti u Stv 17.14 i bilješku.
 • [791]Blagdan Šatorâ nazivan također Blagdan Tabernakula ; Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [792]uz šabat : tj. uz darove učinjene za dan šabata (vidjeti Br 28.9-10 ).
 • [793]čisti svijećnjak ili svijećnjak od čistog zlata.
 • [794]Efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [795]čist stol: to je vjerojatno pozlaeni stol; vidjeti Izl 25.24.
 • [796]podsjetnik: vidjeti 2.2 i bilješku.
 • [797]Ime: Izraz koji dopušta izbjeći da ime Gospoda bude napisano ili izgovoreno uz glagol psovati: vidjeti r. 16, i Izl 3.15 i bilješku.
 • [798]polože ruke: vidjeti Dn grč 13.34; usporediti također Lv 16.21 i bilješku.
 • [799]Šabatska godina je posljednja godina od jednog ciklusa od sedam godina .
 • [800]u guštiku ( neobrezanog): na hebrejskom isti izraz označava nazira, tj. onog koji pušta kosu slobodno rasti a da ih ne podrezuje (Br 6.5).
 • [801]u Dan Velikog Oprosta: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [802]osme godine, tj. one koja slijedi šabatsku godinu.
 • [803]privremeno: drugi prijevod traje jednu godinu.
 • [804]Suprotno drugim Izraelitima, članovi plemena Levi ne posjeduju svoju teritoriju; vidjeti Jos 14.4 - Tekst redaka 32-33 nejasan je i prijevod nesiguran.
 • [805]Hebrejski tekst ovdje čini iznenadnu promjenu konstrukcije.
 • [806]klesanog ili oslikanog.
 • [807]mač odnosno rat.
 • [808]klipove na jarmu vašem: radi se o klincima uturenim u glavni dio *jarma koji steže životinjski vrat.
 • [809]mač ( rat, 26.6 ) i kuga, kao i glad (r.26 ) su tri nevolje koje rezimiraju nesreću opsjednutog grada; vidjeti Jr 21.7; Ez 7.15.
 • [810]oltari za miris: drugi prijevod monumenti posvećeni kultu sunca.
 • [811]Ako Izraeliti ne poštuju šabate, tj. odmor zemlje tijekom šabatskih godina, Bog će protjerati svoj puk iz obećane zemlje na dugi niz godina i udesiti tako zemlji jedan odmor kao kompenzaciju.
 • [812]opalo liše : drugi prijevod odnoseno (vjetrom) lišće.
 • [813]Fragmenti tablica iste vrste,gravirani na kamenu oko 200 god. pr. Kr. nađeni su u Marseilleu i u Kartagi.
 • [814]sikal: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [815]homer: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [816]zabrana: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [817]gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [818]dîm: vidjeti Izl. 14.20 i bilješku.

Bilješke uz BrojeviUredi

[819]Kad pastir treba isporučiti dîm od svod stada mora to učiniti tako da stado prođe prođe ispred njega, a on svojim štapom označi crvenom bojom svaku desetu životinju. [820]Ovdje kao i u poglavlju 26, Bog je taj koji daje zapovijed popisati borbene trupe Izraela; u 2 S 24, Davidćebiti kažnjen zato što je zapovjedio popis po vlastitoj volji. [821]U svakom plemenu, ljudi sposobni za vojnu službu formiraju jednu armiju ili (po drugogm prijevodu) di viziju. [822]sva sila Izraelova , drugi prijevod tisua Izraelovih ovdje označava zbor trupa formiranih od klanova i plemena Izraelovih, a da se ne nalazi točna numeri -čka vrijednost. [823]Onaj koji je figurirao na jednoj genealogijskoj listi zadržavao je tako dokaz da pripada puku Izraelovom [824]( usporediti Ezd 2.59 - 63 ). [825]Leviti koji nisu imali vojničkih obveza, bitćepopi- sani u drugim okolnostima, vidjeti pogl. 3 i 4. [826]Profani drugi prijevod Stranac, u smislu "stranac u (posvećenom) plemenu Levi". Vidjeti 17.5. [827]Bog bi se mogao rasrditi, ako jedan profani *svetiš - tu; *leviti igraju ovdje ulogu "zaštitnog štita" između svetog Boga i profanog puka. [828]stijeg bijaše jedan amblem koji je služi, kao barjak danas, za znak okupljanja. [829]armije: vidjeti 1.3 i bilješku. [830]Vidjeti 1.47 i bilješku. [831]Vidjeti Lv 10.1-7. [832]levitićemu pomagati: potomci Aaronovi (on sam član plemena Levi ) konstituiraju klasu svećenika. Drugi potomci Levijevi čine podređenu klasu levita. [833]u službi cijele zajednice: drugi prijevod osiguratćepotrebnu sulžbu svoj zajednici. [834]dani ( ili služeći, vidjeti Esd 8.20 i bilješku ) jest vjerojatno jedan tehnički termin označujui sluge nižeg ranga, koji rade u *svetištu. [835]Vidjeti 1.51 i bilješku. [836]Vidjeti 3.40-51; Izl 13.1-16. [837]8.600: stara grčka verzija je spominjala 8.300, što se slaže s podatkom danim u r. 39. [838]Vidjeti 1.51 i bilješku. [839]sikl, gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [840]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Vječni kruh: vidjeti Lv 24.5-9. [841]mašice, plitice: vidjeti Izl 25.38 i bilješku. [842]zlatni oltar, tj. oltar mirisa , vidjeti Izl 37.25-28. [843]oltar, odnosno oltar holokausta, vidjeti Izl 38.1-7. [844]Po zapovijedi Gospodovoj…: drugi mogui prije -vod Po zapovijedi Gospodovoj, popisaše se posre -dovanjem Mojsijevim, svaki s obzirom na posao i du -žnost. [845]izvan tabora vidjeti Lv 13.46. [846]jedan od grijehova koji…: drugi prijevod jedan grijeh protiv drugog. [847]sveta voda: smisao neizvjestan: voda sačuvana u *svetištu ili voda iz svetog izvora ? [848]rasplesti joj kose: vjerojatno jedan znak pokajanja; izišao iz geste žalosti (usporediti Lv 10.6 i bilješku). Voda gorčine ili gorka voda. [849]Amen,amen ! Tim liturgijskim odgovorom koji zna -či: To je istina ! ili Dobro je tako !, žena podcrtava riječi izgovorene od svećenika; usporediti Dt 27.15-26. [850]podsjetnik : vidjeti Lv 2.2 i bilješku. [851]naziratski zavjet: ta riječ, prevedena s hebrejskog , označava jedno posvećenje ( privremeno ili definitiv -no ) Bogu. To posvećenje implicirara različita odrica- nja nabrojana u r. 3-8. Onaj koji izgovori zavjet nosi ime nazir. (r.3). [852]Sire dodano vodi bijaše uobičajeno u mediterans -kim religijama, vidjeti Mt 27.48. [853]duge kose (r.5) znak su tog posvećenja. [854]grijeh: na hebrejskom, nečistoa prćistekla zbog blizine jednog lješa može biti označena jedsnim ter- minom prevedenim sa grijeh. [855]milodar, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVO -VANJA. [856]To vjerojatno svećenik sam nudi nazirovu žrtvu. [857]nudi može značiti bilo nazir, bilo svećenik. [858]Kao što netko stavlja potpis ili svoj pečat na predmete koji mu pripadaju. [859]Vidjeti Izl 40.33 i bilješku. [860]pokrivena kolica: hebrejska riječ je nesigurna. [861]sikl : vidjeti u Glosaru pod MJERE. - Žrtva, ponuda, milodar: vidjeti u GLOSARU pod ŽRTVOVANJA. [862]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [863]poklopac: vidjeti Izl 25.17 i bilješku. - I on mu govoriše : subjekt je vjerojatno Mojsije, koji govori GOSPODU; ali mogao bi označavati i GOSPODA koji bi govorio Mojsiju. [864]Vidjeti Izl 25.31 i bilješku. Uljne svjetiljke mo-raju biti stavljene tako da fitilj bude okrenut prema nap rijed. [865]očisna voda (lustralna): drugi prijevod voda koja cisti od grijeha; radi se možda o vodi opisanoj u pogl. 19 (usprkos jednom različitom hebrejskom imenu), ili opet o onoj spomenutoj u Lv 14. [866]žrtva, ponuda, dar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVO- VANJA. [867]Gesta znači vjerojatno slijedeće: polažui na njih ruke, drugi Izraeliti se identificiraju s levitima poka- zujui da se i oni sami nude kao žrtvu Bogu u osobi le- vita. Usporediti r. 12, i vidjeti u Glosaru pod POLAGANJE RUKU. [868]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [869]služiti u šatoru: nekoliko hebrejskih rukopisa, sama - ritanski tekst i stara grčka verzija koriste uobičajeni izraz osigurati službu šatora. [870]Usporediti 1.53 i bilješku. [871]u sumrak: drugi prijevod između dvije večeri; Izl 12.6 i bilješku. [872]odstranjen iz svoje rodbine: vidjeti Stv 17.14 i bilješku. [873]2oblak: vidjeti Izl 13.21 i bilješku. [874]tisue Izraelove: vidjeti 1.16 i bilješku. [875]primjeren (moduliran ) znak:  : značenje hebraičkog izraza je dvojno: drugi prijevodi prodoran znak ili zvon praen uskliciuma. [876]Stare verzije sprovde nabrajanje i govore o trećem i četvrtom pozivu za tabore na zapadu i sjeveru. [877]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [878]Prrema Izl 2.18-21, to je Reuel koji je punac Mojsijev; prema Sdc 1.16; 4.11, to je Hobab. Usporediti još Izl 3.1. [879]Hebrejsko ime derivirano iz tog glagola prevodi se ovdje s (opustošiti vatriom). [880]O mani vidjeti Izl 16, o korianderu, vidjeti Izl 16.31 i bilješku; o bdeliumu, vidjeti Izl 2.12 i bilješku. [881]Ruka ili šaka; simbolizira mo. [882]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [883]homer: vidjeti u Glosaru MJERE. - Oni ih raspro -striješe: za sušiti i konzervirati. [884]uputi muvrlo…: drugi prijevodi udari ga jednom nevoljom ili nedaom; možda se radi i epidemiji. [885]Kušitka bi mogla značiti pripadnost jednom madi -janskom plemenu Kušan . Ne zna se radi li se o Cipor -ai, Mojsijevoj supruzi madijanki (Izl 2.21), ili o nekoj drugoj ženu koju bi ovaj mogao oženiti. [886]oblak: vidjeti Izl 13.21 i bilješku. [887]Hošua i Josua potječu od istog hebrejskog korijena i znače oba Gospod spašava. - Jozua se ve pojavljuje u priči Izl 17.8-16. [888]O Negevu: vidjeti Stv 19.9 i bilješku - Planina oz -načava ovdje brda Judeje, koja čine jug Palestine. [889]pustinja Sin: regija smještena na jugu od judejskih brda (vidjeti prethodnu bilješku ). Rehov, Lebdo-Hamat; lokaliteti na sjeveru Kanaana. [890]Anakiti bijahu stari žitelji Kanaana, koji su držani divovskim bićima, vidjeti r. 33. - Egipatski grad Tani -s je bio rekonstruiran tijekom druge polovice osam -naestog stoljea pr.I.K. (vidjeti Ez 19.11 i bilješku). [891]Vidjeti r. 24; dolina smještena sjeverno od Hebrona. [892]Kadeš (Kadeš-Bernea, danas Ayn Kedeis, Dt 1.2) je oaza smještena na granici pustinje Paran i pustinje Sin (r. 21). [893]zemlja kiptea od mlijeka i meda : vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [894]Radi se o Sredozemlju. [895]zemlja koja proždire svoje žitelje: (vidjeti Lv 26.38; Ez 36.13-16): izraz označava bilo jednu nezdravu zem lju bilo zemlju gdje vlada vječiti rat. [896]Kao u Ps 91.1; 121.5, sjena simbolizira božansku zaštitu. [897]Usporediti Mosijevu molitvu u R; 13-19, s onima u Izl 32.11-14; Dt 9.25-29. [898]to što sam čuo od vas govoriti: vidjeti r. 2. [899]pastiri: ovaj izraz evocira ovdje nestabilan i lutalač - ki život nomada koji žive od uzgoja stoke. [900]Horma : lokalitet nesiguran za odrediti, ali vjerojatno smješten nekoliko kilometara istočno od Ber-Ševe (vidjeti Stv 21.14 i bilješku . [902]jela, holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [903]desetin, radi se o desetini jednog efa. - Efa, hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [904]libacija : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [905]holokaust, milodar, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [906]jela: vidjeti u Glosaru pod Zrtvovanja. [907]odtranjene od svog puka: vidjeti Stv 17.14 i bilje- šku. [908]Redci 37_41 u DT 6.4-9; 11.13-21, čine Šemu ispo- [909]vijedanje vjere i svakodnevnu molitvu vjerujuih Ži -dova. [910]One, osoba koja se više nigdje ne spominje. Možda se radi o jednoj grješci prepisivača. [911]pristupiti k GOSPODU znači konkretno pristupiti k *svetištu za obavljati službu svoju. - Biti svet i približiti se GOSPODU karakteristike su svećenika. Leviti su prihvaeni za približiti se GOSPODU (r;10), ali nisu sveti na isti način kao i svećenici (r. 7 ). [912]Predstaviti tamjan GOSPODU jest jedna zadaa re - zervirana svećenicima. [913]zemlja u kojoj teku med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku.- Ovdje Mojsijevi protivnici koriste taj izraz za označiti Egipat, dok on normalno označava obećanu zemlju. [914]Držiš li ti… ?Drugi prijevod misliš li ti iskopati oči ovim mljudima ? ili misliš li ti zaslijepiti ove ljude ? [915]Ponude: = vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [916]svu svoju bandu: prema staroj grčkoj verziji; heb- rejski: svu zajednicu. [917]U nekim prijevodima, r. 1-15 pogl. 17 obilježeni su s 16.36-50. [918]obložiti oltar: vidjeti Izl 247.2. [919]profano: vidjeti 1.51 i bilješku. [920]tvoja obitelj označava ovdje skupštinu potomaka Levija, razlikovanih od ti i tvoji sinovi , što znači svećenike. [921]profani: vidjeti 1.51 i bilješku. [922]srdžba: vidjeti 1.53 i bilješku. [923]dani: vidjeti 3.9 i bilješku. [924]iza zavjese: tj. na presvetom mjestu, vidjeti Izl 26.31-34. [925]darova: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [926]presvetom mjestu…: drugi prijevod kao presvete stvari. [927]1zabrana: vidjeti Dt i bilješku. [928]sikl, gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [929]oni su sveti, tj. pridržani za Boga i dakle nami- jenjeni jednoj žrtvi. - Jela: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [930]jedan savez posvećen solju: vidjeti Lv 2.13 i bi-lješku. [931]nemaju baštine: vidjeti 35.1-8. [932]gumno: mjesto gdje se obavljaju vršidba, rešetanje i prosijavanje žitarica. [933]dar: vidjeti u Glosdaru pod ŽRTVOVANJA. [934]miloduh, blještavi grimiz: vidjeti Lv 14.4 i bilješku. [935]očisna voda: drugi prijevodi voda nečistoe, voda očišenja, voda škropljenja. Vidjeti također r. 17 ka -ko se priprema ta voda. Vidjeti također 8.7 i bilješku. [936]ta voda: vidjeti r. 9. [937]odstranjen iz Izraela: vidjeti Stv 17.14 i bilješku. [938]uzica za zaklapanje: jedna posuda može biti zat -vorena kožom pričvršenom pomuu jedne uzice. Cijenilo se tako da li je njen sadržaj obuhvaen nečis -tom. [939]pepeo: vidjeti r. 9 - Živa voda ili tekue vode ili iz -vorske vode. [940]miloduh: vidjeti Lv 14.4 i bilješku. [941]pustinja (kod) Sina, Kadeš: vidjeti 13.21 i bilješke. [942]Mojsijeva i Aaronova grješka ne pojavljuje se na očit način; ono što im Bog predbacuje može biti, to što je udario stijenu (r. 11) umjesto da se zadovoljio da joj govori (r. 8). [943]Neidentificirano mjesto; usp. Dt 10.6. [944]pridružiti se svojim roditeljima (drugi prijevod biti primljen kod svojeg puka)je na hebrejskom eufemizam za umrijeti. Usporediti 1 Kr 1.21 i bilješku. [945]odjenu njome…: o tom prenošenju odjeće vidjeti Izl 29.29-30; Lv 8.7-9. [946]Arad: lokalitet 30 km istočno od Ber-Ševae. [947]zabrana: vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [948]Vidjeti 14.45 i bilješku. Horma je igra riječi s ime -zom prevedenim sa zabrana (r.2). [949]ovaj kruh bijede: mana; usporediti 11.4-6. [950]vatrene zmija: to su zmije čiji otrov, smrtonosan, izaziva jedno čuvstvo prženja. [951]Knjiga GOSPODOVIH Ratova: zbirka pjesama, drugdje nepoznata; stihovi citirani ovdje, prilično nejasni, jedini su fragment koji je ostao od nje. [952]ja u im dati vode: možda aluzija na epizodu iz 20.1-11.` [953]tom pjesmom: drugi fragment poeme, nepoznatog podrijetla i nejasnog značenja. [954]vrh planine Pisga nadvisuje pustinju; tekst [956]Hešbon: vidjeti Ez 15.4 i bilješku. [957]Kemoš je bog Moaba, vidjeti 1 R 11.7; njegovi sinovi i njegove keri ( na kraju redka ) su Moabiti. [958]Skup stihova je veoma nejasan i prijevod nesiguran. - O Divonu i Madabau, vidjeti Ez 15.2 i bilješku. [959]Bašan: regija u Transjordaniçji, na istoku jezera Genesaret (vidjeti 34. 11 i bilješku). [960]koji je vladao u Hešbonu ili koji je nastanjivao Heš- bon. [961]Balak je kralj Moaba, vidjeti r; 4. [962]rijeka označava vjerojatn o Eufrat u Mezopotamiji. - Zemlja njegovog podrijetla: drugi prijevodi zemlja sinova njegovog naroda ili zemlja Amavita. [963]obećana čast podrazumijeva naknadu vračaru, kao što pokazuje r. 18. [964]otvori oči Balamu: Bog dopušta Balamu razlikovati ono što sve do tada nije mogao vidjeti. [965]da se ne bijaše uklonila…: prema staroj hebrejskoj verziji prijevoda: Možda se ona uklonila. [966]Bamot-Bal: možda isto mjesto kao Bamot iz 21.49. - Jedan dio naroda: podrazumijeva se Izrael. [967]holokaust: vidjeti u Glosaru po ŽRTVOVANJA. - Na put…: drugi prijevodi na jedno povišeno mjesto , na jedno otkriveno mjesto, na jednom ogoljenom brežuljku. Smisao hebrejske riječi je prilično nesigu -ran. [968]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [969]brojati… broj množina Izraelovih: drugi prijevodi izbrojati … četvrtina (ili oblak) Izraelov. Sličnu nje- govoj ili kao njegova: tj. onoj Izraelovoj ili onoj pra -vednih. [970]Vidjeti 22.41. [971]Pisga: vidjeti 21.20 i bilješku. [972]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [973]vradžbinu: vidjeti 23.7 i bilješku. [974]ne promatra… dtrugi prijevod On(Bog) ne promat -ra bezakonja u Jakovu, on ne vifdi nepravde u Izraelu. - Jakov i Izrael: vidjeti 23.7 i bilješku. [975]on posjeduje snagu bivolsku: tekst težak i prijevod neizvjestan; subjekt posjedovanja može biti Bog ili Iz -rael. [976]proricanje ( predviđanja, znakova ) i gatanje su o- suđeni po SZ, vidjeti Lv 19.26; Dt 18.10-12. [977]jedno drugo mjesto: usporediti r; 13-14. [978]Peor: vrh smješten u Moabu, ali nije točno lo -kaliziran: vidjeti 25.3 i bilješku. [979]Balam se ne udalji kao u 23.3 da traži otkrie volje Božje. [980]vračanje: vidjeti 23.7 i bilješku - prodirueg pog -leda: tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči. [981]Svemono: vidjeti Stv 17.1 i bilješku. [982]Jakov i Izrael: vidjeti 23.7 i bilješku. [983]njegova vjedra: prema kontekstu, trebalo bi se radi- ti o vjedrima korištenim za crpiti vodu iz bunarau u iri -gacionom sustavu . - Agag, kralj Amalecita, pobijeđen od Saula. [984]Vidjeti 23.22 i bilješku. [985]te počsti: vidjeti 22.17 i bilješku. [986]vračanje: vidjeti 23.7 i bilješku - prodirueg pog -leda: tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči. [987]Jakov i Izrael : vidjeti 23.7 i bilješku - skiptar : štap, znak kraljevske mći. - Set znači ovdje jedno nomadsko plkeme u Moabu. [988]Edom i Seir su dva imena iste Zemlje, smještene na jugu Moaba. - Tekste u r. 18-24 često je nejasan a prijevod nesiguran. [989]od grada: značenje nesigurno; moglo bi se raditi o lokalitetu nazvanom Ir-Moab (22.36) ili i Moabovoj prijestolnici (na hebrejskom - Ir: grad ). [990]vračanje: vidjeti 23.7 i bilješku. [991]Keniti (zvani također Kain, ope ime, u r. 22) su nomadsko pleme susjedno Moabu. - Tvoje gnijezdo: na hebrejskom ima igra riječi između Keniti i gnije -zdo. [992]čaranje: vidjeti 23.7 i bilješku. [993]Kitim : Otok Cipar - Eber : vjerojatno različiti naro- di spomenuti u r. 18, i Izrael uračunavši. [994]Peor: vrh zemlje Moab( vidjeti 23.28 i bilješku ), gdje bi se trebalo nalaziti *svetište posvećeno Baalu. [995]povješj ih: prijevod nesiguran; drugi prijevod nabij na kolac ( vidjeti 2 S 12.6 i bilješku). [996]ložnica označava ovdje prenosivo svetište jednog tzabora, kod nomadskih pogana; tu se moga prakti -cirati sveto prostituiranje - u ložnici te žene: drugi prijevod u pun trbuh. [997]O ljubomori Božjoj vidjeti Izl 20.5 i bilješku. [998]Ustanovite stanje: svi popisani iz pogl 1 su mrtvi (vidjeti 26.64-65). [999]Hebrejski tekst r. 3-4 nejasan i prijevod nesiguran. [1000]Lanac Avarim dominira istočnom obalom Jordana i Mrtvim morem. [1001]pridružiti se rodbini…: vidjeti 20.24 i bilješku. [1002]pustinja Sin: vidjeti13.21 i bilješku. [1003]izlaziti i ulaziti pred nekoga: izvoditi i uvoditi nekoga: ovi izrazi evociraju aktivnost bilo jednog vojnog poglavara (vidjeti Jos 14.11) bilo jednog političkog poglavara (vidjeti 1R 3.7). [1004]ti ćeš mu položiti ruku: očekivalo bi se ovdje ruke kao u r.23. Polaganje ruku je gesta prenošenja mći; usp. Lv 16.21 i bilješku, za jednu sličnu gestu. [1005]svoje mći: drugi prijevod svojeg dostojanstva, svo- jeg autoriteta. [1006]Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku - poslije te odluke: drugi prijevod na njegovu zapovijed; radi se o zapo -vijedi svećenika ili odluci Urima, toćese u svakom slučaju GOSPOD oglasiti kroz njih. [1007]Za izraze jelo, holokaust, libacija, ponuda, koji se pojavljuju u pogl 28-29 vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [1008]u sumrak: vidjeti Izl 12.6 i bilješku. [1009]efa, hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - Ulje zgnječene maslineili čisto ulje: vidjeti Izl 27.20 i bilješku. [1010]Blagdan slavljen u početku svakog mjeseca zvao se mladi mjesec (neåomeånie), vidjeti r. 14. [1011]hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1012]Blagdan tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [1013]dan klicanja: vidjeti Lv 23.24 i bilješku. [1014]dan Velikog Oprosta: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [1015]hodočaše od sedam dana: radi se o blagdanu Šatora∆; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [1016]zaključivanje vbašeg blagdana: drugi prijevod jedna svečana skupština. [1017]postiti ili se suzdržati od nečega. [1018]Ozlu koje im nanesoše Madijaniti, vidjeti pogl. 25 - pridružitćeš se svojoj rodbini: vidjeti 20.24 i bilje - šku. [1019]tisue Izraelove: vidjeti 1.16 i bilješku. [1020]Balam, sin Beorov: vidjeti pogl. 22-24. [1021]za vrijeme stvari Balamove: drugi prijevodi na rije- či ( ili na savjete ) Balamove. Ta uloga Balamova ne pojavljuje se u poglavlju 25. [1022]očisna voda: vidjeti 19.9 i bilješku. [1023]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1024]podsjetnik: vidjeti Izl 28.12 i bilješku. [1025]Jazer i Galad čine, na istoku Jordana, dvije regije odvojene koritom Jaboka. [1026]osmotriti zemlju: vidjeti pogl. 13. [1027]Određena imena mjesta dana u u ovom poglavlju figuriraju drugdje u Brojevima ili u Izlasku; druga se ne nalaze drugdje osim ovdje. Mnoga je teško smjestiti. [1028]Hahirot ili Pi-Hahirot, r.7. [1029]Ijijim ili Ijijije-Avarim, r. 44. [1030]Slano more ili Mrtvo more. - Pustin ja Sin: vidjeti 13.21 i bilješku. [1031]potok Egipta je vjerojatno Wadi Arishkoji se ulijeva u Mediteran okol 80 km od Gaze. [1032]veliko more: Mediteran -za zapadnu granicu služitćevam: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [1033]Neidentificirana planina, ali u svakom slučaju razli- čita onoj spomenutoj u 20.22-29 i 33.37-41. [1034]more u Kineratu: kasnije nazvano jezero Genezaret, more u Tiberiadeu ili more u Galileji. [1035]polu-pleme: Manasejevo; drugo polu-pleme je spo- menuto u r. 14. [1036]ve primili svoju baštinu: vidjeti 32.33. [1037]lakat:  : vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1038]tu nađu utočište: vidjeti r.9-34. [1039]vi ete izabrati ili vi ete naći. [1040]osvetnik: prema zakonu talio (Izl 21.23-25); Lv 24. 19-21; Dt 19.21), ubojstvo zove ubojstvo; u stvari bliža rodbina žrtve ima obvezu osvetiti pokojnika ubijajui ubojicu njegovog.[1041]bacajui: drugi prijevod držećiu ruci. Isti izraz u slijedećem redku. [1042]zajednica: tekst ne dopušta saznati koja zajednica je u pitanju. Prema r. 25, ne može se raditi o zajednici grada utočišta. [1043]oskrnaviti ili uprljati ( radi se ipak na hebrejskom o jednom drugog glagolu nego u r. 34). [1044]Vidjeti 27.1-11. [1045]godina jubileja: vidjeti Lv 25.8-54.

Bilješke uz DeuteronomUredi

[1046]Araba: drugi prijevodi dolina, ravnica; Vlastita imenica označava dolinu koja se proteže na sjeveru u jugu Mrtvog mora. - Suf … đi-Zahav: neidentificirana mjesta. [1047]Horeb: vidjeti Izl 3.1 i bilješku. - Kadeš-Barnea: vidjeti Stv 16.14 i bilješku. - Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku. [1048]40. godina lutanja po pustinji. [1049]Bašan: regija na istoku mora u Kineretu. [1050]Nabrajanje različitih regija obećane Zemlje u idealnim granicama. - Eufrat: vidjezti Stv 2.14 i bilješku. [1051]Vidjeti Stv 16.14 i bilješku. [1052]visokim do neba: aluzija bilo na visinu zidova (bedema) gradskih, bilo na strmine na kojima su gradovi podignuti. [1053]tako dugo kako ve tu bijaste ostali: nevjernost Izraelova osudila ga je ostati u Kadešu po drugi put u jednom boravku jednako dugom onom prvom , kad je bio prinuđen vratiti se. Katkad se prevodi s tako dugo koliko ste trebali tu ostati. [1054]Vidjeti Stv 32.4 i bilješku. [1055]ne počinjite protiv njih ništa ili ne napadajte ih. [1056]Araba: vidjeti 1.1 i bilješku. - Ejlat i Esion-Gever su na krajnjem jugu Arabae. Moab je istočno od Mrtvog mora. [1057]Sinovi Lotovi: ovdje to označava Moab i Amon (r.19) Ar: prijestolnica zemlje Moab. [1058]Vidjeti Br 13.22 i bilješku. [1059]Refaiti: staro domorodačko pučanstvo u Kanaanu (vidjeti r. 20-21). [1060]klanci Zereda: rijeka u Transjordaniji, na krajnjem jugu od Mrtvog mora. [1061] Gaza: glad blizu obale, jugozapadno od Palestine. - Kaftoriti: drugo ime za Filistine (vidjeti Stv 26.1 i bilješku ). [1062]Rijeka koja se ulijeva u Mrtvo more, na istoku. [1063] Na jugu od Arnona. [1064]prokleli : u početku, taj običaj semitskih naroda rezervirao je poglavaru jedan dio onoga što je uzeto neprijatelju. U Izraelu, koji vodi sveti rat s Bogom kao poglavarom (Dt 20.4), dio posvećen Bogu trebao je biti uništen. Zabrana se može ticati živih bia (2.34) kao i materijalnih predmeta (Joz 6.17-19). Religiozni cilj zabrane je definiran u DT 7.4-6 i 20.16-18. Izvan rata zabrana je jedno jednostavno posvećenje Bogu bez uništenja (Br 18.14). [1065]Vidjeti 1.4 i bilješku. [1066]prokleli: vidjeti 2.34 i bilješku. [1067]Planina gdje Jordan izvire. [1068]Visoravan: radi se i Visoravni Moab. - Brda Ga -lada: vidjeti Stv 31.21 i bilješku. Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku. [1069]Refaiti: vidjeti 2.11 i bilješku. - Raba: prijestol- nica zemlje Amonove (danas Aman) - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1070]Argov: ime distrikta utvrđenog gradovima Bašanovim (vidjeti 3.4-5). [1071]Gešuriti, Makatiti: narodi koji su živjeli na grani -cama Izraela na istočnoj obali mora u Kineretu i u gornjem tijeku Jordana. [1072]Makir: Manasejev sin (Stv 50.23), otac Galadov (Br 26.29) i predak klana koji nosi njegovo ime. [1073]bit će granicom (služitćekao granica) smisao odgo- varajueg hebrejskog izraza je nesiguran. [1074]Kineret: neidentificirani lokalitet, ne treba ga zamijeniti s onim istog imena smještenim na zapadu mora u Kineretu - more Arabae, Slano more: stara imena rtvog mora . - Pisga: planina koja dominira nad Mrtvim morem n sjevero-istoku. [1075]zemlja s one strane Jordana označava ovdje Palesti- nu. [1076]Vidjeti 3.17 i bilješku. [1077]Drugo ime Bal-Peora (3.29). Podsjeanje na epi- zodu ispričanu u Br 25.1-9. [1078]da me se plaši ili da me štuje. - Planina Horeb : vidjeti Izl 3.1 i bilješku. [1079]deset riječi: biblijski izraz deset zaapovijedi ( Izl 20.1-17 i Dt 5.6-21). [1080]oblik ili lik ili slikua ili lice Boga Horeb : vidjeti Izl 3.1 i bilješku. [1081]božanstvo: odgovarajui hebrejski izraz je neizvje - stan. [1082]Slika peći označava ovdje nepodnosivu situaciju Hebreja potlačenih u Egiptu. [1083]proždirua vatra: Bog je uspoređen s vatrom koja proždire svoje neprijatelje (vidjeti 9.3). Ljubomorni Bog vidjeti Izl 20.5 i bilješku. [1084]odveo: aluzija na deportiranje kojom su kažnjeni Samarija 722-721 i Jeruzalem 597, 587 1 582-581 prije Krista. [1085]tvoji očevi ili tvoji predci. [1086]Nije li bilo nešto tako veliko ?: pitanja postavljena u redcima 32-34 sva pretpostavljaju negativan odgo vor i obvezujići zaključiti da nema drugog Boga do GOSPODA. [1087]Aluzija na nevolje koje su zadesile Egipat i natjerale faraona uzmaknuti (Izl 7.14-12.36). [1088]velika vatra, aluzija na oblak vatre i dima koji je pratio manifestaciju nazočnosti Boga na brdu Horeb. Glas Boga je grmljavina (vidjeti Ps 29.3-9); njegove riječi su zapovijedi (vidjeti 4.13 i bilješku ). [1089]poslije njih: prema starim verzijama; hebrejski pos- lije njega koji šalje možda Jakova: drugi prijevodi: on [1090]osobno ili pokazujui svoju nazočnost. [1091]prema izlasku sunca ili na istoku. [1092]spasti život: ubojica je trebao biti usmren (Stv 9.5-6; Izl 21.12). [1093]Becer, neizvjesna lokacija. - Visoravan: vidjeti 3.10 i bilješku.- Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku. - Bašan: vidjeti 1.4 i bilješku; [1094]zemlja Sihon: na sjeverćistoku od Mrtvog mora (2.?24-37). [1095]Bašan: vudjeti 1.4 i bilješku - Na istoku sunca na istoku. [1096]brdo Sion: to ime Hermona ne treba biti pomiješno s s brdom Sion u Jeruzalemu. [1097]Araba: vidjeti 1.1 i bilješku - more Arabe: Mrtvo more. [1098]Vidjeti Izl 3.1 i bilješku. [1099]ljubomorazn Bog: Izl 20.5 i bilješku. [1100]bezrazložno ili olako; drugi prijevod za slagati. [1101]šabat GOSPODOV: vidjeti Stv 2.2 i bilješku. [1102]otmice: vidjeti Izl 20.15 i bilješku. [1103]krivo, ili lažno ili za slagati. [1104]Izraeliti bijahu uvjereni da je nemogue vidjeti Bo-ga, ili čak ui u izravni kontakt s njim a da se ne umre (vidjeti također 4.33). [1105]jedna zemlja…: vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [1106]Redci 4-9 čine početak ispovijedanja vjere koje Ždovi prakticiraju recitirati još svaki dan. Rukopisi insistiraju na redku 4 pišui njegov početak i njegov kraj veim slovima što je u ovom prijevodu učinjeno upoptrebom majuskula. - Jedan GOSPOD: ili SAM Gospodin. [1107]ti ćeš ih ponavljati: smisao korespondentnog hebrej-skog glagola je nesiguran. [1108]načinit eš…: vidjeti bilješku o Izl 13.9. [1109]ljubomoran Bog: vidjeti Izl 20.5 i bilješku. [1110]stavljati na kušnju : ili iskušavati, izazivati. [1111]bojati se: ili strahovatićili poštivati. [1112]psovetiti prokletstvu ili zabrani: vidjeti 2.34 i bilješku. [1113]da me slijedi… /vjerojatno da slijedi Mojsija, ali još vjerojatnije da slijedi Boga samog. [1114]stele: vidjeti Stv 28.18 i bilješku - sveti stubovi: vidjeti bilješku uz Sdc 3.7. [1115]plod tvojeg krila ili tvoju djecu - tvoje steone krave i tvoje sjanjene ovce: drugi prijevod mlade tvojih kra-va i tvojih ovaca. [1116]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje. [1117]idoli bijahu često statue obložene srebrom ili zlatom. [1118]posvećen zabrabi ili prokletstvu: vidjeti 2.34 i bilje-šku. [1119]da spozna što je bilo u tvom srcu: drugi prijevod da ti znaš što to ima. [1120]mana: vidjeti Izl 16.31 i bilješku - ono što izlazi iz usta GOSPODOVIH, to je riječ njegova. Mana, naja-vljena riječju, dokazuje da je ona djelotvorna i da je Bog vistinit. [1121]užarene zemlje: vidjeti Br 21.6 i bilješku. [1122]mana: vidjeti Izl 16.31 i bilješku. [1123]visokim do neba: vidjeti 1.28 i bilješku. [1124]Anakiti: vidjeti Br 13.22 i bilješku. [1125]kruta šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku. [1126]Horeb: drugo ime za Sinaj. [1127]tvrda šija: vidjeti Izl 32.9 i bilješku. [1128]Tavera: vidjeti Br 11.3 i bilješku. - Masa:: vidjeti Izl 17.7 i bilješku. - Kivrot-Tava: vidjeti Br 11.34 i bilješku. [1129]Kadeš-Barnea: vidjeti Br 13.26 i bilješku; Dt 1.19-46. [1130]Mojsije se obraa puku Izraelovom u njegovoj ukupnosti. [1131]nebesa nebesa: izraz koji označava nebo sagledano u svem svojem sjaju i veličini. [1132]nećete više ukrutiti svoju šiju: usporediti Izl 32.9 i bilješku. [1133]Bogo bogovima: vrsta superlativa za izraziti da je Bog iznad svega. [1134]te velike i strašne stvari: zbivanja kod izlaska iz E-gipta i sve što je Izrael dožvio u pustinji. [1135]zalijevao svojom nogom: trebalo je nogom otvarati i zatvarati irigacioni kanal. [1136]U redcima 13-15 to je GOSPOD, a ne Mojsije koji govori. [1137]Vidjeti Izl 13.9 i bilješku. [1138]pustinja: tekst podrazumijeva Siriju. -Eufrat: vidjeti Stv 2.14 i bilješku - Zapadno more: Sredozem no more. - Zemlja: vidjeti Joz 1.4 i bilješku. [1140]Ebal i Garizim nadvisuju grad Sišem na zapadu. Jedno staro Izraelitsko svetište čini se nalazilo se na planini Ebal (Dt 27.4; Joz 8.30-32). [1141]s one strane Jordana označava ovdje Palestinu. - Araba: vidjeti 1.1 i bilješku. - Guilgal: možda mjes-to koje nosiše to ime tik uz Jerihon (vidjeti Joz 4.19 ), možda jedno drugo (2Kr 2.1; 4.38). Hrastovi More: vidjeti Stv 12.6. - Geografijske oznake iz ovog retka smjeraju situirati svetište Sišema gdje se periodično slavio *savez (vidjeti 27.1 -3). [1142]Redci 2-3 opisuju elemente kanaanskog kulta obo-renog po Dt : svetište je smješteno na jednoj uzvisini; zelena drveta simboliziraju život; oltar je okružen uspravljenim kamenjem (stele: vidjeti Stv 28.18 i bilje-šku) ili od svetih stubova ( vidjeti bilješku o Sdc 3.7); idol signalizira nazočnost lokalnog biožanstva. - Njihovo ime: vjerojatno se radi o imenu lažnih bogova, prije nego o imenu naroda koji obožavaju taj kult. [1143]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku. [1144]jesti:stanovite žrtve bijahu praene jednim objedom, isto kao i ponuda dîma (r; 17-18). [1145]odmor ovdje evocira kraj dugog marša po pustinji i borbi za osvojenje (vidjeti r. 10). [1146]Pleme Levi nije imalo vlastite teritorije koju bi moglo smatrati kao svoj dio ili svoju baštinu (vidjeti 10.8-9). [1147]zaklati životinje: radi se o klanju životinja za mes-nicu kad nije bilo mogue ostvariti jedinstveno sveti-šte (r. 21) Gazela, jelen: vidjeti 14.4-5. [1148]Riječ žrtva uzeta je ovdje u užem smislu riječi kao žrtva mira , od koje se jede meso (vidjeti Lv 3). [1149]Radi se o onome koji ima snove (vidjeti Jr 23.25). [1150]ništarije ili ljudi od ničega. [1151]nositi postriga: oznaka žalosti. Zabranjujui Izraelu tu praksu uobičajenu kod Kanaanaca,Dt hoe mu učiniti izbjećinapast usvajanja i reli-gije Kanaanaca (vidjeti r. 2). [1152]Prijevod, izuzev prve dvije životinje u ovom slije-du nije potpuno siguran. [1153]Daman; vidjeti Lv 11.5, Ps 104.18 i bilješke. [1154]Vidjeti Izl 23.19 i bilješku. [1155]Vidjeti Stv 14.20 i bilješku. [1156]otpust dugova trebao je biti bilo jedna odgoda od jedne godine dana za plaanje, bilo vjerojatno komp-letno otpisivanje svih dugovanja sklopljenih prethod- dnih šest godina. [1157]vršiti prinude: hebrejski je tekst nejasan; ili vjerov-nik treba vratiti dužniku jamstvo koje je ovaj položio u znak priznanja svojeg duga, ili pozajmitelj treba se odrećipotraživanja sume koju je pozajmio. - Prinuda: vjerovnik nema pravo dovui svojeg dužnika Izrae-lita pred javni sud da bi ga prisilio na plaanje ili da od njega načini svojeg roba ako je nesposoban platiti. [1158]se prodao tebi ili bio prodan tebi. [1159]prekriti darovima: smisao odgovarajueg hebraj-ičkog izraza je nesiguran. [1160]prikovati ili probosti: starećiobičaj koji simbolizira definitivnu svezu roba s kuom svojeg gospodara. [1161]svake godine: žrtveni objed svake godine , slavljen u središnjem svetištu, prema 14.23 (vidjeti 1S 1.3-4). [1162]mjesec Klasova ili mjesec Abib: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [1163]zaklao ili žrtvovao. [1164] točno vrijeme: tog datuma. [1165]blagdan Tjedana: vidjeti u Glosaru pod KALEN-DAR. [1166]blagdan Šatora: vidjeti u Glosaru pod KALEN-DAR. [1167]ići ćeš na hodočše ili slavit ceš jedan blagdan. [1168]ići vidjeti lice GOSPOPDA: ići se predstaviti u *svetištu (vidjeti Izl 23.17 i bilješku ). [1169]nikakav drveni kolac: hebrejski nejasan; drugi prijevod nikakav sveti kolac niti ikakvo drvo ( vidjeti Sdc 3.7). [1170]Vidjeti Stv 28.18 i bilješku. [1171]ja nisam zapovjedio: to je Mojsije koji govori, ili možda Bog sam. [1172]na vrata grada: ondje gdje zasjeda tribunal (vidjeti Stv 23.10 i bilješku); ali to je također isprad vrata, izvan grada gdje se vrše pogubljenja (vidjeti 22.24; Dj7.58°. [1173]svećenici leviti: ovaj naziv karakterizira svećenstvo u službi središnjeg *svetišta (vidjeti 17.18; 27.9) i razlikuje ga od drugih levita razasijanih po zemlji (vidjeti 12.12; 18.6). Sudac je ili jedan od svećenika ili sudac laik (vidjeti 16.18-20). ti ćeš ih upitati za savjet : drugi prijevod konsultiratćeš GOSPODA. [1174]braća ili sunarodnici. [1175]jednu kopisu tog Zakona: stara grčka verzija pre-vodi sa drugi Zakon (deuteronomij), što dovodi do nesporazuma, ali što je postalo naslovom ove knjige koju smo nazvali Deuteronomij. - Svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku. [1176]svećenici leviti: vidjeti 17.9 i bilješku. - Jela: ple-me bez teritorije, pleme Levijevo prima za svoju obs-krbu meso od *žrtava i prihod od ponuda. [1177]svoje brae ili svojih sunarodnika. [1178]Tekst težak, čiji je smisao nesiguran. Levit ne posjeduje teritorije (vidjeti r. 2). Njegova očinska dobra su možda kua ili pokretna dobra. [1179]provesti kroz vatru: radi se o žrtvovanju djece (vidjeti 12.31; 2 Kr 16.3 i bilješka). [1180]Horeb: drugo ime za Sinaj. - Umrijeti: vidjeti 5.24 i bilješku. [1181]napravit ćeš plan cesta: smisao hebrejskog teksta nesiguran. Drugi prijevod održavatćeš im priustup u dobrom stanju. [1182]Vidjeti 4.42 i bilješku. [1183]osvetnik: vidjeti Br 35.12 i bilješku - iskoristiti du-ljinu ceste: ako je ta cesta suviše duga, nenamjerni u-bojica je više izložen riziku da bude uhvaen i usmrćen; raspodjela gradova utočišta treba im olakšati pristup. [1184]optužiti za pobunu: tekst smjera vjerojatno na neposluh Bogu, svako kršenje njegovog Zakona. [1185]Vidjeti Joz 16.10 i bilješku. [1186]Vidjeti 2.34 i bilješku. [1187]svećenici, sinovci Levijevi: vidjeti u Glosaru pod LEVITI. [1188]obrijati glavu, odrezati nokte (vidjeti r. 12), skinuti ogrtač (r. 132): te tri radnje zatvorenice podcrtavaju da je ona raskinula s prijašnjim životom i počela jedan novi život integrirajui se u puk Izraelov. [1189]maltretirati: smisao hebrejskog izraza je nesiguran. [1190]vidjeti Stv 25.31 i bilješku. [1191]Vidjeti bilješku o 17.5. [1192]tvoj bratr ili bližnji tvoj. [1193]sve bi postalo prokleto: to jes,t bila bi to zab-ranjena upotreba. [1194]dokaz njenog djevičanstva radi se o jednom ogrtaču na kojem su ležali mladenci ( vidjeti r. 17) i koji nosi tragove krvi - vrata grada: vidjet 17.5 i bilješku. [1195]Vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1196]Radi se o jednoj ženi svojeg oca, ne o majci (us-porediti 21.15); neće pozlijediti prava svojeg oca: doslovce: neće zadignuti skuta ogrtaču oca svoga. Suprug se upušta sa ženom svojom pružajui prema njoj skut svojeg ogrtača (vidjeti Ez 16.8) Zadići skut ogrtača, to znači iskati prava na suprugu i osporavati prava njenog supruga nad njom. [1197]obogaljen gnječenjem ili zdrobljenih mošnji. [1198]Kopile: hebrejski izraz vjerojatno označava dijete rođeno u jednoj po Zakonu zabranjenoj uniji (vidjeti Lv 18.6-18). Židovska tradicija ga kasnije primije-njuje na djecu čiji je jedan roditelj židov a drugi poga-nin. [1199]Amoniti i Moabiti: vidjeti Stv 19.37-38 i bilješke. [1200]nisu došli…cesta: Moab i Amon su optuženi da su prekršili zakon gostoprimstva . - Aram-od-dviju-Rije-ka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku. [1201]Potomci Edoma, koje je drugo ime Ezavljevo, bra-ta Jakovljeva (vidjeti Stv 36). [1202] nona nezgoda ili nona polucija. [1203]posvećena prostitutka: vidjeti bilješku kod Os 1.2. - posvećeni prostituant: vidjeti 1Kr 14.24 i bilješku . [1204]zavjetna ponuda: vidjeti Lv 7.16 i bilješku - psa: pogrdno ime za posvećene prostituante (r. 18). [1205]brat ili sunarodnik. [1206]U tom slučaju, žena sama nije nečista, ve samo u odnosu na svog prvog muža. [1207]Vidjeti 17.9 i bilješku. [1208]Ne treba spriječiti govedo jesti dok radi. [1209]levirat: brak djevera i zaove. [1210]na v rata grada; vidjeti Stv 23.10 i bilješku. [1211]skinuti sandalu: simbol gubitka prava (Rt 4.7). Ovd-je ima samo napadački aspekt. [1212]Bilo brat bilo koji Izraelit. [1213]odsjećiruku: to je jedini slučaj u Starom Zavjetu kad se predviđa osakaenje za sankciju prekršaja . [1214]Vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1215]Vidjeti: Izl 17.8 i bilješku. [1216]Aramejac lutalica: aluzija na Jakova (vidjeti Stv 25.20). [1217]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [1218]pred Gospodiom: tj. u svetištu. [1219]godina Dîma: vidjeti Stv 14.20 i bilješku. [1220]pred GOSPODOM: vidjeti 26.10 i bilješku. [1221]putem tih triju izraza, vjernik potvrđuje da je potpun dîm dao i da nije bio nečist. [1222]med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [1223]danas: tj. u vrijeme i na mjestu preciziranim u 1.1-5 i 4.45-49. [1224]Vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [1225]Vidjeti 11.29 i bilješku. [1226]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [1227]izloži ih dobro: kod Daničia napiši ih dobro i razgovijetno. [1228]Vidjeti 17.9 i bilješku [1229]Vidjeti 11.29 i bilješku. [1230]skrnavi prava oca svoga, radi na štetu: vidjeti 23.1 i bilješku. [1231]sestra: radi se o polu-sestri. [1232]narodi zemlje: tj. pučanstvo Kanaana (vidjeti 11.22-25); drugi prijevod narodi zemlje. [1233]Vidjeti 7.13 i bilješku. [1234]sadržaj košare i naava: prćizviodi zemlje i kruh. [1235]zemlje: drugi prijevod na svijetu. [1236]suša: prema staroj latinskoj verziji; hebrejski mač; na hebrejskom dvije, korespondentne riječi suša i mač, veoma su slične. - Redak nabraja bolesti ljudi, životinja i biljaka (vidjeti također 1Kr 8.37 i bilješku). [1237]zemlje: drugi prijevog na svijetu (vidjeti Jr 15.4; 24.9). [1238]Vidjeti 7.13 i bilješku. [1239]Ja : to Bog sam govori. [1240]Umjesto kruha i vina, Izraeliti su u pustinji jeli manu (vidjeti Izl 16) i pili vodu iz stijene (Izl 17.1-7) što im je davao GOSPOD. [1241]Angažman u savezu je popraen prisegom koja priznaje pravo Gospodu da kazni onoga koji bude nevjeran tom savezu (vidjeti r. 19-20). [1242]onaj koji nije s nama danas opvdje: aluzija na budue naraštaje Izraelove. [1243]otrov ili čemer su slike zlokobnih efekata što ih je idolatrija prćizvodila na Izrael. [1244]natopljena zemlja nema više žeđi izraz težak smisa -o nesiguran. Čini se da je to jedna vrsta poslovice za izraztiti da su u nekoga sve želje zadovoljene. [1245]ljubomora…: vidjeti Izl 20.5 i bilješku. [1246]ovoj knjizi Zakona: Deuteronomij. [1247]sumpor, sol i vatra: nevolje koje su uništile podruc- je Sodome i učinile ga neplodnim (Stv 19.24-28). [1248]iščupao iz njihove zemlje: vidjeti 4.27 i bilješku. [1249]plod krila tvoja: djeca tvoja. [1250]svećenici sinovi Levijevi: vidjeti u Glosaru pod SVEĆENICI. [1251]godina otpusta: vidjeti 15.1-11 - slavlje Šatora: vi-djeti u Glosaru pod KALENDAR. [1252]vidjeti lice GOSPODOVO: vidjeti 16.16 i bilješku. [1253]bojati se ili poštovati. [1254]Vidjeti Izl 13.21 i bilješku. [1255]leći sa svojim očevima: vidjeti bilješku o 1Kr 1.21 - prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku. [1256]ja u im skriti svoje lice ili ja im više neu pokazati svoje nazočnosti. [1257]teku…:vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [1258]krutost tvoje šije: vidsjeti bilješku na Izl 32.9. [1259]sinovi njegovi, redak njasan, smisao nesiguran. [1260]slijedećibroj: durig prijevod slijedećigranice sino-va Izraelovih; izvjesniti hebrejski rukopisi i stare verzije imaju slijedi broj sinova Božjih. [1261]zakoračiti: Izrael je namješten na brežuljcima svo-jim kao kad bi sjedio na konju. [1262]Područje uzgoja, istočno od Kineretskog mora. [1263]Ješurun : nadima Izraelov. [1264]strance: strane bogove drugih naroda ( vidjeti redak 21; Iz 43.12; Jr 2.25). [1265]skriti lice svoje: vidjeti 31.17 i bilješku. [1266]vidjeti…: tj. razmislitćejoš o njoj. [1267]munja: - drugi prijevod: groznicom - gorki dažd: ili smrtna kuga. [1268]Odgovarajui hebrejski izraz ima nejasno značenje. [1269]to je jedan narod: teško je znati radi li se o Izraelitima ili o neprijateljima njihovim. [1270]Težak tekst. Drugi prijevod a naši neprijatelji nisu sudci. [1271]rasad Gomore: aluzija na korumpiranost ljudi Sodo-me i Gomore. [1272]ni roba ni…: neizvjestan prijevod jednog hebrej-skog izraza čji smisao takođezr nije jasan. [1273]jedu masno…: masni dijelovi životinja bijahu smatrani izabranim dijelovima ( Is 25.6), rezervirani Bogu (Lv 4.35). [1275]dignuti ruku: gesta prisege. [1276]osloboditi: ovaj redak postoji u duljoj formi u rukopisima nađenim u Kumranu (hebrejski) i u starijoj grč koj verziji koja jedina predlaže riječi u zagradama: Nebesa, radujte se s njim ! nek' svi sinovi Božji poklone se pred njim. (Narodi, radujte se s pukom njegovim, i nek' svi anđeli Bojžji budu vjerni njemu.) Jer, krv njegovih sinova je osvećena; onćeosvetiti i dati da padne osveta na neprijatelje njegove. Onćenagraditi one koji ga mrze; GOSPODćeočistiti zem-lju naroda svog. Dva odlomka iz te dulje forme redka su citirana u Rm 15.10 i He 1.6. [1277]Ili Ozija, staro ime Jozue, promijenjeno od Mojsija (vidjeti Brt13.16 i bilješku ). [1278]raodbini svojoj: vidjeti Br 20.24 i bilješku. [1279]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku - brdo Paran: lo-kalizacija neizvjesna; može se staviti u svezu s pust-injom Paran (vidjeti Stv 21.21 i bilješku ) - u Merribau Kadeševu: nagađanje prema 32.51; hebrejski nejasan. - prema Obroncima: nagađanja prem 3.17; hebrejski nejasan. [1280]narodi: vjerojatno Izraelova plemena. [1281]sabor Jakovljev: narod Izraelov. [1282]Ješurun : vidjeti 32.15 i bilješku. - Jedan kralj: bi-lo Gospod sam, bilo kralj Izraela postavljen od Gos-poda. [1283]doveden prema narodu njegovom: dovedi Judu pre-ma plemenima sa sjevera i središta obećane Zemlje. [1284]Tumim i Urim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku - kušnja, svađa: vidjeti 17.7 i bilješku. [1285]miris i ponuda: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVA-NJA. [1286]Gospod se odmara, tj. posjeduje svoje svetište, u jednom području brežuljaka: aluzija bilo na svetište iz Silo (v idjeti 1S 1-3), bilo u templu Jeruzalemskom, jer taj je grad koji put smatran smještenim u Benjaminu. [1287]njegovi rogovi: u SZ rog je često simbol snage. - Dva plemena Efraim i Manase čine zajedno kuću Josipovu (r; 13; vidjeti Stv 50.8 i bilješku ) koja je zagospodarila nad sjevernim plemenima i onim iz središnjeg područja Izraelovog. [1288]planina: to je vjerojatno Tabor na granici između Zabulona i Isakara.-Obilje iz mora označava ovdje korist od pomorske trgovine, a riznice skrivene u pijesku vjerojatno izradu stakla od morskog pijeska. [1289]za skiptar ili za poglavara. [1290]vidjeti 1.4 i bilješku. [1291]ulje je ovdje simbolom obilja i prosperiteta. [1292]snaga: korespondentna hebrejska riječ nepoznata. Prevodi se prema kontekstu. [1293]enigmatična slika: Izvor možda znači pučanstvo isteklo iz Jakova. [1294]Dan : krajnji sjever Izraela. [1295]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku; Distrikt označava područje Mrtvog mora (vidjeti Stv 13.10). [1296]sahrani ga: subjekt je nesumnjivo Gospod; drugi prijevod sahrani se. - Bet-Peor: vidjeti 3.29 i bilješku.

Bilješke uz JošuaUredi

[1297]Ovaj redak indicira idealno rasprostiranje obećane zemlje. Na sjeveru, Liban, planinski masiv; na sjevero-istoku Eufrat; na zapadu Veliko More tj. Mediteran --. Zemlja Hitita označava Siriju i Palestinu. [1298]šaputati, mrmljati ili recitirati. [1299]Šitim, tj. Akacije (Br 25.1; Joz 3.1). To je možda isto mjesto kao i Abel-Šitim (Br 33.49) nekoliko kilometara sjeveroistočno od Mrtvog mora-Jerihon, grad blizu Jordana, u dnu doline, na zapadnoj obali. [1300]vrata grada zatvaraju: za spriječiti neprijatelje da uđu u grad, vrata ostaju tijekom noći zatvorena. [1301]terasa: krov kuća bila je jedna terasa; tu se sušila žetva, ovdje lan namijenjen izradi tekstilnih vlakana. [1302]posvetili zabrani (prokletstvu): vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1303]na njegovu glavu: pravni izraz koji izražava uobičajeno krivicu onoga tko je osuđen na smrt (vidjeti Lv 20.9; 2Š1.16). [1304]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1305]cijelog svijeta: drugi prijevod sve zemlje, koji je možda izvorni smisao (vidjetiu 3.13; Mi 4.13; Pš97.5) proširen potom na sav univerzum ( Za 4.14; 6.5; Jdt 2.5; Ap 11.4). [1306]žetva, radi se o žetvi ječma, poslije žetva lana (Joz 2.6), u času povodnja Jordana izazvanog otapanjem snijega u planinama Libana (travnja). [1307]Adama…Sartan: težak teskt. Adam možda spome-nuta u Oz 6.7, jest jedan grad u Transjordaniji, blizu utoke Jabok. Sartan, susjedni grad, u Palestini, čije je smještanje nesigurno (vidjeti 1Kr 4.12) - More Arabae i Slano More: dva stara imena Mrtvog mora. [1308]stepe ili ravnica Jerihona. [1309]bojaše ga se ili poštovahu njegov autoritet. [1310]Desetog prvog mjeseca je datum pripreme *Pashe, prema Izl 12.3 - Gilgal (krug - uspravljenih kamenova) nije bio identificiran; to bi mjesto trebalo biti blizu Jordana, vjerojatno na sjevero-istoku Jerihona. [1311]nasuprot moru ili u području mor, pokraj Sredozem-og mora - mi bijasmo prošli: autor priče izražava se u ime sveg Izraela i podcrtava tako da prijelaz Jordana obuhvaća još i njegove suvremenike. [1312]sileks: upotreba noza od kremena(vidjeti Izl 4.25) dopušta obnavljanje podrijetla obrezanja iz jedne veoma stare periode kad se nije poznavala kovina jedan novi put: u odnosu na obrezanje Izraelita izišlih iz Egipta (r. 4-5), koji čini ono prvi puta. [1313]obreza: Obrezanje je nužno radi sudjelovanja u Pashi koja će biti slavljena. (r.10). [1314]teku med i mlijeko: vidjeti Izl 3.8 i bilješku. [1315]bruka egipatska: sramota pretrpljena od Izraelita u Egiptu, jer ne bijahu još obrezani - Gilgal: (vidjeti 4.19, i bilješku); na hebrejskom to ime dopusta igru riječ i s glagolom prevedenim ja sam otkotrljao. [1316]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR; vidjeti također 4.19 i bilješku. - četrnaestog dana u mjesecu: datum kad se slavi Pasha (vidjeti Izl 12.6) - stepa ili ravnica. [1317]prženo klasje obično se spominje samo uz ponudu *prvina (Lv 2.14). [1318]mana: vidjeti Izl 16.13-35-Kanaan: ime koje je obe-ćana zemlja nosila prije dolaska Izraelita. [1319]zapovjednik vojske Gospodove: vidjeti u Glosaru pod ANÎEO (Gospodov). [1320]izuj sandale: znak poštovanja svetog mjesta (Izl 3.5). [1321]sedam: ponavljanje ovog broja pokazuje da se radi o liturgiji. - rogovi: vrsta trube od ovnovskih rogova (r.5); proizvodi jedan zvuk sličan mukanju goveda. [1322] Misli se na bojni poklič. [1323]rano jutro u Jozui je upotrijebljeno u smislu jutara važnih dana (velikih). [1324]posvećen zabrani ( prokletstvu): vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1325]donijeti nesreću: ako bi i jedan Izraelit uzeo ono što unaprijed bi posvećeno Gospodu po zabrani, on bi izazvao gnjev Boga protiv sveg sabora narodnog (usporediti 7.1). [1326]tabor Izraelov, prema Dt 23.15, to je jedno sveto mjesto i nazočnost klana Rahabinog, sastavljenog od stra nača, učinio bi ga *nečistim. [1327]riznica Doma Gospodova: drugi naziv trezor Gospodov (r>. 19). [1328]Proklet bio…Jozua oglašava da će dva sina umrijeti zbog rekonstrukcije Jerihona, ili od jedne prirodne smrti shvaene kao kazna Božja, ili budući *žrtvom ponuđenom u momentu postavljanja temelja. Prokletstvo će se ispuniti na Hielu iz Betela. [1329]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1330]Bet-Aven…prezrivo ime za koje znači kuća unišenja. Tekst razlikuje Bet-Aven od Betela, ali Ozija (4.15; 5.8; 10.5) i Amoš(5.5) koriste Bet-Aven za označiti Betel. [1331]Ševarim: nepoznati lokalitet; oni ih pobiše u silas-ku. Smionost se naroda istopi i oteče kao voda. [1332]tvoje veliko ime ili: Kako ćes ti sada uciniti da budeš priznat za velikog Boga ? [1333]označio, tj. označio ždrijebanjem. [1334]iskaži slavu Gospodu: stereotipni izraz za zakleti krivca da prizna grješku svoju; Isti izraz je preveden ispovjedite se GOSPODU u Ezd 10.11. [1335]Sinear: staro ime oblasti Babilon (vidjeti Stv 10.10; 11.2) - sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1336]istresoše ili položiše - pred GOSPODA: tj. pred kovčeg (smatran za tron GOSPODOV). [1337]Dolina Akor nije bila lokalizirana na siguran način. Ona je dopuštala prijelaz iz doline Jordana u planinsko područje središta Palestine. [1338]donio zator: istozvučnost (asonanca) između doline Akor i hebrejskog glagola akar što znaći nositi nesreću (uništenje, zator) -n.pr. o izboru riječi zator radi istog razloga -baciše im kamenje: sva je obitelj krivca bila pobijena (zator). To je jedan stari običaj (Br 16.32) protiv kojeg se diže autor Deuteronomija (24.16) kao i Jeremija (31.20) i Ezekiel (18.4). [1339]u njegovoj pozadini: tj. sa suprotne strane gradskim vratima na koja se obično usmjerava sva pažnja branitelja. [1340]Ravnica formirana dnom doline Jordana. [1341]u smjeru pustinje: tj. prema nenastanjenim prosto-rima koji okružuju dolinu Jordana. [1342]Taj grad, koji se ne pojavljuje nigdje drugdje , nije ovdje spomenut u grčkom prijevodu. [1343]Aj hebrejski hrpa kamenja. [1344]sve do večeri: lješevi svih pogubljenika ne smiju ostati obješeni tijekom noći (Dt 21.22-23) - gradska vrata bijahu obvezni prolaz, kao i mjesto sastanaka gdje su se obavljali javni poslovi. [1345]Ebal: vidjeti Dt 11.29 i bilješku. [1346]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [1347]Garizim: vidjeti Dt 11.29 i bilješku. [1348]Veliko More: Mediteran. [1349]Gabaon: vidjeti 9.17 i bilješku. [1350]prerušiti se: drugi tekst opskrbiti se potrebštinama (nekoliko hebrejskih rukopisa i izvjesne stare verzije). [1351]Lukavstvo stanovnika Gabaona sastoji se u stvaranju dojma da su hodali dugo vremena i da su došli iz daleka (r. 12.13). Ako bi Izraeliti znali da su oni njihovi susjedi, morali bi ih staviti pod zakon zabrane (Dt 20.16-18). [1352]Gabaoniti unaprijed prihvaćaju jednu društveno nižu situaciju (r. 11 i 23). [1353]Ta četiri grada su smještena nekoliko kilometara sjevero-zapadno od Jeruzalema. [1354]gnjev: podrazumijeva se da je Božji. [1355]drvosječe i vodonoše: ti su radovi smatrani inferiornima. [1356]za dom mojeg Boga ili za Hram ili još za obred. (r.27). [1357]posvetio zabrani (prokleo): vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1358]Četiri grada koji će se ujediniti šJeruzalemom za bitku protiv Gabaon koji se nalazi jugo-zapadno od Jeruzalema. [1359]ogromno kamenje je tuča, kao što će to pokazati slijedeći redak. [1360]knjniuga Pravednika je jedan stara zbirka pjesama, današizgubljena; bila je korištena u knjizi Jozuinoj, ali također i od 2Š1.18 i vjerojatno po 1Kr 8.53, pre-ma grčkoj verziji.-Teško je precizirati točan smisao poetskog fragmenta citiranog po Jozui. Urednik knjige je shvatio i objasnio to kao jedno čudo. Ista je interpretacija u Si 46.4. [1361]Makedai: vidjeti r. 10. [1362]stopalo na vrat: gesta koja oz načava da je nepri-jatelj potpuno pobijeđen (vidjeti Pš110.1). [1363]Vidjeti 8.29 i bilješku; [1364]posveti…: vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1365]Vidjeti Stv 12.9 i bilješku. [1366]Gošen: planinski grad, u Judeji (Joz 15.51), označava šGabaonom sjevernu granicu Jozuinih osvajanja. Kadeš-Barnea i Gaza čine južnu gra-nicu. [1367]Ta četiri grada su smještena na sjeveru ravnice Izreel, u Galileji. [1368]Araba: ovdje Araba oz načava dolinu Jordana na jugu Kineretskog mora. [1369]Vode Meroma su vjerojatno izvori u podnožju planine Îermak, najvišeg vrha Palestine, u Gornjoj Galileji. [1370]Hasor, važan grad u Galileji na sjeveru Kinerets-kog mora. [1371]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1372]Negev: vidjeti 10.41 i bilješku. [1373]…Hermon: različiti dijelovi zemlje su nabrojani (r.17) u jednom poredku koji ide od juga k sjeveru. [1374]Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITIi. [1375]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1376]Gaza, Gat, Ašdod: ta tri grada ne bijahu osvojena od Izraelita. Oni biše okupirani od Filisitnaca (vid.13.3). [1377]Ovo poglavlje rekapitulira zaposjedanja izraelitsko jednog dijela Transjordanije (r.1-6), šdruge strane u Cisjordaniji [1378]Kinerotsko more drugdje je nazvano Kineretsko more. [1379]Refaiti: vidjeti Dt 2.11 i bilješku; [1380]Gešuriti i Makatiti: vidjeti Dt 3.14 i bilješku; [1381]Populacija šjuga Palestine koju ne treba zamijeniti šGešuritima iz r. 11 čija je teritorija dodirivala istočnu obalu Kineretskog mora. [1382]Šihor: tijek koji oz načava granisu šEgiptom. - Filistinci: vidjeti Stv 26.1 i bilješku. Tekst nabraja pet njihovih glavnih gradova. - Aviti: kanaansko pučanstvo koje je nastanjivalo područje Gaze (Dt 2.23). [1383]Radi se o nekadašnjem kraljevstvu Amirija, smješ- tenom, na sjeveru Kanaana.[1384]Te teritorije pripadaju dakle izraelitskim plemenima, ali to još nije učinjeno. David je taj koji će ih osvojiti za Izrael otprilike 200 godina kasnije. [1385]Gesuriti i Makatiti: vidjeti Dt 3.14 i bilješku-Bašan: vidjeti Dt 1.4 i bilješku. [1386]Vidjeti Dt 2.11 i bilješku. [1387]baština: pleme Levijevo nije primilo područja (13.33; 14.3-4). Ono je namicalo svoja živežna sredstva iz dijela koji im je pripadao od žrtava (Dt 189.18) - ponude dane ili spaljena jela: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [1388]Eleazar, sin Aaronov koji ga naslijedi kao poglavar svećenika (Br 20.26-28). [1389]tj. zemljišta koje je zajedničko vlasništvo stanovnika grada. [1390] Kenizit: član klana Kenaz (Vidjeti Br 32.12). [1391]održati na svom mjestu: hebrejski koristi taj izraz za označiti izići i vratiti se ( Br 27.17 i bilješku ). [1392]Vidjeti Br 13.22 i bilješku. [1393]Kirijat-Arba ili grad Arbae. [1394]Langa je pojašzemlje koji se pruža u Mrtvo more (More soli ), na jugo-istoku. Drugi prijevod, kao u r. 5, laguna (ili zaljev ). [1395]brzaci Egipta koji se ulijevaju u Mediteran su tradicionalna granica između Kanaana i Egipta - ïmore: ovje Mediteran, nazivan također i Velikim Morem u r. 12. [1396]Devor - ne pomiješati ime šgradom blizu Hebrona spomenutog u 10.38-39; 11.21; 21.13 - Gilgal; mjesto neidentificirano, nije isto kao i ono spominjano u 4.19-20; 5.9-10; - Ein-Rogel, ili Izvor Fulona, je jedna od dvije vodene točke u Jerusa-lemu, na jugo-istoku grada, u utoku Cedrona i pro-valije Ben-Hinom (vidjeti slijedeću bilješku). [1397]KlanačBen-Hinom, ili dol sinova Hinomovih, nosi ime starog klana. [1398]Brdo Seir je različito od onoga koje se nalazi u Edomu. [1399]jezerca: Aksa potražuje zalihe vode, jer Negev je jedna posebno suha regija. [1400]Bizoteja umjesto tog imena strije verzije (grčke) kao i tekst Ne 11.27 upotrebljavaju njene depadanse. [1401]29 gradova: nabrajanje obuhvaća trideset i pet gradova a ne dvadeset i devet. Ta razlika se objaš-njava možda time što se računalo gradove plemena Šimunova šonim Judinim (vidjeti 19.9). [1402]Taj grad u Planini(r. 48) nema ništa zajedničko šbrdom Karmel. [1403]Izreel, ne zamijeniti šIzreelom spomenutim u 19.18. [1404]vode Jerihona tj. izvor fontane Elizeje (vidjeti 2Kr 2.19-21). [1405]Ovaj tekst razlikuje Betel i Luz, bez sumnje šrazlogom. Staro kanaansko svetište iz Betela na kraju je dalo ime susjednom gradu, Luz, (vidjeti Stv 28.19; Joz 18.13; Sdč1.22-26). [1406]Arkiti (r.2) Jafletiti: bez sumnje kanaanske grupe - more: Mediteran. [1407]robovska tlaka: radovi od općeg interesa nametnuti onima koji nisu robovi (vidjeti 9.21). [1408]Galad i Bašon imahu teritorije u središtu i na sjeveru Transjordanije. [1409]U srted naše brae: tj. usred članova našeg plemena. [1410]more: Mediteran. [1411] tri grebena: hebrejski tekst nejasan; prijevod slijedi staru sirijsku verziju. Drugi tekstovi: ara-mejska verzija ima tri krajine; grčka verzija trećinu Mafeta; latinska verzija trećinu grada Nefeta. [1412]Potomci Josipovi su pozvani povećati svoju terito-riju nastanjujući planinsko području okupirano po Perizitima i Refaitima, vjerojatno na istoku od Jor-dana, i raskrčujući šumu. [1413]kola od željeza: bojna kola (šdva točka) obložena željeznim pločama. Ona daju nadmoćnost Kana-ancima u bojevima u ravnici. Zato je Izrael najprije okupirao planinu - Izreel: vidjeti 19.18 i bilješku. [1414]Silo je postalo religioznim središtem kad je šator susretanja tu bio postavljen. [1415]baciti kocku za vaš: dijelovi namijenjeni plemeni-ma određivani su ždrijebanjem. [1416] Područje Benjaminovo je smješteno na sjeveru od Jeruzalema. [1417] Gelilot: drugo ime Gilgal spomenuto u 15.7 (vid-jeti 15.7 i bilješku ). [1418]Araba; vidjeti 8.14 i bilješku; [1419]laguna Slanog mora: vidjeti 15.5 i bilješku. [1420]Zabulon je smješten u središtu Donje Galileje, iz-među plemena Neftali (vidj. redak 32 i napomenu) i Ašera (vidjeti r. 24 i bilješku). [1421]Betlem na taritoriji Zabulonovoj je različit Betlemu u Judeji spmenutom u 1Š17.12; Rt 1.1, etc. [1422]teritorija Isakarova je smještena na jugu Kinerets-kog mora, na zapadu od Jordana. [1423]Izreel, grad je dao svoje ime plodnoj dolini koja prolazi Galilejom od istoka prema zapadu (Joz 17.16 ). [1424]Tabor: taj je grad dao svoje ime Brdu Tabor, na granici između Zabulona, Isakara i neftalija; vidjeti fizičku kartu Palestine - Bet-Šemeš (Kuća Sunca), različiti gradovi istog imena spomenuti u 15.10 i 19.38. [1425]Ašer okupira pribrežnu regiju Galileje. [1426]Brdo Karmel je jedna linija uzvisina koja se pruža prema Mediteranu gdje formira jedan rt. [1427]Grad nazvan Evron nesumnjivo je identičan Avdo-nu spomenutom u 21.30. Ortografija obaju imena je vrlo srodna u hebrejskom. [1428]Tvrđava Tir je utvrđeni otok nasuprot grada Tira, obalna luka Fenicije. [1429]Stara grčka verzija ima Akr sa Sdč1.31. [1430]Spominjanje Jude ovdje iznenađuje; riječ ne pos-toji u tekstu stare grčke verzije.[1431]Rama (uzvisina): postoji više gradova tog imena (vidjeti na primjer r. 29). [1432] Postoji više gradova nazvanih tako. [1433] Dan bi najprije smješten na obali Mediterana, na zapadu Benjaminu, u regiji Jaffe. [1434]Obala Jarkona oplakuje Jaffu. [1435]Daniti napustiše svoju prvotnu teritoriju da bi se smjestili na sjeveru, uokolo Lešema (Laiš, Sdč18.7), pokraj izvora Jordana. Ime Dan dano tom gradu sluzi za formiranje izraza "od Dana do Ber-Šebe" koji izražava totalitet izraelske teritorije ( Sdč20.1; 1Š3.20). [1436]Vidjeti 14.1 i bilješku. [1437]gradovi utočišta: vidjeti Br 35.9-34. Tradicionalni broj je 6 gradova, vidjeti r.7-8 i Br 35.6. [1438]krvni osvetnik : vidjeti Br 35.12 i bilješku. [1439]Ondje se narod sastajao i zasjedao tribunal. [1440]Kad je veliki svećenik ulazio u funkciju, nudio je izvanrednu žrtvu za nenamjerne grijehe puka (Lv 9.15;Br 35.25). Ta je žrtva osiguravala amnestiju nenamjernom ubojici. [1441]Kedeš… posjedovaše svoja svetišta što je vjerojatno podrijetlom prava utočišta u tim gradovima. [1442]Vidjeti 14.1 i bilješku. [1443]Vidjeti 14.4 i bilješku. [1444]Anok ili Anak (15.13). [1445]Prema ovom tekstu [1446]Ain: u grčkoj verziji Ašan (vidjeti 15.42; 19.7; 1Kr 6.44). [1447]Umjesto Gat-Rimona , već spomenutog u r. 24, stara grčka verzija i paralelni tekst 1Kr 6.55 imenuju Jivleam (Bileam); vidjeti Joz 17.11. [1448]Umjesto Dimna, paralelna lista 1Kr 6.62 ima Rimono. [1449]R.36-37 manjkaju u najstarijim hebrejskim rukopi-sima. Nalaze se u grčkom, latinskom i u paralelnoj listi 1Kr 6.63-64. Oni su potrebni za dobiti totalitet od 12 gradova indiciranih u r. 40. [1450]otići k… je izraz podsjećanja na jednu epohu kad Izraeliti bijahu nomadi, živeći pod šatorima. Znači: vratiti se doma. [1451]zapovijedi Zakona označavaju zajednicu propisa Zakona Mojsijevog. [1452]Gelilot: vlastita imenica koju više verzija poznaje kao Gilgal (vidjeti 18.17 i bilješku). Veličanstvenog izgleda Drugi prijevodi: kamani krug, ili distrikt - Plemena Transjordanije htjedoše imati oltar u Kanaanu gdje oni nisu živjeli. [1453]U tom i slijedećim redcima sinovi Izraelovi oz načava plemena koja stanuju na zapadu od Jordana - Izgrađeni oltar nasuprot zemlji Kanaan držan je kao konkurentno svetšte Silou i kao jedan znak pobune protiv Boga (r. 16). [1454]Tisućice : vidjeti Br 1.16 i bilješku. [1455]O epizodi Bal-Peorovoj vidjeti Br 25.1-9. [1456]Kako se Peor nalazi u Transjordaniji ova ostaje nečista i nepodobna obredu, suprotno Kanaanu gdje se nalazi svetište Gospodovo. [1457]O nevjeri Akanovoj vidjeti Joz 7 - zabrana: vidjeti Dy 2.34 i bilješku. [1458]holokaust, ponuda, žrtva mira : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. Žrtvovanja mogu biti ponuđena samo na oltaru svetišta Izraelovog, na ulazu u šator susretanja (Lv 1; 2; 3). [1459]Vi nemate ništa s GOSPODOM, tj. Vi ne mate nikakvog prava sudjelovati u obredu i slaviti ga - bojati se GOSPODA ili štovati GOSPODA (obredom i ponašanjem sukladnim njegovim zapovijedima ). [1460]Izraeliti Transjordanije prave aluziju na kažnjavanje koje bi Bog mogao dosuditi Izraelu ako plemena Transordanije bijahu počinila nevjeru utemeljujući jedan odvojeni kult. [1461]nazvaše oltar: drugi prijevodi u ovom redku navode jedno vlastito ime: Ed. [1462]Veliko More: Mediteran. [1463]tih naroda: kanaansko pučanstvo koje je Bog izvlastio u korist Izraela. [1464]ja odlazim: to jest ja ću umrijeti (usp. Kr 2.2). [1465]Sišem: sveto mjesto saveza dvanaest plemena (vidjeti Stv 12.6 i bilješku) - pokloniti se pred Bogom : tehnicki izraz koji označava svečani zbor, vjerojatno ondje gdje se nalaziše *kovčeg saveza. [1466]Rijeka: Eufrat - vaši očevi ili vaši preci. [1467]tuče koje ih otjeraše: drugi prijevod obeshrabrenje koje ih potjera. [1468]dom ili obitelj. [1469]Vidjeti Izl 20.5 i bilješku. [1470]hrast Sišemski je slavan u izraelitskoj tradiciji (vidjeti Izl 12.6; 35.4; Sdč9.6, 37). [1471]svakog k svojoj baštini: tj. svakog na svoj posjed koji mu bijaše dodijeljen. [1472]Vidjeti 14.1 i bilješku

Bilješke uz SudciUredi

[1473]sinovi Izraelovi ili Izraeliti - pitati za savjet: konsultacija se činila u jednom svetištu, vjerojatno pomoću Urima i Tumima (vidjeti Izl 28.30 i bilješku) - Kanaanci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [1474]Juda ( r.2) i Simun ( r. 3) oz načava ovdje dva Izraelova plemena. [1475]u moj dio ili na područje koàje mi je bilo doznačeno [1476]( vidjeti Joz 15; 19.1-9). [1477]Bezek, lokalitet koji je teško lokalizirati. Trebao bi biti blizu Jeruzalema. [1478]Adoni-Bezek ništa se o njemu ne zna osim imena. [1479]odsjekoše palčeve: čovjek tako osakaen nije se vise mogao služiti lukom. [1480]sinovi Judini ili članovi plemena Judinog. [1481]Planinu…od istoka k zapadu, obećana zemlja obuhvaća ravnicu Jordana ili Arabau, jednu planinsku regiju nazvanu Planina, Nizija, Padine, i pribrežja (vidjeti Dt 1.7; Joz 10.40; 12.8)- Negev se nalazi na jugu [1482]( vidjeti Stv 12.9 i bilješku). [1483]Vidjeti Stv 13.18 i bilješku. [1484]sinovi ili potomci Kenitovi - grad palmier: ime katkada davano Jerihonu (Dt 34.3; Sdč3.13); izraz bi međutim mogao označavti ovdje Tamar (Palmier), lokalitet na jugu od Mrtvog mora - Arad: 30 km na jug od Hebrona. [1485]Serfat: lociranje neizvjesno - Horma: ovo ime preuzima konsonante hebrejskog glagola koji znači posvetiti zabrani. O tom izrazu, vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [1486]Gaza, Aškelon i Ekron: tri grada Filistinske teritori-je. [1487]željezna kola: vidjeti Joz 17.16 i bilješku. [1488]Kuća Josipova oz načava plemena Efraim i Manase ! Betel : vidjeti Stv 12.8 i bilješku. [1489]Zemlja Hitita: ime za Sirio-Palestinu u neo-babilon-skim dokumentima - novi Luz je nepoznat. [1490]Radovi nametnuti pobjeđenim narodima. (1Kr 9.20-22). [1491]Gilgal : vidjeti Joz 4.19 i bilješku - Bokim, nepo-znata lokalizacija. To ime znači Oplakivači ( r. 4-5) [1492]i može se podudarati s "hrastom Plača" smještenim blizu Betela (Stv 35/8). [1493]Lokalitet nazivan još i Timnat-Serah (Joz 19.10; 24.30). [1494]bi sjedinjen k svojim očevima ili umrije (vidjeti Stv 25.8 i bilješku ) - upoznao: tekst podrazumijeva osobno (neposredno). [1495]njihovih otaca ili njihovih predaka. [1496]Pridružena Balu Astarta bijaše Božica ljubavi i plodnosti raširena posvuda na Bliskom Istoku, otkuda dolazi upotreba plurala. [1497]Sudci o kojima je riječ u ovoj knjizi su prije svega ljudi koje je Bog zadužio bilo da zapovijedaju i vladaju, bilo da spase jedno ili više plemena iz teškoća. [1498]Vidjeti Oz 2.4 i bilješku. [1499]da li će čuvati ili da li će biti vjerni ili nevjerni GOSPODU. [1500]Kanaanci, Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI -Sidonijanci: stanovnici Sidona, luka feničanske oba-le, na sjeveru Palestine. [1501]Ašera, jedno kanaansko Božanstvo koje Biblija često pridružuje *Balu. U svakom *visokom mjestu bijaše predstavljen po jedan sveti stub, simbol plodnosti (vidjeti Dt 16.21). [1502]Kušan-Rišetaim: nadimak koji znači Kušit dvostru-kog zla. - Aram od Dviju Rijeka : vidjeti Stv 24.10 i bilješku. [1503]on sudiše Izrael ili on bi poglavar Izraelov (vidjeti biljesšku na 2.16). [1504]Moab : vidjeti Stv 19.37 i bilješku. [1505]Amon : vidjeti Stv 19.38 i bilješku - Amalek: vid-jeti Izl 17.8 i bilješku. U vrijeme sudaca Amaleciti su glavni neprijatelji plemenima Izraelovim (vidjeti6.3, 33; 7.12; 10.12) - grad Palmier z nači Jerihon (Dt 34.3). [1506]Vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1507]Idoli su vjerojatno stubovi ili tesano kamenje - Gil-gal: vidjeti Joz 4.19 i bilješku. [1508]gornja soba: soba na terasi kuće. [1509]Drugi prijevod: kroz predvorje. [1510] pokriti si stopala ili čučnuti: slikoviti izraz koji z nači "zadovoljiti prirodnu potrebu ". [1511]Regija koja se moze smjestiti na na sjever od Jerihona. [1512]planina Efraimova je na sjeveru od Jeruzalema (Joz 20<.7; 21.21). [1513]Anat oz načava možda lokalitet Bet-Anat (vidjeti 1.33) - badalj: štap na čijem vrhu ima šiljak od željeza korišten za podbadanje goveda pri kretanju. [1514]Harešot - Goim : lokalizacija nesigurna, možda 15 km na jugo-istoku od Haife, između podnožja brda Karmel i potoka Kišon (vidjeti 4.7 i bilješku ). [1515]željezna kola: vidjeti Joz 17.16 i bilješku. [1516]Rama: nekoliko km sjeverno od Jeruzalema. [1517]brdo Tabor: vidjeti Joz 19.22 i bilješku. [1518]Potok Kišon teče uzduž sjevernih obronaka brda Karmel i ulijeva se u more kod Haifae. [1519]Kain: ime pretka Kenita prema Br 24.12-22 - Sanaćim u Neftaliju; isti lokalitet kao Sanaćim u Joz 19.33. [1520]Ta je pjesma jedan od najstarijih tekstova Biblije i, zbog toga, često je veoma teška za prijevod. [1521]posvećuje potpuno: doslovce raspliće kose, obred kojim se pokazuje da se posvećuje Bogu s namje-rom svetog rata. Drugi prijevod zapovjednici zapovijedaju. [1522]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku - potresaju: prema starim grčkim rukopisima; hebrejski izlijeveju. [1523]strovaljuju (ugibaju): drugi prijevod blistaju, (cak-le). [1524]Karavane ili putovanja-zaobilazni: nazočnost Kanaanaca u ravnici sprječavala je cirkuliranje karavana i putovanja između plemena sjevera i onih iz planine Efraim. [1525]poglavari: korespondentni smisao na hebrejskom je nesiguran; drugi prijevodi stanovnici po selima manjkahu ili, u nekoliko hebrejskih rukopisa, gradovi otvoreni bijahu prestali postojati. [1526]Tekst težak; prijevod osnovan na pretpostavkama - pet gradova: drugi prijevod rat bijaše pred vratima. [1527]U to vrijeme magarica bijase jahae živinče pog-lavara i osoba od ugleda (Sdc10.4; Br 22.21). [1528]Razmotrite drugi prijevod opišite ili opjevajte. [1529]oni koji čine razdiobu: prijevod nesiguran, tekst nejasan. Radi se, čini se, o podjeli plijena nakon pobjede - vrata: mjesto okupljanja stanovnika jed-nog grada. [1530]povedi svoje roblje: nejasan tekst. [1531]Amalek: vidjeti 12.15 -Makir klan plemena Manase. [1532]U drugom dijelu redka prijevod ostavlja po strani jedno ponavljanje imena Isakar, koje bijaše uzeto u početku. Izvjesni prevode i Isakar je ka Barak - Četiri plemena koja nisu sudjelovala u bitci primit će prijekore: Ruben, (r.15), Galad, Dan, Ašer ( red. 17). [1533]Zviždanja su možda ona pastirska; izvjesni misle da se radi o frulama - ispitivanja: klanovi Rubenovi nisu se odlučili sudjelovati u boju zajedno s drugim plemenima. [1534]Galad uobičajeno ime središnje Transjordanije, oz-načava ovdje plemena koja tu bijahu nastanjena, Gad je jedan dio Manaseeja - lađe: Daniti su možda služili kao mornari na feničanskim lađama. U to vrijeme pleme Dan bijaše još smješteno na zapadu Benjaminove teritorije (vidjeti 18.1-2) - Ašer je zapremao obalnu ravan na sjeveru brda Karmel. [1535]Tanak i Megido su dva važna kanaanska grada, na južnom rubu ravnice Izreel. [1536]Grad smješten na 12 km jugoistočno od Kedeša Neftalijevog. [1537]jedno vezivo … za svoj vrat: prijevod nesiguran, tekst nejasan. [1538]tvoji prijatelji: prema više starih varijanti; hebrejski njegovi prijatelji. [1539]Vidjeti Izl 2.15 i bilješku. [1540]Amalek: vidjeti Izl 17.8 i bilješku-sinovi Orijenta opće ime za grupe nomada živuće na sjeveru Transjordanije i u sirijskoj pustinji. [1541]Jedan od pet gradova Filistinaca, najdalji na jugu, ne daleko od mora. [1542]Ti insekti stižu katkad u bezbrojnim jatima (Jr 46.23 ) koja požderu sve zelenilo i ostave opustošenu zemlju (Jr 1.4-12). [1543]Ofra: lokalizacija nesigurna, na teritoriji Mana-sejevoj. - Terebinta je ovdje sveto drvo - Aviezer: klan iz plemena Manase - Uobičajeno je vršiti žito na gumnu, ali Gedeon se sakrio u prostoriju za tiještenje grožđa. [1544]efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1545]sveti stup: simbol Božice Ašera (vidjeti 3.?7 i bilješku ). [1546]izgrađen…: prijevod nesiguran; neki razumiju kao uobičajen - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [1547]Jerubal z nači Nek' se parniči Bal. [1548]Madian, Amalek, sinovi Orijenta: vidjeti 6.1-3 i bilješke - Izreel: vidjeti Joz 19.18 i bilješku. [1549]runo  : koža ovce još prekrivena vunom. [1550]Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku - Ein-Harod (izvor potresa); na istoku ravnice Izreel, u podnožju brda Gilboa- brežuljak Gilboa, tj. brijeg vračev, visok 515 m, južno od brda Tabor. [1551]drhtati: aluzija na Ein-Harod (vidjeti bilješku na r; 1) - Gedeon poče provjeru: prijevod uvjetan, hebrej-ski nejasan. [1552] vrčevi Å: prijevod nesiguran, hebrejski obskrbu. [1553]kruh od ječma simbolizira Izraelite zemljoradnike; šator simbolizira Madijan nomade. [1554]početkom ponoćnog bdijenja: oko 23 ooh [1555] Serera: nepoznati lokalitet na zapadu od Jordana i Tabat na istoku kao i, možda, Bet-Šita. Madijaniti bježahu prema jugu da bi se domogli gaza na Jordanu. [1556]vodene točke: drugi prijevodi vode ili prolaz vode. [1557]Paljetkovanje je branje grožđa koje ostaje poslije berbe. [1558]Sukot : vidjeti Stv 33.17 i bilješku - Zevah (žrtva) i Salmun (oteta sjena) su vjerojatno ironični nadimci dani dvojici madijanitskih kraljeva. [1559]ja ću vas bičevati: drugi prijevod ja ću vas zgaziti pod (ili kao). [1560]Penuel: grad u Transjordaniji, blizu Sukota (vidjeti Stv 32.31 -32). [1561]Karkor: nepoznato mjesto - sinovi Orijenta: vidje-ti 6.3 i bilješku. [1562]Novah: ime jednog Manasejevog klana u Transjordaniji (vidjeti 32.42). Jogboha: ime grada Danovog, u Transjordaniji; na 13 km sjevero-zapadno d Amana. [1563] Nepoznata lokalizacija. [1564]Hebrejski tekst neizvjestan. Stare verzije govore…čkalj kojim on zgazi ljude iz Sukota. [1565]Tabor: vidjeti Joz 19.22 i bilješku. Gedeon pravi aluziju na na jednu nepoznatu bitku, bez sumnje različitu onoj iz Pogl 7. - kraljevski sin: braća Gedeonova su bila pogubljena jer su smatrana poglavarima. [1566]Bliža rodbina ubijenog čovjeka morala je uništiti ubojicu. To se zvalo ”krvna osvate“.[1567]svatko ima svoje junaštvo: tri kralja nađoše dostojnijim umrijeti od ruke pravog bojovnika no jednog strašljivog adolescenta - kroasan; fr: le croissant ( vrsta nakita u obliku mjeseca mlađaka; kifla i sl:). [1568]Ismaeliti ovdje posjeduju opće značenje nomada ili karavanskih vodića ( vidjeti Stv 37.25; 39.1). [1569]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.- purpur: skupocijena tkanina, crvene boje. [1570]Efod može z načiti bilo jedan tobolac kamo se stavljaju sveti predmeti za obožavanje, bilo jednu božansku statuu (vidjeti 17.5; 18.14-20). Različit je od efoda iz Izl 25.7 (vidjeti bilješku ) - prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku. [1571]Bal-Berit (kao 9.4) ili El-Berit (9.46): bog saveza ili zavjeta. Radi se vjerojatno o bogu obožavanom u Sišemu (vidjeti 9.?4). [1572]Ovi vlasnici formiraju jednu grupu koja raspolaže političkim utjecajem -Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku - vaša kost i vaše meso: ovaj izraz oz načava jednu usku rodbinsku svezu (vidjeti Stv 2/23; 29.14). [1573]sikal: vidjeti u Glosaru pood MJERE - Bal-Berit: vidjeti 8.33 i bilješku; [1574]Bet-Milo (kuća na bedemu): izraz oz načava uzvišeni dio grada, vjerojatno utvrde, imenovan u r.46-49 Migdal-Sišem - stela ili usprevljani kamen smatran svetim - smrdljika: ovdje sveto drvo [1575] Vidjeti Dt 11.29 i bilješku; [1576]cedrovi Libana: vidjeti Iz 10.34 i bilješku. [1577]Kuća ili obitelj - djela: rečenica, prekinuta poslije ove riječi, nastavlja u r. 19. [1578]Lokalitet na 15 km jugoistono od brda Tabor. [1579]Te zasjede lišavale su Abimeleka prava nad robama koje su prolazile kroz Sišem. [1580]njegova braća ili njegovi rođaci. [1581]Aluzija na Stv 34: Gal cijeni da, temeljem pakta sklopljenog nekad s Hamorom, hivitskim princem Si-šema, Izraeliti trebaju biti smatrani podvrgnutim vlasnicima Sišema, a ne obratno. [1582]podmuklo: prijevod vjerojatan; drugi prijevodi potaj-no, ili u Tormu (nepoznati lokaliet ). [1583]Pupak zemlje: naziv jedne zemljane izbočine na planinama koje okružuju Sišem (vidjeti također Ez 38.12) gdje je isti izraz apliciran na Jeruzalem ) - Hrast Vračeva: to je vjerojatno drugo ime za hrast More ( Stv 12.6; Dt 11.30). [1584]Lokalitet smješten na 14 gradova jugoistočno od Sišema. [1585]Sol je simbol sterilnosti (vidjeti Dt 29.22) kojoj je Abimelek posvetio grad. [1586]Migdal-Sišem: vidjeti 9.6 i bilješku. Pećina se mora nalaziti izvan grada - El-Berit: vidjeti bilješku o 8.33. [1587]brdo Salmon: možda brdo Ebal (vidjeti Dt 11.29 i bilješku ). [1588]naložiše vatru: Abimelek izbjegava otvoreno nasilje nad pravom azila hrama El-Beritova (r.46). [1589]Lokalitet nekoliko kilometara sjevero-istočno od Sišema. [1590]žrvanj, radi se o malom kućnom žrvnju. [1591]konjušar ili mladić koji je nosio njegovo oružje. [1592]Šamir nije bio lokaliziran. [1593]Vidjeti bilješku na 2.16. [1594]Vidjeti 5.17 i bilješku. [1595]magarad: vidjeti 5.10 i bilješku; vidjeti također 12.14 - gradovi: prema starim verzijama; hebrejski magaradi. [1596]Grad istomno od Jordana, na pola puta između Kine retskog mora i Ramota Galadskog. [1597]Astarte: Vidjeti 3.7 i bilješke. [1598]Madijan: prema staroj grmkoj verziji; hebrejski Maon. [1599]Mispa: lokalitet južno od Jaboka nazvano također Gadska Mispa (11.29); vidjeti također Stv 3149). [1600]Galad shvaen ovdje kao predak jednog plemena Općenito to je jedno zemljopisno ime. [1601]Tov: Na krajnjem sjeveru Galaada, 60 km istočno od Kinereta - činiše prepade ili vojni pohod. [1602]Vidjeti 10.17 i bilješklu. [1603]Što još ima između tebe i mene? Hebrejski izraz koji izražava jedno neslaganje ili čak neprijateljstvo između dvije osobe. [1604]njegove podružnice ili njegovi ovisni gradovi. [1605]Vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja. [1606]Jefte prođe svu zemlju Amonovu, od sjevera do juga. [1607]previše govorio: drugi prijevog: ja sam se obvezao. [1608]Bilo je to jedno beščašće za ženu ne udati se i ne imati djecu. [1609]ne bi upoznala muškarca ili bijaše ona djevica. [1610]slaviti : drugi prijevod žaliti nad. [1611]Safon: grad plemena Gad (Joz 13.27), blizu sastavka Jaboka i Jordana. [1612] Ta riječ, koja znači klas, nije imala isti izgovor kod svih plemena. [1613]sudise: vidjeti 2.16 i bilješku - u svojem gradu u Galadu: prema staroj grmkoj verziji; hebrejski u gradovima Galada ne odgovara. [1614]Betlehem: vidjeti Joz 19.15 i bilješku-sudiše: vidje-ti 2.16 i bilješku. [1615]Grad na 12 km jugozapadno od Sišema. [1616]Vidjeti5.10 i bilješku; vidjeti također 10.4. [1617] Na 22 km zapadno od Jeruzalema; lokalitet doznačen plemenu Dan prema Joz 19.41. Poslije migracije Danita prema sjeveru (Sdc17-18) pripada plemenu Juda (Joz 15.33). [1618]Nametnute obveze ovdje (r;4-5) obično obuhvaćaju onoga koji je posvećen Bogu zavjetom nazirata (Br 6.1-8). Ako je i sama majka obvezna uzdržavati se od vina (r.4), to je bez sumnje za oz načiti da je njeno dijete posvećene već od prije rođenja svojeg. [1619]Vidjeti u Glosaru ŽRTVOVANJA. [1620]Vidjeti u Glosaru Pod ŽRTVOVANJA; vidjeti također 6;19-21. [1621]Timna: u blizini Sorea ( 13.2), jedan danitski grad (Joz 19.43), tada okupiran od Filisti nača. [1622]brae ili sunarodnika. [1623]svadbena gozba. [1624]pratitelji su Filistinci. [1625]Da niste orali šmojom junicom: izraz u obli-ku poslovice sa značenjem da vam moja žena nije pomogla. [1626]Vidjeti Joz 13.3 i bilješku. [1627]starom svatu: onaj od pratitelja suprugovih koji bijaše specijalno odgovoran za dobro odvijanje svatkovine. [1628]Samson je imao svadbu po kojoj je mlada nastavila stanovati kod svojeg oca. Suprug ne plaća miraz, već kad posjeti svoju ženu, on joj donosi poklone. [1629]µena Samsonova zaslužuje njegovu mržnju jer ga je izdala otkrivajući njegovu zagonetku (14. 17). [1630]Mjesto usječeno u teritoriji Jude. [1631]Lehi: ime nepoznatog lokaliteta blisko filistinskoj teritoriji z nači čeljust. [1632]ja ih nahrpah: drugi prijevod ja ih uništih, prema staroj grčkoj verziji. [1633]Ramat-Lehi ili Brdo čeljusti (vidjeti 15.9 i bilješku). [1634]To ime z nači Izvor onog koji zaziva (vidjeti r. 18). [1635] Vidjeti 2.16 i bilješku. [1636] Vidjeti Dt 2.23 i bilješku. [1637]greda od drveta je služila da blokira vrata tijekom noći - Hebron: 70 km od Gaze. [1638]Sorek: malo mjesto zapadno od Sorea, grad Samsonov. [1639]tirani ili prinčevi-sikal: vidjeti u Glosaru pod MJE-RE. [1640]Počev od i ako bi ih ti pritisnula i sve do s osno-vom tkanine (r;14), tekst je bio kompletiran prema starim verzijama; jer mini se da je jedna rečenica nestala iz hebrejskog teksta.[1641]greben: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski kočić. Hebrejske imenice greben i kočić veoma su slične. [1642]Vidjeti 13.4-5 i bilješku. [1643]koji obrija: on poče slabiti: prema starim verzijama; hebrejski i ona obrija; ona ga poče oslabljivati. [1644]okretaše žrvanj: robovski rad (Izl 11.5) ili ženski. [1645]Puk vidje Samsona: doslovce Puk ga vidje. Izvjesni prevode Puk vidje svojeg boga i slaviše ga. [1646]Vidjeti bilješku o 2.16. [1647]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE - blagoslov-ljen: majka blagosilja sina svog radi zaštite njegove protiv prokletstva prethodno izrečenog radi krađe. [1648]jedan idol i jedna slika: hebrejski tekst ne dopušta saznati radi li se o jednom predmetu ili o dva različita objekta - od metala: bilo od pune kovine, bilo obložen kovinom. [1649]Mika: skraenica od Mikajehu-Božanska stela ( vid-jeti Stv 28.18 i bilješku ): hebrejski u kuću Božju (ili bogova) označava vjerojatno kamenu stelu (vidjeti Stv 28.22) prije no privatno svetište - efod: vidjeti Sdč8.27 i bilješku - terafim vidjeti 31.19 i bilješku. Poput stele i efoda i terafim katkad služiše za obožavanje (1Š15.23; Oš3.4; Ez 21.26) - posvetiti, radi se o investituri u zvanje: vidjeti Lv 7.37 i bilješku. [1650]otac: ta titula objašjava se činjenicom da je sve-ćenička služba bila najprije obavljana po ocu obitelji (11.33-39; 13.19) - hrana: prijevod ispušta i levit ode što se teško slaše s kontekstom. [1651]Ta promjena teritorije je oz načena, također kod Joz 19.40-48 i njen uzrok kod Sdč1.34. Pleme Dan bijaše tako maleno da se koji put smatralo samo jednim klanom (r. 2; vidjeti 13.2). [1652]Sorea: vidjezti 13.2 i bilješku; Eštaol: grad blizu Soreae planina Efraimova: vidjeti 3.27 i bilješku. [1653]ispitaj Boga ili konsultiraj Boga: to je jedna od zadaća plemena Levi. Levit posjeduje potrebne ins-trumente (vidjeti 17.5 i bilješku). [1654]Laiš: vidjeti Joz 19.47 i bilješku - Sidonijanci: vi-djeti 3.3 i bilješku. Mirni, oni se baviše posebice trgovinom - Počev od Osim toga sve do jednu vlast: hebrejski tekst nejasan, prijevod u tom dijelu nesiguran - oni ne ovisiše o nikome: drugi prijevod: oni ne imadoše nikakave veze ni s kim. [1655]Kirijat-Jearim (utvrđeno mkjesto): lokalitet smješ-ten 13 km zapadno od Jeruzalema - Mahane-Dan (Danov tabor): vidjeti 13.25. [1656]Vidjeti 17.5 i bilješku. [1657]otac: vidjeti 17.10 i bilješku. [1658]Ili Bog kojeg si načinih, vi ste mi ga uzeli. [1659]Vidjeti Joz 19.47 i bilješku. [1660]Vidjeti 18.7 i bilješku. [1661]otacili predak - Izrael, to jest Jakov. [1662]Jehonatan: prema starim verzijama; hebrejski Manase, ali rukopisi stavljaju slovo "n" iznad crte za pokazati da prvotno ime bijaše korigirano- progonstvo iz zemlje: vjerojatno ono koje se zbilo pod Tiglat-Pileserom III u 734 prije isusa Krista (vidjeti 2Kr 15.29). [1663]Vidjeti Joz 18.1 i bilješku. Svetište iz Siloa bi vjero-jatno uništeno od Filistinaca poslije bitke kod Even-Ezera (1Š4.1-11). [1664]planina Efraimova; vidjeti 3.27 i bilješku. [1665]doći ćeš k svojem šatoru: vidjeti Joz 22.4 i bilješku. [1666]grad stranaca: Jeruzalem će biti osvojen samo od Davida od Jebuzita (vidjeti 2Š5.6-7) - Givea: nazvan Givea u Benjaminu (19;14) ili Benjamin (1Š13.2), 6 km na sjever od Jeruzalema. [1667]Lokalitet smješten na 3 km na sjeveru od Givea. [1668]gradski trg: gdje se odvija javni život nalazi se uvijek na ulazu u grad, blizu glavnih vrata - noć bijaše sveta dužnost primiti u svoju kuću stranca u prolazu. [1669]svojoj kući: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski u kuću Gospodovu, što ovdje, čini se, ne odgovara. [1670]Vidjeti Stv 19.5 i bilješku. [1671]zlo, besramlje: te dvije riječi smjeraju ujedno na seksualno nasilje i na kršenje zakona gostoprim- [1672]stva. [1673]Nakon djevica prijevod ispušta i njegovu suložni- [1674]cu što hebrejski je dodao anticipirajući r; 25 - učini- [1675]te joj što vam se čini dobrim: vidjeti bilješku na Stv 19.8. [1676]Levit bijaše dao ovu zapovijed … sve do ovog dana: ovaj pasaž manjka u hebrejskom tekstu; on je preveden prema staroj grčkoj verziji gdje je bio sačuvan. [1677]počev od Dana pa sve do Ber-Ševa: vidjeti bilješke na 19.47 i Stv 21.14 - Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku - kod GOSPODA: tj. u svetištu Gospodovom - Mispa: lokalitet u Benjaminu 13 km sjeverno od Jeruzalema; ne pomiješati s Mispa Galadskom (10.17 i bilješka). [1678]Vidjeti 19.12 i bilješku. [1679]Vidjeti 19.23 i bilješku. [1680]Vidjeti Stv 12.8 i bilješku. [1681]pred Gospodom: tj. u svetištu Gospodovom, u Betelu. [1682]stajase pred njim: tj. obavljase svećenićku sluzbu. [1683]Bal-Tamar: nepoznato mjesto, blizu Givea - Geva: Benjaminov grad 4 km sjevero-zapadno od od Give - na zapad od Geva: prema starim verzijama, hebrejski nejasan. [1684]Na kraju redka, prijevod nesiguran, tekst nejasan. [1685]progonise ga bez predaha: prijevod zasnovan na pretpostavci, tekst nejasan - Geva: pretpostavka; hebrejski Guieveåa sto ne odgovara kontekstu. [1686]Rimon : 9 km sjever-oistocno od Givee - pkupise : drugi prijevod: pobise; - Gideom o nepoznat lokalitet. [1687]iz grada u grad , ljude kao i stoku: prema staroj latinskoj verziji; hebrejski nejasan. [1688]Vidjeti 20.1 i biljesku. [1689]Betel: vidjeti Stv 12.8 i biljesku - pred Bogom: vid-jeti 20.23 i biljesku. [1690]Javes Galadski: lokalitet smjesten na oko pola puta između Jaboka i Jarmuka, dvije velike istocne pritoke Jordana. [1691]Vidjeti Dt 2.34 i biljesku - kraj retka od ali vi ćete ostaviti nedostaje na hebrejskom. Sacuvan je u starim verzijama. [1692]Vidjeti Joz 18.1 i biljesku. [1693]Moze li Benjamin imati i jednog preostalog ? ili Benjamin posjeduje li i jednog prezivjelog ? [1694]blagdan Gospodov: radi se ovdje vjerojatno o lokalnoj svecanosti prilikom berbe (r.21). [1695]nisu mogli uzeti: prema jednom dijelu rukopisa sta-re grcke verzije; hebrejski mi nismo uzeli - tijekom rata: radi se o ratu protiv Javesa Galadskog (vidjeti 21.10-14). [1696]svoju bastinu ili svoju teritoriju.

Bilješke uz Prva Samuelova knjigaUredi

[1697]Ramataim-Sifim: isti je lokalitet nazvan i rama r. 19; smjesten je otprilike35 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - Efratejen: bilo judejski klan Efratov, bilo pleme Efraimovio. [1698]Silo: lokalitet smjesten na 30 km otprilike sjeverno od Jeruzalema (vidjeti Joz 18.1-10). [1699]pocasni dio:hebrejski izraz je nejasan; drugi prije-vod jednu duplu porciju. [1700]jad tvoje sluskinje,tj. moj jad-britva neće prijeći preko njegove glave, tj. on će biti posvećen sluzbi GOSPODU, vidjeti Br 6.5. [1701]Ja nisam®jedna zena udarena u glavu: drugi prijevod Ne®ja sam samo jedna ojađena zena. [1702]poznade: hebrejski izraz koji znaci imade spolne odnose s njom. [1703]Hebrejski sadrzi jednu slicnost između imena Samu-el i glagola koji znaci iskati. [1704]ispuniti svoj zavjet ili i jednu zavjetnu zrtvu (vidjeti Lc 7.16 i biljesku). [1705]Ne zna se na koju rijec Gospodovu Elkana pravi alu-iju. [1706]tri bika: drugi prijevod jednog bika od tri godine (prema jednom hebrejskom rukopisu nađenom u Kumranu, i starim grckim i sirijskim verzijama ; uspo-rediti također r. 25 bik) - postade sluzbujući: nesi-guran prijevod jednog nejasnog izraza; drugi prijevod bijase sasvim mlad. [1707]ili zrtvova se. [1708]On se pokloni: radi se mozda o Ekanu ili Samuelu; drugi tekst (hebrejski tekst nađen u Kumranu ona se pokloni. [1709]tvoja pobjeda: Ana se obraća Bogu katkad u trećem licu (Gospodu), katkad u drugom licu (tvoja pobjeda ). [1710] koji mjeri djela ili koji sudi djelima (ljudi). [1711]stubovi zemlje: vidjeti Jb9.6 i biljesku. [1712]njegov vjernik oznacava mozda kralja (r. 10); jedna starija zidovska verzija ima svoje vjernike. [1713]spasitelju svom ili mesiji ili pomazaniku. [1714]koji ne poznavahu Gospoda ili koji se ne brinuse za Gospoda. [1715]Legislativa iz Lv 3 propisuje masne dijelove koje se przilo u zrtvi mira cim bi se zrtva zaklala. [1716]cinili uvredu®ili postupali s prijezirom s ponudom ucinjenom Gospodu. [1717]lanani efod treba biti razlicin od svećenickog efoda , vidjeti 2.28; bijase to liturgijska odjeća čija nam precizna forma nije poznata (traka tkanine okolo struka ?). [1718]Bozji covjek ili *prorok Božji. [1719]Tvoj otac ili tvoj predak; radi se vjerojatno o Aaronu, pretku izraelitskom (vidjeti Izl 28.1-4) - efod: vidjeti Izl 25.7 i biljesku. [1720]slomiti tvoju ruku® ili unistit ću snagu tvoju i tvoje obitelji. [1721]Ja ću mu podići postojanu kuću, tj. koji će uvijek imati potomke koji će obavljati svećenicku sluzbu. [1722]tvoja kuća ili tvoja obitelj. [1723]O svjetiljci Bozjoj vidjeti Izl 27.20-21 - kovceg Bo-zji: prema Izl 25.22 iznad kovcega se obraća Bog o-nima koji su u Templu. [1724]kuća ili obitelj. [1725]Nek' ti Bog ucini tako i jos tako doda: tradicionalna formula po kojoj Eli trazi od Boga da kazni Samuela, ako ovaj ne odgovori. Usporediti jednu gotovo slicnu formulu u 14.44. Nejasan izraz "uciniti to ili tako" bijase mozda zamijenjeno iskazom jedne precizne kazne. [1726]ne ostavi ni jednu od svojih rijeci, tj. ispuni sve sto je najavio. [1727]Vidjeti 1.3 i biljesku. [1728]Even-Ezer n Afek: dva mjesta udaljena tek nekoliko km jedno od drugog, na 40 km sjevero-zapadno od Je-ruzalema. [1729]sve vrste udaraca: aluzija na nevolje Egipćana (Izl 7-11- i unistenje egipatske vojske (Izl 14). [1730]k svojem satoru: vidjeti Joz 22.4 i biljesku. [1731]sudio ili upravljao. [1732]slava govori o nazocnosti Bozjoj (vidjeti Izl 24.16-17). [1733]Even-Ezer: vidjeti 4.1 i biljesku - Asdod jedan od pet glavnih filistinskih gradova, smjesten na zapadu od Jeruzalema, kod same obale Mediterana. Vidjeti Joz 13.3i biljesku.[1734]kuća ili hram - Dagon: filistinski bog, vidjeti r. 7 i Sdc 16.23. [1735]barem, nesto bijase ostalo: hebrejski tekst nejasan, prijevod nesiguran Stare verzije su prevele Bijase os-talo samo truplo Dagonovo. [1736]tumor ili otok ili jos hemoroidi. [1737]Gat: jedan drugi od pet glavnih gradova Filistinaca, smjesteno 45 km otprilike na jugozapad od Jeruzale-ma. [1738]Ekron: jos jedan od glavnih gradova Filistionaca, smjesten otprilike 45 km zapadno od Jeruzalema -kod mene®ja i moj narod: to se princ izrazava u ime Ekronita. [1739]Prva aluzija u ovoj prici na pacove cija je uloga precizirana u slijedećem redku. [1740]otvrdnuti svoje srce ili uzjoguniti se. [1741]lokalitet na 25 km otprilike zapadno od Jeruzalema. [1742]istu stazu ili isti put. [1743]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [1744]Vidjeti 5.10 i biljesku. [1745]O tih pet gradova filistinskih vidjeti 5.1,8,10 i bilje-ske. [1746]Tekst nejasan: drugi prijevodi (pretpostavljen) Svjedok, veliki kamen, tj. veliki kamen podsjeća na taj događaj. [1748]pedeset tisuća ljudi: te rijeci manjkaju u vise heb-rejskih rukopisa; u drugim rukopisima, cini se ima jedno pripajanje, jer su malo bliski kontekstu. [1749]Lokalitet 13 km sjevero-zapadno od Jeruzalema. [1750]kuća ili narod. [1751]Astarte: vidjeti Sdc 2.13 i biljesku. [1752]Mispa: lokalitet otprilike 12 km sjeverno od Jeruzalema; [1753]A Samuel sudise Izraelovim sinovima u Mispau ili A Samuel smjesten u Mispau, postade poglavar Izraeli-tima. [1754]Vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [1755]Nepoznato mjesto. [1756]Zub: nepoznato mjesto - Even-Ezer; ovo mjesto ne smije biti pomijesano s Even-Ezerom iz 4.1 - sve dov-de ili sve do sada. [1757]Ekron, Gat: vidjeti 5.8, 10 i biljeske. [1758]Betel: vidjeti Stv 121.8 i biljesku - Gilgal: ime vi-se mjesta u Izraelu; radi se vjerojatno ovdje o Gilgalu kod Jerihona (Joz 4.19-20; 5.9-10). [1759]Vidjeti 1.1 i biljesku. [1760]sudce ili poglavare. [1761]Ber-Seva: lokalitet 70 km jugozapadno od Jeru-zalema. [1762]Vidjeti 1.1 i biljesku. [1763]suditi ili upravljati. [1764]tisućnik: vidjeti Br 1.16 i biljesku. [1765]dîm: vidjeti Stv 14.20 i biljesku. [1766]planina Efraim: planinska oblast sredisnje Palestine - zemlja Salisa, zemlja Salim: neidentificirane oblas-ti; usporediti 2Kr 4.42 / [1767]zemlja Suf: nepoznata oblast, vjerojatno smjestena na obalama Ramae, gdje obitavase Samuel (vidjeti 7.17; 9.6 i slijedeće ). [1768]popudbina: prema staroj sirijskoj verziji; hebrejska rijec nejasna. [1769]sikal : vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1770]rep : prema staroj aramejskoj verziji (rep je vazio za najizvrsniji komad); hebrejska rijec nejasna. [1771]bastina Gospodova je jedan izraz cesto koristen u SZ za oznacavanje Izraelovog naroda, vidjeti Dt 4.20; Jr 12.7-9. [1772]Nepoznat lokalitet. [1773]hrast Taborov: nepoznato mjesto (Tabor nije planina istog imena, vidjeti Sdc 4.6) - Betel: vidjeti Stv 12.8 i biljesku. [1774]Givea Bozja ili jednostavno Givea (r. 10), ili jos Givea Saulova ( 11.4), Givea Benjaminova (13.2), bijase domovina Saulova, smjestena na 6 km sjeverno od Jeruzalema - gdje borave upravitelji filistinski: drugi prijevodi gdje se nalazi stela ( ili garnizon) Filistinaca. [1775]Vidjeti 7.16 i biljesku. [1776]Smisao ovog pitanja nije jasan Ili je otac ovdje ek-vivalent gospodaru, i covjek se iznenađuje ne videći jednog sefa na celu te druzine, ili covjek hoće reći da ti proroci su ljudi koje se ne poznaje po imenu svojeg oca, tj. ljudi niskog podrijetla. [1777]Vidjeti 7.5 i biljesku. [1778]vi ste odbacili svojeg Boga: vidjeti 8.7 i biljesku. [1779]Upitase ponovo Gospoda: konsultacija je vjerojatno ucinjena pomoću Urima i Tumima, vidjeti Izl 28.30 i biljesku - netko drugi: drugi prijevod, prema staroj grckoj verziji, Ovaj covjek. [1780]Vidjeti r. 5 i biljesku. [1781]Amonit: dolaznik iz Amona, zemlje smjestene na istoku Jordana - Javes Galadski: vidjeti Sdc 21.8 i biljesku. [1782]Givea Saulova: vidjeti 10.5 i biljesku; [1783]Vidjeti Sdc 1.4 i biljesku. [1784]najvreliji cas (dana): podne ili pocetak poslije-podneva. [1785]Odgovor se upućuje bilo poslanicima Saulovim, bi-lo, na jedan ironican nacin, Nahasu. [1786]u jutarnje bdijenje: vidjeti Izl 14.24 i biljesku; [1787]Vidjeti 7.16 i biljesku. [1788]mesija: vidjeti 2.10 i biljesku. [1789]GOSPOD: podrazumijeva se svjedokom je, kako to pokazuje stara grcka verzija - vasi ocevi ili vasi preci. [1790]Sisera: vidjeti Sdc 4; Filistinci: vidjeti Sdc 14; Moab: vidjeti Sdc 3.12-14. [1791]Astarte: vidjeti Sdc 2.13 i biljesku. [1792]Jerubal (ili Gedeon): vidjeti Sdc 6-8, Bedan: nepoznata osoba; Jefte: vidjeti Sdc 11. [1793]Nahas: vidjeti r. 11. [1794]kaosto je i vase oceve ili (kao sto je (ona dosegla) vase pretke. [1795]zetva zita (svibanj-lipanj) obicno je u suhom perio-du. [1796]nistavila ili laznih bogova. [1797]Saulova dob pri doklasku na kraljevstvo nedostaje u hebrejskom tekstu. Osim toga brojka dva (za duzinu vladanja) vrlo je nesigurna (usporediti Djela 13.21, gdje se govori o cetrdeset godina ). [1798]Mikmas: lokalitet 12 km na sjevero-istok od Jeru-zalema - Betel: vidjeti Stv 12.8 i biljesku - k svojim satorima : vidjeti Joz 22.4 i biljesku. [1799]poglavara ili stelu, ili jos vojarna (usporediti 10.5 i biljesku; o istom u slijedećem redku ) Geva: lokali-tet na oko 9 km sjevero-istocno od Jeruzalema; ali, mozda bi trebalo citati, sa starom grckom verzijom: Givea. [1800]Vidjeti 7.16 i biljesku. [1801]Bet-Aven: drugo ime za Betel; [1802]sastanak s®: vidjeti 10.8. [1803]On ponudi holokaust : kultni cin koji cini dio priprema za boj (vidjeti 7.9). [1804]smirio GOSPODA ili molio Gospoda da nam bude sklon. [1805]poglavar njegovog puka: radi se o Davidu, cija je povijest ispricana od pogl. 16. [1806]Ofra: lokalitet sjeverno od Mikmasa; zemlja Sualo nigdje drugdje nije spomenuta. [1807]Bet-Horon: lokalitet zapadno od Milmasa; Prodol Hijenesa∆: regija smjestena jugoistocno od Mikmasa. [1808]lemes®: prijevod određenih tehnickih termina spo-menutih u redcima 20-212 nesiguran je. [1809]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE - ®: dvije nerazumljive hebrejske rijeci. [1810]Givea: vidjeti 10.5 i biljesku - Migron: (neiden-tificirani lokalitet, blizu Mikmasa (vidjeti 13.2 i biljesku ). [1811]Eli: vidjeti poglavlje 1-4 - Silo: vidjeti 1.3 i biljes-ku - efod: vidjeti Izl 25.7 i biljesku. [1812]Vidjeti 13.3 i biljesku. [1813]na terenu®:hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran. [1814]uzas Bozji ili jedan strahovit uzas (izazvan od Boga). [1815]sinovi Izraelovi ili među Izraelitima. [1816]Bet-Aven: drugo ime za Betel. [1817]Nametnuti post po Saulu vjerojatno je jedna praksa s ciljem da se dobije pomoć od Boga i dakle pobjeda. [1818]Sva zemlja ili Sva vojska. [1819]njegov pogled postade svijetao ili njegove se oci za-caklise, ili njegove oci zasjase. O istom u r. 29. [1820]Mikmas: vidjeti 13.2 i biljesku - Ajalon: lokalitet smjesten 25 km zapadno od Mimasa. [1821]pojede iznad krvi: aluzioja na jednu vrstu obrednog objeda u kojem se mijesaju mađijske prakse suprotne vjeri Izraelovoj. Drugi prijevod jedose ga s krvlju (usporediti Stv 9.4; Lv 17.10-11). [1822]Priblizimo se Bogu tj. Konsultirajmo Boga. [1823]daje jedan potpun odgovor: hebrejski nejasno; stara grcka verzija pretpostavlja jedan mnogo dulji hebrejski tekst: I Saul rece: ” Gospode, Boze Izraelov, zasto nisi danas odgovorio sluzi svojem ? Ako je grijeh na meni ili na Jonatanu, sinu mojem, Gospode, Boze Izraelov, daj Urim; a ako je grijeh na tvom narodu Izraelu , daj Tumim. “ (Urim, Tumim: vidjeti Izl 28.30 i biljesku). [1824]Nek' Bog ucini®: brojni hebrejski rukopisi i vise starih verzija preciziraju Nek mi Bog ucini®Tom tradicionalnom formom zaklinjanja, jedna osoba tra-zise u Boga da bude kaznjenom, ako ne ispuni jednu prisegu. Usporediti 3.17 i biljesku. [1825]Moab, Amon, Edom, Sova: cetiri kraljevstva smjestena istocno od Jordana; Filistinci: na jugoz-apadu Palestine, na mediteranskoj obali - on cinise zlo: vise starih verzija kaze: on bijase pobjedonosan, sto, cini se, bolje odgovara kontekstu (vidjeti r. 48 ) [1826]Amalek ili Amaleciti: vidjeti Izl 17.8 i biljesku. [1827]Amaleku ili Amalecitima : (o tome sto su cinili ): vidjeti Izl 17.8- 16. [1828]zabrana: vidjeti Dt 2.34 i biljesku. [1829]Lokalitet vjerojatno 80 km juzno od Jeruzalema. [1830]grad Amalek nepoznat je. [1831]Keniti bijahu nomadi nastanjujući istu oblast kao i Amaleciti. [1832]Havila: vidjeti Stv 2.11 i biljesku; Sur: vidjeti Izl 15.22 i biljesku. [1833]drugi okot: hebrejska rijec nejasna, prijevod nesiguran. [1834]Karmel: lokalitet 40 km juzno od Jeruzalema - Gilgal : vidjeti 7.16 i biljesku. [1835]zabrana : vidjeti Dt 2.34 i biljesku. [1836]jednom drugom: aluzija na Davida; usp. 13.14 i biljesku. [1837]Uzvisenost Izraelova, tj. Bog. [1838]zadovojnim izgledom ( izrazom lica ): hebrejski nejasan; drugi prijevod: posrcući. [1839]Gilgal: vidjeti 7.16 i biljesku. [1840]Rama: vidj. 1.1 i biljesku; Givea Saulova: vidjeti 10.5 i biljesku. [1841]N apuni tvoj rog (posudu) s uljem: za pomazati novog kralja (vid. r. 13). [1842]mesija: vidjeti 2.10 i biljesku. [1843]On imase svijetlu put: drugi prijevod on bijase riđokos. [1844]Vidjeti 1.1 i biljesku. [1845]Tvoje su ti sluge na raspolaganju: to jest mi smo ti na raspolaganju. [1846] jedan junak ili srcan covjek. [1847]Soko, Azeka: dva lokaliteta 30 km jugozapadno od Jeruzalema. [1848]Dolina Smrdljike (Terebinte) nalazi se juzno od Sokoa i Azeka. [1849]Gat: vidjeti5.8 i biljesku - sest lakata i jedan em--pan : vise od 2,8 m; vidjeti u Glosaru pod MJER. [1850]5.000 sikala bronce: otprilike 60 kg; vidjeti u Glosaru pod MJERE. [1851]Efratein: pripadnik jednog judejskog klana iz Efrata. [1852]tisuća : vidjeti Br 1.16 i biljesku. [1853]Dolina Smrdljike: vidjeti r. 2 i biljesku. [1854]Gat: vidjeti 5/8 i biljesku - istu besjedu: vidjeti r. 8-10. [1855]svijetle puti : vidj. 16.12 i biljesku. [1856]Saraim: neidentificirano mjesto - Gat, Ekron: vidjeti 5.8 i biljesku. [1857]sistrumi ili triangli (glazbeni instrumenti). [1858]imenujući ga tisućnikom: vidjeti Br 1.16 i bi-ljesku. [1859]iz Mehola ili Avel-Mehola: vidjeti Sdc 7.22 i biljesku. [1860]prva bracna noć: za ozeniti se, mladozenja je morao ponuditi ocu nevjestinom jedan dar, općenito u obliku novca (vidjeti Stv 34.12) -stotinu prepucija od Filistinaca: Filistinci bijahu neobrezani; vidjeti u Glosaru pod OBREZANJE. [1861]Rama: vidjeti 1.1 i biljesku - Najot: nepoznato mjesto; ali hebrejska riječ mogla bi biti jedna opća imenica koja nosi znacenje stanice. [1862]zajednica: hebrejska rijec nejasna; drugi prijevod sabor. [1863]Nepoznato mjesto. [1864]Najote ramske: vidjeti 19.18 i biljesku. [1865]novi mjesec ili *mladi mjesec . [1866]tvoj sluga je spokojan: tj. ja sam spokojan. [1867]nek' Gospod ucini ®:vidjeti 14.44 i biljesku. [1868]mojoj kući ili mojoj obitelji, mojim potomcima. [1869]novi mjesec ili mladi mjesec. [1870]Hebrejski tekst iz r. 19 nejasan je; on pravi aluziju na nepoznatu epizodu (stvar), i spominje mjesto jednako nepoznato (kamen Ezel). [1871]On nije cist: covjeku u stanju necistoće nije dopu-steno sudjelovati u objedu vjerskog blagdana (vidjeti Lv 7.21). [1872] bio uzeo prednost: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [1873]lokalitet blizu Jeruzalema (na sjeveru), ali nije utvrđen sa sigurnosću. [1874]momaka ili mladića, tj. Davidovih pratitelja. [1875]posvećeni kruh: vidjeti Lv 24.5-9. [1876]Hebrejski tekst u r. 6 nije posve jasan. Osim toga odgovor Davidov je namjerno dvojan: on neće Ahimeleku priznati da je u bijegu, a ni u sluzbenoj misiji. [1877]Golijat: vidi pogl. 17; Dolina Smrdljike: vidj. 17.2 i biljesku - efod: vidjeti Izl 25.7 i biljesku. [1878]Vidjeti 5.8 i biljesku. [1879]Adulam: lokalitet u Niziji, 25 km jugo-zapadno od Jeruzalema. [1880]Mispa u Moabu: neutvrđeno mjesto. [1881]Suma Heret nalazi se juzno od Adulama. [1882]Givea: vidjeti 10.5 i biljesku. [1883]Sin Jeseov, tj. David (v idjeti 16.1-3) - - tisuće: vidjeti Br 1.16 i biljesku. [1884]u Nov: vidjeti 21.2-10, posebice 21.2 i biljesku. [1885]Ne tereti slugu svoga: tj. ne tereti mene. [1886]kuća ili obitelj, potomci. [1887]efod od lana: vidjeti 2.18 i biljesku. [1888]Kejla: lokalitet u *Niziji, 4-5 km juzno od Adulama ( vidjeti 22.1 i biljesku) - gumna, tj. rezerve hrane. [1889]efod: vidjeti Izl 25.7 i biljesku. [1890]tvoje je sluga cuo, tj. ja sam cuo. [1891]građani: tj. poglavari grada; isto u r. 12. [1892]Zif: lokalitet 35 km juzno od Jeruzalema . [1893]Horesa: 8km juzno od Zifa. [1894]Zef, Horesa: vidjeti r.14-15 i biljeske; Givea: vid-jeti 10.5 i biljesku; Hakila: vjerojatno istocno od Zi-fa.. [1895]Pustinja Maon pruza se na jug od pustinje Zif. [1896]”stijena Neizvjesnosti.“:(Budući da je Saul mo-gao dvojiti nad odlukom); drugi prijevod:”Sti-jena odiobe“ (Saul i David su se tu odijelili). [1897]Lokalitet smjesten na zapadnoj obali Mrtvog mora. [1898]Kozorogovim Stijenama : neidentificirano mjesto u okolici Ein-Gedija. [1899]pocucnuti se (ili pokriti svoja stopala) jest, na heb-rejskom jedan eufemizam za zadovoljiti prirodnu po-trebu. [1900]mesija: vidjeti 2.10 i biljesku. [1901]oce moj: vidjeti 2Kr 5.13 i biljesku. [1902]David zeli pokazati da nije dostojan paznje koju mu kralj pridaje. [1903]kuće ili obitelji. [1904]Rama: vidjeti 1.1 i biljesku- pustinja Paran: vidje-ti Stv 21.21 i biljesku. [1905]Maon, Karmel dva lokaliteta smjestena 40 km juz-no od Jeruzalema - strizenje stada, u proljeće, tom prilikom je jedan blagdan; usporediti 2S 13.23-27. [1906]kalebit: clan Kalebovog klana, plemena Juda. [1907]momci ili mladići: dio ljudi izbjeglih kod Davida (22.2) [1908]Sretnza ti godina!: prijevod nesiguran (tekst neja-san); drugi prijevodi Ziv bio! ili, prema staroj la-tinskoj verziji, (vi recite ) mom bratru: . [1909]jedan od momaka ili jedan od slugu ( Nabalovih) - se hitio na njih ili napao ih. [1910]Nek Bog ucini to i opet tako Davidu: vidjeti 14.44 i biljesku - sto mokri uza zid: izraz ciji je smisao nesi-guran: vjerojatno se radi o muskima ili o djecaku. [1911]Naval znaci lud, glup, besraman. [1912]Kraj r.26 anticipira pricu iz r. 36-38. [1913]tvoj rob: tim rijecima Abigaill sama sebe oznacava, isto kao u r. 28 tvoja sluskinja. [1914]uciniti postojanom kuću ili trajnom jednu di-nastiju; usp. 2.35 i biljesku. [1915]Kao sto covjek cuva stanovito kamenje u svojoj vreći, a baca drugo uz pomoć svoje praćke i GOSPOD cuva kod sebe zivot svojih vjernih (odrzava ih u zivotu) a baca u daljinu zivot neprijatelja svojih (usmrćuje ih ). [1916]nista sto mokri uza zid: vidjeti r. 22 i biljesku. [1917]koji je zadrzao slugu svoga: tj. koji me zadrza. [1918]tj. Ja sam jedanrob spreman prati noge tvojim slugama. [1919]Izreel: lokalitet u Judi, vid. Joz 15.56. [1920]Galim: lokalitet blizu Jeruzalema, na sjevero-istoku. [1921]Zif, Hakila: vidjeti 24.14, 19 i biljeske; Givea: vidjeti 10.5 i biljesku. [1922]mesija: vidjeti 2.10 i biljesku. [1923]jedna obamrlost Gospodova® drugi prijevod Gospod dade da na njih padne jedan dubok san. [1924]jedne ponude ili jedne zrtve - bastina vidjeti 10.1 i biljesku - drugim bogovima: tjerajući Davida iz nje-gove zemlje i njegovog naroda, osuđuju ga na neki nacin da ne moze vise primjereno obozavati GOS-PODA i na obozavanje drugih bogova. [1925]buha: vidjeti 24.15 i biljesku; [1926]Vidjeti 5.8 i biljesku. [1927]Ahinoam Izreelova: vidjeti 25.43; Abigail iz Larmela: vidjeti 25.14)42. [1928]Lokalitet oko 50 km jugo-zapadno od Jeruzalema. [1929]Gesuriti narod susjedan Filistincima (vid. Joz 13.2); Girziti: nepoznata narodnost; Amaleciti: vidjeti Izl 17.8 i biljesku - Sur: vidjeti Izl 15.22 i biljesku. [1930]Negev: polupustinjska regija na, jugu Palestine - Jerahmeliti i Keniti su susjedni narodi i saveznici Judini - Tim odgovorom, David je dao Filistincima vjerovati da je neprijatelj Jude i njegovih saveznika (vid. r. 12). [1931]ono sto će uciniti tvoj sluga, tj. sto ću ja uciniti. [1932]O smrti Saulovoj vidjeti 25.1 i biljesku - nekroman-cija: praksa (zabranjena zakonom, Lv 19.31) koja se sastoji u ispitivanju duhova umrlih. [1933]Sunem: vidjeti 1Kr 1.3 i biljesku Gilboa: vrh neko-liko km jugo-istocno od Sunema, s druge strane rav-nice Izreelove. [1934]Urim: vidjeti Izl 28.30 i biljesku - snovi, Urim i pro-roci su tri sredstva kojima se moglo pribjeći za upoz-nati volju Bozju. [1935]Lokalitet na 12 km sjeverno od Gilboa. [1936]boga ili utvaru. [1937]Vidjeti pogl 15. [1938]tvoj rob te poslusao, tj. ja sam te poslusao. [1939]Afek, vidjeti 4.1 i biljesku - izvor koji je u Izreelu: vjerojatno Ein-Harod, danas ravnica Izreelova, u pod-nozju brda Gilboa. [1940]Siklag, Negev: vidjeti 27.6, 10 i biljesku. [1941]efod: vidjeti Izl 25.7 i biljes&ku. [1942]potok Bezor tece 35 km jugozapadno od Siklaga prema usću u Sredozemno more. [1943]Keretien: vidjeti 2S 8.18 i biljesku - Kaleb: klan plemena Juda. [1944]u potoku Bezor: vidjeti r. 9 i biljesku. [1945]sa mnom ili s nama (prema vise starih verzija). [1946]Većina nabrojanih lokaliteta i podrucja u r. 27-31 su u Judi. Darezljivost Davidova (vidjeti r. 26) njemu osigurava kasniju podrsku Judeja koji će ga kao prvi izabrati za kralja, tocnije u Hebronu (2S 2.1-4). [1947]brdo Gilboa: vidjeti 28.4 i biljesku. [1948]dolina: ravnica Izreel, gdje su Filistinci postavili svoj tabor. [1949]Astarte: vidjeti Sdc 2.13 i biljesku - Bet-Sean: lokalitet kod Jordana 75 km od Jeruzalema. [1950]Javeš galadski: lokalitet 15 km jugo-istocno od Bet-Seana, s druge strane Jordana.Bilješke uz Druga Samuelova knjigaUredi

[1951]smrt Saulova: vidj. 1 i 31.4-5 - budući potukao Ama-leka ili Amalecite): vidjeti 1S 30 - Siklag: vidjeti 1.S 27.6 i biljesku. [1952]brdo Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i biljesku. [1953]Amalecit : vidjeti Izl 17.8 i biljesku. [1954]Oba izraza puk Gospodov i kuća Izraelova prakticno siu ekvivalentni. [1955]mesija: vidjeti 1S 2.10 i biljesku. [1956]Nek' tvoja krv bude na tvoju glavu: izraz koji znaci da je netko odgovoran za smrt drugog i treba snositi posljedice. [1957]Tekst od r. 18 je nejasan, kao i mnogi naslovi u Psalmima - Luk: prisutnost te rijeci u naslovu objas-njava se vjerojatno ulogom koju igra u sredisnjem dijelu pjesme (r. 22) - knjiga Pravednikova: vidjeti Joz 10.13 i biljesku. [1958]Gat, Askelon: vidjeti Joz 13;3 ; 1S 5.8 i biljeske. [1959]Planine Gilboa: vidjezti 1S 28.4 i biljesku - nauljen: uljem se odrzavao kozni oklop koji je bio ras-tegnut na drvenom kosturu stita ( usp. Ez 21.5 i biljesku ); [1960]Vidjeti Stv 13.18 i biljesku; [1961]gradovi Hebrona znaci "lokaliteti u okolici Hebrona". [1962]kuća Judina ili narod Jude: u prvo vrijeme David je vladao samo nad jugom zemlje (usp. 5.1-5) - Javes galadski: vidjeti 1S 312.11-13 i biljesku. [1963]Vidjeti Stv 32.3 i biljesku. [1964]Grad 10 km sjevero-zapadno od Jeruzalema. [1965]Giveat-Ama ili brijeg Amae: neidentificirano mjesto. [1966]Araba oznacava dolinu Jordana-prođose sav Bitron: nepoznato mjesto; -Mahanaćim: vidjeti r.8. [1967]Vidjeti r. 1-4. [1968]kuća Saulova ovdje znaci kraljevstvo Isobestovo - kuća Davidova ili kraljevstvo Judino. [1969]Gesur: vidjeti 13.37 i biljesku. [1970]kuća Saulova, kuća Davidova: vidjeti r. 1 i biljes-ku. [1971]Taj bi akt mogao izrazavati jednu pretenziju na kraljaevsku vlast (usp. 1Kr 2.22 i biljesku). Suloz-nica (konkubina) bijase zakonita supruga, ali jednog nizeg ranga. [1972]pas : usp 1S 24.15 i biljesku. [1973]Nek' Bog®: vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [1974]od Dana do Ber-Sevae: vidjeti biljesku o Jos 19.47. [1975]Mikala: vidjeti 1 S 18-20-30; 25.44. [1976]Nesigurna identifikacija lokaliteta, ali smjesten je nekoliko km istocno od Jeruzalema. [1977]povjeri u usi Benjaminitima ili izvijesti Benjaminite o tome - sva kuća ili sav narod. [1978]zusterna u Siru: neidentificirano mjesto, vjerojatno sjeverno od Hebrona. [1979]Nek' padne na glavu Joabu: usp 1.16 i biljesku - kuća Joabova ili obitelj Joabova - otjecanje: vidjeti Lv 15 - lepra: vidjeti Lv 13-14 - koji dr-ze vreteno tj. podvrgnuti vlasti zena. [1980]Nek' Bog ucini®: vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [1981]Berot: lokalitet petnaestak km sjeverno od Jeruzalema. [1982]Lokalitet neidentificiran, vjerojatno smjesten u pod-rucju Loda, sjevero-istocno od Jeruzalema (vidjeti Ne 11.33) [1983]Izreel: vidjeti 1S 29.1, 11 -novost: o smrti Saulov-oj i Jonatanovoj (1S 31.2-6) - Mefiboset: nazvan Me-ribal u 1Kr 8.34; 9.40. [1984]siesta: podnevni pocinak. [1985]Araba: vidjeti 2.29 i biljesku. [1986]Vidjeti 1.15. [1987]Hebron: vidjeti 2.1-4 - tvoje kosti i tvoje meso: ov-aj izraz pokazuje rodbinsku svezu (usp. Stv 2.23). [1988]izvodio i vraćao Izrael, tj. vodio bojne pohode Izraelove (vidjeti 1S 18.13-16) - glava Izraelu: vidjeti 1S 28.17. [1989]Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [1990]kanal: smisao hebrejske rijeci nije siguran - Kuća ili Hram. [1991]Milo: vidjeti 1Kr 9.15 i biljesku. [1992]Vidjeti: 3.7 i biljezku. [1993]dolina Refait nalazi se jugozapadno od Jeruzalema. [1994]Neidentificirano mjesto. [1995]Geva: vidjeti 1S 13.3 i biljesku - Gezer: loka-litet 30km sjevero-zapadno od Jeruzalema, uz filistinsku granicu. [1996]Bale-Jehuda ili, prema 1Kr 13.6, Bala ( u Judi), staro ime Kirijat-Jearima (vidjeti Joz 15.9). Ondje bijase postavljen kovceg, vidjeti 1S 6.21; 7.1. [1997]gumno u Nakonu: neidentificirano mjesto. [1998]Grjeska Uzova sastojala se u dodirivanju kovcega, jer su samo *leviti imali na to pravo ( Dt 10.8). [1999]Gititi: prema nekima, podrijetlom iz Gitaima, (vidjeti 4.3 i biljesku), ali je vjerojatnije, prema drugima, rijec o Gatu (vidjeti 15.18 i biljesku). [2000]efod od lana: vidjeti 1S 2.18 i biljesku. [2001]sva kuća ili sav narod. [2002]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2003]svoju kuću ili svoju obitelj. [2004]kuća od cedrovine: vidjeti 5.11; sator od platna: vidjeti 6.17. [2005]uzeo s ispase: vidjeti 1S 16.11 - glava Izraelu: vidjeti 5.2. [2006]jednu kuću, ovdje znaci jednu dinastiju; Natan igra na dvostruki smisao hebrejske rijeci prevedene s kuća: nije David taj koji će izgraditi jednu Kuću za GOSPODA (r.5), GOSPOD je taj koji će naciniti kuću za Davida. [2007]legao sa ocima svojim: vidjeti 1Kr 1.21 i biljesku - kraj redka pravi aluziju na Solomona ! Vidjeti 1Kr 2.12, 46 ). [2008]jednu Kuću za moje Ime: vidjeti 1Kr 6. [2009]sluzeći se ljudima:vidjeti 1Kr 11.14-40;Ps89.31-35. [2010]moja vjernost:vid. 1Kr 11.13-Kojeg sam odstranio pred tobom: vidjeti 1S 15.28. [2011]moja kuća ili moja obitelj. [2012]kuća sliuge tvoga ili moja dinastija - uputa ljudska: tekst nejasan. [2013]Nad Filistincima (r.1), Moabitima (r.2), kraljev-stvom Sova(r.3), sinovima Amona (r.12) i Edomomom (r.14), vidjeti 1S 14.47 i biljesku - njihovu prevlast: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [2014]Tj. David ih je dvije trećine odredio za pobiti, a ostavio na zivotu jednu trećinu. [2015]postavi upravitelja: drugi prijevod postavi garnizon ili podize stele (usp. 10.5 i bilješku). [2016]Betah: nepoznati lokalitet, Berotaj: lokalitet oko 50 km sjeverno od Damaska. [2017]Hamat aramejsko kraljevstvo u podrucju sjevero- istocne Palestine. [2018]Amalek: vbidj. Izl 17.8 i biljesku. [2019]dolina Soli: vidjeti 2Krlj 14.7 i biljesku. [2020]Keretinci i Peletinci bijahu strani vojnici koji su cinili osobnu gardu Davidovu. Keretinci bijahu mozda podrijetlom s otoka Krete; Peletinci su mozda varijnta Filistinaca. [2021]kuća ili obitelj. [2022]Tvoj sluga, tj. Ja sam. [2023]da ja ispunim® ili da ja postupim prema njemu s dobrotom Bozjom - kljast u boje noge: vidjeti 4.4. [2024]Makir: vidjeti 17.27; Lo-Devar: lokalitet desetak km juzno od jezera Genezaret, istocno od Jordana. [2025]crknuti pas: vidjeti 1S 24.15 i biljesku. [2026]jede za mojim stolom : Siva stidljivo protestira zbog zapovijedi kraljeve (r.10). Ali starije verzije govore o stolu Davidovom. [2027]sinovi Amonovi ili Amoniti: narod istocno Jordana. [2028]Bet-Rehov: neidentificirani lokalitet; Sova: vidjeti 8.3; 1S 14.47 i bilježku; Maka,Tob: neidentificira -na mjesta. Ta cetiri mjesta bijahu vjerojatno situirana u istom podrucju - ljudi iz Tova: hebrejski ima dos-lovce covjek iz Tova, koji je vjerojatno kolektivno ime, ali bi mogao znaciti i kralj Tova. [2029]vojska srcanih tj. iskusnih vojnika od zanata (usp. r.17 i biljesku; 11.1). [2030]Hadadezer: vidjeti 8.3 - Rijeka ili Eufrat - Helam: neidentificirano mjesto. [2031]sav Izrael: ovog puta David je mobilizirao sve gra-đane sposobne za vojnu sluzbu (usp. r. 7 i biljesku). [2032]o povratku godine: tj. uslijedećeg proljeća - sav Izrael: vidjeti 10.17 i biljesku - Raba: prijestolnica kraljevstva Amonita(sada Aman, danas prijestolnica Jordana). [2033]Hitit: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [2034]Vidjeti Lv 15.19-30. [2035]operi svoje noge: prale su se noge poslije putovanja (Stv 24.32). Ali, ovdje izraz je vjerojatno koristen u općem smislu, sa znacenjem otprilike prepusti se ugodnosti. [2036]Seksualno uzdrzavanje bijase pravilo za vojnike tijekom rata. [2037]Aluzija na epizodu ispricanu u Sdc 9.50-54. [2038]kuću Izraelovu i Judinu ili narod Izrelov i Judin. [2039]tvoja kuća ili tvoja obitelj. [2040]Redak 11 pravi aluziju na ono sto je ispricano u 16.21-22. [2041]starjesine ili dostojanstvenici. [2042]Raba: vidjeti 11.1 i biljesku. [2043]grad vodâ: ovzaj izraz vjerojatno oznacava donji grad (na obali rijeke); razlicit od gornjeg grada, bolje utvrđenog. [2044]on će nositi moje ime, tj. slava će pripasti meni. [2045]talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2046]Aluzija, vjerojatno, na teske radove nametnute od pobjednika; tekst nije posve jasan katkad se shvati da David bijase mucio pobijeđene uz pomoć nabrojanih sredstava. [2047]njegova sestra ili polu-sestra: Tamara, prava sestra Absalomova (r.4), bijase samo polu-sestra Amnonu. [2048]Prema starom obicaju takav brak bijase dozvoljen (Stv 20.12), ali ga kasnija legislativa (Lv 18.11; Dt 27.22) zabranjuje. [2049]dugih rukava: nesiguran prijevod jednog izraza koji se nalazi samo u Stv 37 (vidjeti Stv 37.3 i biljesku). [2050]Bal-Hasor, Efraim: dva lokaliteta na 25 km otprili-ke sjeverno od Jeruzalema. [2051]Gesur: aramejska knezevina, istocno od Genezaret-skog jezera. Prema 3.3 Talmaj bijase Absalomu djed s materinske strane . [2052]Vidjeti Am 1.1 i biljesku. [2053]tj. ja imah. [2054]zeravica ovdje znaci preostalog sina. [2055]tj. ono sto ću ti ja reći. [2056]bastina: vidjeti 1S 10.1 i biljesku. [2057]tj. on zna razlikovati dobro od zla. [2058]vidjeti 13.37 i biljesku. [2059]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2060]vrata: gradska vrata gdje se vrsila pravda; (Rt 4.1) - Izraelovo pleme oznacava ovdje (kao u r. 10) plemena smjestena u sjevernom dijelu Palestine. [2061]da sam ja sudac: tj. da sam ja kralj, jer suđenje bi-jase jedna od obveza kraljevih (vidjeti 14.1-17; 1Kr 3.16-28). [2062]na kraju cetrdesete godine: ne zna se na koga se odnosi ta kronoloska napomena; stare grcke i sirijska verzije kazu na izmaku cetiri godi e. [2063]Gesur u Aramu: vidjeti 13.7 i biljesku. [2064]Gijo: lokalitet desetak kilometara sjevero-zapadno od Hebrona. [2065]vidjeti 3.7 i biljesku. [2066]Keretinci, Peletinci vidjeti 8.18 i biljesku - Gititi: podrijetlom iz Gata, vidjeti 1S 5.8 i biljesku; 1S 27. [2067]vjezrnost i odanost!: izraz ciji je smisao nejasan u ovom kontekstu. Stara grcka verzija kaze: I nek' Gos-pod postupi prema tebi s vjernošću i odanošću. [2068]bit ću tvoj sluga, tj. ja ću biti. [2069]potok Sedron tece podnozjem istocnog zida u Jeruzalemu. [2070]uspon Maslina je put koji vodi na brdo Maslina, nasuprot Jeruzalemu, s druge strane Sedrona. [2071]prijatelj ovdje znaci konfident i savjetnik. [2072]ili narod Izraelov (vidjeti 15.2 i biljesku). [2073]Bahurim: vidjeti 3.16 i biljesku - kuća ili obitelj. [2074]Usporediti 1.16 i biljesku. [2075]Ne zna se na koje mjesto. Mozda je ime mjesta nestalo iz teksta. [2076]Vidjeti 15.2 i biljesku. [2077]Vidjeti 3.7 i biljesku. [2078]sav Izrael: opća mobilizacija uzet će vise dana; to će ostaviti vremena Husaju da obvijesti Davida (r.15-22) a Davidu da se pripremi za boj (pogl. 18) - od Da-na do BeSeve: vidjeti biljesku o Joz 19.47. [2079]ne ostaje ili neće ostati. [2080]odvući ga ili, prema starim verzijama, mi ćemo ju odvući (grad sa svima koji se u njemu nalaze; imenica grad je u francuskom jeziku zenskog roda). Na kraju redka, prijedlog za mjesto oznacava polozaj grada. [2081]Ein-Roguel ili izvor Valjaonice (mlinski izvor): vidjeti 1Kr 1.9 i biljesku. [2082]Bahurim : vidjeti 3.16 i biljesku. [2083]onisu presli®vodu: hebrejski ovdje stavlja jednu nepoznatu riječ; moze se pretpostaviti da znaci rezer-voar ili kanal; [2084]vodu, tj. Jordan (vidjeti r.22). [2085]Mahanaim: vidjeti Stv 32.3 i biljesku. [2086]Geografska indikacija nesigurna: zemlja Galad proteze se na istoku od Jordana; Manahaim (r. 24) cini joj dio. [2087]Raba: vidjeti 11.1 i biljesku; Lo-Devar : vidjeti 9.4 i biljesku; Roguelim lokalitet vjerojatno 25 km otprilike na jugo-istoku od jezera Genezaret. [2088]przenog zrnevlja: stara grcka verzija izostavlja pona-vljanje przenog zrnevlja. [2089]Gitit: vidjeti 6.10 i biljesku. - narodu ili vojni-cima. - izići, tj. ići s vama u pohod. [2090]Stara grcka verzija i latinska preciziraju implicite hebrejski smisao: ali ti, ti si kao deset tisuća između nas. [2091]šuma Efraimova: lokalizacija nesigurna; možda se radi o podrucju istočno od Jordana spomenutom u Joz 17.15. Stara grcka verzija govori o sumi Mahanaćim (vidjeti 17.24, 27 ). [2092]proguta, tj. usmrti. [2093]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2094]k svom satoru: vidjeti Joz 22.4 i biljesku. [2095]Stela ili uspravljeno kamenje - Kraljeva dolina, neidentificirano mjesto, vjerojatno u okolici Jeru-zalema. [2096] Kusit, ili Nubijac ili Etiopljanin. [2097]između dvojih vrata: nesumnjivo jedan lokal ure-đen u udubini obrambenog gradskog zida, između vanjskih i unutrasænjih vrata. [2098]Vidjeti 3.7 i biljesku. [2099]k svojim satorima: vidjeti Joz 22.4 i bilježku. [2100]plemena Izraelova: vidjeti 15.2 i bilježku. [2101]moja kost i meso: vidjeti 5.1 i bilježku. [2102]Vidjeti 1S 14.44 i bilježku. [2103]Ime za vise lokaliteta u Izraelu; ovdje se vjerojatno radi o Gilgalu smjestenom u blizini Jerihona (vidjeti Joz 3-4). [2104]Simej: vidjeti 16.5 i bilježku. [2105]kuća ili obitelj. [2106]prethodeći ili prvi iz - kuća Josipova oznacava bilo plemena Efraim i Manase, bilo zajednicu plemena sa sjevera. [2107]tvoj si sluga bijase rekao ili ja si bijah rekao. [2108]On je oklevetao: vidjeti 16.4 i biljesku. [2109]Barzilaj: vidjeti 17.27-29. [2110]tj. Mogu li ja razlikovati®? [2111]Gilgal, vidjeti r. 16 i biljesku. [2112]kuća ili obitelj; [2113]Svatko k s vojem satoru, Izraele !, u 1Kr 12.16 nala-zi se gotovo istovjetan poziv na pobunu - vidjeti jos Joz 22.4 i biljesku - Izrael: vidjeti 15.2 i biljesku. [2114]deset suloznica: vidjeti 15.16; 3.7 i biljesku. [2115]tj. moje vojnike. [2116]Keretinci, Peletinci: vidjeti 8.18 i biljesku - junaci: vidj. 10.7 i biljesku. [2117]Gabaon; vidjeti 2.12 i biljesku. [2118]momak ili vojnik. [2119]Abel-Bet-Maka: lokalitet na 40 km sjeverno od Ge-nezaretskog jezera - Ne zna se tko su i otkud su Beriti; cini se u svakom slucaju da se radi o pristasama Sebe. [2120]Abela: skraenica za Abem-Bet-Maka. [2121]bastina Gospodova: vidjeti 1S 10.1 i biljesku. [2122]planina Efraimova: vidjeti 1S 9.4 i biljesku. [2123]prema svojim satorima: vidjeti Jozua 22.4 i biljesku. [2124]Keretinci i Peletinci: vidjeti 8.18 i biljesku. [2125]Gabaon: vidjeti 2.12 i biljesku; [2126]Ne zna se kad i u kojim okolnostima je Saul postu-pio tako glede Gabaonita. [2127]bastina Gospodova: vidjeti 1S 10.1 i biljesku. [2128]kuća ili obitelj - usmrtiti: odgovor Gabaonita nije potpuno jasan; mozda zele reći da nemaju pravo raspolagati zivotom i smrću Izraelita; [2129]rascetvoriti: smisao hebrejskog glagola nije siguran; drugi prijevodi objesiti, nabiti na kolac - Givea Saulova: vidjeti 1S 10.5 i biljesku. [2130]Mefibošet: vidjeti 9.1-3 - prisega između Davida i Jonatana: vidjeti 1S 20.14 - 16, 42. [2131]iz Mehola ili Abel-Mehola: vidjeti Sdc 7.22 i bilje-sku. [2132]zetva jecma: općenito je u travnju. [2133]suloznica: vidjeti 3.7 i biljesku. [2134]Javes Galadski; Bet-Sean: vidjeti 1S 31.10-11 i biljeske - Gilboa: 1S 28.4 i biljesku; 31.1-6. [2135]Sela: neindetificirani lokalitet. [2136]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2137]svjetiljka: vidjeti 1Kr 11.36 i biljesku. [2138]Gob: nepoznato mjesto. [2139]Gat: vidjeti 1S 5.8 i biljesku. [2140]Tekst ovog poglavlja se nalazi, s mnogo malih varijanti, u Ps 18 n na koje će se pozivati bilješkama. [2142]mesija: vidjeti 1S 2.10 i biljesku - miljenik pjesama Izraelovih: 1S 18.7 nudi jedan primjer pjesme koja slavi djela Davidova. [2143]kuća ili dinastija. [2144]onaj koji istrajavase na svom mjestu: to je mozda nadimak za junaka. Kojiput se prevodi u starim grckim verzijama s Isoboset ili Isbal - Tahkemonite: ime derivirano od imena jednog nepoznatog mjesta. - oklopnici: nesiguran prijevod jednog neobjasnjenog pojma - koji®: hebrejski tekst ovdje nudi dvije nerazumljive rijeci, koji put korigirane s vitla svojim kopljem, prem r.18 - U svoj ovoj listi osoba i podviga, hebrejski je tekst cesto malo jasan. [2145]Tridesetorica : elitna postrojba osobne Davidove garde (vidjeti r.24-39), sastavljene od tridesetorice ljudi (vidjeti r.39) - Adulam: vidjeti 1S 22.1 i biljesku. [2146]libacija: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2147]Trojica su iz Tahkemonitea (r. 8), Eleazar (r.9) i Sama (r. 11). [2148]Nepoznate osobe. [2149]Od Dana do® vidjeti biljesku o JOZ 19.47. [2150]nesto takvo: popisivanje bijase jedno sredstvo upoznavanja, pored ostalih, vojne moći jednog kraljevstva. Samo kralj Bozjeg naroda ne treba racunati na veliki broj svojih vojnika, već na moć svojeg Boga; popis zadan od Davida je protumacen po Joabu kao jedan nedostatak povjerenja u Boga. [2151]Aroer: lokalitet istocno od Mrtvog mora na granici Moaba - Prema Itinereru opisanom u r.8, Davidovi izaslanici prođose zemlju Izrael pocinjući regijom na istoku, potom polazeći na sjever i na zapad da bi zavrsili na jugu. [2152]Hiviti, Kanaanci: vidjeti i Glosaru pod AMORITI. [2153]vidovnjak: vidjeti 1S 9.9. [2154]Vidjeti biljesku o Joz 19.47. [2155]Jebuziti: potekli od Jebuza, staro ime grada Jeruzalema, prije no sto je postao prijestolnica Davidova. [2156]te ovcice: David oznacava tako puk kome je kralj (Ps 78.70-72); vidjeti jednako u Glosaru pod PASTIR. [2157]kod sluge svoga, tj. kod mene. [2158]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2159]kralja Arauna: neki misle da je Arauna bio kralj Jebuza prije no sto ga se David domogao. Moglo bi se također prevesti kao izravni govor (slijedom r. 22): ” Sve ovo, o kralju, Arauna (sto će reći ja ) daje kralju (Davidu ). “ [2160]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.

Bilješke uz Prva knjiga kraljevaUredi

[2161]Drzala bi mu mjesto zene: drugi prijevod ona bi ga njegovala. Isto u r. 4. [2162]Sunamitka: iz sela Sunem, 80 km sjeverno od Jeru-zalema; vidjeti 2Krlj 4.8. [2163]ne poznade ju: hebrejski izraz koji znaci ne imade seksualne odnose s njom. [2164]Haguit je jedna od Davidovih zena (prema 2S 3.2-5); njen sin Adonias je tako polu-brat Absalomu ( 1Krlj 1.6) i Solomonu (1Krlj 1.10) - konje ili jahace. [2165]Joab: nećak (i Krn 2.13-16) i glavni general Davi-dov ( 2S 8.16° - Abiatar: jedan od dva Davidova povjerljiva svećenika , vidjeti 2S 8.17 ( drugi je Sadok, v. r. 8) [2166]Junaci su pripadnici Davidove osobne garde (vidje-ti 2S 23.8- 39). [2167]kamen Zohelet ili Kamen -koji-klizi - Izvor Roguel, ili Izvor Valjarev (mlinski) smjesten je u dolini Ced-ron, na jugoistoku Jeruzalema; mjesto se danas zove "Jobov bunar". [2168]Povijest Davidovog kraljevanja ne donosi tu prisegu prema Solomonu - ti si učinio svojoj sluskinji, tj. meni. [2169]leći sa svojim ocevima: na hebrejskom ovaj eu-femizam znaci umrijeti. Usporediti Br 20.24 i biljesku. [2170]sluge svojeg gospodara, tj. moje sluge - mula bijase osobno jahae zivince kraljevo - Izvor Gihon se nalazi u dolini Cedron u blizini Jeruzalema; aktuelno ime mu je "Djevicina Fontana“. [2171]sto će ga posvetiti kraljem ili za posvetiti ga kao kralja. [2172]Keretinci i Peletinci: vidjeti 2S 8.18 i biljesku; [2173]U stvari Adonias sa svojim drustvom bijase udaljen od izvora Gihon jedva oko 700 m. [2174]cestitati, drugi prijevod blagosloviti. [2175]O rogovima na oltaru vidjeti Izl 27.2 i biljesku; bio je to najsvetiji dio oltara, i onaj tko ih uhvati moli zastitu Bozju i milost ljudsku. [2176]O Abneru vidjeti 2S 3.26-27; o Amazu vidjeti 2S 20.9-10 i biljesku - posljednja recenica redka je zami-sljena za izreći krivicu Joabovu za to dvostruko ubojstvo. [2177]Osinovima Barzilaja vidjeti 2S 17.27-29; 19.32-33. [2178]O Simeju vidjeti 2S 16.5-13; 19.17-24. [2179]leze k svojim ocevima: vidjeti 1.21 i biljesku; [2180]Vladavina Davidova je vjerojatno pocela nešto pri-je 1000. godine prije Krista. [2181]U to vrijeme ozeniti udovicu jednog kralja cinilo se pretenzijom na njegovo mjesto kao legitimni nasljednik; vidjeti 2S 16.21-22. [2182]O toj recenici vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [2183]Anatot: lokalitet na 5km sjeverno od Jeruzalema; zavicaj proroka Jeremije (vidjeti Jr 1.1) - ti si nosio kovceg®: vidjeti 1S 22.20-23; 2S 15;24-29. [2184]Vidjeti 1S 20.30-36. [2185]Vidjeti 1.50 i bilježku. [2186]prolivena krv ®okrenuti od mene: izraz znaci pokazati da ja nisam odgovorzan za smrt Abnera i Amaza. [2187]Gat: filistinski grad pedesetak km jugozapadno od Jeruzalema. [2188]Vidjeti 2S 7.13-16. [2189]tj. Templ. [2190]Gabaon: grad smjesten 10 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRT-VOVANJA. [2191]vladati: hebrejski na ovom mjestu koristi jedan iz-raz (ja ne znam ni izići ni ući) ) da izrazi nedostatak iskustva u Solomona. [2192]Jedna slicna lista se nalazi u 2S 8.15-18. [2193]U r. 8-11 i 13 tekst ne daje osobna imena upravitelja već samo njihovih otaca. To moze znaciti da se radi o nasljednim funkcijama; ili da je lista bila kopirana na jedan dokument koji bijase ostećen odakle su nestala imena titulara. [2194]Zemlja: radi se sigurno o zemlji Juda. [2195]u nekim prijevodima, red. 1-14 pogl. 5. su oznaceni 4.21-34 - rijeka, tj. Eufrat. [2196]Prekoeufratlje (Transeufrate≥ne) oznacava regiju smjestenu između Eufrata i Mediterana - Tifsah bijase 80 km istocno od sadasnjeg grada Alepa (Sirija) - Ga-za: filistinski grad na jugu Solomonovog kraljevstva. [2197]Vidjeti biljesku o Joz 19.47. [2198]cetrdeset tisuća pregrada (boksova): tekst uspored-an Krn 9.25 govori o cetiri tisuće pregrada - jahaca ili konja. [2199]Brojni tekstovi podrijetlom iz Mezopotamije(Ori-jent ) i Egipta obavjestavaju nas o vaznosti mudrosti u tim zemljama. [2200]Vise biblijskih i ne-biblijskih tekstova pripisani su Solomonu. [2201]miloduh: vidjeti Lv 14.4 i biljesku. [2202]U nekim prijevodima, r. 15-32 su oznaceni brojevi-ma 5.1-18 (vidjeti 5.1 i biljesku - sveti kralj ili posve-ćen kao kralj. [2203]jednu Kuću: vidjeti 3.2 i biljesku. [2204]Sidonijanci ovdje se aplicira na sve ljude Hiramove koji bijase kralj Tira (r. 15) i Sidona (danas Sur i Sai-da u Libanonu ). [2205]cempres: drugi prijevod smrekovo drvo. [2206]S Libana ovdje znaci s planinskog lanca paralelnog Mediteranu i smjestenog na sjeveru Palestine. [2207]kor: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - cisto ulje: vidjeti Izl 27.20 i biljesku. [2208]Gebal: drugo ime za Biblos, u Feniciji; nalazio se oko 30 km sjeverno od sadasnjeg Bejruta. [2209]Ziv: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [2210]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2211]Nesiguran prijevod. [2212]Hebrejski tekst ovog redka nije posve jasan. Cini se da hoće reći da zid Templa nije imao istu sirinu na svoj svojoj visini, gornji dijelovi mjereni u laktovima jedan lakat manje nego srednji dio i dva lakta manje nego donji dio. To je omogućavalo da sobe uz nogo-stupe dobiju jednu dubinu koja koja se povećavala sa svakom etazom (5, 6 i 7 lakata svaki za sebe ). [2213]donji dodatak: prema starim aramejskim i grckim verzijama; hebrejski: srednji dodatak. [2214]oplata: prijevod nesiguran. [2215]pet lakata: po etazi. [2216]cempres: vidjeti 5.22 i biljesku. [2217]kolokvinta (gorka tikva) je nejestivi plod, slican bundevi, i uglavnom dekorativan - polurascvalih: prijevod nesiguran, franc. entrouvertes=fran.= polu-otvoren ili odskrinuti. [2218]za tu staviti: taj smisao je nađen zamjenjujući mjes- ta dvama slovima jedne nerazumljive hebrejske rijeci. [2219]petina skupa: prijevod nesiguran; o istom u r. 33. [2220]pokretne ploce: prijevod nesiguran. [2221]Tehnika koja se sastojala u naćizmjenicnom postav-janju u jednom zidu redova kamena i greda od drveta potvrđena je arheloskim iskopavanjima; [2222]Bul; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [2223]Kuća sume libanske je tako nazvana zbog brojnih stubova od cedrovog drveta, koji su navodili na slic-nost s jednom sumom - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2224]nadstrijesnica: prijevod nesiguran. [2225]sve do geda: prema sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski: sve do tla. [2226]krovni vijenac (kornis): prijevod nesiguran. [2227]cedrove grede: vidjeti 6.36 i biljesku. [2228]Hiram: kako pokazuje r. 14 radi se o osobi razli-citoj kralju Hiramu sopomenutom u r. 5.15 [2229]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE - za obviti drugi: vidjeti Jr 52.21 koji precizira sirinu omotaca stubova (u stvari supljinu): cetiri prsta su 7 do 8 cm. [2230]pleteri: prijevod nesiguran, ali radi se o dekorativ-nim motivima. [2231]narovi: prema starim hebrejskim rukopisima; veći-na drugih hebrejskih rukopisa izmijenjuje u redu rijeci u tom redku narovi i stubovi. [2232]Jakin i Boaz: uloga tih dvaju stubova koji ne podupiru nista ostaje zagonetna. Jakin znaci "on od-lucno uspostavlja", a Boaz "to je onaj koji je snaga". [2233]More: ta siroka posuda ( zapremin otprilike 80.000 litara, prema r. 26) sluzila je kao rezerva vode za ob-red ocisćenja; imala je sigurno simbolicnu vrijednost, danas nepoznatu. [2234]kolokvinta: vidjeti 6.18 i biljesku. [2235]ruka, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2236]postolja: ovdje se radi i kolima namijenjenim za prijevoz korita vode. [2237]cetrdeset bata: otprilike1.600 litara. [2238]zdjele, vedrice, zdjele za skropljenje: pribor za zrtvovanja i obrede ocisćenja. [2239]Sukot,Sartan lokaliteti smjesteni na istocnoj obali Jordana, 60 km sjevero-istocno od Jeruzalema; oblast [2240]je bila poznata po lončarstvu. [2241]kruh ponuda: vidjeti Lv 24.5-9. [2242]Etanim: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - blag-dan - sedmi mjesec je vjerojatno blagdan satora, vid-jeti Lv 23.34-43. [2243]zastitno nebo: drugi prijevod: pokrivahu kovceg. [2244]Horeb: drugo ime za Sinaj; vidjeti Izl 34.28-29. [2245]oblak: vidjeti Izl 13.21 i biljesku. [2246]ni jedan grad između svih plemena Izraelovih: grad Jeruzalem je pripadao Jebuzitima prije nego ga se Da-vid domogao i ucinio ga prijestolnicom svojeg kra-ljevstva (vidjeti 2S 5.6-9) - jednu Kuću gdje će biti moje ime: vidjeti 3.2 i biljesku. [2247]snijet i glavnica: bolesti na zitu. [2248]uzarena peća za topljenje zeljeza: u to vrijeme najvisi poznati stupanj toplote, simbolizira uvjete robstva u Egiptu. [2249]holokaust, ponudu: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2250]blagdan: vidjeti r.2 i biljesku - Lebo-Hamat : nei-dentificirano mjesto, na sjevero-zapadu zemlje; vid-jeti Br 34.7-8 - potoci Egipta vidjeti Br 34.5 i biljesku - sedam dana i sedam dana, znaci cetrnaest dana: spo-minjanje ovog drugog tjedna tesko se slaze s pocet-kom slijedećeg redka; stara grcka verzija ne spominje ga. [2251]pozdravise: drugi prijevod: blagoslovise- k svojim satorima: vidjeti Joz22.4 i biljesku. [2252]pokazao u Gabaonu: vidjeti 3.5-15. [2253]da bi tu stavio svoje *ime: vidjeti 3.2 i biljes-ku. [2254]tako uzdignuta ili grandiozna - uskliknut će: drugi prijevod zazvizdat će (od iznenađenja ); usporediti Lm 2.15. [2255]cempresovina: vidjeti 5.22 i biljesku. [2256] Kavul: asocijacija na hebrejsku riječ koja znaci Nista. [2257]talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2258]Radi se mozda o zoni smjestenoj između *grada Davidova (na jugu) i Templa (na sjeveru), i koju Solomon dade ispuniti (hebrejski millo: zatrpavanje). [2259]u Zemlji, tj. u Judeji; usporediti 1.19 i biljesku. [2260]On ne stavi u ropstvo®: vidjeti ipak 5.27. [2261]Tri puta godisnje: prilikom velikih blagdana, Pashe, Nedjelja, Satora; vidjeti Izl 23.14-17; Dt 16.16 - holokausti: vidjezti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2262]Esion-Gever, Eliat: lokaliteti smjesteni na rubo-vima zaljeva Akaba. [2263]Vidjeti 5.15-26. [2264]Ofir: zemlja netočno lokalizirana, mozda na jugu arabijskog poluotoka, ili cak na africkoj ili indijskoj obali - talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2265]Saba: podrucje na jugu arabijskog poluotoka, odgovara gotovo u potpunosti danasnjem Jemenu. [2266]mirisne tvari (aromati ): drugi prijevodi, mirisljive biljke, skupocjeni mirisi. [2267]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2268]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2269]Hiram:  : vidjeti 9.27-28 - sandalovo drvo: prijevod nesiguran; u svakom slucaju radi se o skupocijenom drvetu. [2270]citre i harfe: vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [2271]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2272]Ono sto je potjecalo: (takse): prema starim ver-zijama; hebrejski: ljudi - kraljevi Okcidenta (Zapa-da): u paralelnom tekstu 2Krn 9.14, u pitanju su kraljevi Arabije. [2273]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2274]mina: vidjeti u Glosaru pod MJERE - kuća Sumz libanske: vidjeti 7.2 i biljesku. [2275]oprijestol od slonovace: tj. inkrustiran slonovacom; arhelogijska iskopavanja su restituirala plocice od gravirane slonovace, koje su sluzile kao dekoracija za razlicit namjestaj; usporediti 22.39. [2276]Tarziz: vidjeti Jon 1.3 i biljesku; lađe iz Tarziza su velike trgovacke lađe, opremljene za duga putovanja - pauni: smisao hebrejske rijeci nesiguran; drugi pri-jevodi morske macke (majmunice) ili perad. [2277]konjanici ili konji - odvede ili postavi. [2278]iz Keve: hebrejska rijec tako prevedena obicno znaci jedno okupljanje; stare verzije su ju shvatile kao ime mjesta, Keve, tj. Cicilija, u Maloj Aziji. [2279]Usporediti 11.1-13 i 2Krn 11.18-12.1. [2280] suloznice (kon kubine): radi se o legitimnim suprugama, ali nizeg ranga. [2281]Milkom: vjerojatno Molek iz r. 7, je ime jednog boga. Izraz gnusnost cesto oznnacava lazne bogove. [2282]Vidjeti 3.5-15; 9.2-9. [2283]Madian : regija na jugu kraljevstva Edom - Paran: vidjeti Stv 21.21 i biljesku. [2284]legao sa svojim ocevima: vidjeti 1.21 i biljesku. [2285]Sova: susjedno kraljevstvo (sjevero-istok) Solomo-novom. [2286]Druga polovica retka nejasna je na hebrejskom sta-ra grcka verzija ju stavlja u nastavku r.22, i donosi ci-jelu frazu o Hadadu govoreći: i on zavlada nad Edomom. [2287]Cereda bijase jedan lokalitet oko 40 km sjevero-zapadno od Jeruzalema - podize ruku protiv: jedan hebrejski izraz koji znaci pobuni se protiv. [2288]Vidjeti 9.15 i biljesku. [2289]Kuća Josipova oznacava ovdje plemena Efraim i Manase, jer prema Stv 46.20 Efraim i Manase bijahu bili dva sina Josipova. [2290]jedino pleme oznacava vazno pleme Juda (vidjeti 12.20). Za dostići brojku dvanaest (vidjeti r. 30), stara grcka verzija ovdje govori o dva plemena, dvanaesto pleme moze biti ono Benjaminovo (vidjeti 12.21). [2291]Prisvojni pridjev u singularu (njegov otac) cilja So-lomona osobno, iako, u ovom redku, svi glagoli u pluralu imaju za subjekt "Izraelite". Vise starih verzija, stavljajući sve glagole ovog redka u singular, ci-ne eksplicitno Solomona jedinim autorom te neposlus-nosti. [2292]svketiljka (zapaljena): simbolizira kraljevsku dinas-tiju u kontinuitetu (vidjeti Ps 132.17). [2293]leze s oceviuma svojim: vidjeti 1.21 i biljesku. [2294]Sisem : (vidjeti oz 24) cini se za dugo vremena cuvase jednu vaznu ulogu u Izraelu. [2295]Moj mali prst® radi se vjerojatno o jednom pro-verbijalnom izrazu, ciji se smisao objasnjava nastav-kom odgovora, r. 11. [2296]Vidjeti 11.29-39. [2297]K svojim satorima®: vidjeti također Joz 22.4 i biljesku; ovdje bi smisao mogao biti shvaen u doslovnom smislu: sudionici sabora stanovali su vjerojatno pod satorima. [2298]Adoram: radi se vjerojatno o istoj osobi kao o onoj nazvanoj Adoniram u 4.6. [2299]pozvati na okup: ima jedna razlika između onog sto se kaze u r. 20 i onog u r. 3 i 12 o momentu inter-vencije Jeroboamove; osim ako se ne radi u r. 20 o jednom sasvim novom okupljanju. [2300]Penuel : lokalitet istocno od Jordana, 40 km istocno od Sisema. [2301]evo tvojih Bogova®: drugi prijevod evo tvog Boga, Izraele, koji te izveo iz Egipta. Usporediti Izl 32.1-5. [2302]Betel, Dan: dva lokaliteta gdje se veća nalazise jedno lokalno slavno *svetiste; osim toga oni bijahu smjesteni na dva kraja, sjeveru u jugu, novog kraljevstva. [2303]grijeh se sastojao u tome: redaktor Knjige kraljeva cesto koristi izraz "Jeroboamov grijeh": vidjeti 13.34; 15.26 34, etc. [2304]Radi se vjerojatno o blagdanu Satora (vidjeti 8.2 i biljesku, slavljenu u Judi od 15. sedmog mjeseca. Ali za oznaciti svoju neovisnost glede tradicije u Judi, Jeroboam je odredio po svojoj ideji (r.33) datum 15. osmog mjeseca. [2305]milodari (ponude): vidjeti u Glosaru pod ZRTVO-VANJA. [2306]Josias: vidjeti 2Kr 22-23, posebno 23.15-16 - Spa-ljujući kosti ljudske na oltaru, Josias ga cini necistim (2 KR 23.16) i zbog toga neupotrebljivim za normalno zrtvovanje. [2307]posreduj ili moli. [2308]njegovi mu sinovi dođose: prema starim verzijama i u nastavku teksta; hebrejski: njegov sin dođe. [2309]smrdljika (terebinta): biljka sposobna dosegnuti impozantne razmjere i koja, rastući uglavnom usamljena, nudi prijatan zaklonu sjeni. [2310]Na zalost, brate moj! vjerojatno naslov jedne pogrebne pjesme; vbidjeti Jr 22.18; 34.5. [2311]investitura: vidjeti Lv 7.37; 8.33 i biljeske. [2312]Vidjeti 11.29-39. [2313]za pronaći rijec ®: drugi prijevod: ® jedno pro-rocanstvo, ili da te konsultira. [2314]robove ili slobodne ljude: prijevod nesiguran; [2315]Tekst druge polovice redka je nejasan i prijevod je nesiguran. Radi se mozda o jednoj opasci jednog starog kopiste. [2316]s druge strane rijeke, tj. preko Eufrata - U Izraelu, sveti stub, simbol bozice Asera; vidjeti biljesku o Sdc 3.7. [2317]Tirsa bi poslije Sisema (12.25) i prije Samarije (16. 24) druga priojestolnica Izraelovog kraljevstva. Nije znano gdje se nalazio taj grad. [2318]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1.21 i biljesku; [2319]stele: drugi prijevod kipovi; radilo se najcesće o uspravljenom kamenju, simbolizirajućem nazocnost jednog bozanstva - sveti stubovi; vidjeti r. 15 i biljesku. [2320]Za svete prostitutke (vidjeti Oz 1.2 i biljesku) *sve-tista su najcesće koristila zene stavljene na raspolaganje posjetiteljima, ali katkada također i muskarce stavljene na raspolaganje posjetiteljkama. [2321]trkaci su kao Keretinci i Peletinci (vidjeti 2S 8.18 i b iljesku ), vojnici kraljevske garde. [2322]U paralelnom tekstu iz 2Krn 12.16, ista osoba se zove Abija. [2323]Absalom ili Abisalom; ne zna se radi li se o sinu Davidovom (2S 3.3) ili o jednoj drugoj osobi. [2324]svjetiljka: vidjeti 11.36 i biljesku. [2325]Vidjeti 2S 11. [2326]Ovaj redak ponavlja gotovo svaku rijec po rijec 14.30. [2327]leze sa svojim ocevima : vidjeti 1.21 i biljesku. [2328]majka: za određene hebrejske rijeci ovdje bi mogao biti smisao baka, budući da je Maaka majka Abijamau (r.2 ), koji bijase otac Azau (r.8). Ali, moguće je da to također bude shvaeno kao "kraljeva majka" s razloga odlucujuće uloge koju je nastavila igrati na dvoru nakon vrlo kratke vladavine svog sina Abijamla (vidjeti r. 13 i biljesku ). - Absalom: vidjeti r. 2 i biljesku. [2329]svete prostitutke: vidjeti 14.24 i biljesku. [2330]Kraljica Majka imase na dvoru jednu ulogu od pose-bne casti (vidjeti 2.13-20) - Asera: vidjeti Sdc 3.7 i biljesku. [2331]Rama: lokalitet 8km sjeverno od Jeruzalema. [2332]svojih armija: franceska imenica u pluralu preve-dena je ovdje je ovdje u smislu vise velikih pos-trojbi vojske. [2333]Geva i Mispa: dva lokaliteta blizu Rame. [2334]Vidjeti 10.10-14. [2335]Ovaj redak tekstovno ponavlja 15.16. [2336]Jehu, prorok spomenut ovdje ne treba biti pomijesan s kraljem istog imena predstavljenim u 2KRLJ 9-10. [2337]Leze s ocevima svojim: vidjeti 1.21 i biljesku. [2338]Jedna od uloga jamca bijase preuzeti "osvetu krvi"; vidjeti Br 35.12 i biljesku. [2339]Tako odrđen kralj nije postavljen propisno. Odluka treba biti sluzbeno potvrđena, vidjeti r. 21-22. [2340]talent: vidjeti, u Glosaru pod MJERE. - Samarija: vidjeti 14.17 i biljesku. Od tog grada danas su ostale samo ruine otkrivene arheoloskim iskopavanjem u blizini Sebastije. [2341]Sidonijanci: vidjeti 5.20 i biljesku. [2342]sveti stub: vidjeti 14.15 i biljesku; [2343]utvrdi ili ponovo izgradi - rijec GOSPODOVA: vidjeti Joz 6.26 i biljesku. [2344]Izrael budući malo prirodno natopljen tokovima voda, odsustvo kise izazivalo je suse i gladi. [2345]Usporediti 17.8-16 i 2Krlj 4.1-7. [2346]Sarepta(Lk 4.26), obalni grad 15 km juzno od Sidona ( danas Sarafand, Liban). [2347]Usporediti 17.17-24 i 2Krlj 4.18-37. [2348]Sto ima između mene i tebe : drugi prijevod Sto da radim s tobom ? Taj izraz je vise jedan prijekor no pitanje. [2349]gornja soba: dodatna soba koja se obicno gradila na ravnim krovovima palestinskih kuća. Usporediti 2Krlj 4.10. [2350]treća godine: radi se o trećoj godini nakon najave suse (17.1). [2351]Vidjeti Sdc 3.7 i biljesku. [2352]poskakivati s jedne noge na drugu: Aluzija na ritu-alni ples u cast boga Baala (vidjeti r. 26). Eli u tom vidi simbol ustezanja Izraela za izabrati odlucno GOS-PODA ili Baala kao jedinog Boga. [2353]zarezase se: religiozni obicaj potvrđen u fenicijskim tekstovima iz Ugarita. [2354]gatase: drugi prijevod *prorokovase ili bise u zanosu - sat ponude, u jeruzalemskom templu to je bilo oko sredine poslijepodneva. [2355]seas: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2356]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2357]pokla ih: proces kojem se u to vrijeme uobicajeno utjecalo, vidjeti 18.13. Proroci jednog nemoćnog boga tretirani su kao lazni svjedoci, vidjeti 2Krlj 10.18-25. [2358] Zbog ustrajne suse, vlasti su vjerojatno nametnule post kao u momentima opće nevolje; vidjeti Jr 36.9. [2359]opasa si struk: gesta kojom se zadizalo skutove odjeće i pricvrsćivalo za pojas, da se bude slobodan pri kretanju. Tako se pripremalo za posao ili za putovanje. [2360]Nek' mi bogovi ucine to i opet tako: vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [2361] videći to: većina prevodilaca slijedi ovdje stare grcke i sirijske verzije, i vise hebrejskih rukopisa, koji kazu Plaseći se , na hebrejskom oba izraza imaju slicnu ortografiju. - Ber-Seba: jedan od najjuznih lokaliteta u Judi. [2362]Horeb: drugo ime Sinaj. [2363]pećina: mozda ona Mojsijeva, prema Izl 33.21-33. [2364]Ja sam ostrasćen GOSPODOM (ili Ja sam strastveno za GOSPODA): drugi prijevod Ja sam bio u strasnoj ljubomori ili Ja sam pun gorljive ljubomore. [2365]izloka: drugi prijevod rascijepi. [2366]Bog se cak sluzi stranim kraljevima da bi izvrsio svoj sud glede nevjernog puka, vidjeti Jr 27.6 - O Hazaelu, vidjeti 2Krlj 8.7-15. [2367]O Jehiju vidjeti 2Krlj 9-10- O Elizeju, vidjeti 2Krlj 2-13 - Abel - Mehol: lokalitet koji nije tocno situiran, vjerojatno zapadno od Jordana, sezdesetak km sjevero - zapadno od Jeruzalema. [2368]saviti koljena i dati cjelov bijahu geste obozava-nja u vise religija tog vremena. [2369]jutro: vidjeti u Glosaru pod MJERE; drugi prije-vod on orase s dvanaest pari govedai on bijase s dvanaestim - baci svoj ogrtac na njega: gesta koja izrazava uzimanje u posjed i jedan poziv. Usporediti 2Krlj 2.13-14. [2370]Idi ! Vrati se ! Sto sam ti ja dakle ucinio? ®: drugi prijevod Idi, i vrati se, jer ti znas sto sam ti ja ucinio ? [2371]Akhab dakle prihvaća predati sve svojem protivniku da bi izbjegao rat, ali ne moze dopustiti da neprijatelji dođu i opljackaju prijestolnicu. [2372]to i opet tako®: vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [2373]smisao poslovice je ekvivalentan onoj hrvatskoj o pripremanju raznja za zeca koji je jos u sumi. [2374]cvijet (ili elitza ) ovdje je ta rijec koristena u vojno-tehnickom smislu, oznacavajući mlade vojnike (proiz-vedene kadete). [2375]slijedeće godine: vidjeti r. 22 - Afek se nalazio vjerojatno u prilicno ravnoj oblasti istocno od Gene-zaretskog jezera. [2376]covjek Bozji ovdje oznacava proroka koji je već posredovao u r. 13, 22. [2377]od sobe u (jednoj) sobi ili u jednoj dobro skrivenoj sobi. [2378]Bareljefi iz antickog doba pokazuju zatvorenike povezane na taj nacin; ali hebrejski bi tekst (doslovce kaze: stavimo si konope na glavu) mogao ciniti aluziju na jednu drugu metodu koja se koristila tako da se jednim konopcem stegne vrat svakome (u nizu ). [2379]Ova prva polovina redka je prevedena prema starim verzijama; hebrejski tekst je nedovoljno jasan. [2380]Gradovi®tvojem ocu: vidjeti 15.20-A ja: to Akhab odgovara. [2381]prorocki sinovi: hebrejski izraz koji oznacava cla-nove jedne grupe proroka. Vidjeti 2Krlj 2.1-18. [2382]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2383]proroci koji su zivjeli u zajednici nosili su jedan znak na celu, ili tonzuru. Prorok bijase sakrio taj znak pod odjećom [2384]Vidjeti Dt 2.34 i biljesku. [2385]Uz kraljevsku palacu u Samariji, prijestolnici kra-ljevstva, Akhab posjedovase jednu drugu palacu u Izreelu. [2386] Vidjeti Izl 28.11 i biljesku. [2387]Onaj koji je kriv zbog toga sto je prokleo Boga (Lv 24.10-16) ili kralja (2S 19.22) treba biti usmrćen ka-menovanjem; [2388]robove ili slobodne ljude: vidjeti 14.10 i biljesku. [2389]Usporediti 22.1-40 i 2Krlj 3.4-27. [2390]Pogranicni grad u Transjordaniji, na jugo-zapadu Genezaretskog jezera; bio je dugo vremena razlog sukoba između Izraelita i Aramejaca. [2391]U to vrijeme savjet GOSPODOV trazio se posredovanjem jednog proroka, vidjeti r.14-20. [2392]cetiri stotine ljudi: ti proroci, drzani na kraljevom dvoru, bijahu spremniji podrzavati kraljevsku politiku no istinski govoriti poruke Bozje (vidjeti r. 13). [2393]Izraz vojska nebesa oznacava ovdje skup nebeskih bića u sluzbi GOSPODOVOJ; usporediti izraz Sin Bozji, Jb 1.6 i biljesku. [2394]duh ili jedan duh (koji nadahnjuje proroka ). [2395]Vidjeti 20.30 i biljesku. [2396]Slusajte svi puci!: Ove rijeci potjecu s pocet-ka knjige o Miseju (1.2). [2397]Ja ću se prerusiti®: prema starim verzijama; hebrejski: Prerusi se i uđi u boj. [2398]Jozafata su prepoznali bilo po posebnom ratničkom pokliču, bilo po judejskom akcentu kojim je govorio. [2399]Pocetak ovog redka na hebrejskom nije dovoljno jasan. [2400]SZ nije sacuvao to prorocanstvo glede prostitutki. [2401]kuća od slonovace: vidjeti 10;18 i biljesku. [2402]leze sa svojim ocevima. [2403]Vidjeti 15.12. [2404]imase deset lađa: jedna stara zidovska tradicija kaze izgradi deset lađa (vidjeti 9.26) - lađe u Tarsisu: vidjeti 10.22 i biljesku - Ofir: vidjeti 9.28 i biljesku. - Esion-Gever: vidjeti 9.26 i biljesku.

Bilješke uz Druga knjiga kraljevaUredi

[2405]Dvije aktuelne knjige Kraljeva cine jedinstveno dje-lo koje nije bilo podijeljeno, ima već dugo vremena, osim zbog prakticnog razloga redoslijeda ( pitanje lakseg rukovanja ). [2406]s balkona: drugi prijevod kroz mrezu ili kroz reset-ke; radilo se o jednom prozoru s rešetkama - gornja soba: vidjeti 1Krlj 17.19 i biljesku - Baal-Zebub: ovo ime znaci Gospodar muha; to je jedno iskrivljenje imena Baal-Zebul: Princ Baal - Ekron: filistinski grad 50 km zapadno od Jeruzalema. [2407]Posljednja fraza (u drugoj osobi jednine) cilja kralja Akhaziasa osobno. [2408]pregaca od koze: kratka odjeća, mozda karakteris-ticna za proroke; drugi prijevod jedan pojas od koze. [2409]pedesetstotnik: casnik, zapovjednik postrojbe od pedeset vojnika - planina: ne zna se o kojoj se planini radi. [2410]Gilgal: vjerojatno jedan lokalitet dvanaestak km sjeverno od Betela, kojiç ne treba pomijesati s druga dva lokaliteta istog imena, jedan je spomenut u Joz 4.19, a drugi u Joz 12.23. [2411]sinovi proroka: vidjeti 1Krlj 20.35 i biljesku. [2412]Prema Dt 21.17, prvorođeni sin primase jedan dvostruki dio ocinske bastine. Elize je zelio postati glavni duhovni bastinik Elijev, njegov dostojni nas-ljednik. [2413]Moj oce !® ovaj uzvik izrazava ideju da jedan prorok vrijedi za jedno kraljevstvo toliko kao jedna dobro naoruzana vojska. Usporediti 13.14 [2414]Ogrtac koji bijase Eli bacio na Elizeja da ga pozove za slijeiti ga (vidjeti 1Krlj 19.19). Elize mu sada postaje vlasnikom: on je dakle dostojan nasljednik Elijev. [2415]On također: kao i Eli, r. 8. [2416]Hajde osisanac ! To bi mogla biti aluzija na njego-vu tonzuru, karakteristicna za proroke, vidjeti 1Krlj 20.41 i biljesku. Drugi prijevod: Hajde, ćelo ! Hajde ! [2417]Stela: vidjeti 1Krlj 14.23 i biljesku: usporediti 1Krlj 16.32-33. [2418]grijeh Jeroboamov: vidjeti 1Krlj 12.29-30 i biljeske. [2419]Usporediti 3.4-27 i 1Krlj 22.1-40. [2420]Pustinjskom: Jozafat predlaze zaobići Mrtvo more za napasti Moab s juga; kralj Edoma (vidjeti r.9) bija-se tada podvrgnut kralju Jude. [2421]Ovim se izrazom pokazuje intimnost između Elija i Elizeja. [2422]Sto ima između mene i tebe ?: vidjeti 1Krlj 17.18 i biljesku - proroci tvojeg oca i®: to su proroci Baala i Asera (usporediti 1Krlj 18.19). [2423]Glazba je podsticala inspiraciju, vidjeti 1S 10.5-6. [2424]milodari: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2425]remen za mac: drugi prijevod nositi oruzje. [2426]Kraj retka je preveden prema staroj grckoj verziji; hebrejski je nejasan. [2427]Kir-Harezet: prijestolnica Moabove kraljevine. [2428]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA -nvelika srdzba protiv Izraeli1a  ; radi se o ljutnji boga Kemosa moabskog (vidjeti Krlj 11.7) drugi prijevod jedna velika ljutnja kod Izraelita: radilo se tada o ljutnji Izraelita protiv takvog postupka. [2429]Usporediti 4.1-7 i 1Krlj 17.7-16 - sinovi prorocki: vidjeti 1Krlj 20.35 i biljesku. [2430]Vidjeti 1Krlj 1.3 i biljesku. [2431]Vidjeti 1Krlj 17.19 i biljesku. [2432]Mlad mjesec: vidjeti u Glosaru pod SVETKOVI-NE. [2433]Vidjeti 2.25. [2434]Opasi: vidjeti 1Krlj 18.43 i biljesku - ne pozdrav-ljaj ga, ne odgovaraj mu: vidjeti Lk 10.4; posveći-valo se općenito mnogo vremena pozdravljanjima na putovanjima. [2435]Usporediti 4.32-37 i 1Krlj 17.1724. [2436]Kihanje oznacavak povratak zivota u nozdrve djeteta (usporediti Stv 2.7). [2437]Gilgal: vidjeti 2.1 i biljesku - Glad je mozda ona koja potraja sedam godina, prema 8.1. [2438]ili jer se nije znalo ili a da nitko ništa nije znao. [2439]Tj. juha je otrovana. [2440]Usporediti 4.42-44 i Mt 14.13-21; 15.22-38 - Baal-Shalisha: neidentificirano mjesto. [2441]talenat, sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2442]Moj oce: naslov postovanja davan značajnim osobama, kralju (Iz22.21 ) ministru (ovdje) ili proroku (2Krlj 6.21) [2443]Sa zemljom "Izraelovom", Naman hoće u Damasku izgraditi jedan oltar za nuditi zrtve GOSPODU, "Bogu Izraelovom " - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2444]Rimon: bozanstvo obozavano u Damasku. [2445]Izraz planina Efraim oznacava planinsku regiju u kojoj bijahu nastanjeni pleme Efraim i jedan dio plemena Manase. - sinovi prorocki: vidjeti 1 Krlj 20.35 i biljesku - talenat: vidjeti u Glosaru MJERE. [2446]Offel, vjerojatno četvrt u Samariji, bio je također jedan Offel u Jeruzalemu, vidjeti u EZd 32.14 i biljež-ku. [2447]vidjeti 1Krlj 20.35 i biljesku. [2448]Dotan: vidjeti Stv 37.17 i biljesku. [2449]sikal, kab: vidjeti u Glosaru pod MJERE - golubiji brabonjak: ako je izraz upotrijebljen u cistom znace-nju, radi se o gorivu, ako li je to pako jedna slika, mogla bi znaciti u narodnom jeziku jednu vrstu slanutka. [2450]Nek' Bog mi ucini to i jos toliko: vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [2451]sin ubojice: radi se vjerojatno o jednom od Akha-bovih sinova (Akhazias ili Joram, vidjeti 1.17-18); Ak-hab bi odgovoran za smrt proroka Gospodovih (1Krlj 18.4) i Nabota (1Krlj 21.19) (na hebrejskom sin mo-ze znaciti, na jedan općenit nacin pripadnost vrsti ili rodu ). [2452]na vratima Samarije: trznica bijase općenito na trgu pokraj gradskih vrata - sea, sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE . [2453]stitonosa: drugi prijevod casnik - prozori neba slu-zili bi za kisti hranu s neba na zemlju (usporediti Stv 7.11; Ml 3.10) [2454]Hititi: vidjeti u Glosaru pod AMORITI. [2455]sea, sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2456]Vidjeti 4.18-37. [2457]njena kuća i njeno polje: susjedi su se mogli domoći toga dok vlasnik bijase odsutan. [2458]Gehazi: vidjeti 4.12. [2459]Hazael: vidjeti 1Krlj 19.15; vjerojatno je radio u kraljevskoj palaci u Damasku. [2460]Tvoj sin: izraz kojim se Ben-Hadad ponizno pred-stavlja pred prorokom; usporediti 5.13 i biljesku. [2461]ti ćes zivjeti ili ti ćes ozdraviti: jedna stara zidovska tradicija kaze ti ne ćes zivjeti (ozdraviti). [2462]Prema ovdje prevedenom hebrejskom tekstu, Joram, sin Jozafatov, postade kralj Jude prije smrti svog oca, sto dopusta misliti o su-kraljevanju. Ali vise starih verzija nemaju recenicu Jozafat bijase tada kralj Jude. [2463]Jednu kćer Akhabovu: Radi se o Ataliji, vidjeti r.26 i biljesku. [2464]Vidjeti 2S 7.12-16; 1Krlj 11.36 i biljesku. [2465]Sair: nepoznati lokalitet, vjerojatno u Edomu ili u blizini - hebrejski tekst redaka 21-22 malo je jasan i prijevod je nesiguran. [2466]Livna: lokalitet na 40km odprilike zapadno od Jeruzalema; tad Livna prijeđe pod dominaciju Filistinaca. [2467]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i biljesku. [2468]R. 18 predstavlja Ataliju kao kćer Akhabovu, dakle unuku, Omrijevu. U stvari hebrejski izraz kćerka od moze imati jedan općenitiji smisao, kao potomkinja od; Omri bijase osnivac kraljevske dinastije. (Uspo-rediti 6.32 i biljesku). [2469]Kiuća Akhabova ili obitelj Akhabova. [2470]Ramot Galadski: vidjeti 1Krljk 22.3 i biljesku. [2471]Izreel: vidjeti 1Krlj 21.1. [2472]prorocki sinovi: vidjeti 1Krlj 20.35 i biljesku - Pripasi svoje remenje: vidjeti 1Krlj 18.46 i biljesku. [2473]ja te posvećjem kraljem ili ja te posvećujem kao kralja. [2474]kuća Akhabova ili obitelj Akhabova. [2475]zanesenjak: drugi prijevod luđak. [2476]Izreel: vidjeti 8.29 - Vi sta dakle pristali k meni !: drugi prijevod Ako vi nalazite dobrim, ili Ako je vasa volja, da® [2477]razvrat : aluzija na fenicanske religiozne obicaje; vidjeti Oz 1.2 i biljesku. [2478]Vidjeti 1Krlj 21.19-29. [2479]Bet-Gan i Jivleam dva su lokaliteta u blizini jedan drugom; desetak kilometara juzno od Izreela; Megido se nalazi petnaestak km zapadno od Izreela. Cesta (uobicajena) prolazila je kroz Bet-Gan. [2480]Ovaj redak ponavlja 8.25. [2481]Zimri: Dajući Jehuu ime Zimri, Jezabel pravi aluziju na epizodu ispricanu u 1 Krlj 16.9-13. [2482]Vidjeti 1Krlj 21.23. [2483]sinova ili potomaka; usporediti 8.26 i biljesku. [2484]dva kralja: Joram i Akhazias, vidjeti 9.22-29. [2485]Vidjeti 1Krlj 21.21,29. [2486]sinovima ovdje je koristeno u sirem smislu: clanovi obitelji. Kraljica Majka: vidjeti 1Krlj 15.10,13 i biljeske. [2487]O Jonadabu i njegovim potomcima Rekabitima, vidjeti Jr 35 [2488]Vidjeti 1Krlj 21.21, 29. [2489]kuća Baalova: vidjeti 1Krlj 16.32. [2490]Sudionici svecanosti morali su odjenuti specijalnu odjeću za tu priliku, sto je dopustilo Jehuu da vjerni-ke Baala razlikuje od ostalih. [2491]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2492]trkaci: vidjeti 1Krlj 14.27. [2493]stela: prema starim verzijama i r. 27; hebrejski: stele; vidjeti od 1Krlj 14.23 i biljesku - U cjelini, tekst od r.25-27 malo je jasan, i prijevod katkad nesiguran. [2494]ili javni zahod. [2495]Vidjeti 1Krlj 12.28-29. [2496]leze s ocevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [2497]Atalija: vijdeti 8.18, 26 i biljeske - da njen sin bijase mrtav: vidjeti 29.27-29. [2498]Jehoseba bijase, prema 2 Krn 22.11, supruga svećenika Jehojada (r.4) - ta dvorana nalazila se vjerojatno u aneksu Templa, vidjeti 1Krlj 6.5-10. [2499]Karienci: vojnici podrijetlom iz Male Azije, cinili su jednu postrojbu garde palace u Templa - trkaci: vidjeti 1Krlj 14.27 i biljesku. [2500]Hebrejski trekst red. 5-7 malo je jasan i prijevod je nesiguran. [2501]Koplkje bi moglo biti ono Golijatovo (usp. 1S 17.45; 21.10 ); stare verzije teksta i usporedni tekstovi Kronika imaju plural: koplja - David bijase pohranio u Jeruzalemu razlicito oruzje uzeto pobijeđe-nima: vidjeti 2S 8.7. [2502]kraljevska znamenja: drugi prijevodi svjedo-canstvo, Zakon ili dokument saveza; hebrejski termin tako preveden je vrlo nesiguran da bi se moglo znati o cemu se tocno radi u tom kontekstu. [2503]n a podiju ili pokraj stuba. [2504]Konjski ulaz: ne zna se tocno gdje se nalazio na planu Jeruzalema; ne treba ga pobrkati s Konjskim vratima, spomenutim u Jr 31.40; Ne 3.28. [2505]sedam godina: vidjeti 11.4. [2506]U r. 5-6, neki elementi nisu posve jasni, ali opći smisao je ocit. [2507]skrabica: kutija namijenjena milodarima u vidu novca; vidjeti Mk 12.41. Svećenici cuvari praga su vazne osobe u svećenickoj hijerarkiji (vidjeti 23.4; 25.18), iako njihova tocna uloga nije poznata. [2508]Usporediti 2Krn 24.14 - O razlicitim liturgijskim objektima spomenutim ovdje, vidjeti 1Krlj 7.50. [2509]Ne zna se da li novac tako namijenjen svećenicima nadomjestase u određenom slucaju spomenutih zrt-vovanja (usporediti Lv 6.18-7.7), ili ih je redovno pratio. [2510]Gat: vidjeti 1Krlj 2.39 i biljesku. [2511]Bet-Milo je mozda identican Milou iz 1Krlj 9.15; Silla je jedno neidentificirano mjesto - Hebrejski tekst kraja redka je malo jasan i prijevod nesiguran. [2512]stiša GOSPODA, tj. zamoli GOSPODA da se stisa; usporediti u1Krlj 13.6 jednu slicnu, ali razvijeniju formulu [2513]jednog spasitelja: vidjeti Sdc 3.9 - pod svojim sato-ria: vidjeti Joz 22.4 i biljesku. [2514]sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i biljesku. [2515]jahaci ili konjanici. [2516]leže s očevima svojim - vidjeti 1Krlj 1.21 [2517]njegovi ratrovi s Amaziasom: vidjeti 14.18 - 14. [2518]R. 12-13 su ponavljanje gotovo rijec po rijec r. 14.15-16, jer sve do 14.14 radi se o događajima u kojima je kralj Joas igrao jednu ulogu. [2519]Oce moj! ®: vidjeti 2.12 i biljesku. [2520]Afek: vidjeti 1Krlj 20.26 i biljesku. [2521]Bande pljackasa, kao u 5.2. [2522]Vidjeti r. 3. [2523]Vidjeti 12.21-22. [2524]Citat iz Dt 24.16. [2525]dolina Soli:  : dolina koja povezuje Mrtvo more sa Zaljevom Akaba (danas Araba) - Sela : grad ciji je polozaj nesiguran, vjerojatno u oblasti Petra. [2526]Ckalj: Mala basna, koja podsjeća na onu iz Sdc 9.8-15, ali cije je detaljno objasnjenje tesko; prema r. 10, cini se da Joas daje do znanja Amaziasu, ovom basnom, da ga njegova pretenzija izlaze riziku izne-nadnog sloma. [2527]Bet - Semes: vidjeti 1S 6.9 i biljesku. [2528]u svoj sator: vidjeti Joz 22.4; 1Krlj 12.16 i biljes-ke. [2529]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE - Dio zida koji je unisten nalazio se vjerojatno u podrucju sjever- - ili sjevero-zapad grada Jeruzalema. [2530]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i biljesku - R. 15-16 ponavljaju gotovo svaku rijec 13.12-13, gdje se dane informacije nalaze na jednom normalni-jem mjestu. [2531]Lakis: lokalitet 45 km jugozapadno od Jeruzalema (danas "Tell-ed-Duweir"). [2532]Eilat: vidjeti 1Krlj 8.65. [2533]Lebo-Hamat: vidjeti 1Krlj 8.65 i biljesku - More Arabe: drugo ime Mrtvo more (usporediti 14.7 i biljesku) - Jonas: u SZ nije sacuvano to Jonasovo prorokovanje. [2534]boilno(gorko,tuzno): prema starim verzijama; heb-rejski: pobunu. [2535]zasebno u jednoj kući: prijevod nesiguran, sugerirano po Lv 13.46. [2536]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i biljesku. [2537]Vidjeti 10.30. [2538]zias: drugo ime za Azariasa (15.1-7); usporediti 2Krn 26. [2539]Tirsa: vidjeti 1Krlj 14.17 i biljesku. [2540]Tifsah: vidjeti 1Krlj 5.4 i biljesku. Ali, većina suvremenih prijevoda slijede ovdje tekst stare grcke verzije koja kaze Tapuah, lokalitet sredisnje Palestine (vidjeti Joz 17.8). [2541]Pul: drugo ime za Tiglat-Pilezera III, vidjeti r. 29- talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2542]Svi se ti lokaliteti nalaze na sjeveroistoku Izraelo-vog kraljevstva. [2543]Ozias: vidjezti r. 13 i biljesku. [2544]Gornja vrata su ona ista, mozda, spomenuta u Jr 20.2 i Ez 9.2 [2545]njegov otac ili njegov predak. [2546]spaliti u vatri: radi se o zrtvovanju djeteta zabra-njenom zakonodavstvom SZ: vidjeti Lv 18.21; Dt 12.31. [2547]Eilat: vidjeti 1Krlj 9.26 i biljesku. [2548]Kir: vidjeti Am 1.5 i biljesku. [2549]holokaust, milodar, libacija: vidjeti u Gloasru pod ZRTVOVANJA. [2550]Radi se o oltaru za holokauste, vidjeti 1Krlj 8.64. [2551]osnove: vidjeti 1KRLJ 7.27-37; korita: 1Krlj 7.38-39; More : 1Krlj 7.23-26. [2552]Ne zna se tocno ni sto bijahu ni gdje se nalazise Sabatski prolaz i kraljevski ulaz. [2553]leze s ocevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [2554]So: ne zna se za egipatskog kralja koji bi nosio receno ime. [2555]Zauzeće Samarije dogodi se 722 ili 721 g.p.I.Kr. - Halah : lokalitet u sjevernoj Mezopotamiji, neident-ificiran; Gozan: lokalitet u sjevernoj Mezopotamiji; Habor danas "habur", pritoka lijeve obale Eufrata; Medfija : zemlja smjestena na istoku Asirije i na jugu Kasmijskog mora. [2556]sinovi Izraelovi ili Izraeliti. [2557]kule strazare : vjerojatno se radi o manje vaznim lokalitetima. [2558]stele: vidjeti 1Krlj 14.23 i biljesku; sveti stubovi: vidjeti 1 Krlj 14.15 i biljesku. [2559]vasim ocevima ili vasim precima. [2560]ukrutili su svoju siju: vidjeti Izl 32.9 i biljesku. [2561]iz nistavila: vidjeti Jr 2.5 i biljesku; [2562]telad: vidjeti 1Krlj 12.28 - sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i biljesku- vojske nebeske: zvijezde; na starom Orijentu bijahu smatrane bogovima. [2563]spaljivali u vatri: vidjeti 16.3 i biljesku - gatanja: vidjeti Dt 18.10 i biljesku uz Ez 21.26. [2564]Aluzija na progonstvo spomenuto u 15.29 i 17.6. [2565]Svi su ti ljudi jednako dovedeni iz gradova koje kralj Asirije bijase osvojio u drugim regijama Bliskog Istoka. [2566]Sukot-Benot, Nergal, Asima, kao i (u slijedećim redovima) Nibhaz, Tartak, Adramelek i Anamelek su vjerojatno sve imena stranih bozanstava, od kojih su nam samo neka poznata s drugih mjesta. [2567]R. 35-39 ne citiraju jedan precizan tekst, već izraze koje susrećemo u Deuteronomioju. [2568]Iz te mjesavine naroda rođeni su Samaritanci, prezreni od Zidova i drzani po strani od njihove vjerske zajednice (vidjeti Ezd 4; Lk 9.51-56; Jn 4.9). [2569]stele: vidjeti 1Krlj 14.23 i biljesku; sveti stub: vid-jeti 1Krlj 14.15 i biljesku; zmija od bronce: vidjeti Br 21.8-9. [2570]kule strazare®: vidjeti 17.9 i biljesku. [2571]Usporediti r. 9-12 i 17.3-6. [2572]Iz 36-39 predstavlja jednu pricu paralelnu onoj iz 2Krlj 18.13-20.19. [2573]Lakis: v idjeti 14.19 i biljesku - ja sam pocinio jed-nu grjesku: vidjeti r. 7 - talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2574]vrhovni zapovjednik, visi casnik i pobocnik: dugo vremena su se tri hebrejske transkripcije asirskih voj-nih naslova drzale osobnim imenima ( Tartan, Rab-Saris, Rab-Sake) osoba kojie su obnasale spomenute duznosti - Gornje spremis&te (vode), jednako spome-nuto u Iz 7.3, nije sa sigurnosću identificirano: neki ga smjestaju kod izvora Gihona (vidjeti 1Krlj 1.33 i biljesku), na pocetku jednog kanala koji dovodi vodu u grad; drugi ga drze rezervoarom smjestenim u istom gradu i snabdjevanom kanalom koji je u pitanju. Us-porediti biljesku o Iz 22.11 - Fulonsko polje nije sa sigurnosću lokalizirano; moglo bi se nalaziti u dolini Cedron, u blizini izvora Rugela (vidjeti 1Krlj 1.9) - cesta pokraj kanala vjerojatno je jedno mjesto dobro poznato suvremenicima Izaijinim, izvan zidina grada. [2575]konji ili konjanici. [2576]To je GOSPOD: vidjeti Iz 7.17-25; 10.5 - 6. [2577]aramejski: jezik u to doba internacionalan, koristili su ga kultivirani ljudi, a ne i puk - judejski: tj. hebrej-ski, jezik zemlje. [2578]primorani kao vi®: zbog gladi, ako je grad opsjed-nut. [2579]Povezite se®: drugi prijevod Nacinite mir sa mnom.. [2580]Vidjeti u 17.24 jednu listu malo razlicitu gradova kojih se docepao Senakerib. [2581]Izaija, sin Amosov: vidjeti Iz 1.1 i biljesku. [2582]Sinovi su®: slika izrazava beznadnu situaciju u ko-joj se nalazi Jeruzalem. [2583]vratit će se®: vidjeti r.35-36. [2584]Livna: vidjeti 8.22 i biljesku. [2585]Kus oznacava Nubiju, otkud je Tirhak potjecao; u stvari on je bio kraljem Egipta. [2586]posvetili zabrani: vidjeti Dt 2.34 i biljesku. [2587]Usporediti 17.24 i 18.34; to je jedna nova lista (koja se nastavlja u r. 13) lokaliteta zauzetih po Senakeribu. [2588]kćer Sina i kćer Jeruzalema dvije su poetske perso-nifikacije grada Jeruzalema - ona klima glavom: znak ruganja (vidjeti Ps 22.8). [2589]Svetac Izraelov (Bog) je jedan izraz cest kod Izaije (vidjeti biljesku uz Iz 10.17). [2590]kratka ruka: slikoviti izraz koji znaci da se ima malo sredstava za nesto uciniti - O snijeti, vidjeti 1Krlj 8.37 i biljesku. [2591]kolut u tvoj nos : zatvorenici su, prema asirijskim bareljefima, dobijali takav kolut u nos. [2592]Prorok se sad obraća Ezekiasu - Slika r.29 cini se indicira da poslije vremena iskusenja, dolazi vrijeme prosperiteta. [2593]iz kuće judine ili iz kraljevstva Judinog. [2594]nasipi: za dosegnuti vrh obrambenog zida. [2595]Zemlja Ararat (vidjeti Stv 8.4) oznacava Armeniju. [2596]Hebrejski izraz preveden s U one dane je jedna vrlo nejasna kronoloska indikacija, koja ne pretendira situirati Ezekiasovu bolest (pogl 20) tocno u isto doba s oslobođenjem Jeruzalema (pogl 19). [2597]tvojeg oca ili tvojeg pretka. [2598]tumori: drugi prijevod cir; koristenje smokava kao medikamenta potvrđeno je od nekoliko antickih tekstova - Ovaj redak cinio bi se boljim poslije r. 11. On uostalom ne postoji u paralelnom tekstu 2Krn 32.24. [2599]Kontekst je vrlo nesiguran da bi se znalo radi li se o podpodjeli jedne vrste suncevog brojcanika (konstrui-ranog od Akhaza, r. 11), ili o stubisnim stepenicima. [2600]Usporedno izvjesće Izaijino umeće ovdje (Iz 38.9-20) jednu molitvu zahvalnicu izgovorenu po Ezekiasu. [2601]Ovim izaslanstvom, kralj Babilona vjerojatno po-kusava napraviti savez s Ezekiasom protiv Asirije. [2602]obradova se®: prema nekoliko hebrejskih rukopisa, starim grackim, latinskim i sirijskim verzijama i paralelnom tekstu Iz 39.2; tradicionalni hebrejski tekst dade prijem glasonosama - aromati: vidjeti 1Krlj 10.2 i biljesku. [2603]Tijekom arheologijskih iskopavanja, nađen je kanal koji je Ezekias iskopao za dovesti vodu u grad iz izvo-ra Gihona (vidjeti 1Krlj 1.33 i biljesku ). [2604]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1krlj 1.21 i biljesku. [2605]sinovi Izraelovi ili Izraeliti. [2606] sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i biljesku - vojska ne-besa: vidjeti 17.16 i biljeslku. [2607]kroz vatru: vidjeti 16.3 i biljesku - nekromanti (vra-cevi) su ljudi koji dozivaju duhove. [2608]Vidjeti Sdc 3.7 i biljesku. [2609]Konopac i razulju zidarski instrumenti) su izrazi koje su Hebreji koristili da izraze destrukciju, vidjeti Lm 2.8; Jeruzalem i kraljevskja obitelj Jude bit će unisteni kao sto to bijase Samarija i obitelj Akhabova. [2610]neduzna krv: aluzija na zrtvovane ljude (vidjeti r. 6) ili na osuđenike na smrt, koji nisu bili krivci (usp. Jr 26.15). [2611]sa svojim ocevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i biljesku. [2612]svog oca ili svog predka. [2613]O cuvarima praga, vidjeti 12.10 i biljesku; o pobranom novcu kod naroda po njima, vidjeti 12.5-16. [2614]Ta knjiga Zakona podrazumijeva vjerojatno srz Deteuronomija. [2615]pitati za savjet (konsultirati) GOSPODA: vidjeti 1Krlj 22.5 i biljesku. [2616]cuvar odjeće: sudionici jedne religiozne ceremo-nije odijevali su specijalnu odjeću koja se cuvala za tu namjenu. [2617]djela svojih ruku: kipovi laznih bogova (vidjeti 19.18). [2618]opustoseno i prokleto mjesto: usp. 1Krlj 9.8. [2619]spojiti s tvojim ocevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [2620]na postolju ili kod stuba, vidjeti 11.14. [2621]svećenici drugog reda: vidjeti 25.18 i biljesku; cuvari praga: vidjeti 12.10 i biljesku - Asera : vidjeti Sdc 3.7 i biljesku - vojske nebesa: vidjeti 17.16 i biljesku. - predmeti u cast bozstranih anstava: vidjeti 21.3-7. [2622]popovi ili svećenici laznih bogova. [2623]sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i biljesku. [2624]svete prostitutke: vidjeti 1Krlj 14.24. [2625]zaprlja: vjerojatno kosturima ljudskim (vidjeti r.14 i 16), tj. ucinio ih necistim za religiozni obred - od Geve®,tj. u cijeloj Judi (vidjeti 1Krlj 19.3). [2626]uspeti se k oltaru ili nisu mogli ponuditi zrtve. [2627]Totef, vjerojatno znaci tava za przenje je mjesto jugozapadno od Jeruzalema- Molek: vidjeti 16.3; Lv 18.21 i biljeske. [2628]brdo Unistenja (Destrukcije) ili Maslinova gora; hebrejski tu ima slicnosti pa otud jedna igra rijeci - o tim poganskim kultnim mjestima vidjeti 1Krlj 11.5-8, 33 - gnusnosti, uzas: porijezirne rijeci koje ozna-cavaju poganska bozanstva, vidjeti 1Krlj 11.5 i bi-ljesku. [2629]stele: vidjeti 1Krlj 14.23 i biljesku - -sveti stub: vidjeti IKrlj 14.15 i biljesku. [2630]sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i biljesku. [2631]on ih uprlja: vidjeti r. i biljesku - Bozji covjek: stara grcka verzija dodaje ovdje slijedeći tekst kad Jeroboam stajase pokraj oltara, tijekom svecanosti. Josias kad se okrenu dize oci prema grobu Bozjeg covjeka - te stvari: vidjeti 1Krlj 13>.1-2. [2632]Samarija: vidjeti u 1Krlj 13.31. [2633]nekromanti (vracevi): vidjeti 2.16 i biljesku - te-rafim: hebrejska rijec, prevedena s idol u Stv 31.19, 34-35 (gdje oznacava vjerojatno male kipove) i u 1S 19.13-16 ( gdje bi se moglo raditi o jednoj vrsti krin-ke). Na svaki nacin, rijec znaci objekte upotrijebljene u stanovitim poganskim kultovima ili Paganizmu - gadovi: prijezirni izraz, usporediti s gnusnost i uzas, r. 13 i biljesku. [2634]Megido: vidjeti 9.27 i biljesku. [2635]Livna: vidjeti 8.22 i biljesku. [2636]Rivla: grad na pola puta između Damaska i Hamata; Faraon tu postavi svoj glavni stozer - Talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [2637]njegovi ocevi ili preci. [2638]Kaldejci drugo ime za Babilonce - rijec proroka: vidjeti posebno 22.16-20. [2639]odstrani iz svoje nazocnosti: vidjeti 17.18 i biljesku. [2640]neduzna krv: vidjeti 21.16 i biljesku. [2641]leze s ocevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [2642]od potoka egipatskog do rijeke Eufrat: vidjeti Br 34.5 i biljesku; usp. 1Krlj 5.1. [2643]Vidjeti 20.17-18. [2644]Libna: vidjeti 8.22 i biljesku; 23.31. [2645]odstrani iz svoje nazocnosti: vidjeti 17.18 i biljesku. [2646]nasipi ili zemljani bedemi: vidjeti 19.32 i biljesku. [2647]Kaldejci ili Babilonci - Araba oznacava ovdje doli-nu Jordana (vidjeti r. 5). [2648]Rivla: poslije Faraona (vidjeti r.5), kralj Babilonije smjesti tu svoj glavni stozer. [2649]stubovi: vidjeti 1 Krlj 7.15-22; postolja: 1Krlj 7.27-37; More: 1 Krlj 7.23-26. [2650]O razlicitim spravama nabrojanim u r. 14-15, vid-jeti u 1Krlj7.45, 48-50. [2651]drugi svećenik: cini se bijase jedna vrsta zamjenika glavnog svećenika zaduzenog za nadziranje reda i discipline u Templu; vidjeti 23.4; Jr 29.24-29 - cuvari praga: vidjeti 12.10 i biljesku. [2652]Mispa: vidjeti 1S 7.5 i biljesku - Makatit: stanov-nik regije Maaka, na sjeveroistoku Palestine. [2653]Redci 23-24 nalaze se s nekim varijantama u Jr 40.7-9. [2654]Izvjesće o ovom događaju nalazi se u razvijenijem obliku u Jr 41.1-3. [2655]iste godine: 562. p.I.K. - smilova se Jojakinu: drugi prijevod uzdize glavu Jojakinovu; vidjeti Stv 40.13 i biljesku.

Bilješke uz Psalme DavidoveUredi

[2656]Kod starih citanje se obavljalo glasno ili poluglasno (vidjeti Akt 8.28-30). [2657]Pljeva je opna na zrnu psenicnom; nakon sto bi bila tucena psenica bi se bacala u zrak, zrno bi padalo na tle, a vjetar bi odnosio laganiju pljevu. [2658]To govore pobunjeni kraljevi. [2659]obnarodovati odluku®: to je kralj, oznacen kao pomazanik u r. 2, koji govori - ti si moj sin®: formula usvajanja; vidjeti također 2S 7.14. [2660]ucinite pocast sinu ili dajte poljubac sinu: poljubac je bio znak postovanja. Hebrejski tekst od pocetka 12. redka nejasan je. [2661]Nistazvilo i laz mozda su ovdje slike koje oznacavaju idole (vidjeti Am 2.4). [2662]Ili na svojim prostiracima (vidjeti Ps 149.5). [2663]Nesiguran prijevod. [2664]Drugi prijevod od pocetka 9. redka U miru ja lijezem i odmah zaspem - jer samo ti®u sigurnosti: drugi prijevod jer ti GOSPODE, ti me cinis ostati u sigurnosti u samoći. [2665]Drugi prijevod: ja pripremam za tebe molitvu svoju ili zrtvu svoju (usp. Lv 6.5). [2666]Drugi prijevod ne kaznjavaj me u srdzbi svojoj, ne ispravljaj me u gnjevu svome. [2667]Kus Benjaminit: neidentificirana osoba. [2668]Drugi prijevod ako ja bezrazlozno ogulim svog protivnika. [2669]koji ispituje srca i utrobu: tj. koji poznaje ono sto ima najtajnije u ljudskoj osobi (misli, namjere, osjećanja). [2670]Drugi prijevod ako se ne preobrati. [2671]Ili on baca plamteće strijele. [2672]gitit: nepoznata rijec. Neke stare verzije vide tu jedno glazbalo, podrijetlom iz mjesta Gat; drugi pjesmu za berbu. [2673]Tekst kraja 2. redka je nejasan. Stara grcka verzija je razumjela: poosto je tvoja slava bila uzdignuta iznad nebesa; sirijska, aramejske i latinska verzija budući da si ti stavio svoju slavu iznad nebesa - drugi mogući prijevod tvoje ime ponavlja tvoju nebesku slavu ustima najmanjih i dojencadi. [2674]Drugi prijevod razumije ti si pripremio jednu zahvalnicu. Ovaj je tekst u ovom oblmiku citiran u Mt 21.16. [2675]Stare verzije su razumjele ti si ga spustio tek malo spram anđela. U toj formi je citat u He 2.7. [2676]almut laben: dvije hebrejske rijeci nepoznatog znacenja. Stara aramejska verzija je razumijevala na smrt sinovljevu. Neki ocjenjuju radije kako ovaj izraz oznacava glazbalo (jos ni danas ne zna se koje). [2677]vrata smrti: slikoviti izraz koji oznacava podrucje smrti. [2678]sourdine: liturgijska indikacija (muzika treba biti odsvirana sto tise i polaganije). [2679]U starim grckim i latinskim verzijama Ps 9 i 10 drzani su kao jednistven psalam, otkud pomak u numeriranju psalama koji slijede. [2680]Drugi prijevod on kune ( kao u 1Krlj 21.10,13; Jb 1.5, 11; 2.5,9). Za izbjeći jedan sokantan izraz (prokleti Gospodina), autor se opredijelio za zaobilazan nacin izraz&avanja. [2681]Nema tu Boga: drugi prijevod Bog je nesposoban djelovati ( vidjeti r. 11 i 13). [2682]Drugi prijevod slomljeni, slabi se stropostavaju i padaju u njegovu vlast. [2683]Drugi prijevod neće nastaviti zastrasivati ljude potekle od zemlje. [2684]Psalam 11 (10) broj indiciran u zagradi odgovara broju psalma u starim grckim i latinskim verzijama. Vidjeti Ps 10.1 i biljesku - bjezite u vasu planinu, male ptice: drugi prijevod bjezite iz svoje planine. [2685]mreze: drugi prijevod zapaljeni ugljen - takva je kupa koju oni dijele ili takva je sudbina u kojoj on i imaju udio. [2686]Drugi prijevod njegovo lice gleda pravednost. [2687]Drugi prijevod onaj koji njega zeli. [2688]Nesiguran prijevod. [2689]Kraj teksta ovog psalma nejasan je. [2690]Drugi prijevod Bog nema nikakve moći na zemlji; vidjeti također Ps 10.4 i biljesku. [2691]Drugi prijevod mijenja sudbinu svog puka (vidjeti Oz 6.11). [2692]Sator Gospodov na jedan poetski nacinoznacava Bozji templ u Jeruzalemu (vidjeti Ps 76.3), bilo u sjećanje na *sator susretanja u vrijeme Izlaska (Izl 33.7), bilo u sjećanje na sator Davidov za skloniti *kovceg saveza (2 S 6.17). [2693]ili koji govori istinu kad kao sto misli. [2694]Miktam: vjerojatno tehnicki termin ciji je smisao nepoznat. Nalazi se i u Ps 56-60. [2695]Ja rekoh: prema nekolikim starim hebrejskim rukopisima, kao i grckim i latinskim verzijama. Većina hebrejskih rukopisa citaju ti kazes (u singularu zenskog roda). [2696]Hebrejski tekst od 3. r. nejasan je. Umjesto bozanstva ove zemlje neki prevode s vjernici koji su u zemlji. [2697]Nasrće se u njihovu sljedbu: drugi prijevod kupuje se jedan drugi (bog) - libacija: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2698]moj udjelu iz kupe ili udijelu koji mi pripada (vidjeti Dt 18.2) ili jos moja sudbinu (vidjeti Ps 11.6 i biljesku). [2699]moja savjest (hebrejski moji bubrezi):Izraeliti smjestaju koji put u bubrege sjediste mislii tajnih osjećanja (vidjeti Jr 12.2; Ps 7.10 i biljesku). [2700]Drugi prijevod covjek budući nagrađen prema rijeci tvojih usana, ja sam cuvao® - propisane putove: prijevod nesiguran. [2701]Drugi prijevodi od neprijatelja koji me okruzuju s mrznjom ili s nezasitnosću. [2702]Nesiguran prijevod. [2703]Odgovarajući hebrejski tekst nejasan. [2704]Odgovarajući hebrejski tekst nejasan. [2705]Termin ovdje preveden s oruzje obicno znaci rog, simbol moći. [2706]Umjesto sveze u korespondentnom tekstu iz 2S 22.5 nalazi se valovi - Belail (tj. koji ne vrijedi nista) pojavljuje se ovdje kao vlastito ime personificirane smrti. U formi Beliar NZ koristi ovo ime za oznaciti đavola (2Ko 6.15). [2707]slikoviti izraz za oznaciti veliku opasnost kojoj se ne moze izmaknuti. [2708]Slikoviti izraz koji nesumnjivo znaci da Bog odrzava Davidovog nasljednika kao kralja Jeruzalema (vidjeti Ps 132.17; 2S 212.17; 1Krlj 11.36 i biljesku). [2709]Drugi prijevod ja izmicem trupi (gusara). [2710]tvoja desnica: desna je ruka ruka naklonosti (vidjeti Ps 17.7) - tvoja me skrb podize: drugi prijevod spustajući se sve do mene (vidjeti r. 10) ti me podizes. [2711]Slika prikazuje neprijatelja u bijegu ili potpuno pobijeđenog. [2712]oni napustaju svoje utvrde nesiguran prijevod. Drugi prijevodi oni hramaju izvan svojih putova ili oni napustaju tabor® [2713]Njihov sklad (tj. harmonicni zvukovi koje proizvode): prijevod nesiguran; drugi prijevod Njihov rukopis (predstavljen konstelacijom) je citljiv na svoj zemlji - dolje: tj. u nebesima (r. 2) ili na kraju svijeta (r. 5a). [2714]Drugi prijevod ona cini pogled blistajućim. [2715]Drugi prijevod postaje razborit. [2716]Ovaj blagoslov izgovoren je nad kraljem Jeruzalema (vidjeti r. 6,7,10). [2717]Vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2718]Daj pobjedu! kralja će nam odgovoriti: drugi prijeved, oslonjen o staru grcku verziju, daj pobjedu kralju i odgovori nam! [2719]Cini se da su rijeci r. 9-13 upućene kralju. [2720]Vjerojatno prve rijeci jedne poznate melodije, na koju se trebao pjevati ovaj psalam. [2721]Drugi prijevod ti stolujes u sred hvalospjeva Izraelovih. [2722]Basan: oblast slavna po uzgoju krupne stoke; na sjeveru Transjordanije. [2723]Korespondentni hebrejski tekst je nejasan. [2724]Hebrejski tekst u r. 30-32 nejasan je i prijevod nesiguran. [2725]ti uljem namirisis® orijentalna gostoljubivost (vidjeti Lk 7.46) - moja je kupa®: drugi prijevod moj kupa preobiluje. [2726]Drugi prijevod ja ću stanovati (vidjeti Ps 27.4). [2727]Drugi prijevod, oslonjen o stare verzije, koji se ne dize, on sam, prema zlu. [2728]to je Jakov: drukcije recene to su istinski Izraeliti - Drugi prijevodi: stara grcka verzija koji traze lice Boga Jakov-ljevog (njegovu nazocnost): stara sirijska verzija koji traze tvoje lice, o Boze Jakovljev. [2729]U hebrejskom tekstu ovog psalma svaki redak pocinje jednim razlicitim suglasnikom (Alef, Bet, Gimel, etc®) otkud ime "alfabetski psalmi" dano psalmima slozenim prema ovom principu: 34; 37; 111; 112; 119; 145 i, djelimice, ansambl formiran od Ps 9 i 10. Vidjeti također Posl. 31.10-31; Lm 1-4; Na 1.2-11; Si 51.13-30. [2730]Hebrejski tekst nejasan - stare verzije zebnje mog srca su se umnozile. [2731]Vidjeti Ps 7.10 i biljesku. [2732]ili za pozderati moje tijelo: izraz oznacava mozda klevetu. [2733]ili umiljatost (vidjeti Ps 90.17). [2734]Vidjeti Ps 15.1 i biljesku. [2735]Drugi prijevod srce moje govori sto si ti rekao. [2736]Pocetak r. 13 je signaliziran u hebrejskim manuskriptima kao nejasan. [2737]U r. 14 moze se misliti da autor psalma govori samom sebi. [2738]gesta molitve (vidjeti Ne 8.6; Ezd 9.5 i biljesku). [2739]Drugi mogući prijevod snaga koja spasava, to je njegov pomazanik. [2740] Grcka verzija precizira ovdje za Zakljuciti blagdan Satora (vidjeti Dt 16.13-15). Prema Za 14.13-19, za vrijeme tog blagdana molilo za za dobiti kisu. [2741]kad njegova svetost bljesne:: prijevod nesiguran jednog nejasnog teksta; grcka i sirijska verzija imaju u dvoristu njegovog *svetista; latinska verzija ima u svetim ornamentima. [2742]Kanaansko ime za brdo Hermon (Dt 3.9). [2743]Tj. munjama. [2744]Vidjeti Br. 20.1. [2745]Drugi prijevod nagoni gazele prijevremeno donositimlade. [2746]Ili nad velikim oceanom ili jos od potopa. [2747]Kuća Davidova ili kraljevska palaca (vidjeti 2S 5.11), kao sto razumije stara grcka verzija; ili Templ,kao sto razumije stara aramejska verzija. Zidovska liturgija koristi ovaj psalam za slaviti obljetnicu posvećivanja oltara u Templu (vidje-ti 1M 4.52-59). [2748]Drugi prijevod daleko od onih koji silaze u jamu. [2749]Drugi prijevod ti si postavio jednu tvrđavu na mojoj planini. [2750]Tj. po smrti mojoj. [2751]Prazne tlapnje tj. idole. [2752]Drugi mogući prijevod ja cujem brbljanje svjetine, uokolo to je uzas (vidjeti Jr 6.25). [2753]Ima misljenja da se to odnosi na mađijske prakse. [2754]Drugi prijevod od napada jezika (govora). [2755]Nesiguran prijevod. [2756]U dan kad te susretne ili, slijedeći staru grcku verziju, Drugi prijevod u povoljnom trenutku (kao u Iz 49.8; Ps 69.14) - velike vode: vidjeti Ps 18.17 i biljesku. [2757]Tekst posljednjeg dijela hebrejskog teksta 7. redka je nejasan. [2758]Stare su verzije imale (da se) on(i) ne prilizava(ju) tebi. [2759]Vidjeti Ps 92.4. [2760]Radi se o glazbalima iz r. 2. [2761]Drugi prijevod On je taj koji kaze, i to bude, on kkoji zapovjedi i to postane. [2762]Vidjeti Ps 25.1 i biljesku. [2763]Aluzija na epizodu ispricanu u 1S 21.14-15. [2764]Drugi prijevod vi koji ste njemu posvećeni. [2765]Lavovi: stare grcke i sirijske verzije vjerovale su da su ovdje prepoznale jedan slikoviti govor pa su prevele bogatasi. [2766]Oni vape: radi se o pravednicima u r. 16. [2767]Drugi prijevod potegni koplje i sjekiru pred progoniteljima mojim. [2768]Vidjeti Ps 1.4 i biljesku. [2769]Drugi prijevod bez uspjeha. [2770]izopaceni: prijevod nesiguran - ja ne znam zasto ili ja njih ne poznajem. [2771]Prijevod nesiguran. [2772]Ili najvisim planinama. [2773]Hebrejska rijec prevedena sa slasti evocira edenski vrt (Stv 2.8). [2774]Alef: vidjeti Ps 25.1 i biljesku - ne postupaj®zlocinaca ili ne budi ljubomoran zbog zlocinaca. [2775]tvoj korak ili tvoj put (tj. tvoje ponasanje) ili tvoju sudbinu - stara grcka verzija Otkrij svoj put Gospodinu. [2776]Drugi prijevod to bi bilo zlo ili to bi bilo lose ucinjeno. [2777]Jer on vidi dolazak svog dana: hebrejski tekst ne precizira radi li se o Danu Gospodovom (vidjeti Iz 2.12) ili o anu bezboznikovom, tj. o danu kad će ovaj podnositi posljedice svojih zlodjela (vidjeti Ez 21.30). [2778]onog koji hodi pravo: hebrejski izraz je jedinstven u ST; stara grcka verzija ga nadomjesta s ljudi pravednog srca [2779]( vidjeti Ps 7.11). [2780]oni koje on blagoslovi: hebrejski tekst ne dopusta precizirati subjekt, tj. da li oni koje Bog blagoslovi ili oni koje pravednik blagoslovi. [2781]Drugi prijevod pogledaj casnost, vidi pravednost. [2782]Stara grcka verzija ovaj spomen pridodaje slavljenju sabata, prema Lv 24.7-8. U Ps 70.1 aramejka verzija dodaje nuđenje tamjana, prema Lv 2.2. [2783]Vidjeti Ps 6.2 i biljesku. [2784]Jedutun ili Jeditun: prema 1Krn 16.38-42, Jedutun je predak jedne grupe *levita, zaduzen za pjevanje tijekom kulta i nadziranje vrata Templa. [2785]Drugi prijevod bez koristi, ili za dobro, ili za njegovo dobro. [2786]Na hebrejskom ima jedna igra rijeci između trajanje i kratkotrajan (kratkovjecan) [2787]Nersiguran prijevod. Rahab (vidjeti Ps 89.11): jedno od cudovista iz primitivnog kaosa; usporediti s Jb 9.13 - Stare grcke i sirijske verzije: i nije se okrenuo prema nistavnostima (idolima). [2788]usi za cuti (da GOSPOD ne iste zrtava) - Drugi tekst (grcka verzija i psaltir rimski) ti si mi oblikovao jedno tijelo; u tom posljednjem obliku redak je citiran u He 10.5. [2789]Prijevod nesiguran. Drugi prijevod u svitak knjigemi je propisano vrsiti volju tvoju - Stare verzije sa svitkom jedne knjige pisane za mene (Jn 5.39; He 10.7). [2790]Gospodin je prispodobljen jednom prijatelju koji skrbi o bolesniku. [2791]Drugi prijevod ti si me zadrzao u mojoj neduznosti. [2792]Ovaj posljednji redak sluzi za zakljucak prvoj knjizi psaltira (Ps 1-41). Vidjeti Ps 72.18-19; 89.53. [2793]Prema 1Krn 6.22; 9.19; 26.1; Krn 20.19 ptotmci Korejevi bijahu pjavaci ili kljucari Templa. Ps 42-49; 84-85; 87-88 pripadahu njihovom repertoaru. [2794]ja sam presao prepreku: prijevod nesiguran - da me vodi®prijevod ovdje slijedi grcku verziju. [2795]Hermon impozantna planina na sjeveru Palestine - brdo Misear ( ili Malo Brdo) nije moglo biti identificirano. [2796]Prijevod nesiguran. [2797]Preuzimanje određenih redaka (43.2b: 42.10b) i nadasve istopg refraina (43.5: 42.6, 12) dopusta misliti da Ps 42 i 43 formiraju od pocetka jedan jedinstven psalam. [2798]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [2799]Vidjeti Ps 42.1 i biljesku. [2800]Predak Izraelov, ovdje personificira cijeli narod; vidjeti Ps 14.7. [2801]Znak prijezira kao i klimanje glavom. [2802]Tj. u pustinji. [2803]Drugi mogući prijevod protiv, tebe, tj. vrijeđajući te. [2804]na ljiljanima: ljiljani mozda predstavljaju prve rijeci jedne pjesme poznate na melodiju kojom je trebalo pjevati ovaj psalam. neki međutim misle da termin preveden s ljiljani prije oznacava jedno glazbalo - sinovi Korejevi: vidjeti Ps 42.1 i biljesku - pjesma o ljubavi: drugi, prijevod pjesma ljubljenih. [2805]Nek tvoja desnica®prijevod nesiguran; drugi mogući prijevod nek' tvoja desnica izbacuje strahovite udarce - s. Zerom (lat. verzija) i Ibn Ezra (nekadasnji zidovski komentator ) su smatrali da tvoja desnica te pouci udarcima zestokim. — Stara grcka verzija tvoja ruka desna vodit će te cudesno. [2806]Moze se razumjeti neprijatelji kraljevi pogođeni su u sred srca. [2807]SZ primjenjuje katkada termin bog za oznaciti ljude (Ps 82.6; Izl 4.16; vidjeti Jn 10.34-35). Cini se da je ovdje usmjereno na kralja. Stare su verzije razumjele r. 7 kao da se obraća Gospodinu; He 1.8-9 ga aplicira Sinu - Moderni prevoditelji predlazu katkada tvoj prijestol je onaj Bozji (vidjeti 1Krn 29.23), ili tvoj prijestol je kao onaj Bozji. [2808]mirha, aloja, cimetnjak: biljni mirisi - napjevi: prijevod nesiguran. [2809]gospođa (dama) nalazi se jos samo u Ne 2.6; on mozda oznacava kraljicu majku - Ofir: vidjeti 1Krlj 9.28 i biljesku; zlato uvezeno iz te zemlje bilo je posebno glasovito. [2810]Redci 7-11 cini se upućeni su kraljici, na dan njenog vjencanja. [2811]kćeri Tira: prema nekima ovaj izraz trebao bi aludirati na Jezabel, tirsku princezu koju je ozenio izraelski kralj Akhab (1Krlj 16.31). Verojatnije kći Tira je figurativni izraz koji podcrtava bogatstvo kraljevske zarucnice. [2812]sinovi Korejevi: vidjeti Ps 42.1 i biljesku - al-alamo∆th: neke verzije su razumjeleza mlade djevojke; stara grcka verzija za tajne. Na svaki nacin radi se o prvim rijecima jedne poznate pjesme. Neki su htjeli pribliziti ovaj termin naslovu almouth koji se nalazi u Ps 9.1 (vidjeti biljesku). [2813]Grcka i aramejska verzija imaju stitove. [2814]Vidjeti Ps 42.1 i biljesku. [2815]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i biljesku. [2816]Stare grcke i sirijske verzije su prevele princevi naroda su sjedinjeni u Bogu Abrahamovom. [2817]Slikovita apelacija kraljeva, kao u Ps 84.10 i 89.19. [2818]Vidjeti Ps 42.1 i biljesku. [2819]Krajnji Sjever: u Iz 14.13 isti izraz aludira na kanaansku mitologiju; ona oznacava planinu gdje su skupljali kanaanski bogovi, srediste, gdje, prema toj mitologiji, su donosene odluke glede zemlje. U slikovitom obliku Ps 48 podtvrđuje ovdje da je to srediste, u stvari, Sion, grad Bozji. [2820]Vjerojatno lađe za duge plovidbe; vidjeti Ps 72.10; Jon 1.3 i biljeske. [2821]Kraj redka je tesko razumljiv. Stare verzije predlazu vrlo razlicite smislove: grcka za uvijek; latinska u smrti; sirijska s one strane smrti; aramejska kao u vrijeme nase mladosti. [2822]Vidjeti Ps 42.1 i biljesku. [2823]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [2824] Hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran. [2825]njegovu otkupninu: hebrejski ne dopusta razumjeti ciju otkupninu svoju vlastitu (kao stara grcka verzija ili otkupninu onog drugog ( kao latinska verzija sv. Zeroma). [2826]Drugi mogući prijevod r. 9. Otkupnina njihovog zivota je skupocjena; nedostajat će uvijek (novca za isplatiti ju.). [2827]Oni vjeruju ®vjecne: prijevod nesiguran; stare verzije su razumjele njihov grob njihovo je vjecno pocivaliste - Dati svoje ime jednoj zemlji: slikoviti izraz koji znaci da se smatra vjecnim vlasnikom te zemlje. Vidjeti jedan analogan izraz u 2S 12.28. [2828]njihove rasprave: prema hebrejskom tekstu spisi; hebrejski tekst kojeg zidovska tradicija smatra kao "za citati" njiho-va stijena, tj. njihova pomoć (kao stara grcka verzija) ili njihov bog (kao u Dt 32.31) - hebrejski tekst kraja redka je ne-jasan. [2829]ali koji nije shvatio: na hebrejskom ovaj dio od r. 21 cini igru rijeci s korespondentnim dijelom r. 13 (on) ne provede noć. Stare verzije prevode ova dva redka na isti nacin. [2830]Asaf: predak jedne *levitske obitelji zaduzene za pjevanje u Templu (1Krn 6.16-17, 24; 2Krn 35.15). Psalmi 73-80 cinili su dio njegovog repertoara. [2831]Bog bogova ili Najveći od bogova, ili Vrhovni Bog. [2832]Stare grcke i sirijske verzije imaju zivotinje planina i goveda. [2833]Prijevod podrzan od stare aramejske verzije - drugi prijevod ponudi Bogu u zrtvu hvalospjev; ista mogućnost u r. 25. [2834]Hebrejski tekst ovdje zadaje poteskoću; cini se da cuva jednu do druge dvije moguće forme tog stiha: 1) ti sebi zamisljas da sam ja kao ti (forma potvrđena starim verzijama); 2) ti sebi zamisljas da si ”Ja jesam“ ( ”ja jesam“ budući imenom kojim Bog sam sebe oznacava u Izl 3.14). [2835]Stare grcke i sirijske verzije imale su ondje je put gdje®; jedna druga grcka i jedna latinska verzija imale su onome cije ponasanje je posteno ja ću pokazati® [2836]Grcke i sirijske verzije imaju razliciti tekst: tako ćes ti biti priznat pravednim u svojim rijecima, i pobijedit ćes kad ti se bude sudilo. U ovoj formi tekst je citiran u Rm 3.4. [2837]Smisao ovako prevedene rijeci nejsiguran je. [2838]Hizopa (miloduh): vidjeti Lv 14.4 i biljesku. [2839]Drugi prijevodi oslobodi me krvi (zrtava); ili ucini da moja krv ne bude prolivena; ili jos ocisti me od krvi (koju sam ja prolio), vidjeti 2S 11.14-17. [2840]Nedjeljive ponude: vidjeti Lv 6.15-16. [2841]junaka: stare su verzije prevele covjeka; ali prijevod je pokušao tu reproducirati jednu igru s rijecima koju hebrejski ima između guibbo∆r u r. 3 (hvalisavac, razmetljivac) i guèe≤be≤r (r. 9), izrazens junak. [2842]Nepoznati tehnicki termin., kojeg se moze naći i u Ps 88.1. Stara grcka verzija prevodi ga kao vlastito ime (vidjeti Stv 28.9); druge grcke verzije i latinske verzije imaju u zboru. [2843]Ps 53 reproducira Ps 14 u nekoliko detalja: on ima jednu adresu (r.1); ime Bog zamjenjuje apelaciju Gospodin; naj-zad sadrzaj r. 6 razlikuje ga od onog koresnondentnih redaka u Ps 14 - Za biljeske vidjeti Ps 14. [2844]Zifiti: stanovnici sela Zif, na jugu Judeje; oni su odbili reći Sauli,za skroviste Davidovo. [2845]Drugi prijevod: Gospodin je među onima koji mene podupiru. [2846]Nek' se rusevina obori na njih: prijevod nesiguran - opakost je kod njih: drugi prijevod kad nesreće budu dosle kod njih. [2847]Autor cini se ovdje oznacava jednog posebnog covjeka, mozda svojeg negdasnjeg prijatelja. [2848]tvoj teret: koresopondirajući hebrejski termin ne nalazi se nigdjr drugdje u SZ. On je ovdje preveden prema smislu koji ima u tradicionalnim zidovskim komentarima (Talmud); prijevod ostaje nesiguran - on neće nikad ostaviti pravednika posrati: drugi prijevod on neće pustiti pravednika posrtati zauvijek. [2849]Al yo∆nath eåle≤m reho∆qîm.: prijevod je odustao od prevođenja ovih cetiriju hebrejskih rijeci, koje indiciraju mozda naslov melodije na koju je trebalo pjevati Ps 56. Modificirajući malo tekst neki predlazu prevesti s "golubica dalekih bogova" - mikta∆m: vidjeti Ps 16.1 i biljesku. [2850]Prijevod pretpostavljen. [2851]Ili u tvoje knjige. [2852] Al-tasheheåth(ne unistavaj) je mozda naslov jedne melodije na koju je trebalo pjevatiPs 57; 58; 59; 75 - mikta∆m: vidjeti Ps 16.1 i biljesku. [2853]Ili koja gutaju kao plamen. [2854]Vidjeti Ps 92.4. [2855] Al-tasheheåth(ne unistavaj), prijevod nesiguran, je mozda naslov jedne melodije na koju je trebalo pjevati Ps 57; 58; 59; 75 - mikta∆m: vidjeti Ps 16.1 i biljesku. [2856]Prijevod prvih rijeci ovog psalma nesiguran je; drugi prijevod (vjerojatan): je li istina, vi bogovi, da vi govorite prav-du? [2857]Vi pronosite: prijevod nesiguran. Drugi prijevod vi vazete (aluzija na vagu u ruci pravde). Stare grcke i sirijske ver-zije imale su vase ruke tkaju nepravdu. [2858]Vjerojatan prijevod. [2859]Prijevod pretpostavljen. [2860] Al-tasheheåth(ne unistavaj) je mozdanaslov jedne melodije na koju je trebalo pjevatiPs 57; 58; 59; 75 - mikta∆m: vidjeti Ps 16.1 i biljesku. [2861]Vidjeti Ps 44.5. [2862]Hebrejski tekst oni provode noć; tri stare verzije oni cmizdre (stenju). Na hebrejskom dva korespondirajuća glagola u tim prijevodima imaju vrlo bliske forme. Prijevod pretpostavlja da je hebrejski tekst namjerno dvojan. [2863] Al-tasheheåth(ne unistavaj) je mozda naslov jedne melodije na koju je trebalo pjevati Ps 57; 58; 59; 75 - mikta∆m: vidjeti Ps 16.1 i biljesku. [2864]u svetistu ili prema svojoj svetosti - Sisem (u sredisnjoj Palestini) i Sukot (u Transjordaniji) su dvije Jakovljeve etape u njegovom povratku u Palestinu (vidjeti Stv 33.17-18). [2865]baciti sandalu: gesta prisvajanja prostora (usp Dt 25.9; Rt 4.7) - kriceći: drugi prijevod krici radosno protiv mene. [2866]Drugi mogući prijevod ti si mi dao u bastinu one koji se boje imena tvog.. [2867]Vidjeti Ps 39.1. [2868]onovremena vaga imala je jednu objesenu njihalicu; drugi prijevod penjući se na vagu. [2869]ja te zudim: na hebrejskom termini prevedeni sa jutgro i zudim sadrzavaju iste konsonante ; tekst igra na tu slic-nost. [2870]tvojem imenu: drugi prijevod slusajući izgovarati tvoje ime ili u tvojoj nazocnosti - ja ću podizati ruke: vidjeti Ps 28.2 i biljesku. [2871]Kontekst ne dopusta precizirati radi li se o zakletvi danoj zazivajući ime kralja ili ono Bozje. [2872]Hebrejski tekst igra ovdje na slicnost glagola strijeljati i strahovati. [2873]Prijevod nesiguran, ali podrzan od starih grckih i sirijskih verzija. Drugi prijevodi za tebe tisina je jedan hvalospjev ili tebi jedan utišani hvalospje. [2874]Ili uzasavaju se. [2875]Prijevod kraja 2. r. nesiguran je; neki predlazu to je vasa slava da ga slavite. [2876]Prijevod pocetka 12. r. nesiguran je. sve stare verzije razlikuju ovdje jednu sliku potlacensti koju podnosi Izrael. [2877]Vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [2878]tvoj put: figurativni izraz cest u SZ; ovdje sluzi oznaciti vodstvo Bozje glede Izraela - svi poganaći: drugi prijevod svi narodi. [2879]Drugi prijevod hvalite ili pripremite jedan put za® [2880]jedno sretno izbavljenje (oslobođenje): hebrejski termin tako preveden jedinstven je u SZ i njegov je prijevod neizvjestan. U kanaanskoj literaturi Ugarita isti termin oznacavase primalje u svijetu bogova. [2881]Drugi prijevod to si ti, Boze, koji ga postavi za sirote, u tvojoj dobroti. [2882]urese: prijevod nesiguran; termin ovako preveden nalazi se jos samo u Jb 8.6 u smislu krasota. [2883]Mrak-Planina (fr. Mont-Sombre): ta planina nije bila identificirana. [2884]Basan: vidjeti Ps 22.13 i biljesku. [2885]Drugi tekst praen od grcke i latinske verzije Gospodin je među njima, na Sinaju, u svetistu. [2886]Grcka i aramejska verzija ti si dao darove ljudima (to bi bila jedna aluzija na zakon dana po Bogu Izraelu za vrijeme boravka u podnozju Sinaja). U tom posljednjem obliku redak je citiran u Ep 4.8. [2887]vrata smrti ili sredstva za izbjeći smrt. Neki stari prevoditelji su razumjeli vrata koja vode u smrt. [2888]Izvor Izraelov: mozda izvor Gihona, blizu zidina Jeruzalema, na istoku od grada, i odakle su polazile stanovite povor-ke (vidjeti 1Krlj 1.33-40). [2889]najmlađi (le cadet)®: prijevod je ovdje ispustio jedan nerazumljiv termin te prve fraze redka; stare verzije predla-gale su rijeci vrlo razlicite po smislu da bi bilo od kakve koristi - Judini®: ista primjedba za drugi termin na kraju ove druge fraze redka. [2890]Bog je ovdje mozda apelacija kralja (vidjeti Ps 45.7). [2891]zvijer trstika: mozda hipopotam ili krokodil. Neki misle da taj izraz aludira na Egipat - onima koji puze®:prijevod nesiguran. [2892]bogate tkanine: rijec ovako prevedena ne nalazi se drugdje i njen je prijevod nesiguran. Drugi tekstovi ambasadori (stara grcka verzija); u zurbi oni stizu (jedna druga grcka verzija i latinska verzija) - punim rukama:prijevod nesiguran; stare grcke i sirijske verzije Etiopija se primice svojom rukom prema Bogu. [2893]Ili stvarajte glazbu za Gospodina (vidjeti Ps 144.9; 149.3). [2894]Vjerojatno jedna od melodija na koju se pjevao Psalam 69. [2895]Hebrejski tekst je gramaticki dvojan; moze se razumjeti gorljivost koju ja ćutim za tvoju kuću®ili ljubomora koju tvoja kuća budi (kod mojih protivnika)® [2896]Prijevod nesiguran (korespondentni hebrejski glagol ne nalazi se nigdje drugdje). [2897]Ili racunaju. [2898]u spomen (memorial): vidjeti Ps 38.1 i biljesku - Ps 70 reproducira u nekim detaljima Ps 40.14-18. [2899]Hebrejski termin je jedinstven i prijevod je nesiguran. [2900]Prijevod pretpostavljen, prema jednoj grckoj i jednoj aramejskoj verziji. [2901]Ili ja se upiustam u price o tvojim podvizima, Gospodine® [2902]Prijevod ovdsje slijedi "pisani" tekst; tekst koji zidovska religija prihvaća kao "za citati" ima: ti koji mi je toliko dao vidjeti® ponovo me pustas zivjeti. [2903]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [2904]nek' gospodari: hebrejski termin ovako preveden cini jednu igru rijeci s glagolom prevedenim s nek' siđe (r. 6) - Rijeka: vidjeti Ps 80.12 i biljesku. [2905]Tarsis: mozda Spanjolska (vidjeti također biljesku uz Jon 1.3) - Otoci obicno oznacavaju zemlje smjestene s one strane Mediterana - Saba je nesumnjivona jugu Arabije a Seba na sjeveru sadasnjeg Sudana (vidjeti Iz 43.3). [2906]Drugi prijevod Jer. [2907]tj. kad bude sudio njihovim ubojicama. [2908]jedno prostranstvo polja: prijevod nesiguran - a iz grada, neće se®tradicionalni prijevod oni će cvjetati od grada kao trava zemaljska. [2909]Prema tekstu "pisanom"; tekst kojeg zidovska tradicija cijeni kao "za citati"”nek'raste; stara grcka verzija (r. 17) Nek' njegovo ime bude blagoslovljeno zauvijek, nek' istrajava pred suncem.. [2910]R. 18-19 su ujedno zavrsetak psalma i zavrsetak drugog dijela psaltira (Ps 42-72); vidjeti Ps 41.14 i biljesku. [2911]8 Ove posljednje rijeci mozda indiciraju kraj jedne kolekcije Psalama koji nose naslov Davidov. [2912]Vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2913]skorojevići: smisao korespondentne hebrejske rijeci nije siguran; stara aramejska verzija ima podrugljivci; stara grcka verzija prijestupnici. [2914]Ili ono sto im srce hlepi savrseno se vidi. [2915]Prijevod slijedi ovdje tekst kojeg zidovska tradicija prihvaća kao "za citati", tekst "pisani" on vraća svoj narod ovamo. [2916]Drugi prijevodi: ti progonis njihove slike (idoli) iz grada, Gospodine®; ili Kao jedan san, Gospodine, budeći se ti ih gonis sve do njihove slike (hebrejski termin preveden s budeći se pise se i izgovara kao onaj kojeg se prevelo s iz gra-da). [2917]Hebrejski tekst izrazava tu ideju na jedan posebniji nacin kao hipopotam (vidjeti Jb 40.15 i biljesku). [2918]Drugi prijevod, oslonjen na latinsku verziju sv. Jeronima i grcku od Simaka, ti ćes me uzeti iza svoje slave (vidjeti Iz 58.8). [2919]Kao u Oz 1.2b i brojnim drugim odlomcima prorockih knjiga, glagol prodati se (prostituirati) koristen je ovdje u jednom figurativnom smislu; on je ekvivalentan gajiti kult drugih bogova. [2920]vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2921]stijegovi: ili statue laznih bogova koje su osvajaci postavili u Templu u Jeruzalemu. [2922]Hebrejski tekst nejasan. [2923]tvoja desna ruka: ona, koja cini dobra djela - protiv tebe: prema tekstu kojeg zidovska tradicija smatra kao "za citati“. [2924]Ili morska cudovista. [2925]Kanaanske pjesme nađene u Ugaritu opisuju Leviatana kao jedno morsko cudoviste sa sedam glava - jedoj bandi sakala ili stanovnicima pustinje. [2926]Drugi prijevod ne izrucuj grlicu izgladnjelojzvijeri. [2927]Vidjeti Ps 57.1 i biljesku - Asaf: vidjetiPs 50.1 i biljesku. [2928]Redci 3-6 donose rijeci Bozje. [2929]Moze se prevesti i ne dolazi on ni iz pustinje plania.. [2930]VidjetiPs 50.1 i biljesku. [2931]Salem: skraeno ime za Jeruzalem.. Hebrejski Salem se pise gotovo jednako kao termin kojçi oznacava mir (vidjeti He 7.2); otud i u staroj grckoj verziji prijevod u miru. Vidjeti također Ps 122.6. [2932]Planine plijena: smisao hebrejskog termina neizvjestan je; drugi prijevod vise nego planine plijena. [2933]Hebrejske rijeci prevedene s gnjev i ljudimogfu podsjećati, igrtom rijeci, na vlastiita imena Hamat (grad u Siriji) i Edom ( tradicionalni neprijatelj Izraelovog puka. [2934]Jeditun: vidjeti Ps 39.1 i biljesku - Asaf: vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2935]Vidjeti Ps 28.2; 88.10 i biljeske. [2936]Ja se podsjećam podviga Gospodinovih: prema "pisanom" hebrejskom tekstu; hebrejski tekst kojeg zidovska tradicija smatra kao "za citati" i stare verzije imaju ja se sjećam podviga Gospodinovih. [2937]vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2938]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i biljesku.. [2939]sinovi Efraimovi: Efraim je jedan od sinova Josipovih (Stv 48.1) i predak jednog od glavnih plemena utemeljivaca kraljevstva sjevera ili kraljevstva Izraelovog; vidjeti Oz 4.17 i biljesku. Sinovi Efraimovi: hebraicki izraz koji oznacava potomke Efraimove, tj. clanove plemena koje nosi njegovo ime. [2940]Grad u Egiptu, ovdje simbol cijelog Egipta (vidjeti Br 13.22). [2941]Jaki: izuzetna apelacija za anđele (vidjeti Ps 103.20). Kruh Jakih (r. 24), nazvan također kruh iz nebesa u Ps105.40; vidjeti Mdr16.20. [2942]Vidjeti Am 7.14). [2943]Sam: predak egipatske populacije prema Stv 10.6; satori Samovi: figurativni izraz koji oznacava stanovnistvo Egipta. [2944]boraviste u Silu je nekadasnje *svetiste Izraelita, u sredisnjoj Palestini; tu bijase smjesten *kovceg saveza sve do epohe mladog Samuela (1S 4.3) - sator koji bijase podigao: drugi tekst (stare verzije) sator u kojem bijase stanovao; sator ovdje nesumnjivo oznacava svetiste u Silu (usp. Ps 15.1 i biljesku). [2945]Tj. *kovceg savez (usp 1S 4.22; Ps 96.6). [2946]Vjerojatno aluzija na nesreće koje zadesise Filisince, ispricane u 1S 5.6-12. [2947]Vidjeti r. 9. i biljesku. [2948]Drugi prijevod i na zemlji. [2949]Vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2950]Lisavanje grobnice smatrano je nesrećom (vidjeti Jr 14.16; Ko 6.3), i cak kaznom bozanskom (Jr 36.30). [2951]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i biljesku - njegovo imanje: drugi prijevod oni su opustosili imanje Bozje. [2952]e`l-sho∆shannîm: moze biti prevedeno s prema ljiljanima vidjeti Ps 45.1 i biljesku - Asaf: vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2953]Efraim i Manasej: plemena potekla od dvojice Josipovih sinova (vidjeti Stv 41.50-52); s Benjaminom oni okupljaju potomke Raheline vidjeti (Stv 30.22-23; 35.16-20). [2954]Drugi mogući prijevod kad tvoj narod moli. [2955]Rijeka jedna od uobicajenih apelacija za Eufrat (Stv 15.18), granica Davidovog i Solomonovog carstva (1Krlj 5.1-4). [2956]Drugi prijevodi na sina kojeg si ucinio jakim za sebe. Neki misle da taj sin jest izdanak loze, tradicionalni simbol Boz-jeg naroda (visjzti Iz 5.1-7); drugi, sa strarom aramejskom verzijom, vide ovdje aluziju na kralja-*mesiju - kraj r. 16 cini se uzet od r. 18 [2957]oni: hebrejski tekst je dvojben; ne moze se odrediti radi li se ovdje o pustositeljima opisanim u r. 13-14 ili o Izraeli-tima predstavljenih po lozi. [2958]gitit: vidjeti Ps 8.1 i biljesku - Asaf: vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2959]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [2960]U izraelitskom kalendaru pocetak novog mjeseca koindicirao je s mladim mjesecom; on bijase obiljezavan jednim neradnim blagdanom (Lv 23.24; Br 29.1-6); vidjeti u Glosaru pod MLAD MJESEC. [2961]Josip ovdje personificira Izraelov narod kad ovaj bijase u Egiptu - on iziđe®tj. Bog iziđe (vidjeti međutim slijedeću biljesku). [2962]Stara grcka verzija pridodaje ovaj posljednji red redka 6. onom prethodnom; ona je podrazumijevala: Kad Josip iziđe iz Egipta, on zacu jedan govor kojeg ne poznavase. Sto se tice hebrejskog teksta, on moze biti shvaen bilo kao jedna napomena autora psalma koji objavljuje izjavu Bozju (r. 7 i slijedeći), bilo kao pocetak te same izjave. [2963]Bog govori Izraelu personificirajući ga pod crtama iscrpljernog covjeka. U slijedećem redku od se obraća izravno svom puku. [2964]Nesiguran prijevod jednog nejasnog teksta - stara sirijska verzija to bi bio njihv uzas zauvijek. [2965]Asaf: vidjeti Ps 50.1 i biljesku - u sred bogova: drugi prijevod u sred anđela (stara gracka i sirijska verzija); u sredsudaca (zemaljskih) (stara aramejska verzija). [2966]Asaf: vidjeti Ps 50.1 i biljesku. [2967]Edom(r.7): populacija smjestena na jugu Palestine (potomci Ezavljevi) - Ismaeliti i sinovi Hagarini (r.7): arapska plemena (vidjeti Stv 21.9-21; 1Krn 5.19-20) - Moab (r. 7) i Amon (r.8): dva mala kraljevstva na istoku od Jordana i Mrtvog mora; to su sinovi Lotovi (Stv 19.30-38) - Geval (r.8.): pucanstvo smjesteno juzno od Mrtvog mora - Amalek (r.8.): nomadski narod iz regije Negev, cesto predstavljen kao tradicionalni neprijatelj Izraelov (Izl 17.8-16) - Filistina i Tir oznacavaju ovdje sve pucanstvo koje nastanjuje mediteransku obalu Palestine- Asur: bilo jedno transjordanijsko pleme (Stv 25.3, 18; 2S 2.9), bilo asirijsko carstvo. [2968]O Gititu: vidjeti Ps 8.1 i biljesku - sinovi Korejevi: vidjeti Ps 423.1 i biljesku. [2969]blizu tvojim oltarima, Gospode®: drugi prijevod ® gnijezdo.Tvoji oltari, Gospode®! [2970]na put: podrazumijeva se na hodocasće koje će ga odvesti u Jeruzalem. [2971]Balzamovac (ili koprivić, fafarinka): drvo obilnog soka, koje raste u suhim dolinama. Dolina Balzamovaca dopustala je pristup zapadnim vratima Jeruzalema - jedna oaza ili jedan zdenac- hebrejski tekst kraja 7. redna je nejasan. [2972]Vidi, o Boze tko je nas stit - vidjeti također Ps 47.10 i biljesku. [2973]Vidjeti Ps 42.1 i biljesku. [2974]Drugi prijevod ti si promijenio sudbinu Jakovljevu - o Jakovu, vidjeti Ps 44.5 i biljesku. [2975]Drugi prijevod Mir i Pravda su se zagrlile. [2976]Drugi prijevod on (tj. Bog ili ona, tj. Pravda) stavit će korake svoea na put. [2977]tj. ucini da moje misli, moje odluke (i moji osjećaji) imaju samo jedan cilj ® - drugi prijevod obraduj moje srce. [2978]Vidjeti Ps 42.1 i biljesku. [2979]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i biljesku. [2980]Kao u Iz 30.7 je nesumnjivo simbolicno oznacavanje Egipta (vidjeti tzakođer Ps 40.5 i biljesku) - koji mene poznaju: hebrejski tekst ne dopusta odgonetnuti je li to Bog ili personificirani Jeruzalem sto govori ovdje. [2981]Drugi prijevod (podrzan od starih latinskih i aramejskih verzija) ali reći će se Sionu - Drugi tekst (stara grcka verzija) Majka Sion, reći će covjeku (vidjeti Ga 4.26). [2982]sinovi Korejevi: vidjeti Ps 42.1 i biljesku - al-ma∆halath: vidjeti Ps 53.1 i biljesku - le-hanno∆th moze znaciti za odgovoriti ili za razalostiti. [2983]Gesta molitve (usp. Ps 28.2 i biljesku). [2984]Tj. Boraviste mrtvih (usp. Jb 26.6; Ap 9.11). [2985]Hebrejski termin koji se nigdje drugdje ne nalazi; prijevod nesiguran. [2986]Redci 4-5 rezimiraju izjavu Bozju danu Davidu po posrednistvu proroka Natana (vidjeti 2S 7.11-16). [2987]Sveti ovdje oznacavaju anđele koji okruzuju Boga kao clanovi kraljevskog dvora (vidjeti Jb 5.1; 15.15). [2988]Vidjeti Ps 40.5; Jb 7.12 i biljeske. [2989]Tabor: usamljena planina u Galileji - Hermon: vidjeti Ps 42.7 i biljesku. [2990]drugi prijevod smatran kao "za citati" nase se celo uzdize zbog tvoje milosti. [2991]Vidjeti Ps 47.10 i biljesku. [2992]Drugi tekst, predstavljen nekolikim hebrejskim rukopisima i podrzan sirijskom i latinskom verzijom ali ne krseći svoju vjernost sprama njega. [2993]drugi prijevod (njegov prijestol bit će ) postojan kao mjesec, uvijek tu; bit će jedan vjerni svjedok u oblacima. [2994]Prijevod nesiguran. [2995]Prijevod nesiguran. Drugi predlazu ja sam podnio progone svih naroda. [2996]Smisao r. 52. nesiguran. [2997]R. 53 je ujedno zakljucak psalma i treće knjige psaltira (Ps 73-89). Vidjeti Ps 41.14:72.19. [2998]Hebrejski tekst je nejasan i prijevod nesiguran. [2999]Ovaj se psalam odvija kao dijalog između jednog katehete i jednog vjernika; u r. 2 i 9 vjernik izrazava svoje pristajanje nauku koji prima. [3000]Pocev od 14. r. Bog preuzima rijec; on govori vjerniku koji se izrazio u r. 2 i 9a. [3001]Priblizna apelacija triju hebrejskih zicanih glazbala. [3002]rog bivolji: simbolicna slika snage kojom je Bog ispunio vjernika - ja pliuvam u svjezem ulju: slika zadobijenog prosperiteta. [3003]oni koji mene uhode: ovako je preveden termin koji se nigdje vise ne susreće u SZ i kojeg su stare grcke i sirijske verzije razumjele kao moji neprijatelji. [3004]Ili *Boraviste mrtvih (vidjeti Ps 115.17). [3005]Drugi prijevod koji stvara muku suprotno zakonu. [3006]izazvali i stavili na kusnju: na hebrejskom ta dva glagola evociraju imena Meriba (nesloga, prijepor) i Massa ( kusnja, napast), spomenuta u r. 8. [3007]bozanstvo®tastina na hebrejskom ovdje ima jedna igra rijecima koja bi se mogla prevesti s bogovi®beznacajnosti. [3008]snaga i velicanstvo: ove dvije rijeci zajedno izdvojene mogu ovdje znaciti *kovceg saveza (vidjeti Ps 78.61 i biljesku). [3009]Prijevod nesiguran (vidjeti Ps 29.2 i biljesku). [3010]Tastinaz®bozanstva: ista igra rijecima kao u Ps 96.5 (vidjeti biljesku) - sva bozanstva: stara je grcka verzija razumjela svi anđeli, u tom posljednjem obliku redak je citiran u He 1.6. [3011]Tj. naroda Izraelovog shvaenog ovdje kao jedna velika obiteljska zajednica. [3012]kitara vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [3013]Vidjeti Ps 44.5 i biljesku. [3014]Radi se nesumnjivo o nedjelima naroda. Vidjeti ipak Br 20.12,24; 27.14; moze se misliti da psalam aludira na grjeske pocinjene od Mojsija i Aarona. [3015]njegovi: hebrejski tekst, stara grcka i sirijska verzija imaju on je taj koji nas je stvorio, a ne mi. [3016]svirati za tebe: vidjeti Ps 68.33 i biljesku. [3017]Drugi prijevod kad ćes ti za zbomene? [3018]zlokobna stvar: drugi mogući prijevodi ruzne postupke ili postupanje nistarije ili jos demonijacko djelovanje. [3019]hebrejski tekst "pisaniè i stara grcka verzija: njegova snaga. [3020]Stara grcka i sirijska verzija su vezale kraj 24. i pocetak 25. redka; one su razumjele kratkotrajnost mojih dana, obznani mi ju. [3021]drugi prijevod tvoju zelju ili tvoje tijelo, ili tvoj ukras, ili tvoje trajanje, ili tvoju starost. [3022]Aluzija na loncara koji je oblikovao svoje djelo od gline, kao u Stv2.7; drugi prijevod on poznaje nase sklonosti. [3023]ili mjesto gdje covjek bijase on je zaboravio. [3024]Radi se o vodenoj masi koja se smjesta iznad nebeskog svoda (vidjeti Stva 1.7; Ps 148.4). To je poetski nacin izricanja ideje da je Gospodin iznad svega postojećeg. [3025]daman kamenjar je jedan mali sisar biljojed rasta zecjeg, pripada istoj obitelji kao i africke vrste (daman sumski i daman stepski); zivi u kolonijama. [3026]Leviatan: za razliku od Ps 74.14, ovdje je to, cini se, oznacavanje velikih morskih zivotinja (kitovi, dupini,®). [3027]Vidjeti Ps 68.33 i biljesku. [3028]Aleluja!: usklik koji bi mogao biti preveden s hvalite Gospodina ili još zivio Gospodin! [3029]Vidjeti Ps 68.332 i biljesku. [3030]Tj. Izraeliti. [3031]mesija (tj. *pomazanika; vidjeti Ps 133.2): taj se termin obicni aplicira kraljevima (vidjeti 1S 10.1) ili svećenicima (Izl 29.7); on je ovdje koristen u figurativnom smislu (oni koje je Bog izabrao) i cini se primijenjen na pretke Izraelovog naroda ( vidjeti Stv 20.6; 26.11). [3032]Drugi prijevod sve dok GOSPOD ne iskusa njegovu neduznost. [3033]Vidjeti Ps 78.5 i biljesku. [3034]Drugi mogući prijevod oni izazvase kod njih znamenja o kojima on bijase govorioi cuda u zemlji Samovoj. [3035]svoj narod: prema rukopisu iz Kumrana; vidjeti također r. 43 i Ps 78.52; tradicionalni hebrejski tekst ima on im dade izići. [3036]Tradicionalni hebrejski tekst na njegovu molbu (tj. Izraelovu). [3037]Stare verzije imaju da oni cuvaju (stara aramejska verzija ima jer oni cuvaju®). [3038]Drugi prijevod on im psla propast; drugi tekst (stara grcka i sirijska verzija) i on im posla sto će jesti do sitosti. [3039]Drugo ime za brdo Sinaj. [3040]Istu apelaciju nalazimo i za GOSPODA u Jr 2.11; Oz 4.7; vidjeti također m 1.23. [3041]Vidjeti Ps 78.51 i biljesku. [3042]Kao u Ez 22.30 izraz treba uzeti u figurativnom smislu: Mojsije je predstavljen kao jedini branitelj Izraela pred Bogom (aluzija na posredovanje Mojsijevo za Izrael u Izl 32.11-14). [3043]Drugi prijevod oni su se stavili pod jaram Baala iz Peora ( vidjeti Br 25.3). [3044]Vidjeti Br 25.7-13. [3045]Ne moze se precizirati subjekt, da li je to Duh Bozji ili duh Mojsijev. [3046]Vidjeti Oz 1.2 i biljesku. [3047]Redak 48 sluzi za zakljucak Ps 106 i Cetvrte knjige psaltira (vidjeti Ps 41.14; 72.19; 89.53; 150). [3048]Stara aramejska verzija ovdje precizira Crveno more. [3049]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [3050]Vidjeti Ps 60.8 i biljesku [3051]Vidjeti Ps 60.10 i biljesku. [3052]Redci 6-19 citiraju rijeci prokletstva koje su protivnici izgovorili protiv autora psalma. [3053]Da prose ili da budu proganjani. [3054]Vise rukopisa imaju njegovo ime. [3055]Stara grcka verzija je razumjela evo rada mojih tuzitelja kod GOSPODA. [3056]srce je ranjeno: drugi tekst srce je nemirno. [3057]progone me: hebrejski g lagol evocira gestu potresanja jednog drveta ili odjeće za otresti skakavce. [3058]s desna: desna strana je smatrana pocasnom (Ps 110.1) ili povoljnom (ovdje i Ps 110.5). [3059]mojem gospodinu: naslov iz uctivosti za kralja - moja desnica: vidjeti Ps 109.31 i biljesku. [3060]S jednim svetim sjajem: umjesto ovog teksta neki hebrejski rukopisi, kao i stara grcka i latinska verzija sv. Jeronima su razumjeli na svetim planinama- iz mjesta gdje se rađa zora: prijevod pretpostavljen - jedna ro-sa mladosti: prijevod pretpostavljen; stara grcka verzija ja sam te rodio (vidjeti Ps 2.7). [3061]Vidjeti Ps 109.31 i biljesku. [3062]Radi se o kralju; mozda, se ovdje cini aluzija na jednu od epizoda krunisanja; ono se odvijalo u stvari blizu jednog izvora (vidjeti 1Krlj 1.33-35). [3063]Vidjeti Ps 25.1 i biljesku. [3064]On je htio da se podsjeća® ili on je ostavio jedan spomen na®: vidjeti Izl 12.14; 13.9 i biljeske. [3065]blago: drugi prijevod hranu. [3066]Drugi prijevod stvorena s pravdom i istinom.. [3067]svi oni koji cine to ili koji primjenjuju (propise Gospodov, vidjeti r.7); drugi tekstovi (stara grcka, sirijska i latinska verzija) koji slijede (nacela mudrosti). [3068]Vidjeti Ps 25.1 i biljesku. [3069]3On je pravedan, dobrohotan i milosrdan: jedna tradicionalna formula u SZ koja obicno cuvana za Boga ( vidjeti Izl 34.6). Neki stari grcki rukopisi imaju ovdje Gospodin Bog je pravedan, dobrohotan i milosrdan®, u istom smislu kao i Ps 111.4. [3070]Tj.: pravednik će uvijek ostati nazocan, ne samo po uspomeni koju će ostaviti, već također po primjeru koji bude da-vao i djelima koja bude ucinio. [3071]Drugi prijevod neće on imati straha pre zlom vijesti (vidjeti Jr 49.23) ili neće se on bojati drugog zle vijesti koja mu bude dosla. [3072]Ili od izlaska sve do zalaska sunca. [3073]Sinovi Izraelovi: semitski izraz, cest u SZ za oznaciti one koji tvore narod Izraelov. [3074]Aaron: Mojsijev brat (Izl 4.14) smatran je uj SZ kao predak svećenika Izraelovih (vidjeti Izl 28.1). Izraz kuća Aaro-nova oznacava zajednicu njegovih potomaka, tj. svećenike u funkciji. [3075]Vi koji se bojite GOSPODA: poslije egzila ovaj izraz je posebno oznacavao ne-zidove obraene u vjeru Izraelovu. [3076]kuća Izraelova: vidjeti Ps 98.3 i biljesku. [3077]Vidjeti Ps 6.6; 94.17 i biljeske. [3078]Drugi tekst (stara grcka verzija) ja sam vjerovao, zato sam i govorio: u tom obliku redak je citiran u 2Ko 4.13. [3079]Vidjeti Ps 104.35 i biljesku. [3080]Vidjeti Ps 115.10 i biljesku. [3081]Vidjeti Ps 115.11 i biljesku. [3082]sto bi mi mogli uciniti ljudi? Drugi prijevod sto bi za mene mogli uciniti ljudi? ( Vidjeti Ps 56.12). [3083]on me dolazi okrjepiti: drugi prijevod on je jedina pomoć koju ja imam (Ps 54.6). [3084]u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih: prijevod nesiguran; stare verzije ja njih odbih (grcki); ja sam se osvetio njima (latinski); ja ih istrijebih (aramejski). [3085]Ti si me bio prevrnuo: hebrejski tekst ne dozvoljava prepoznati kojem sugovorniku se ovaj psalama obraća. Stare verzije su imale on me gurnuo da padnem. [3086]Daj pobjedu: drugi prijevod spasi nas. Korespondentni termin, transponiran u Hosanna u grckom miljeu, postao je kasnije jedan usklik (vidjeti Mt 21.9). [3087]Poredajte pratnju: prijevod nesiguran; smisao r. 27 je diskutabilan - sve do rogova oltara: vidjeti Izl 27.2 i biljesku. [3088]Vidjeti Ps 25.1 i biljesku o alfabetskim psalmima. Ps 119 podrazumijeva 22 strofe od po 8 redaka; svaki od njih napo-minje jedan od brojnih termina sinonima oznacavajući zapovijedi Bozje: zakon, ukaz, putovi, propisi, etc. [3089]Vidjeti r. 112; drugi prijevod ja ću ih cuvati s korisću (vidjeti Ps 19.12); stara grcka verzija ja ću ih neprekidno cuvati. [3090]ostvari ili potvrdi. [3091]Pouci me dobrocinstvima suđenja i znanosti®: drugi prijevod: pouci me onom sto je dobro u suđenju i znanosti; stara grcka i sirijska verzija pouci me dobroti, ispravnosti i znanosti. [3092]oni će upoznati: hebrejski tekst zidovske tradicije i stare verzije i koji poznaju. [3093]mjesina: vidjeti Mk 2.22 i biljesku; skorjeloj mjesini: hebrejski izrazava ovu ideju precizirajući jedna mjesina koja je bila izlozena dimu. [3094]prema pravu: posvuda drugdje u psalmu korespondirajući hebrejski termin figurira u pluralu i bio ucinjen po odlukama. [3095]vrijeme je djelovati ( moze se razumjeti) u korist GOSPODA ili vrijeme je da GOSPOD čini. [3096]Tvoje zapovijedi su pouzdane: hebrejski izrazava ovu ideju na jedan slikovit nacin: tvoja je rijec istanjena u vatri (podrazumijeva se kao jedna dragocijena kovina); vidjeti Ps 12.7. [3097]Pjesma uspinjanja: Naslov zajednicki za Ps 120-134. Misli se da se radi o psalmima pjevanim od hodo-casnika koji se uspinjahu u Jeruzalem. (vidjeti Iz 2.3; Jr 31.6; Ps 84) posebno za tri velika blagdana pro-pisana u Izl 25.14-17. Grckao i latinska verzija prevele su Pjesma stupnjeva, tj. petnaest stepenika koje je trebalo prijeći za pristupiti u dvor Izraelov u jeruzalemskm Templu. [3098]Strijele ratne, bodljive, sa zeravicama od zukovine: neki misle da se radi o gorućim strijelama. [3099]Mesek, (Stv 10.2; Ez 27.13; 38.2) nalazi se u Maloj Aziji - Kedara; nomadsko pleme u Arabiji. [3100]Drugi prijevod (s latinskom verzijom) ja, govorim o miru,ali oni® [3101]uspinjanja: vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3102]Vidjeti Ps 109.31 i biljesku. [3103]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3104]grad od jednog jedinog komada: prijevod nesiguran, tekst nejasan. [3105]prema pravilu u Izraelu drugi tekst (Kumran) zajednica Izraelova. [3106]tvoji prijatelji®(r.6), tvoji bedemi,®ytvoje palace: r. 6b i 7 predstavljaju molitvu trazenu u vjernika u r. 6a. Grad Jeruzalem je ovdje imenovan kao jedna osoba. [3107]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3108]Stara grcka verzija je razumjela Sram covjeku prezasićenom!® [3109]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3110]to je ime GOSPODOVO: drugi prijevod (podrzan od grcke verzije)nasa pomoć je u imenu GOSPODO-VOM. [3111]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3112]zezlo: amblem kraljevanja, ovdje oznacava, u figurativnom smislu, kraljevstvo samo. [3113]Uspinjanje: vidjeti Ps 120.1 i biljesku - Kad se vrati®:Drugi mogući prijevod, podrzan od starih verzija Kad GOS-POD povrati uhićenike® ili Kad GOSPOD promijeni sudbinu Siona - mi smo vjerovali da sanjamo: drugi mogući prijevod (podrzan od stare aramejske verzije) mi bijasmo kao ljudi izlijeceni. [3114]vrati se s nasim uhićenicima ili vrati nase uhićenike ili jos promijeni nasu sudbinu - Negev: polupustinjska regija na jugu Palestine. Kad jedna iznenadna kisa ispuni njene potoke, ovi donesu plodnost uzduz njihovim tokovima. [3115]uspinjanje: vidjeti Ps 120. i biljesku i Neki su vidjeli u kuću spomenutu ovdje jednu aluziju na Templ u Jeruzalemu (interpretacija koja bi mogla sugerirati napomenu Solomonova u naslovu Psalma; vidjeti 1Krlj 5.15-7.51); drugi misle da psalam ovdje oglasava jednu frazu u obliku poslovice. [3116]Drugi prijevod (podrzan od starih verzija) iako će on dati njegovom prijatelju san. [3117]na vratima gradskim: radi se o vratima u obrambenom zidu grada. Trg koji se obicno nalazio pred tim vratrima sluzio je za trznicu i sjednice tribunala (Dt 25.7; Am 5.12; Pos 22.22; 31.23). [3118]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3119]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3120]Oraci: drugi tekst (Kumran) ima nevjernici; slika oranja aludira na los tretman koji je dugo vremena trpio Bozji narod. [3121]prije no sto naraste: prijevod nesiguran; drugi mogući prijevod (podrzan od stare grcke verzije) prije nego se ne pocupa. [3122]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3123]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3124]to dijete: misli se na dijete odbijeno od sise; ova slika odnosi se na dijete koje majka nosi na svojim leđima. [3125]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3126]Biku Jakovljevom: ovo nekadasnje oznacavanje Boga posebno podcrtava snagu Bozju; vidjeti Stv 49.24; Iz 49.26; 60.16, gdje je isti termin preveden s Neukrotivi Jakovljev. [3127]on ovdje oznacava *kovceg saveza (r.8), koji ostade izvjesno vrijeme u Kiriat-Jearimu poslije svog boravka kod Filistinaca (vidjeti 1S 7.2) - Efrata: vjerojatno jedan lokalitet Efraimovog plemena (vidjeti 1S 1.1) - Jaar: nesumnjivo skraenica od kiriat-Jearim. [3128]Vidjeti Ps 18.29 i biljesku; 1Krlj 11.36 i biljesku. [3129]naći se među braćom ili da braća stanuju zajedno. [3130]Aaron: predak Izraelovih svećenika (vidjeti Ps 115.10 i biljesku) - kao ulje koje namirisi glavu: ulje koje se polijevalo na svećenikovu glavu u momentu posvećenja (vidjeti Izl 29.7). [3131]Vidjeti Ps 42.7 i biljesku. [3132]Apelacija za bregove na kojima jsu podignuti Jeruzalem i Templ. [3133]Vidjeti Ps 120.1 i biljesku. [3134]Vidjeti Ps 104.35 i biljesku. [3135]Ili svoj osobni dio (kao u Izl 19.5). [3136]Vidjeti Ps 22.13 i biljesku. [3137]ni najmanjeg daha unjihovim ustima: drugi mogući prijevod (oni imaju) nosali nemaju daha u svojim ustima. [3138]Kućo Izraelova: vidjeti Ps 98.3 i biljesku - Kućo Aaronova: vidjeti Ps 115.10 i biljesku. [3139]kuća Levijeva: leviti su razlicite obitelji podcinjenih svećenika; o izrazu kuća ( od): vidjeti Ps 115.10 i Vi koji se bojite gospoda: vidjeti Ps 115.11 i biljesku. [3140]Prema 2Krn 7.3 vjerojatno je da refren on je dobar® bijase preuziman uzboru od sabora sakupljenog za kult. [3141]Vidjeti r.8-9. [3142]Vidjeti Izl 13.18 i biljesku. [3143]Vidjeti 22.13 i biljesku. [3144]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [3145]nasi krvnici: prijevod nesiguran (odgovarajuća hebrejska rijec je drugdje nepoznata); stara grcka i sirijska verzija oni koji su nam zadali bol; stara aramejska verzija onaj koji nas pljacka. [3146]Nesumnjivo treba podrazumijevati: (zaboravi) ona također umjetnost sviranja; stare verzije: sirijska mene zaboravi; grcka i latinska bude zaboravljena. Neki misle da dva suglasnika hebrejskog teksta bijahu obrnuta i prevedena sa se sasusi. [3147]Dan kad je Jeruzalem pao pod napadom Babilonijaca (2Krlj 25). O intervenciji Edomita ovom prilikom vidjeti Ab 11. [3148]Misli se na populaciju Babilonije. [3149]Neki rukopisi iza slavim imaju gospode. [3150]bogovi: podrazumijeva se naroda. Neke stare verzije su interpretirale drugacije: grcka anđeli; aramejska sudci; sirij-ska kraljevi. [3151]nos: drugi prijevod protiv gnjeva (isti hebrejski termin sluzi za oznaciti nos i gnjev). [3152]Drugi prijevod ne otpustaj djelo svojih ruku. [3153]Pozadi i ispred: sve stare verzije izuzev aramejske spajaju ove rijeci uz kraj r.4 i interpretiraju ti poznajes ono sto je iza i ono sto je ispred (tj. proslost i budućnost)- ti me izbliza stezes: drugi tekst (stare verzije izuzev aramejske) ti si me stvorio>. [3154]za stanovati preko mora: drugi prijevod na granicama Zapada [3155]ti si me sklonio: drugi prijevodi ti si me izatkao (latinska verzija sv. Jeronima; vidjeti Jb 10.11); ti si me uzeo (grcka i sirijska verzija). [3156]Drugi prijevod da si nacinio od mene jedno istinsko cudo. [3157]Simbolicnan naziv za majčinu utrobu (vidjeti r. 13; Jb 1.21 i biljesku; Si 40.1). [3158]zacetakkad: prijevod nesiguran -nitko od nje ne postojase: prijevod nesiguran. [3159]5 kako je njihov zbroj uvećan: drugi prijevod kako su njihova, nacela uzvisena. [3160]6 Hebrejski tekst nejasan; prijevod nesiguran; inspiriran s Izl 20.7. [3161]put pogibeljni,: tj. put idolaili put lazi - put oduvijek: moze se razumjeti bilo put koji je oduvijek bio tvoj(tj. ponasanje koje je tradicionalno poucavano u Izraelu; vidjeti Jr 6.16; 18.15); bilo put vjecnosti (stara grcka i sirijska verzija). [3162]Kumranski rukopis ima od pauka. [3163]druga je mogućnost nek' ih Bog sunovrati® ili nek' ih zlocin sunovrati®; stara grcka i latinska verzija su citale (Bog) će njih sunovratiti. [3164]bez odgode: prijevod nesiguran; aramejska verzija u Gehenu; grcka, sirijska i latinska verzija za propast. [3165]Gesta molitve: vidjeti Ps 28.2 i biljesku). [3166]Nesiguran prijevod. [3167]Tekst r. 5-7 nejasan je i prijevod nesiguran - mirisno ulje: vidjeti Ps 23.5 i biljesku. [3168]Drugi mogući prijevod kao oni koji su mrtvi za uvijek. [3169]Vidjeti Ps 28.2 i biljesku. [3170]ja sam nacinio jedan zaklon: drugi priijevod ja sam se utekao (stara grcka verzija); ja sam bio zastićen (stara latinska verzija). [3171]moje pesnice ili moje prste. [3172]moj saveznik: drugi prijevodi moja ljubav ili moja snaga - moj narod: rukopis nađen u Kumranu i vise starih heb-rejskih rukopisa citali su ovdje narodi (vidjeti Ps 18.48). [3173]razbacaj ih: hebrejski dekst je dvojan; moze se raditi o munjama (rasprsi ih) i o strijelama (razbacaj ih), ili o neprijateljima kralja i naroda Izraelovog. Stare su verzije izabrale posljednji smisao; u trom slucaju mogao bi se kraj redka prevesti stavi ih u povlacenje. [3174]desnica krivokletnicka:: nju se podize u znak prisege (Dn 12.7), dok prisega nije odrzavana. [3175]Tako: smisao korespondirajućeg hebrejskog termina nejasan je - karijatide: zenske figure isklesane u kamenu koje su sluzile kao stubovi; drugi prijevod isklesani uglovi. [3176]Drugi prijevod nasa su goveda ugojena ili jos nasa goveda su natovarena. [3177]Alef: vidjeti Ps 25.1 i biljesku - U trekstu nazđenom u Kumranu svaki redak Ps 145 popraen je ovim refrenom Gospodin i njegovo ime blagoslovljeni su za uvijek. [3178]Ovaj dodani redak 13bis, ispusten u tradicionalnom hebrejskom tekstu, bio je sacuvan od starih verzija; on postoji također u rukopisima Psalama nađenim u Kumranu. [3179]Drugi prijevod on iskazuje svoju naklonost prema onima koji ga se boje. [3180]za uvijek: ove rijeci potjecu vjerojatno od refrainea koji tradicionalni hebrejski tekst nije sacuvao (vidjeti r. 1 i biljesku). [3181]Vidjeti Ps 104.35 i biljesku. [3182]Vidjeti Ps 68.33 i biljesku. [3183]Vidjeti Ps 104.35 i biljesku. [3184]Rekonstrukcija Jeruzalema, posebno gradskih zidina, ostvarena je poglavito u Nehemijino vrijeme (poslije 445. g.pr. r. I.r.). Vidjeti Ne 3-4)? [3185]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [3186]za misiće ili za noge (tj. za agilnost). [3187]zasuni tvojih vrata: radi se o gradskim vratima u obrambenom zidu grada. [3188]Vidjeti Ps 104.35 i biljesku. [3189]anđeli njegovi: drugi prijevod njegove glasonose. [3190]vi sva vojsko njegova stare grcke verzije razumjele su sve njegove vojske. [3191]zakone koji neće proći: drugi prijevod on njih ne prestupi. [3192]zmajevi: ili cudovista morska - ponori cini se presonificiraju ovdje moć prirode opasne po covjeka. [3193]Vidjeti Ps 104.35 i biljesku. [3194]sinovi Siona; ovdje su to stanovnici Jeruzalema. [3195]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [3196] Aleluja:Vidjeti Ps 104.35 i biljesku - Ps 150 sluzi kao zakljucak cjelini psaltira kao 41.14; 72.19; 89.53; 106.48 koji su sluzili sukcesivno zakljucivanju cetiriju prvih knjiga psaltira. [3197]Vidjeti Ps 92.4 i biljesku [3198]burnih klicanja (burnih ovacija) - zvonkim cimbalima® cimbalima burnih klicanja (ovacija) ili malim i velikim cimbalima. [3199]Stara grcka verzija SZ je zadrzala psalam koji ne postoji u hebrejskim rukopisima. On je cini se sastojao se od dva nekanonska psalma, od kojih neki dijelovi (na hebrejskom) su bili otkriveni u Kumranu. Evo tog teksta: 1Psalam pisan specijalno za Davida i izvan racuna. Kad on imade krvavi sukob s Golijatom. Ja bijah najmanji među svojom braćom, najmlađi sin svojeg oca. Ja vodih napasati stado svojeg oca. 2 Moje su ruke izradile jednu frulu, moji su prsti napravili jednu harfu. iz sredine stada mojeg oca i dao mi pomazanje svojim uljem. 5 Moja braća bijahu lijepa i velika, ipak Gospodin nije njih izabrao. 6 Ja sam isao suceliti Filistinca. On me prokleo svojim idolima. 7 Ali ja, ja istrgnuh svoj mac, ja mu odtrubih glavu i oprah ljagu djece Izraelove. [3200]Us: distrikt u Edomu, jugoistocno od Mrtvog mora; vidjeti Lm 4.21. [3201]sinova Orijenta: izraz oznacava općenito no-made s istoka Palestine. [3202]Vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [3203]Sinovi Bozji: sva bića kojima Bog bijase ok-ruzen, kao jedan kralj svojim dvorom i svojim savjetnicima - protivnik: hebrejska rijec (koja se moze prevesti i s Optuzitelj) je vremenom pos-tala vlastito ime Sotonino (vidjeti 1Krn 21.1). [3204]Ili banda Kaldejaca, r. 17. [3205]Grob je prispodobljen majciniom trbuhu. [3206]Koza za kozu!: poslovica, nepoznata drugdje u SZ; kraj retka joj daje smisao. [3207]Drugi prijevod ipako zapaljenje. Radi se vjerojatno o jednoj tropskoj bolesti koze, razlicitoj od lepre. [3208]Job je otisao izvan grada (vidjeti Lv 13.46), blizu mjesta gdje se bacaju otpadci. [3209]Teman: edomitski grad, poznat po svojim mud-racima (vidjeti Jr 49.7); Suah i Naama nisu iden-tificirani. [3210]Tj. dan svog rođenja, vidjeti r. 3. [3211]Drugi prijevod za Leviatana, vidjeti 10.25 -41.26. To je misteriozna zivotinja, opisana crtama krokodila. Mislilo se da, pod utjecajem carobnjaka, on moze iza-zvati pomracenje sunca (r.9). [3212]Kad se zjenice zore rasire sunce se pojavljuje. [3213]Podrazumijevani subjekt je Bog. [3214]Rijeci Zasto taj dar zivota: podrazumijevane u originalnom tekstu, cine jednu reprizu misli iz r. 20. se [3215]Drugi prijevod orao. Hebrejski tekst govori o sinovima munje (iskrama) ili sinovima Resefa,, kanaansk og boga oluje (orao). [3216]slika klevete. [3217]ukus sline od tuska : sok jedne jestive biljke. Drugi prijevod bjeljance od jajeta. [3218]nek oslobodi svoju ruku i skrsi me: gesta tkalca koji sijece osnovu kad je zavrsio svoje djelo; vidjeti Iz 38.12. [3219]cunak: instrument za tkanje tkanine; ista slika kao u 6.9 - oni su prekinuti, na kraju konca: drugi prijevod bez nade. [3220]Ocean ili Cudoviste morsko: aluzija na stare price o stvaranju gdje su to bile zle sile lose ukro-ćene od boga reda. [3221]U cemu sam te zaduzio: prema staroj grckoj verzija i staroj zidovskoj tradiciji; hebrejski: U cemu sam se opteretio? [3222]Vjerojatna identifikacija cetiriju imena konstelacije spomenute na hebrejskom. [3223]Ili Rahaba, personifikacija Oceana (vidjeti 7.12 i biljesku). [3224]trud svojih ruku: tj. covjeka kao plod Bozjeg truda. [3225]Vidjeti u Glosaru pod Boraviste mrtvih. [3226]Gesta ulagivanja. [3227]oni koji hvataju Boga u svoju ruku: aluzija na ma-đijsku i idolatrijsku praksu. [3228]zavezuje pregacu: jedina odjeća dopustena zatvorenicima ili izgnanicima. [3229]odrjesuje remenje silnicima (na kojima visi mac): dakle cin oduzimanja sile. [3230]zgrabiti svoje meso među zube: poslovicni izraz koji vjerojatno znaci riskirati svoj zivot. [3231]Ja nemam nade: drugi prijevod, sugeriran po staroj zidovskoj tradiciji ja se ufam u njega. [3232]li svoju ruku. [3233]Jesi li ti Adam®: drugi prijevod Jesi li ti prvi covjek koji jest rođen. [3234]Pretilost je bila znakom materijalnog uspjeha; vidjeti 21.24. [3235]Ili na svojoj kozi: u svakom slucaju radi se o znaku zalosti; vidjeti Mi 4.14 i biljesku. [3236]Vjerojatno se radi o svjedoku i jamcu spomenutim u r. 19., a da se ipak ne zna pouzdano o kome je rijec. [3237]pljesnuti u moju ruku? juridicka gesta kojom se preuzima odgovornost koja bi mogla teretiti drugu osobu. [3238]Drugi prijevod Ja sam onaj kojem se pljuje u lice. [3239]naknada mojoj zelji ili nade koje sam gajio. [3240]Vidjeti u Glosaru pod boraviste mrtvih. [3241]Bildad se obraća publici, nakon sto je interpelirao svoja dva prijatelja. Prema staroj grckoj verziji on se obraća Jobu od 2. r. [3242]prvorođenac smrti: poetski izraz za oznaciti najgoru od svih nevolja. [3243]kralju uzasa: poetski izraz za oznaciti vladara svijeta mrtvih. [3244]Ili on je iscupao moju nadukao jedno drvo. [3245]Izraz vjerojatno, oznacava njegovu braću, isteklu iz iste (njegove) utrobe. [3246]Vjerojatno poslovicni izraz cije je znacenje nepo-znato. [3247]Olovo je sluzilo da se pocrne slova ugravirana u ka- [3248]menu. [3249]iskupitelj: naj kojem izraelitski zakon povje-rava odgovornost da pomogne rodbinu u tesko-ćama. Radi se mozda o istoj anonimnoj osobi kao u 16.19,21. [3250]Drugi prijevod To su zaista moje oci koje će ga vidjeti, a ne one jednog stranca.Tekst redaka 25-27 katkad je nejasan i prijevod nesiguran. [3251]krv prolivenu: drugi hebrejski tekst visa bića [3252](nebeski dvor, vidjeti 1.6 i biljesku). [3253]Vidjeti 15.27 i biljesku. [3254]Ili zbog tvoje poboznosti. [3255]Vidjeti 1Krlj 9.28 i biljesku; zlato iz Ofira bijase na glasu sa svoje kvalitete. [3256]Tj vremena fiksiranog za suđenje. [3257]Drugi hebrejski tekst njihovoj molitvi. [3258]Vidjeti u Glosaru pod boraviste mrtvih. [3259]Vjerujatna aluzija na zakon iz Dt 25.5-10. [3260]pakao: vidjeti u Glosaru pod boraviste mrt-vih - preD njim tj. pred Gospodom.. [3261]Stubovi nebesa su planine horizonta na koji-ma, cini se, pociva nebo. [3262]Ocean, Tifona. Bjezeća zmija: vidjeti 7.12; 9.13 i biljeske. [3263]Usporedba s moljcem, koji unistava, treba pokazati nesiguran karakter te izgradnje. [3264]Siroko: jugozapadni vjetar, vreo i suh. [3265]Drugi hebrejski tekst on ju je utemeljio. [3266]U Izraelu jesen je sezona obiljezena slavljenjem blagdana Zetve, vidjeti Izl 23.16. [3267]simboli bogatstva Jobove zemlje. Presa za izdva-janje ulja iz maslina bijase dubljena u samoj stijeni. [3268]Vidjeti 24.21 i biljesku. [3269]Drugi prijevod moji dani bit će brojni kao zrna pijeska. [3270]Aluzija na, prema staroj zidovskoj tradiciji, hranu u vrijeme gladi. [3271]U redcima 12-14, Job predstavlja napade kojima je bio objektom pod slikom navale usmjerene protiv jed-nog utvrđenog grada. [3272]Drugi prijevod nojeva. Na svaki nacin radi se o zivotinjama (sakali, sovuljage, ili nojevi) cesto pridruzeni pustinjskim regijama ili ruinama. [3273]Gesta obozavanja u asiro-babilonskoj religiji. [3274]Prema Stv 22.21, Buz bijase brat Usov (1.1). Elihu [3275]se dakle osjećao intimnije vezan Jobu nego li to bi-jahu trojica prijatelja. [3276]Hebrejski: priznao Joba krivim; ali zidovska tradicija priznaje da se radi o jednoj namjernoj ispravci teksta od strane kopista, da bi se izbjeglo staviti ime Boga pokraj izraza priznati krivim. [3277]Nigdje Job precizno ne izgovara rijeci prfenesene u redcima 9-11, ali Elihu tu rezimira opći sadrzaj njego-vih besjeda. [3278]Vidjeti33.9 i biljesku. [3279]Vidjeti 7.16. [3280]Ovog puta, Elihu, nadmasuje misli i rijeci Jobove [3281](vidjeti 33.9 i biljesku). [3282]Vidjeti 7.16 i 34.33. [3283]Vidjeti 1Krlj 14.24 i biljesku. [3284]Tekst r. 18-212 nejasan je i prijevod je nesiguran. [3285]Drugi prijevod on upravlja ili on vlada; oblaci i kisa su sredstva koja Bog koristi za pokazati da je on taj koji dominira svijetom(vidjeti 1Krlj 17.1). [3286]Drugi prijevod on ukoci djelatnost ljudi. [3287]Aluzija na jednu staru koncepciju prema kojoj je nebo bilo jedan cvrsti svod. [3288]Opasi dakle tvoja kriza: znaci da se treba pripraviti za nesto posebno (boj). [3289]Vidjeti 9.6 i biljesku. [3290]Sinovi Bozji: vidjeti 1.6 i biljesku. [3291]protrese njome opake: kao sto kućanica u jutro protresa krevetninu i tepiha za izbaciti gamad. [3292]Drugi prijevo u habitu (svecanom). [3293]Vidjeti 27.21 i biljesku. [3294]Tj. kad voda postaje led. [3295]Vlasićima,Orionu,Velikog Medvjeda: vidjeti 9.9 i biljesku. [3296]U Egiptu, ibis je smatran sposobnim najaviti porast Nila; glede pijetla, mislilo se da je predskazivao dola-zak jesenskih kisa. [3297]Na hebrejskom ime roda također oznacava vjer-nika; Gospod je rodu suprotstavio noju, koji napusta svoja jaja. [3298]Aluzija na godisnju migraciju ptica prema jugu; ili u stvari, zamijećeno jos u srednjem vijeku, sto se kobac izlaze juznjaku da bi toplota pomogla obnav-janje njegovog perja; [3299]Mitska zivotinja, opisana pod osobinama hipopota-ma. Ona simbolizira brutalnu silu, i podcrtava tako sve-moć njenog tvorca. [3300]Druga mitska zivotinja (cudoviste koje bljuje vatru, 41.13), opisano pod karakteristikama krokodila. Ono sluzi za podcrtati sve-moć svojeg tvorca. Usporediti 3.8 i biljeku. [3301]Radi se o ljuskama krokodilskim. [3302]donji zrvanj: donji dio obiteljskog mlina, slu-zio za mljevenje zita, bio je od veoma tvrdog kamena. [3303]Vidjeti u Glosdaru pod zrtvovanja. [3304]Na hebrejskom ta tri imena su Yemima, Qecia i Qeå-ren - Happouk - Sjena očnog kapka je jedna masna krema kojom su se mazali ocni kapci, trepavice i obrve. [3305]Prema izraelitskom zakonu, kćeri nisu primale dio bastine osim ako ne bijase sinova, vidjeti Br 27.1-11. [3306]Drugi prijevod obuke. [3307]Drugi prijevod za stjecanje dobrog mnijenja, prav-de, jednakosti i pravednosti. [3308]Poslije nagovaranja u r. 5 koji prekida tijek fraze, r. 6 preuzima razvijanje zapoceto u r. 2. [3309]Ili Postovatri Gospodina je polazisna tocka znanja. [3310]Ili *Boraviste mrtvih. [3311]Drugi prijevod Ti ćes dobiti zdrijebom svoj dio. [3312]Ovaj redak istice glupost drzanja zlih djecaka. On njemu suprotstavlja drzanje lovaca koji poznaju ne-korisnost zamke kad ju oni kojima je namijenjena vide. [3313]Ovdje kao i cesto drugdje mudrost je personificira-na. (Vidjeti 8.1-9.6; Si 24.1-22). [3314]Nadvisujući buku: drugi prijevod Na uglovima raskrsća - vrata jednog grada bijahu mjesto gdje se vrsila pravda i obavljali javni poslovi. [3315]Termin oznacava sve one koji misle da mogu izbjeći poduku mudrosti i izvrgavaju ruglu one koji ih slusaju. [3316]Ili strankinji. Na hebrejskom termin je sinonim ono-me iz r. 16b; on upućuje na jednu zenu udanu za dru-gog (r; 17) i stoga strankinji covjeku koga ona ma-mi. [3317]Vjencanje je u Bibliji jedan od simbola saveza na-roda Izraelovog s Bogom. To objasnjava paralelizam uspostavljen između preljube i raskida saveza (vidjeti Oz 2.4). [3318]Radi se o smrtima koje stanuju u Donjem svijetu ili boravistu mrtvih. [3319]To će reći zemlju od Boga danu narodu Izraelovom. [3320]Ili Oni će uvećati trajanje tvojih dana i tvoje blago- [3321]stanje. [3322]Ili na tablicu (za pisanje). Izraz je jednako vrijedan ovome upisi ih u srce svoje. Ona podsjeća na kamene table koje Bog bijase dao Mojsiju i na koje bijahu ugravirani njegovi zakoni (vidjeti Izl 24.12). [3323]Ili postuj radije Gospodina. [3324]desnica®ljevica ili desna ruka®lijeva ruka. [3325]Vidjeti Stv 2.9 i 3.22. [3326]U momentu stvaranja (Stv 1.7) Bog je odvojio donje vode (bezdan) od gornjih voda (kisa). [3327]Ili tvoja noga neće zapeti o jednu prepreku. [3328]Vidjeti 1.22 i biljesku. [3329]U r. 8. i 9. mudrost je iznova personificirana. [3330]Vidjeti 2.16 i biljesku. [3331]Ili *boraviste mrtvih. [3332]Odnosno, svog naroda. [3333]Aluzija na zakonitu zenu (r. 18b [3334]Vidjeti 2.16 i biljesku. [3335]Ili njena postupanja. [3336]Gesta jamcenja za nekog. Jamcenje kojim se obve-zuje odgovarati za ponasanje nekog ili - kao ovdje - [3337]postovati njegove dugove bijase jedan stari obicaj u Izraelu. [3338]U velikom broju kultura mrav je simbom marljivosti i skrbi. [3339]Ili on priprema svoje zalihe.(za zimu). [3340]Ili jedan vojnik pljackas (haramija?). Usporedba sugerira da će siromastvo doći iznenada i nepredviđe-no. [3341]Ove paralelne numericke formule konstituiraju pro-ces obrazovanja, usporediti Pr 30.15-31. [3342]Vidjeti 2.16 i biljesku. [3343]Vidjeti 3.3 i biljesku. [3344]Vidjeti 2.16 i biljesku. [3345]Radi se o zeni opisanoj u narednim redcima. [3346]Ili uzbuđena, nadražena. [3347]Zena koja je ponudila zrtvu koju bijase zavjetovala dati Bogu (svoje zavjete) poziva onog koga hoće za-vesti da sudjeluje objedu koji zatvara zrtvenu ceremoniju. [3348]Vidjeti Pj 4.14 i biljesku. [3349]Ili *boraviste mrtvih. [3350]Vidjeti 1.20 i biljesku. [3351]Ili muzevi (ljudi u pluralu). [3352]Ili umijeće postupanja s razborom. [3353]Ili stovati Gospodina. [3354]Drugi prijevod tako kao odlicnici i svi sudci zemlje. [3355]Drugi prijevodi Gospodin me stekao ili Gospodin me stvorio. [3356]Kao kraljica. [3357]zemlju i svemire: drugi prijevod zemlju i polja - molekule, tj. najsitnije djeliće tvari koji konstituiraju svijet. [3358]Radi se o krugu horizonta, shvaenog kao granicia koju Bog nameće donjim vodama. [3359]Drugi prijevod kad on nametnu moru njegove gra-nice da ih vode ne prestupaju. [3360]Ovako preveden hebrejski termin neizvjesnog je smisla.Drugi prijevodi Arhitekt. Neki pretpostavljaju jednu drugu rijec koja se moze prevesti s milo dijete. [3361] Mudrost: vidjeti 1.20 i bilježku. - Svojim stu-bovima kuća Mudrosti upućuje na jednu kraljku palaču ili na Templ. - U Bibliji broj sedam često je simbolom savršenosti. [3362]Ili izrugivaca. [3363]Strah od gospoda ili Postovati Gospodina - pamet je znanost svetih: drugi prijevod pozna-vati Sveca (Bog) pribavlja pamet. [3364]To je opet personificirana mudrost koja govori. [3365]Sjene: vidjeti 2.18 i biljesku - Donji svijet ili *boraviste mrtvih. [3366]Tj. ljudi će se sjećati pravednog covjeka sa zahval-nosću (usp. Ps 112.6). [3367]Migati okom je gesta koja izdaje laznost ( vidjeti 6.13 ) - drugi dio redka ponavlja 8b. Stara grcka ver-ija nosi ovdje ali onaj tko ispravlja (svog bliznjeg) s prostodusnosću priskrbljuje mir. [3368]Ili ne vodi racuna o grjeskama, usporediti 17.9. Gla-gol prikriti ima ovdje pozitivni smisao u kontrastu s-pram negativnog smisla u r. 6, 11 i 18/ [3369]Ili mudri gomilaju jedno blago od znanja. [3370]Ono će se njima i dodijeliti ili to će im biti i dodijeljeno (bez sumnje po Bogu), vidjeti Mt 7.2. [3371]Ili postovati Gospodina. [3372]Vidjeti 2.21, 22 i biljesku. [3373]Ili rijecima svojim. [3374]blagoslovom koji duguje pravicnim ljudima: ®ili dobrima koje Bog dodjeljuje pravicnim ljudima. [3375]Zbog nedostatka politike ili Zbog toga sto njije dob-ro vođena. Izraz politika oznacava ovdje umijeće vo-đenja javnih poslova. [3376]Ili polozaj vrijedan zavisti. [3377]Podrazumijeva se Bozjem. [3378]Radi se o spekulantima koji odbijaju prodati svoju psenicu u normalno vrijeme, stavljaju ju u skladiste za izvući veću korist u periodu nestasice. [3379]Iako tekst to ne precizira, radi se o milosti Bozjoj. [3380]Tj. djela pravednicka odrzavaju zivot. [3381]Ili zlonamjeran. [3382]Smisao hebrejskog teksta je neizvjestan. Drugi prijevod Prvaednik izbjegava ono sto je opasno za njega. [3383]Na putu pravde ili Ondje gdje se primijenjuje prav-da - jedna utrta staza: hebrejski je tekst nejasan. Stara grcka verzija ima put izopacenih. [3384]Ili vodi racuna o upozorenjima oca svog. [3385]ali bez duse: tj. ne cini nista da dobije sto zeli. [3386]Ili ponasanje. [3387]Ili ali, siromah ne izlaze se prijetnjama. [3388]svjetlost i svjetiljka simboli su zivota i radosti. [3389]Ili upozorenje ili zapovjed. [3390]milost: bez sumnje drugih ljudi - put podmuklih je beskrajan indicira da podmukli ne uspijevaju nikad ono sto zele. [3391]Ili zato sto nije pravedan. [3392]Ili postuje Gospodina. [3393]Drugi prijevod U odsutnosti goveda jasle su prazne. [3394]Hebrejski tekst nije jasan. Drugi prijevodi Lude se sprdaju ispravljati jednu grjesku ali naklonost® ili Lude se sprdaju grijehu ali samo pravicni ljudi okusa-ju zadovoljstvo. [3395]Ili zlurad [3396]Ili postovati Gospodina pribavlja zivot. [3397]Drugi prijevod ali prihodi opakih su izvori nemira. [3398]Radi se o putu (ponasanju) pravednikovom i mudra-cevom (vidjeti r. 24). [3399]*Ili boraviste mrtvih. [3400]Ili postujući Gospodina. [3401]Ili *boravista mrtvih. [3402]Zakon je zabranjivao pomicati takve oznake (Dt 19.14). Bog posebno zahtijeva postivanje tog pravila glede ljudi bez obrane kao sto su stranci, sirocad i udovica. [3403]Ovaj redak ekvivalentan je hrvatskoj poslovici Cov-jek snuje, Bog odlucuje.(Nap. prev.) [3404]Tj. covjek uvijek misli da je pravilno postupio. [3405]Ili kad se postuje GOSPOD. [3406]Ili Kralj izgovara jedno prorocanstvo. [3407]Ili kraljev gnjev povlaci smrt ljudi. [3408]U Izraelu kise obicno prestaju koncem travnja i pri-maju se sa zahvalnosću poslije tog datuma. [3409]Ili Oholost povlaci propast, nadmenost povlaci pad. [3410]Ili posebno uvjerljive. [3411]zatvara oci stisće usne: to omogućuje bolje raz-misliti o losim potezima koje smjera pociniti. [3412]na putovima pravde: prakticirati pravdu osigurava dug zivot. [3413]Aluzija na obicaj koristenja svetih kocaka za upoznavanje volje Bozje (vidjeti Izl 28.30 i biljesku). [3414]Ili kamen sreće. Aluzija na magicne moći koje su pripisivane određenim draguljima. [3415]Ili Gospodin će poslati protiv njega jednog okrut-nog anđela (vidjeti Izl 12.23; Ps 78.9). [3416]Tj. osloboditi jednu silu koju se ne moze kontroli-rati. [3417]Ili i jedan brat postoji za vrijeme nevolje. [3418]Vidjeti 6.1 i biljesku. [3419]Tj. tko se uzdize ponad svojeg mjesta iz oholosti. [3420]Ili blude izvan stvarnosti. [3421]jedan potok koji se prelijeva, jedan zdenac mudro-sti: drugi prijevod izvor mudrosti je jedan prelijevajući potok. [3422]Vidjeti 16.33 i biljesku. [3423]Drugi prijevod ima drugova koji vode u propast. [3424]Smisao hebrejskog teksta nejasan je i prijevod [3425]nesiguran. [3426]Drugi prijevod Kori svog sina sve dok ima nade. [3427]Ili Sine moj, ako ti prekines podvrgavati se poduci, ti ćes lutati ® smisao hebrejskog teksta nejasan je i prijevod nesiguran. Drugi prijevod Sine moj, prekini slusati poduku ako te ta odvodi od naucavanja mudrih. [3428]Ili strah koji pobuđuje kralj. [3429]Ili lako se razljute._ [3430]Podrazumijeva se u jamcevinu. Radi se o savjetu vjerovniku ciji se duznik nerazborito angazairao za [3431]jednog nepoznatog. [3432]Vidjeti 13.9 i biljesku. [3433]Usp. 20.10 i biljesku. [3434]To je sveto: radi se o jednoj formuli zavjetva-nja sa znacenjem ja ovo posvećujem Bogu. [3435]Ili dvojiti. [3436]Aluzija na postupak koji se sprovodi na gumnu za izdvajanje zita pomoću jedne vrste kolica ili valjka. [3437]Ovaj redak znaci da je ljudski duh jedna svjetlost dana od Boga i da dopusta covjeku da upozna sebe i da se moze sam suditi. [3438]Smisao hebrejskog teksta je neizvjestan. [3439]Vidjeti 2.18 i biljesku. [3440]njegovu nadu tj. posljednju nadu opsjednutih. [3441]Ili Nikakva mudrost, pamet ili razmisljanje ljudsko ne mogu prevladati protiv Gospodina. [3442]Drugi prijevod Ponizan covjek koji stuje Gospodina ima za naknadu bogatstvo, cast i zivt. [3443]Radi se o onome tko se prepusta cinjenju nepravdi. Ali smisao hebrejskog teksta je nesiguran. [3444]Ili rijeci. [3445]Za onog koji daje. [3446]Hebrejski tekst je nejasan. Drugi prijevodi u vise navrata ili odprije dugo vremena. [3447]Ili pod izgovorom da je nejak. [3448]Vidjeti 6.1 i biljesku. [3449]Kao naknadu za jamcenje. [3450]Ili Ugusi svoj apetit. [3451]Tj. vjerojatno, on ne misli onako kao sto govori. [3452]Vidjeti 15.25 i biljesku. [3453]Jer to je gospod Bog sam, usporediti 22.23. [3454]Ili *Boravista mrtvih. [3455]Ili postuj Gospodina. [3456]Ili uzivaj gledati moj primjer. [3457]Aluzija na dvije smrtne zamke - strankinja: vidjeti 2.16 i biljesku. [3458]u Savjetu: radi se o saboru gdje se obavljaju javni poslovi i vrsi pravda. [3459]Mudraci bodre ovdje uciniti sve da se izbjegne da bude pocinjena nepravda. [3460]sedam puta: tj. neogranicen broj puta. [3461]Vidjeti 13.9 i biljesku. [3462]Tekst durgog dijela redka je nejasan. U prijevodu ovdje predlozenom jedan i drugi upućuju Gospodu i kralju (r.21). Drugi prijevod i tko zna kad će doći rusenje jednih i drugih (novatori). [3463]Vidjeti 6.11 i biljesku. [3464]Drugi prijevod To je slava Bozja da se sakrije stvar, a slava kraljeva da se trazi shvatiti. [3465]Ili Takav onaj koji se hvalise jednim poklonom koji ne postoji. [3466]Tj. sve kao sto slatke rijeci mogu slomiti dobar otpor. [3467]Tj. ti ćes uzeti u svoj racun strah od nesreća koje njega pritisću. Drugi prijevod ti ćes pokupiti uzareni ugljen na njegovu glavu. [3468]Hebrejski tekst drugog dijela redka je nejasan. Stara grcka verzija ima ni iziskivati prekomjerne pocasti. [3469]Ili koji nije sebi gazda. [3470]U redcima 4 i 5 bez sumnje je savjetovano postupati s budalom u skladu sa slucajem: sad odustajući od dis-kukusije s njim (r.4), sad odgovarajući mu kao sto zas-luzuje njegova budalastina (r. 5). [3471]Isto toliko zakaciti oblutak za praćku: to je cin glup jer kamen vise ne moze biti izbacen. [3472]Hebrejski tekst ovog redka je nejasan i prijevod nesiguran. [3473]Nesiguran prijevod jedne nejasne hebrejske rijeci. [3474]Ili *boraviste mrtvih. [3475]lihvom i kaisarenjem, u stvari interesom i lih-vom prema francuskom originalu: mojsijevski zakon je zabranjivao pozajmljivanje uz interesi s jos jaceg razloga lihve (kaisarenje) (vidjeti Izl 22.24) - Taj redak potvrđuje da novac stecen na necastan nacin promijenit će ruku vlasnika i donijeti konacno korist siromasnima. [3476]Drugi prijevod Covjek zlog oka (ili zavidan) trci za bogatstvom. [3477]Ili uzjoguni se. [3478]Radi se o profetskim (prorockim) vizijama (viđenji-ma). Autor zali odsustvo *proroka (profeta). [3479]mrzi sebe:ili cini krivo samom sebi - zaklinjanje: ra-di se o jednoj formuli kojom se poziva one koji pozna-ju krivca da ga razodkriju pod prijetnjom prokletstva (vidjeti Lv 5.1). [3480]Smisao hebrejskog teksta je nesiguran. Vlastita ime-na stavljena na kraj redka mogu biti shvaena i kao glagoli: Ja sam se umorio, o Boze, ja sam se umorio, o Boze, i ja sam iscrpljen. [3481]Moze se također razumjeti i ja ne poznajem svetu znanost - sveta znanost ili mudrost koja dolazi od Bo-ga. [3482]Sigurno ti to znas: moze se shvatiti bilo da se Bog obraća mudracu, bilo da se mudrac obraća svom uceniku. [3483]U r. 7-9 mudrac upućuje molitvu Bogu. [3484]R. 10 je jedna preporuka mudraceva svojim uce-nicima. [3485]Ovim izrazom mudrac oznacava cjelinu svojih suv-remenika. [3486]Daj,daj ili koje se zovu: Daj,Daj - Tri®cetiri: vidje-ti 6.16 i biljesku. [3487]Ili *boraviste mrtvih. [3488]ona jede, ona si otare usta: slikoviti nacin is-kazivanja da nemoralni cinovi zene ne izazivaju u nje nikakave skrupule. [3489]Drugi prijevod koja bastini od svoje gazdarice. [3490]Vidjeti Ps 104.18 i biljesku. [3491] kralja Lemouela. Poduka: drugi prijevod od Lemouela, kralja Massae(u Arabiji). [3492]O alfabetskim pjesmama vidjeti Ps 25.1 i biljesku). [3493]Tj; Ona se ne plasi raditi. [3494]Ili koja postuje Gospodina. [3495]nek‘ njena djela objavljuju njen hvalospjev ili nek' njen rad izazove postovanje svih. [3496]u vrijeme Sudaca: oko 1.000. g. pr.r.I.Kr. Vid- [3497]jeti Knjigu o Sudcima - u zemlji: tj. u Izraelu- Moab: plodni plato istocno od Mrtvog mora. [3498]Ta vlastita imena imaju vjerojatno simbolicnu vrije-dnost: Elimelek znaci=»moj Bog je kralj«, »Noemi« = »Moja drazesna (umiljata),  » Malon« = »Bolest», Ki-lion = »Krhkost«. [3499] Efrateji: klan u Judi smjesten u regiji Betle-hema, u selu nekoliko kilometara juzno od Jeru-zalema. [3500]Ruta: To ime moze znaciti »Prijateljica« ili »Okrijepljena«. [3501]dati mu kruha.: hebrejski odgovarajući termin cini igru rijeci s Betlehem (1.2), ime koje znaci »Kuća kruha«. [3502]vjernost: drugi prijevod dobrotu, dobrohotnost (vidjeti jednako 2.20). [3503]Drugi prijevod pronaći jednu stabilnu situaciju. [3504]Kad bi jedan covjek umro bez djece, njegov brat, ili u nedostatku brata najblizi rođak, morao je ozeniti u-dovicu za osigurati potomstvo pokojniku. Taj se obi-caj nazivao »levirat«. Vidjeti Dt 25.5-10; Stv 38.6-8; Mt 22.24. [3505]Nako sto Orpa zagrli svekrvu, stara grcka verzija precizira i vrati se k svom narodu - zkaci se za nju ili odluci ostati s njom. [3506]Vidjeti 1S 14.44 i biljesku. [3507]Ili Noemi ptrestade navaljivati. [3508]Mara znaci »Cemerna«, igra rijeci između Mara i hebrejskog glagola prevedenog s ucinio me cemernom koji preuzima temu redka 13 - Moćni ( ili Saddai) pre-ma hebrejskom: bozansko ime tipicno u vrijeme Pat-rijrha. Vidjeti r. 21 i Stv 17.1 i biljesku. [3509]Ili svjedocio. [3510]Tj. travanja-svibanj. [3511]Boz: to ime moze znaciti » U njemi je snaga«. [3512]Siromasi su imali dozvolu prikupljati klasje zabo-ravljeno od zetelaca (vidjeti Lv 19.9-10; Dt 24.19-21). [3513]Prijevod ovog teskog redka je diskutabilan. Prema ovome usvojenom ovdje, Rut je cijelo vrijeme radila u polju ne otisavsi kući odmoriti se. [3514]Ili tako ćeš se spojiti s mojim sluskinjama. [3515]pade na lice svoje i pokloni se:uobicajena ges-ta pred Bogom ili visokim licnostima (vidjeti Ltv 17.3; Lv 9.24). - prijevod trazi u ovom redku reproducirati igru rijeci koja se nalazi na heb-rejskom između rijeci prepoznati i nepoznata. [3516]Tj. k jednom narodu kojeg ti nikad nisi upoznala: vi-djeti Izl 4.10 i biljesku. [3517]tvoju plaću drugi prijevod svoju nagradu - pod zas-titom ®: hebrejski ovdje izrazava tu ideju u slikovitoj formi pod krila onoga kome si ti dosla traziti sklonis-te; vidjeti Ps 17.8; 91.1, 4; Mt 23.37. [3518]Izraz je dvojan i moze se odnositi ili na Boza ili na Gospoda blagoslov. [3519]otkupitelj moze biti jedan bliznji rođak pokojnog muza. On imase prednost za otkupiti zemlju ovome i sacuvati ju u obitelji. Vidjeti 3.9; 4.1, 8, 14; Izl 6.6; 2S 14.11; Jr 32.7-9. [3520]dva ili tri tjedna nakon zetve jecma je zetva pseni-ce, vidjetri biljesku uz 1.22. [3521]koji vija: vidjeti biljesku uz Ps 1.4 - gumno: vidjeti Br 18.27 i biljesku. [3522]Geste priprave za vjeridbu: vidjeti Ez 16.9. [3523]bi sretan: ovaj izraz ne dopusta zakljuciti da Boz bi pijan već jednostavno da se ćutio dobro. - hrpa; on je nadzirao hrpu jecma ili zita tijekom noći. [3524]Hebrejski izrazava ovu ideju slijedećom slikom: rastegni krilo svojeg ogrtaa na svoju sluskinju, gesta zastite i znak bracne unije. Usporediti 2.12; Ez 16.8 i biljeske. [3525]Vidjeti 1.8 i biljesku. [3526]Vidjeti 2.20 i biljesku; [3527]u sudiste: drugi prijevod na vrata grada; ondje su se odrzavala suđenja, sjednice i obavljali poslovi svih vrsta.- otkupitelj: vidjeti 2.20 i biljesku. [3528]Tj. svjedoka za taj predmet. [3529]Ili naseg rođaka. [3530]Boz podsjeća na sve obveze koje nosi obveza otku-pa (levirat); 2.20; 1.11 i biljeske.vidjeti [3531]Gesta odricanja od prava vlasnistva. [3532]Vidjeti 4.1 i biljesku. [3533]Peres je jedan od predaka Bozovih (vidjeti 4.18-21; 1 Krn 2.5, 9-12). [3534]otkupiteljem: ovdje otkupitelj oznacava dje-caka koji će osigurati musko potomstvo Eli-meleku. [3535]Mozda gesta adopcije (vidjeti Stv 30.3-8; 48.5-12; 50.23). [3536]Obed znaci Sluga; mozda skraenica od Oba- dia, sto znaci Sluga gospodov. [3537]Vidjeti Mt 1.5-6. [3538]Najljepsa pjesma: francuski ekvivalent jednog hebrejskog superlativa, cija forma je bila sacuva-na u tradicionalnom naslovu Pjesma nad pjesma-ma (Cantique des Cantiques, tj. Pjesma pjesama). [3539]Hebreji su mogli prelaziti iz 3.lica (on) u 2.(ti) kad se obra-ćahu kome. [3540]kralj: ova apelacija cini se oznacava ovdje mladića osobno, kao u 1.12; 7.6. U 3.9, 11 isti izraz apliciran je Solomùonu, ali to je mozda opet jedan nacin oznacava-nja mladog covjeka iz poeme - carom tvojim: mlada djevojka citira jednu rijec svojeg zaljubljenika. [3541]tj. preplanule koze. [3542]su me nalicila: (obojila u crno,ustavila kozu,istukla ili nagrdila )- moj vlastiti vinograd nisam sacuvala, tj. sebe nisam sacuvala. [3543]kralj: vidjeti 1.4 i biljesku - njegova branjevina: kao vrt spomenut u 4.12-14; ovaj termin cini se kori-stenim u figurativnom smislu i aludira na djevojku samu - nard(smiljka): miomiris izdvojen iz jedne biljke podrijetlom iz sjeverne Indije. [3544]Tada su zene imale obicaj nositi namirisanu vrećicu (mirha) objesenu o vrat. [3545]Kana je biljka snaznog mirisa koja raste u oazi Koz-ji izvor na zapadnoj obali Mrtvog mora. [3546]Identificiranje cvijeća nije potpuno izvjesno (narcis,ljiljan); prema 5.13 ovaj drugi je vjerojatno crven - ravnica je rabvnica Saron, na rubu mediteranske obale. [3547]U figurativnom smislu to je ovdje mjesto gdje se dvoje zaljubljenih opajaju svojom ljubavlju. [3548]moje Ljubavi ili onu koju volim. [3549]Kao u 1.4,8 djevojka ovdje nesumnjivo citira rijeci koje je cula. To je mozda majka, koja salje svoje sinove u progon mladića(lisica), kojju optuzuje da nanopsi stetu njihovom vinogradu, tj. njenoj kćeri. [3550]Koji napasa svoje stado u cvijetnom kraju; vidjeti 1.7; 4.5 - ljiljani vidjeti 2;1 i biljesku. [3551]Aluzija na dolazak jutra - vrati se ®ti: namjerno dvojan izraz: mlada djevojka odpusta mladića (vrati se, tj. odlazi) ali, dajući mu novi rendez-vous (vrati se u smislu dođi ponovo)-odjeliti visovi-nepoznata destinacija, mozda simbolicni iskaz. [3552]Vidjeti 2.7 i biljesku. [3553]R. 6-11 reproduciraju mozda jednu svedbenu poemu kralja Solomona; mlada ju djevojka sad aplicira na svog ljubljenog- mirha: vidjeti 1.123 i biljesku. [3554]nosiljku: nesiguran prijevod - od drveta iz Libana: tj. od cedra (vidjeti biljesku uz Iz 10.34). [3555]Luksuzni premaz (zagasito crven): ujedno oznacava i tkaninu iste boje. [3556]tvoj veo:na dan svadbe nevjesta dolazi pod velom- koze te regije su crne - planina Galaad je na jugu od Jordana. [3557]Francuski termin je le babillard sto znači ćeretalo i sl. [3558]Ogrlica koju nosi mlada djevojka sastavljena je od zlatnika koji podsjećaju na stitove koji ukasavaju Kulu Davidovu (Monument nigdje vise spomenut). [3559]Tj. uzvisine koje odisu ovim mirisima; vidjeti 1.132 i biljesku). [3560]Planine na sjeveru Palestine. [3561]Neki hebrejski rukopisi umjesto izvor imaju opeto-van prethodni stih. [3562]Termin preveden s izdanci evocira asonancom rijec koja znaci dota(miraz) (vidjeti 1Krlj 9.16), a termin preveden s izbor podsjeća na poklon kojeg zarucnik daje svom budućem puncu (Stva 24.53). Ali ovdje, na protiv, sve je besplatno u daru kojeg ljubavnici cine jedno drugom- kana: vidjeti 1.14 i biljesku - nard: vidjeti 1.12 i biljesku. [3563]cimetova kora, mirha, aloja (Ps 45.9),safran, cimet: orijentalni vegetalni mirisi. [3564]Akvilon, Otan: vjetrovi sa sjevera i juga;oni sire mi-rise iz "vrta "(vidjeti 1.12 i biljesku). [3565]Kraj prvog redka se obraća dvoma ljubavni-cima. On zabvrsava san kojeg je djevojka za-pocela u 3.1. [3566]R. 2 citira primjedbekoje djevojka cini svom ljub-ljenom. [3567]otvor na vratima, da ih otvori. [3568]Mirha: vidjeti 1.13 i biljesku - jabuice: rucke. [3569]Misleći da se radi o djevojci oseg ponasanja. [3570]stvara: prema starim verzijama; hebrejski nejasan - mirisi ili aromati. [3571]Topaz: dragulj boje jantara; aluzija na prstenje ili vjerojatnije nokte mladićeve - safiri: dragulji plave boje; aluzija na vene koje se naziru pod kozom. [3572]vrt i ljiljani, kao u 2.12; 4.12-16 ovdje su simboli mlade djeviojke. [3573]Vidjeti 2.1 i biljesku. [3574]Tirsa (Uzivanje) je bila prijestolnica Izraelovog kraljevstva prije Samarije (vidjeti 1Krlj 15.33; 16.8,23). [3575]Vidjeti 4.1 i biljesku. [3576]Evociranje Solomonovog harema radi usporedbe s izuztnom ljepotom djevojke iz poeme. [3577]Drugi prjevodi cista, blistava ili najdraza. [3578]R.10 citira hvalospjev koji kraljevske haremske zene upućuju mladoj djevojci. [3579]Ili iz doline. [3580]Hebrejski nejasan; prijevod pretpostavljen. [3581]Sulamitka: Mozda feminina od Solomon. Oba su i-mena nacinjena na korijeu koji znaci mir(vidjeti 8;10) . Oni koji tako pozivaju mladu djevojku pos-matraju ju kao kraljicu, neodvojivu od njenog »kralja Solo-mona«(vidjeti biljesku uz 1.4) - kadril: ples. [3582]Smisao ovako prevedenog hebrejskog termina neizvjestan je, mozda je rijec o eufemizmu koji oznac&ava zenski spol. [3583]Hesbon: grad u Transjordaniji gdje su arheolozi ot-krili stare rezervoare vode- Kula Libanska: Mozda po-etsko ime brda Hermon. [3584]Karmel: vidjeti Biljesku uz Iz 33.9 - purput: ta boja (crvena ili ljubicasta) vrlo zagasira opisuje odsjaj kose - jedan kralj je ®vidjeti 1.4 i biljesku - ti valovi: slika za oznaciti duge zatalasane kose mlade djevojke. [3585]Jabuke ljubavi ili mandragore: ovi plodovi bijahu držani za podsticaje plodnosti (Stv 30.14-16). - nase ponude ili nasa vrata. [3586]Pecat: (vidjeti biljesku uz Izl 28.11) mogao se no-siti objesen o vratu. Zarucnica zeli ujedno predstaviti ono sto je njeno najosobnijesvojem zarucniku i na ne-ki nacin staviti svoj znak na njega (biljeg) - udar gro-ma svetog ili plamen Gospodinov. [3587]Ili sve vode Univerzuma. [3588]Uloga brae bila je braniti svoju sestru (usp.1.6) i bdjeti na njenu svadbu (vidjeti Stv 24.50;34: 2S 13) - r. 8-9 evociraju retrospektivno njihovu namjeru koja se ticala mlade djevojke. [3589]Ili koja priskrbljuje mir.: termin ovako preveden asonancom evocira ime Solomonovo (vidjeti biljesku uz 1.4) i Sulamitkino (vidjeti 7.1 i biljesku) [3590]Neidentificirano mjesto, cije ime je nesumnjivo sim-bolicno:»posjednik mnostva" ili "posjednik bogatsta-va"; mozda aluzija na Solomonov harem(vidjeti bilje-sku uz 6.8). [3591]O vinogradu kao simbolu mlade djevojke vidjeti 1.6 i biljesku. Poput mladog covjeka iz poeme, So-lomon ne moze profitirati od ploda svojeg "vino-grada". [3592]Usporediti 2.17 i biljesku. [3593]Kohelet: smisao ovog imena nije siguran; moze znaciti »onaj koji govori u saboru« ili »onaj koji predsjedava saboru«. Ovdje je koristeno na sim-bolican nacin - sin Davidov, kralja u Jeruza-lemu: ova preciziranja ne mogu dovesti cak do Solomona pod cijim je autoritetom knjiga plasi-rana. [3594]Ili Sve je apsolutno uobrazeno, rece Kohelet, sve ja apsolutno tasto, nista nema smisla. Na hebrejskom iz-raz preveden s tastina nad tastinama ima vrijednost jednog superlativa. [3595]Ili na zemlji ili cijelog zivota (covjekovog), ili oboje istovremeno. [3596]Ili jedna generacija. [3597]Ili ono se okreće u hitnji mjestu gdje će se dići izno-va. [3598]Drugi prijevod Sve su stvari zamorne. [3599]Vidjeti 1.1 i biljesku. [3600]Ili ljudi. [3601]Tj; na zemlji. [3602]Ne mozer se racunati na ono sto ne postoji. [3603]povlaciti svoje tijelo u vinu ili odati se piću Vino ovdje predstavlja materijalne uzitke - ustrajati na glu-postima ili iskusiti zivot lisen uimnosti. [3604]tj. brojne zene. [3605]tj. nisam sebi nista uskraćivao. Oci su ovdje shva-ćene kao sjediste zelje. [3606]Vidjeti 1.3 i biljesku. [3607]Drugi prijevod On će postupiti kao sto je i kralj [3608]postupio. [3609]Tj. smrt (vidjeti r. 16). [3610]Drugi prijevod piti; smisao hebrejskog teksta je nejasan. [3611]sinovima Adamovim ili ljudima. [3612]Ili da se stuje njega. [3613]Ili i Bog cini da ono sto je nestalo (u proslosti) nastane ponovo. [3614]ili a Bog će uciniti da ono sto je nestalo (u pros- losti) nastane ponovo. [3615]Pridjev ondje upućuje vjerojatno na mjesto gdje će se odvijati suđenje Bozje (vidjeti prvi dio ovog red-ka). Moze se također razumjeti jer ima jedno vrijeme za svaku stvar i jedno suđenje za svako djelo. [3616]ili o ljudima. [3617]Drugi prijevod Tko zna da li dah (zivota) ljudski uspinje se prema gore i da li dah (zivota) zivotinjski silazi dolje prema zemlji. [3618]Ili prouzrokuje svoju vlastitu nevolju. [3619]dlan pun odmora ili malo odmora - dvije pesnice rada, propuhivanje vjetra li mnogo rada, ono sto ne sluzi nicemu. [3620]Ili Ja vidim jedan drugi primjer besmisla u zivotu. [3621]Vjerojatno se radi o losem snu. [3622]Ovdje se vjerojatno radi o svećeniku. [3623]Smisao hebrejskog teksta je nesiguran. Moze se ta-kođer razumjeti Kad ima mnogo rijeci, ima mnogo snova i tastih djela: ali ti se boj Boga - boj se Boga ili postuj Boga (ne cineći olako zavjeta). [3624]Tj. kralj profitira od naprednog poljodjelstva. Ali smisao hebrejskog teksta je nesiguran. [3625]sposobnost da to jede ili mogućnost da to iskoristi - stranac: bilo iz druge obitelji bilo iz strane zemlje. [3626]on je dosao® radi se o nedonoscetu - njegovo ime: to jest ono sto je mogao biti da je pozivio. [3627]tj. sve umire. [3628]za njegova usta: tj. radi samo za zadovoljavanje svojih zelja - glad: zelja općenito. [3629]Ili suceliti zivot. [3630]viđenje ocima ili ono sto se vidi (bolje vrabac u ruci nego golub na grani) - pobuđenje hlep-nje ili uzbuđenje izazvano zeljom. [3631]jacim od sebe: radi se o jednoj referenci implicitno Bozjoj. [3632]Ovaj redak suprotstavlja ono sto ostaje (ugled) ono-me sto je prolazno (koristeno kao parfum), i sto ozna-cava kraj zemaljskih briga (dan smrti) onome sto obi-ljezava pocetak (dan rođenja) [3633]Ovaj redak objasnjava da i mudrac moze u izvjes-nim okolnostima postati bezumnik, na primjer kad je potlacen ili potkupljen. [3634]u sjeni:, tj. u protekciji. Ideja je da mudrost [3635]daje toliko sigurnosti koliko i novac. [3636]Ili tko postuje Boga. [3637]tj. mudrost. [3638]daleko je a dubina, dubina: tj. nemoguće je potpuno razumjeti. [3639]Ili razlog postojanja tih stvari. [3640]Ili videći jednu zenu iza druge za stvoriti sebi jedno misljenje. Hebrejski je tekst nejasan i prevodi se tako-đer promatrajući stvari jednu po jednu za naći im raz-log. [3641]Ja!: hebrejski tekst je nejasan. Neki prijevodi tu ri-jec (Ja! izostavljaju. drugi razumiju ja ti kazem: po-smatraj® - bozanska prisega ili prisega dana pred Bo-gom ( kralju). Moze se također razumjeti prisega koju je Bog dao (kralju). [3642]Ili ljudi. [3643]Ili koji stuju Boga. [3644]Tj. ja nacinih ovu potvrdu glede djela Bozjeg. [3645]Ili nepredvidljivo je za njega. [3646]Hebrejski tekst je nejasan i prijevod nesiguran. [3647]tko će biti najmiliji?: podrazumijeva se po Bozjem izboru (u dan konacnog suđenja). Ali hebrejski tekst r.4a je nesiguran; prema nekim rukopisima moze se prevesti Za onog koji je dio drustva zivih ima nade - u biblijskoj kulturi pas je smatran za prezrenu zivotinju. [3648]Obicaji u blagdanske dane. [3649]covjek ne poznaje svoj cas: tj. cas svoje smrti, ili op-ćenitije cas kad će mu se desiti nesreća-sinovi Ada-movi ili ljudi. [3650]on spasi grad svojom mudrosću: drugi prijevod on je mogao spasiti grad svojm mudrosću, ali ni-tko nije mislio na tog siromaha. [3651]Drugi prijevod i kaze on svakom: » to je jedna budala «. [3652]ili bezumnik se osramoti svojim besjedama. [3653]Bezumnik se umara za sitnicu jer ne poznaje naj-jednostavnije stvari kao sto je put za grad. [3654]Hoće se reći da s lijenim rukama popusta krov u kući, jer ga ne popravljaju, i krov se urusava. [3655]Hoće se ukazati na mnogobrojnost. [3656]Ili cini ono sto zelis, vidjeti 2.10 i biljesku. [3657]simboliziranje smanjenja zivotnih radosti i zalost opadanja covjekovih snaga. [3658]R.3-5 evociraju kraj zivota slikama koje se moze tu-maciti na razlicite nacine, ali koji se oslanjaju na na slabljenje i nemoć koji dosezu starećeg covjeka - nari-kace: vidjeti Jr 9.16 i biljesku. [3659]prije nego ovisi o sjeti se ti u r. 1a (vidjeti r.1b, 2, 7) - slike od r.6 ilustriraju fenomen smrti. [3660]Tastina nad tastinama,: vidjeti 1.2 i biljesku - kohelet: vidjeti 1.1 i biljesku. [3661]sadrzaj je ovdje tocno prenesen:to su vjerodostojne rijeci: drugi prijevod i prepisati tocno istinite rijeci. [3662]tvorci zbirki su dobro postavljeni putokazi: hebrejski tekst je nejasan; drugi prijevod one (rijeci mudraca) su kao putokazi postavljeni od vlasnika stada - pastir; moguća alizija na na au-tora knjige. [3663]Drugi prijevod: to je zadaća svakog covjeka ili to vrijedi za sve ljude. [3664]Vidjeti Ps 25.1 i biljesku. [3665]ljubavnicima®drugovi: slikovito oznacavanje stranih naroda, koje pucanstvo Jeruzalema, ovdje sim-bolizirano jednom zenom, bijase preferiralo potpori Gospodovoj; vidjeti također biljeske uz Oz 1.2; 2.4 i Za 13.6 - izdali ju: aluzija na narode s kojima Juda ra-cunase u momentu babilonijskog napada 588-587. g.pr.r.I.Kr. Egipćani su se bojali; Edomiti su sud-jelovali u pljackanju Jeruzalem1 Aluzija na blagdane slavljene u Templu Jeruzale-ma, gdje vjernici dolazise na hodocasće obozavati Bo-ga. Na hebrajskom se isti termin koristi u izrazu *sator susretanja (Izl 27.21, etc). [3666]ili na vrhu slave. [3667]Ili svega onog sto je ona voljela. [3668]Ili necistom stvari (termin koji se moze razumjeti kao menstruacijska krv; vidjeti Lv 15.19-24). [3669]moje kosti: za stare Izraelite kosti predstavljaju os-tatak covjekov poslije smrti; one su tako mogle znaciti najosnovniji dio njegovog bića - unistena ili napuste-na. [3670]Tekst podrazumijeva mjim neprijateljima. [3671]Vidjeti r. 8 i biljesku. [3672]Vidjeti r. 2 i biljesku. [3673]Alef: vidjeti Ps 25.1 i biljesku - sjaj Izraelov: Jeruzalem i njegov Templ - klupice za svoja [3674]stopala: vjerojatno brdo Sion. [3675]Jakov: Izraelov predak, personificira cjelinu naroda. [3676] Vrt: poetsko oznacavanje Palestine (vidjeti Br 24.6; Jl 2.3) - svoju Kućicu: tj. Jeruzalem (vidjeti Iz 1.8; m 9.11- mjesto Sastanka: Templ (vidjeti 1.4 i biljesku). [3677]tj u egzilu - nema vise Zakona ili nema vise prorocanstava (izgovoreno od svećenika kao poruka Bozja). [3678]stavljaju sebi prasinu na glavu: gesta koja iz-razava veliku zalost (vidjeti također u Glosaru [3679]pod rastrgati svoju odjeću). [3680]Vidjeti 1.6 i biljesku. [3681]Drugi prijevod kistom (vidjetiEz 13.10-15), tj. ne-sto sto je tu samo po izgledu. [3682]Znak velikog iznenađenja (Jr 18.16), otkud ovdje ruganje; vidjeti Ps 22.8. [3683]Njiçhovo srce: srce stanovnika Jeruzalema. [3684]Digni prema njemu ( Gospodinu) svoje ruke: gesta molitve (Ps 28.2). [3685]Sastanak: vidjeti 1.4 i biljesku - One sto ja oblikujem i razvijam,: tj. moja djeca. [3686]drugi prijevod protiv mene. [3687]sveg moga naroda: drugi tekst od svih naoda. [3688]ti me odbacujes: autor se ovdje obraća izravno Bogu. [3689]To da one nisu svrsene: prema jednom hebrej-skom rukopisu i nekim starim verzijama; tradi-cionalni hebrejski tekst da mi nismo svrseni. [3690]drugi prijevod zemlje. [3691]dignuti ruke (prema Bogu): vidjeti 2.19 i biljesku. [3692]Vidjeti 1.6 i biljesku. [3693]misli se na sela iz okolice Jeruzalema. [3694]jama i grob: vidjeti u Glosaru pod boraviste mrtvih. [3695]Ili to se sa mnom oni sprdaju u svojim pjesmama. [3696]Vidjeti Ps 25.1 i biljesku. [3697]Ili oni koji imaju svoje boraviste na Sionu. [3698]Vidjeti 1.6 i biljesku. [3699]osobe podignute u purpuru: ili u luksuznoj odjeci - stezu hrpe otpadaka: tj.traze hranu na smetlistima; usporediti Jb 2.8. [3700]Tj. osobe posvećene Bogu jednim zavjetom (vidjeti Br 6.2-8; Sdc 13.5); ali cini se ovdje bi moglo oznacavati princeve (Stv 49.26; Dt 33.16). Drugi prijevod koji neki predlazu njegovi mladfi ljudi. [3701]vampir: ovako prevedena rijec oznacava, u Mezo-potamiji, jednog zenskog demona, o kojem se govorilo da jede djecu. Tradicionalni prijevod koji su postali njihova hrana stvara poteskoće - ta ljepotica: vidjeti 1.6 i biljesku. [3702]Aluzija na pomoć koja se ocekivala od Egipta (vidjeti Jr 37.5-7). [3703]Dah iz nasih nosnica: tj. onaj koji nas ozivje; slika je aplicirana na kralja Judeje. Redci 19-20 cini se aludiraju, u stvari, na njegov bijeg i zaro-bljavanje kralja Sedeciasa (2Krlj 25.4-7; Jr 52.6-11)- u njihovim tamnicama ili u ćelijama (babi-lonijskim); za kralja zatvorenika to je već jedna vrsta groba. [3704]Ljepotica Edom je personifikacija edomitskog naroda - zemlja Us: vidjeti Jb 1.1 i biljesku - kupa, opiti, razgolititi: vidjeti Jr 25.15; Ha 2.16 i biljeske. [3705]Nasa je bastina: tj. zemlja koju smo primili od Boga. [3706]tj. bez zastitnika: kraljevstvo je liseno svog kralja, i obitelj i svojeg sefa. [3707]tj. prethodne generacije. [3708]Ovdje se vjerojatno radi o Ksreksu I koji je vladao carstvom od 486-464 pr.r.I.Kr..Taj je kralj poznat i pod imenom Asuerus. [3709]Suzi-Tvrđi: koju treba razlikovati od istoime-nog grada (vidjeti 3.15 i 8.14). Suza, smjestena istocno od Babilona, bijase zimska rezidencija perzijskih kraljeva. [3710]Medija, regija na sjevezrozapadu aktuelnog Irana, bijase podvrgnuta od Perzijanaca. Vojska Perzije i Me-dije podrazumijeva vojsku perzijaskog carstva slozenu od dva razlicita naroda. [3711]Vidjeti Izl 25.4; Am 6.4 i biljeske. znacenje većeg broja hebrejskih rijeci je nesigurno. [3712]Vidjeti 1.3 i biljesku. [3713]zvjezdoznanci(astrolozi) bijahu dio specijali-sta (strucnjaka) zakona i prava već spomenutih (vidjeti r. 13). Termin oznacava kraljeve savjet-nike ciji autoritet se oslanja na poznavanje zvi-jezda i njihov utjecaj - U hebrejskom tekstu rije-ci prevedene s kralj rece zvjezdoznancima figuri-raju u pocetku r. 13. Ovdje su transponirane radi veće jasnoće teksta. [3714]govori jezikom svog naroda: kraljevski dekret bez sumnje određuje da svaki covjek treba nametnuti kod sebe upotrebu svog vlastitog meterinskog jezika. Stara latinska verzija ovdje nosi i to će biti obznanjeno jezikom svakog naroda. [3715]Vidjeti 1.2 i biljesku. [3716]Kis bijase otac Saulov. Mardose je dakle nas-tavak loze Saulove (vidjeti 3.2 i biljesku). [3717]Deportacija organizirana od Nabukodonozora dogo-dila se 597.g.pr.I.Kr. Nije nikako moguće da jedan covjek koji zivi pod vladavinom Kserksovom bude u prvom transportu deportiranih. Moze se pretpostaviti da je Mardose potomak jedne obitelji depirane u to vrijeme. [3718]Mirte; hebrejski tekst nosi Hadasa, zidovsko ime djevojke prevedeno s Mirta. Estera je ime babilonijskog podrijetla kojeg ona obicno nosi. [3719]O ulozi tih sedam djevojaka vidjeti Est grck. 2.9 i biljesku. [3720]jedna od mladih djevojaka: naravno dovede-nih u harem (vidjeti r.3) - pravilo od dvanaest mjeseci: jedan rok od dvanaest mjeseci bijase nametnut zenama da bi se pripremile za svidjeti se kralju koristeći sredstva opisana u drugom di-jelu redka. [3721]snizenje poreza: drugi prijevod oslobođenje od poreza. Smisao hebrejskog termina je nejasan, a stara latinska verzija ga prevodi sa neradni dan - on odmjeri jedan dar, kraljevski ili podijeli poklone jednom kraljevskom darezljivosću. [3722]uz kraljevska vrata tj. na ulazu u zgradu gdje se smjestila kraljevska administracija. [3723]iz straze praga: cuvari koji su bdjeli nad sigurnosću kralja ili koji uvijek bijahu na njegovom raspolaganju na ulazu u njegove odaje. [3724]Godisnjak: radi se o Analima (kraljevskim) gdje su se registrirali vazni događaji vladavine, slijedeći anticke obicaje (vidjeti 6.1,2; 10.2). [3725]Agagit: potomak Agaga, kralja Amalecita, neprijatelja Saulova (vidjeti 1S 15). [3726]Hebrejski tekst ne objasnjava razlog Mardosejevog ponasanja. Moze se pretpostaviti da Mardosej, poto-mak Saulov (vidjeti 2.5 i biljesku) odbija pokloniti se pred Hamanom, potomkom Agagovim (vidjeti 3.1 i biljesku); usporediti tumacenje predlozeno u Est grck. C 5-7. [3727]Drugi prijevod tada ga oni prijavise Hamanu da vi-de da li će Mardosej ustrajati u svojoj odluci. [3728]Nisan®Adar: vidjeti u Glosaru pod kalendar - poga-đala se Sudbina, sto će reći zdrijebalo se: to zdrijebanje sastojalo se u ispitivanju svakog dana, svakog mjeseca za odrediti datum istrijebljenja od-ređen od Hamana (r.6). Dvanaesti mje-sec! tj. kocka pade na dvanaesti mjesec. [3729]Taj je novac nesumnjivo određen za obestećenje kraljevske Riznice zbog gubitka ulaska poreza kao po-sljedici istrjebljenja zidova. [3730]kraljevski prsten je simbol autoriteta i vlasti; on je nosio kraljevski poecati dopustao onome tko je njime raspolagao da djeluje u ime kralja (vid-jeti r. 12) - Agagatit: vidjeti 3.1 i biljesku. [3731]Vidjeti 3.7 i biljesku. [3732]O Gradu i Tvrđi Suza vidjeti 1.2 i biljesku. [3733]Vidjeti 2.9. [3734]s drugog mjesta: aluzija na Bozju intervenciju u korist Zidova na jedan drugi nacin za razliku od Esterinog posredovanja [3735]zezlo koje drzase u ruci:o smislu te geste vid-jeti 4.11. [3736]Vjesanje bijase kazna za izdajnike i urotnike, vid-eti 2.23. Ovdje visina vjesala se cini krajnje poni-zavajućom. [3737]Godisnjake: vidjeti 2.23 i biljesku. [3738]Vidjeti 2.21-23 i biljesku. [3739]Nositi kraljevsku odjeću i jahati kraljevskog konja znaci uciniti da kralj participira u toj casti. [3740]Vidjeti 2.19 i biljesku. [3741]Njegovi mudraci: nesumnjivo njegovi osobni savjetnici. [3742]Istrijebiti! ubiti! unistiti!: ili (mi bijasmo pro-dani®) za istrijebiti, pobiti, unistiti - jer to tlace-nje ne bi zasluzivalo da se dodijava kralju: dru-gi prijevod ali u nazocnom slucaju tlacitelj ne moze nadoknaditi stetu koju cini kralju. [3743]vrt s paviljonom ili vrt palace. [3744]stavise kukuljicu preko lica Hamanovog pokazuje da je kralj izrekao jednu smrtnu naredbu. naćime, osuđe-nicima na smrt lice se prekrivalo. [3745]Vidjeti 5.14. [3746]Vidjeti 3.10 o znacenju tog cina. [3747]Agagit: vidjeti 3.1 i biljesku - spletka: vidjeti 3.8-15. [3748]Vidjeti 4.11 o znacenju tog cina. [3749]Vidjeti u Glosaru pod kalendar. [3750]drzati se na oprezu®drugi prijevod braniti svoj zivot. [3751]Vidjeti u Glosaru pod kalendar.. Radi se o datumu inicijalno predviđenom za masakra Zi-dova; vidjeti 3.13. [3752]Vidjeti 1.2 i biljesku. [3753]Mardosejeva odjeća ima boje kraljevskog dvo-ra - o purpuru i skerlete vidjeti 1.6 i biljesku. [3754]prikazivalo se Zidovima, tj. prikazivali su se kao da jesu Zidovi, ili da su konvertirali; uspo-rediti s Est Grc. 8.17 - zidovsko nasilje ® ili Zi-dovi su im ulijevali uzasan strah [3755]Adar: vidjeti u Glosaru pod kalendar - ob-rat polozaja: usporediti 3.13. [3756]Vidjeti Ezd 8.36 i biljesku. [3757]Vidjeti 1.2 i biljesku. [3758]deset Hamanovih sinova: Hamanovi sinovi već su bili pobijeni (vidjeti r. 6-10). Njihovo vjesanje treba dodati njihovoj smrti jedan osramoćujući karakter. [3759]drzase se na oprezu: vidjeti 8.11 i biljesku - dobijajući®odmor, sto će reći bez sumnje si-gurnost da vise neće biti napadnuti od svojih neprijatelja. [3760]ponude ili (blagdanske) poklone. [3761]Vidjeti u Glosaru pod kalendar. [3762]dan kad Zidovi bijahu dobili odmor: vidjeti 9.16 i biljesku. - s posiljanjem ponuda jednih drugima i pokl- [3763]ona siromasnima ili saljući si poklone ®i dajući da-rove siromasnima. [3764]Agagita vidjeti 3.1 i biljesku - ciljao u Sud-binu: vidjeti 3.7. [3765]te dane se nazvalo »Sudbinski«: u zidovskoj tradiciji blagdan je nazvan Purim, prema asiri-jskoj rijeci »pur« koja znaci »sudbina« (udes). [3766]zapisano u Knjigu: ne radi se o Esterinoj knjizi već nesumnjivo o knjizi sacuvanoj od Zidova i iznoseći podrijetla blagdana Sudbina ili blagda-na Purima. [3767]u knjigu Godisnjaka: vidjeti 2.23 i biljesku - kraljeva Medije i Perzije: vidjeti 1.3 i biljesku. [3768]Treće godine: prema toj indikaciji, 660. godi-ne pr.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 24.1-2 i 2Krn 36.5-7). [3769]kuće Bozje ili templ Bozji - u zemlju Sinear: tj. u Babiloniju. [3770]djecaka ili mladića, mladih ljudi - Kaldejci, tj. Babilonijci. [3771]nalaziti u kraljevoj nazocnosti: tj. ïući u njego-vu sluzbu. [3772]tj. Judejaca. [3773]Daniel na hebrejskom znaci Bog je moj sudac. Novoprimljena imena oznacavaju kraljev autori-tet nad njima (vidjeti Stv 17.5; 32.29;Mt 16.18). [3774]da se ne bi prljao: vidjeti u Glosaru pod CIST. [3775]carobnjacima: osobe za koje se vjerovalo da imaju moć izmijeniti tijek sudbine. [3776]prve godine kralja Kira: vjerojatno 539. g. pr.r.I.Kr. [3777]mađionicare, carobnjake, vraceve i kaldejce: razlicite kategorije specijalista pretendirajućih sposobnih pogoditi budućnost - Kaldejci (vidjeti 1.4 i biljesku) imase u antickim vremenima re-putaciju u astrologiji; njihovo je ime koristeno kao sinonim za astrologa (zvjezdoznanca): sto je slucaj ovdje. [3778]na aramejskom: na tom mjestu tekst prelazi s hebrejskog na aramejski jezik, tada internacio-nalni jezik Srednjeg Istoka od osmog stoljeća pr.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 18.26) - O kralju! Zivio za uvijek!: pozdrav iz perzijske epohe (vidjeti 3.9; 5.10; 6.7, 22; Ne 2.3). [3779]u klozetske jame ili u hrpe rusevina. [3780]sve mudrace Babilonije: ovdje to oznacava skup svih onih znalaca nabrojanih u r.2. [3781]glavnom kraljevom krvniku: drugi prijevod kapetanu garde (vidjeti 2Krlj 25.8; Jr 39.9). [3782]spoznaju: radi se o razumijevanju Bozjeg nauma glede svijeta (vidjeti 2.28). [3783]Boze mojih otaca ili mojih predaka. [3784]carobnjaci: vidjeti biljesku uz 2.2. [3785]Razlicite kovine opadajuće vrijednosti koje sacinjavaju statuu, simboliziraju nasljeđivanje babilonijskog, medijanskog, perzijskog i grckog carstva. [3786]Mozda tekst ovdje aludira na na događaje evo-cirane u 11.6 (zenidba Antioha II, kralja sirije, s Berenikom, kćerkom egipatskog kralja godine 255. pr.r.I.Kr.) ili prije u 11.17 (zenidba Antioha III s Kleopatrom godine 194. Pr. r.I.Kr.). [3787]vidio jedan kamen otkunuti: taj kamen koji mrvi statuu simbolizira pojavu kraljevstva ute-meljenog od Boga (vidjeti r. 44). [3788]podnese jednu molbenicu kralju: tj. na neposredno raspolozenje kralju ( vidjeti r. 44). [3789]vidjetiu Glosaru pod Mjere. [3790]satrape: termin perzijskog podrijetla oznacava guvernera jedne velike pokrajine carstva. [3791]harfe: vidjeti biljesku uz Ps 92.4. [3792] stavise protiv Zidova ili optuzise Zidove. [3793]Zivio zauvijek: vidjeti 2.4 i biljesku. [3794]Grcka Biblija ovdje dodaje: a) molitvu Azari-javljevu (r. 245-252; b) kantik Danijelovih pri-jatelja (r. 46-60). Prijevod ih je dao u dijelu re-zerviranom knjigama deutero-kanonickim. [3795]njih cu pjevati: redci 24-33 aramejskog teksta su numerirarni s 91-100 u grckoj bibliji - Kralj Nabukodonozor njih zacu pjevati: rijeci dodane prema grckom. [3796]slici onome sina bozjeg: semitski izraz za oznaciti nebesko biće ili anđela (r.28). [3797]Satrapi: vidjeti biljesku uz 3.2. [3798]vidjeti 2.5 i biljesku. [3799]sve mudrace: vidjeti 2.12 i biljesku. [3800]magicari, vracevi, kaldejci i carobnjaci: vidjeti biljesku uz 1.20 i 2.2. [3801]prema imenu mog Boga,: Bel bijase glavno bozan-stvo Babilonijaca; duh svetih bogova: Nabukodonozor govori poganski o bozanskoj inspiraciji koju uocava u Danijelu. [3802]Budni: to je *Anđeo koji uvijek bdije dosao najaviti suđenje Bozje. [3803]Otkupi svoje grijehe pravdom: drugi prijevod milostinjom (vidjeti Tb 12.9; Si 3.30). [3804]sedam će doba proći: vidjeti 4.13 i biljesku. [3805]Na kraju tih dana: tj. sedam perioda (r. 13., 20., 22., 29.). [3806]Vojsci nebeskoj: cini se da to ovdje oznacava skup nebeskih bića. [3807]Kralj Belsasar: babilonijski tekstovi spominju jednog Belsasara koji vrsise vlast na mjestu svo-jeg oca Nabodina, posljednjeg naslovnog kralja Babilonije. [3808]zlatne i srebrene posude: vidjeti 2Krlj 25.14-15. [3809]vracevi, kaldejci i carobnjaci: vidjeti biljeske uz 1.20 i 2.2 - mudraci: vidjeti 2>.12 i biljesku- purpur: vidjeti biljesku uz Mk 15.17 - u trijum-viratu: kao jedan od trojice koji vladaju zajedno. [3810]Kraljica,: tj. kraljica majka. Ona je na dvorovima Srednjeg Istoka zauzimala vazno mjesto (vidjeti 2Krlj 10.13; Jr 13.18) - O kralju! Zivio za uvijek! vidjeti 2.4 i biljesku. [3811]duh svetih bogova: vidjeti 4.5 i biljesku. [3812]PERES: tekst cini igru rijecis terminom PER-ZIJANCI (Perses) i PERES (Podijeljeno). [3813]Darius Medijac nije poznat povjesnicarima. [3814]satrapa: vidsjeti 3.2 i biljesku. [3815]Zivio zauvijek: vidjeti 2.4 i bikjesku. [3816]ili decret. [3817]Za moliti Daniel se okretao u smjeru Jeruzalema, prema obicaju prakticiranom od doba izlaska. [3818]na usta jame: ili na otvor jame. [3819]Zivio za uvijek!: vidjeti 2.4 i biljesku. [3820]Darius: vidjeti6.1 i biljesku - Cirus od Perzije: vidjeti 1.21 i biljesku. [3821]Belsasar: vidjeti 5.1 i biljesku. [3822]cetiri vjetra nebeska: vjetrovi Sjevera, Juga, Isoka i Zapada. [3823]i imase ona deset rogova u S.Z., rogovi su cesto simbol snage i moći. [3824]Starac sjede: na prijestolje od vatre je ovdje vjerojatno slika Boga (Izl 19.18; Ap 1.13-16). [3825] 10.000 mirijada: tekst cini se oznacava skupine *anđela u sluzbi Boga. [3826]koje propovijedase rog: kraj redka je cini se izgubljen. [3827]Sin Covjekov: hebrejski izraz za oznaciti ljudsko biće.Upotreba ovog izraza u Danijela je prilicn o tajnovita (vidjeti u Glosaru pod Ësin covjekov). [3828]Moj duh,Daniel® ili meni Danielu, dah stade (bi presjecen). [3829]Zvijeri koje su na broju cetvore: spomenute ovdje simboliziraju po redu lav (r. 4) babilonijsko carstvo (vidjeti Jr 50.17); medvjed (r. 5) medijansko carstvo (vidjeti Dn 5.30; 6.1);, leopard (r.56) perzijsko car-stvo (vidjeti Dn 6.29); i cetvrtu Zvijer (r. 7) grcko carstvo vidjeti Dn 2.40; 11.3). [3830]Sveci Sve-Visnjeg: izraz cini se oznacava ovdje skup naroda vjernika. [3831]njenih srodnika: za razumijevanje redaka 19. i 20. vidjeti r. 7. i 8. [3832]Starac: vidjeti 7.9 i biljesku. [3833]deset rogova: vidjeti biljesku uz 7.7; deset kraljeva vjerojatno su deset prvih suverena kra-ljevstva seleucida (vidjeti biljesku uz 1M 1.8). Posljednji kralj je tada Antiohus Epifan (175. -164. g.pr.r.I.Kr.), koji bijase slavan po eg-zekucijama koje je vodio protiv Zidova (r. 25) nakon sto se otarasio svoje trojice rivala (tri kralja). [3834]promijeniti kalendar i Zakon: Antiohus Epifan je zabranio *sabate i blagdane (vidjeti 1M 1.41-52) - o dobima vidjeti biljesku uz 4.13; progon zapocet od Antiohusa Epifana potraja od 167. do 164. pr.I.Kr. [3835]U trećoj godini vladavine Bel-šasarove: vid-jeti 5.1 i biljesku - pocev od 8.1, originalni tekst je ponovo na hebrejskom (vidjeti biljesku uz 2.4). [3836]Elam: planinska provincija u Mezopotamiji na sje-veru Sumerije, imase za prijestolnicu Suzu, kojom protjecase rijeka Ulaj. [3837]On imase dva roga: vidjeti biljesku uz 7.7. [3838]prema divnoj zemlji: prema Palestini. [3839]do Vojske nebeske: cini se da to ovdje znaci nebes-ka bića, a zvijezde narod Bozji (vidjeti također 4.32 i biljesku). [3840]oduze mu vjecnu zrtvu: vidjeti Izl 29.38-42; Br 28.3-6. [3841]Hebrejski tekst od pocetka 12 r. nejasan je i pri-jevod nesiguran. [3842]Sveca: vidjeti 4.10. [3843]2.300 veceri i jutara: tj. 1.150 dana, nesto vise od tri godine, sto odgovara trajanju progona vo -đenog od strane Antiohusa Epifana protiv Zido-va (vidjeti biljesku uz 7.24). [3844]prikaza ljudska: radi se o *anđelu Gabrijelu. [3845]vidjeti 8.2 i biljesku. [3846]to su kraljevi Medije i Perzije: Redci 20-25 daju tumacenje viđenja danog u r. 3-12. [3847]to je prvi kralj: Aleksandar Veliki, koji umire 323. g.pr.r.I.Kr., nakon sto je osvojio cijeli Sred-nji Istok. [3848]cetiri koja se dizu na njegovom mjestu: to su cetiri generala Aleksandra Velikog; oni će pod i-jeliti njegovo carstvo 323. g.pr.r.I.Kr. [3849]vjest u podmuklostima: Antiohus IV Epifan (vidjeti biljesku uz 7.24). [3850]5 narod Svetaca: tj. Bozji narod. [3851]unistiti jedno mnostvo: aluzija na progone Zi-dova - Princ Princeva: oznacavanje Boga (vid-jeti r. 11). [3852]viđenja veceri i jutara: vidjeti r. 4. [3853]Dariusa; vidjeti 6.1 i biljesku - Kaldejaca: vidjeti 1.4 i biljesku. [3854]u Knjigama: tj. u svetim knjigama ( prvi nagovjestaj iz naseg S.Z.) - 70 godina: vidjeti Jr 25.11-12; 29.10. [3855]pepelom: vidjeti biljesku uz Iz 58.5 i u Glosaru rastrgati odjeću. [3856]nasim ocevima ili nasim precima. [3857]bdio nad tom nesrećom: izraz je skraen da bi oznacio da je Gospodin bdio da se najavljena nesreća ostvari (vidjeti Jr 1.12; 31.28; 44.27). [3858]glede svete planine ili o svetoj planini. [3859]Gabriel:vidjeti 8.16 - vecernja zrtva: svakod-nevno prinosenje zrtve (l'oblation) koje se obav- [3860]obavljalo oko 15 sati (vidjeti također1Krlj 18. [3861]9; Ezd 9.4-5). [3862]70 sedamdesetogodisnjaka nastavak indicira da se radi o periodu od sedam godina.Vidjeti također r.2 i biljesku - potvrditi viđenje:slikoviti izraz (i skraeni) ekvivalent garantiratida će se profetsko viđenje ostvariti - Svetac nad Svecima: mozda aluzija na posvećenje Templa (1M 4.36-59). [3863]glavni spasitelj: mozda se radi o velikom svećeniku Jozui koji je posvetio Templ nakon povratka iz egzila g. 515 pr.I.K. (vidj. Iz 44.28; 45.1, 5, 13). [3864] [3865]jedan *pomazanik bit će posjecen: vjerojatno veliki svećenik Onias III (vidjeti 2M 4.30-38) ubijen po zapovijedi Antiohusa Epifana 171. g.pr.r.I.Kr. - ne za sebe samog: hebrejski tekst nejasan - Glede grada: autor evocira zauzeće Jeruzalema i kraj kulta templa 167. g.pr.r.I.Kr. [3866]nametnuti jedan savez mnostvu: tj. Zidovima koji prihvaćaju surađivati s Antiohusom Epifa-nom (vidjeti 1M 1.11-15) - na krilu gnusnosti: nesumnjivo *oltar posvećen "Baalu nebesa", sto ga Antiohus dade postaviti u templu u prosincu 167.g.pr.r.I.Kr. (krilo: aluzija na rogove ili uglo-ve oltara; gnusnosti oznacava cesto drugi dio ido-la; vidjeti Iz 5.9 i biljesku) - pustositelj: heb-rejski tekst ne dopusta precizirati tko je oznacen tim izrazom: Baal nebesa (r. 27 aludira tada na ocisćenje templa 164. g.pr.r.I.Kr.? Antiohus Epi-fan (tad bi r. 22 najavljivao njegovu skorasnju smrt, vidjeti 11.36)? [3867] U trećoj godini Cirusa: vidjeti 1.21 - velika nevolja: nejasan izraz koji mozda aludira na kus-njenje koje narod Bozji podnosi (vidjeti pog-lavlje 11). [3868]ja se ne namirisah: znak zalosti i pokajanja. [3869]Dvadeset cetvrtog dana prvog mjeseca: vidjeti u Glosaru pod kalendar. [3870]Ufaz: nepoznata zemlja, drugi prijevod od cis-tog zlata. [3871]krizolit: dragi kamen. [3872]covjece naklonosti ili mili covjece. [3873]Princ iz kraljevine Perzije: jedna vrsta *anđela koji predstavlja kraljevstvo neprijateljsko Izra-elu - Mihael je anđeo zastitnik Izraela (r. 21; Ju-da 9; Ap 12.7-11) jedan od Princeva iz prvog reda ili arhaneđeo(vidjeti u Glosaru pod ANÎE - li) [3874]dodirnu mi usta: vidjeti biljesku uz 7.13. [3875]Princ Grcke: vidjeti biljesku uz 10.13. [3876]u Knjizi istine: mozda knjiga gdje su unaprijed zabiljezeni događaji koji će se odvijati na zem-lji. [3877]u prvoj godini Dariusa Medijca: vidjeti 6.1 i biljesku. [3878]srcan kralj: vidjeti 8.21 i biljesku. [3879]podijeljeno: vidjeti 8.22 i biljesku - u cetirima vjetrovima nebeskim: tj. u svim pravcima [3880]kralj Juga: ovdje je to Ptolomej I (323-285 pr.I.Kr.), koji prima Egipat poslije smrti Alek-sandra Velikog - jedan od princeva: Seleuk I, koji je najprije bio pod zapovjednistvom Ptolo-meja I. [3881]Vidjeti biljesku uz 2.43. [3882]Aluzija na kampanju vođenu od Ptolomeja II, Berenikinog brata, protiv Antiohusa III. [3883]Njegovi sinovi: Seleuk III (226)223 p.I.Kr.) i Antiohus III(223-187 pr.I.Kr.).Drugi osvaja Pale-stinu koja je sve do tada ovisila o Egiptu. [3884]izruceno njegovoj vlasti: aluzija na pobjedu o-dnesenu od Ptolomeja IV (Egipat) nad Antiohu-som (Sirija) u Rafiji 217. Pr.r.I.Kr. [3885]domoći se jednog utvrđenog grada: aluzija na zauzeće grada Sidona od vojske Antiohusa III 198. g.pr.I.Kr. [3886]u Prekrasnoj zemlji: vidjeti biljesku uz 8.9. [3887]to mu se neće dogoditi: hebrejski tekst nejasan; prijevod slijedi stare verzije- drugi dio redka: vidjeti biljesku uz 2.43. [3888]Netko: Seleuk IV - to mu se neće dogoditi.: Templ jeruzalemski. Vidjeti 2M 3. [3889]jedno prezrivo biće: Antiohus Epifan, vidjeti biljesku uz 7.24; 1M 1.10; 2 M 4.7). [3890]poglavar jednog saveza: mozda veliki svećenik Onias III, ubijen 171.g.pr.r.I.Kr. [3891]4 protiv njega spletkama: aluzija na pocetak rata izazvanog od Antiohusa Iv protiv Ptolomeja VI. [3892]protiv Svetog *Saveza: vjerojatno protiv puka Izraelovog. O događajima evociranim ovdje vid-jeti 2M 5.15-21. [3893]neće mu biti kraj kao sto mu je bio pocetak: aluzija na drugu kampanju Antiohusa IV protiv Egipta 168 g.pr.r.I.Kr. (vidjeti r. 29-30) potom na religiozni progon koji će voditi protiv Zidova (r. 32-35) o kojem se govori u 1 i 2 M.. [3894]Lađe iz Kitima: obicno oznacava Cipar,ali ov- dje je to Rim. [3895]Svetiste-tvrđu: jeruzalemski Templ - vjecno zrtvovanje: vidjeti 8.11 i biljesku - gnusnost unis-tavateljicu: vidjeti biljesku uz 9.27. [3896]i izbijeljeni: aluzija na kusnju progona. [3897]ne bude izjedeno gnjevom: redci 36-40 najav-ljuju oholost i bezboznost Antiohusa Epifana; on će napustiti kult tradicionalnih bogova u Siriji, narocito onaj Adonis-Tamuz (vidjeti biljesku uz Ez 8.14), nazvanog Ljubimac zena (r. 37), za obozavati Olimpijca Zeusa, bozanstvo grcke religije (3. 38). Nadasve on će i samog sebe predstavljati kao Boga (r. 37), Epifana jednakog ocitovanom bogu - gnjev, tj. gnjev Boga. [3898]U vrijeme svrsetka: od r. 40, autor ne pravi vise aluziju na skriven nacin na nadosle događaje, već opisuje unaprijed posljednje trzaje neprijateljeve moći prije nego dođe sud Bozji. [3899] Prekrasna zemlja: vidjeti 8/9 i biljesku - Edom, Moab, Amon: tri naroda susjedna Izraelu, njegovi tradicionalni neprijatelji i saveznici An-tiohusu Epifanu. [3900]svete planine Krasote: brdo Sion, gdje bijase podignut jeruzalemski templ. [3901]Mihael, veliki Princ: vidjeti 10.13 i biljesku - sin tvog naroda: Izraeliti. [3902]probudit će se: autor prelazeći perspektivu jednog simbolicnog i kolektivnog uskrsnuća (Iz 37.10), najavljuje obećanje individualnog uskrs-nuća (2M 7.9). [3903]oni koji su cinili mnostvo pravednika: tj. oni koji budu pomagali narod Izraelov da ostane vjeran ( vid-jeti 11.33). [3904]saznanje će se uvećati: smisao ove fraze ostaje nejasan. [3905]ocisćeno, izbijeljeno i profinjeno: vidjeti 11.35 i biljesku. [3906]vjecno zrtvovanje: vidjeti 8.11 i biljesku - kad će biti namjestena gnusoba pustositeljica: vidjeti biljesku uz 9.27. [3907]svoj dobitak: tj. sudjelovanje u vjecnom zivotu (vidjeti r. 2). [3908]obnavljanje Templa: usprkos redoslijedu u kojem su predstavljene knjige hebrejskog Starog Zavjeta, knjige Ezdrina i Nehemijina cine nastavak djela zapocetog u dvjema knjigama Kronika. [3909]izisla na usta Jeremiji: vidjeti Jr 25.11-12 i biljesku; 29.10 - jedan spis: moglo bi se raditi o oglasima koji su se lijepili diljem carstva; Kiru, kralju Perzije: Kir bi kraljem Perzije od 588 do 528 pr.r.I.Kr.. U jesen 539., nakon sto se domogao Jeruzalema on zapoce jednu novu vladavinu kao kralj Babilonije, tj. prve godine te vladavine (god. 538. pr.r.I.Kr.) na koju se cini aluzija u r. 1. [3910]jednu kuću: tj. Templ. [3911]nek' se uspne: redci 1-3 ponavljaju rijec po ri-jec finalni tekst 2 Krn 36.22-23. [3912]Ta Kirova darezljivost (i općenito perzijskih kraljeva) potvrđena je starim dokumentima, po-sebno u babilonijskom tekstu nazvanom "Kirov cilindar (valjak)". [3913]oduzeo iz Jeruzalema: vidjeti 2Krlj 25.13-17. [3914]princu Jude: taj naslov je neke odveo k zaklju-cku da identificiraju Sesbasara sa Senasarom, si-nom Jojakina (ili Jekonija), koji bijase predzad-nji kralj jude (vidjeti 1Krn 3.18). [3915]Ukupno zlatnih i srebrenih predmeta:: 5.400: Kako suma nabrojanih predmeta r.9-10 (2.499) ne odgovara ukupnoj sumi naznacenoj ovdje (5.400), moguće je da autor citira samo jedan dio arhivskog dokumenta, ili da nije imao na raspolaganju kompletan dokument. [3916]Evo sinova pokrajina: vjerojatno zitelji provin-cije Judeje - svoj grad: lista koja slijedi nalazi se i u Ne 7.6-72, s nekoliko razlika među kojima će najvaznije biti signalizirane. [3917]Reelaj (Raamaja),Mordokaj: između ove dvo-jice tekst Ne 7.7 dodaje ime Nahamani, koje zaokruzuje na dvanaest broj vođa naroda. [3918]sinovi Pareosevi: u redcima 3-20 i 31-32, vla-stita imena oznacavaju osobe; sinovi Pareosevi znaci dakle clanovi Pareosevog klana (obitelji), i td. [3919]sinovi Betlehema: U redcima 21-35 (izuzev 31-32), vlastita imena oznacavaju lokalitete; sinovi (ili ljudi) Betlehema znaci dakle ljude cija otelj dolazi iz Betlehema, etc. [3920]Posluzivaci: vidjeti 8.20 i biljesku. [3921]Sinovi slugu Solomonovih: Ne zna se sto tocno znaci taj naslov. Prema r. 58, ta grupane treba se razlikovati od grupe sluzitelja. [3922]Kerub Adana: ne zna se radi li se o samo jed-nom ili o dva lokaliteta (na svaki nacin nepoz-natih, kao sto je Immer). [3923] presveta hrana: vidjeti Lv 22.1-6 - Urim i Tumim.: vidjeti Izl 28.30 i biljesku. [3924]Total od 42.360 osoba ne odgovara brojevima danim u ovom poglavlju (29.818), a da se ne zna razlog. Nadalje brojevi dani u Ne 7 razlikuju se katkada od onih iz Ezd 2. [3925]61.000 zlatnih drahmi i 5.000 mina srebra: vid -djeti u Glosaru pod mjere. [3926]sedmi mjesec(rujan-listopad) obuhvaćao je vi-se vaznih zidovskih, nabrojanih u Lv 23.23-43. Vidjeti posebno Lv 23.24 i biljesku.blagdana [3927]Saltiel, prema 1Krn 3.17-19, bijase prvoro-đeni sin kralja Jojakina-Jekonija (ali samo stric Zorobabelu).Na svaki nacin Zorobabel bijase unuk Jojakinu, dakle s mogućnosću uspinjanja na prijestolje u Jeruzalemu, u slucaju restauracije kraljevstva. - holokaust: vidjeti u Glosaru pod Zrtvovanja. [3928]jer se bojahu domaćih ljudi: to bijahu oni, zi-ovi ili stranci, koji bijahu stanovali u Palestini tijekom egzila. Kako će pokazati poglavlje 4. Zidovi pridosli iz egzila imahu razloga bojati se domaćih ljudi. [3929]blagdan Satora:vidjeti u Glosaru pod kalen-dar. [3930]holokauste za mlade mjesece: vidjeti u Glosaru pod neomenije. [3931]Sidonijanci i Tirijanci: (zitelji oblasti Tira i Sidona, pod vlasću Babilonijaca) bijahu specijalisti u obradi drveta, koje je potjecalo s Libana(vidjeti 1Krlj 5.20 i biljesku) - sve do Jaffe: grad na mediteranskoj obali, sada predgrađe Tel-Aviva. [3932]druge godine, drugog mjeseca: travanj-svibanj 537. g.pr.r.I.Kr. [3933]Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvijek: taj liturgijski odgovor nalazi se u Jr 33.11; 1Krn 16.34;2Krn 5.13; 7.3; i nadasve u Ps 136 - ta klicanja (vidjeti Lv 23.24) također su liturgijski element, a ne krici razuzdanosti. [3934] Juda i Benjamin: dva plemena koja bijahu formirala, sve do izgnanstva, "kraljevinu Judu"; vidjeti 1 Krlj 11.32 i biljesku - izgnanici: autor knjiga Ezdra i Nehemija oznacava tom rjecju one koji su se vratitli iz egzila, tj. potomstvo starih deportiraca. [3935]i mi trazimo Boga ili zazivamo Boga - mi mu nudimo zrtve: prema starim grckim, latinskim i sirijskim verzijama i jednom starom zsidovskom prijevodu; tradicionalni hebrejski tekst: mi ne nudimo zrtvovanja - koji nas je uspeo ovamo: Azarhadon, kralj Asirije (680-669) trebao je dovesti pobjednicki narod, kao njegovi prethodnici (usporediti 2Krlj 17.24-41). [3936]to je na nama samima: zidovski sefovi odbija-ju kolaborirati s domaćim ljudima, jer ovi sluzi-se druge bogove, a ne gospoda. [3937]Domaći ljudi: vidjeti 3.3 i biljesku. [3938]vladavine Darija, kralja perzijskog: vjerojatno Darius I, koji bi kraljem Perzije od 522 do 486. g.pr.r.I.Kr. - Kronologijski problem događaja, u knjigama Ezdra i Nehemija, krajnje je slozen, posebno, jer ima vise perzijskih kraljeva koji su nosili ista imena, na primjer trojica Dariusa i trojica Artakserksa. [3939]Pod vladavinom Kserksa: vladao perzijom od 486 do 464 pr.r.I.Kr. [3940]U vrijeme Artakserksa I, koji bi kralj Perzije od 464 do 424.g.pr.r.I.r. - pisan aramejskim pis-mom i jezikom aramejskim: tekst nejasan i prije-vod nesiguran; drugi mogući prijevod pisan aramejski i preveden (aramejski), tj. da originalnio tekst bijase na aramejskom,a prijevod nacinjen na perzijskom; posljednja rijec između zagrada pokazivala bi tada da od slijedećeg redka, autor reproducira originalni aramejski tekst ( odlomak 4.8- 6.18 u stvari je na aramejskom. [3941]Kancelar ( ili upravitelj/ guvernbe) Rehum i tajnik Simsaj (i njihovi sudruzi, r. 9) su perzijski funkcioneri u perzijskoj administraciji provincije. [3942]Din ® Elam: vise lokaliteta ovdje spomenutih nepoznati su; a i sam je tekst malo jasan. [3943]Asnapar tj. Asurbanipal, nasljednik Asardona na asirijskom prijestolju, Samarija je prijestol-nica Prekoeufratju, provincije perzijskog carst-va na zapadu od rijeke Eufrata (usporediti 1Krlj 5.4). [3944]budući da mi jedemo sol palace: izraz ciji s-misao nije evidentan. Katkad sol oznacava sa-vcez (vidjeti Lv 2.13 i biljesku.), pa se moze pretpostaviti da ovdje oznacava biti u sluzbi [3945]kralja. [3946]svojih otaca: tj. tvojih predhodnika na prijes-tolju Perzije i Babilonije -razoren: aluzija na do-gađaje iz 587. g.pr.r.I.Kr; (zauzeće i djelimicno razaranje Jeruzalema). [3947]gospodarili cijelim Prekoeufratjem: almuzija na Davidovo i Solomonovo kraljevanje. [3948]Darius: vidjeti r. 5 i biljesku. [3949]Agej i Zaharije: dva proroka cija je poruka sacuvana u SZ. U Za 1.1, Zaharije je predstav-ljen kao unuk Iddooa. [3950]pocese tada graditi: radovi poduzeti od Ses-basara, sefa prvog transporta povratka (1.8, 11), cini se bijahu samo priprema konstrukcije Temp-la (vidjeti r. 16). [3951]grede: drugi prijevod skele, zidove, svetiste; smisao aramejskih rijeci veoma je nejasan. [3952]nad *starjesinama Zidova: tj. Bog s dobrohot-nosću gleda rad starjesina i stiti ih. [3953]Afarsak: nepoznati lokalitet; tekst nesiguran (uspo-rediti 4.9 i biljesku). [3954]od drveta stavljenog u zidove: o toj tehnici gradnje vidjeti1Krlj 6.36 i biljesku - izveden brizljivo: ili energicno - njihovim rukama ili brzo. [3955]te grede: vidjeti r. 3 i biljesku. [3956]veliki kalj, spomenut ovdje je Solomon; vid-jeti 1Krlj 6 [3957]nasi ocevi ili nasi preci - Kaldejci, jedan sino-nim za Babilonijce. [3958]tu Kuću Bozju: aluzija na objavu Kirovu, vidj-eti 1.1-4. [3959] templ Babilonije je vjerojatno onaj Mardu-kov, veliog boga Babilonije - O Sesbasaru, vid-jeti 1.8 i biljesku. [3960]postaviti temeljeizraz nije potpuno jasan na a-ramejskom, moglo bi se jadnako raditi o ravna-nju terena za gradnju. [3961]potrazi u kraljevskoj riznici: Prostorije riznice bijahu također pripremljena i za primati arhivu. [3962]Ekbatan: prijestolnica Medije; danas Hamada (Iran). [3963]60 lakata: vidjeti u Glosrtu pod mjere. [3964]tri reda klesanog kamena i jedan red novog drveta: o toj tehnici konstrukcije vidjeti 1Krlj 6.36 i biljesku - a trosak će biti pokriven iz kra-ljeve kuće: zahvaljujući porezima uzetim u provinciji, vidjeti r. 8. [3965]Ti ćes njih odloziti u Kuću Bozju ili Odslozit će se oni u ® [3966]Afarsak: vidjeti 5.6 i biljesku - ne bavite se ti-me ili udaljite se odatle. [3967]holokaustholokaust: vidjeti u Glosaru pod Zr-tvovana. [3968]ponude: vidjeti u Glosaru pod Zrtvova-nja.. [3969]proroka Ageja i Zaharija: vidjeti 5.1 i biljesku. [3970]mjeseca Adara: vidjeti u Glosaru pod kalendar - seste godine vladavine kralja Darija: 515.g.pr.r.I.Kr. [3971]ostatak izgnanika: vidjeti 4.1 i biljesku. [3972]Od r. 19., originalni tekst je ponovo redigiran na hebrejskom - Izgnanici: vidjeti 4.1 i biljesku. [3973]oni tada zaklase Pashu: tj. oni zaklase zrtveno janje za Pashu. [3974]trazenja ili zazivanja Boga. [3975]kralja Asirije: ovo spominjanje je iznenađu-juće, jer jos je to Darius, kralj Perzije, koji je u pitanju ovdje, dok asirijsko kraljevstvo nije postojalo već prije jednog stoljeća. Trreba dopustiti da pojam Asirija ovdje ima cisto zemljopisnu vrijednost, odgovarajući prostoru perzijskog carstva. [3976]kralja Perzije Artakserksa: tesko je reći o. ko-jem se Artakserksu radi, prvom (464-424. g.pr.r.I.Kr.) ili drugom (404-359.g.pr.r.I.Kr.). [3977]bijase na njemu: svećenik Ezdra cini se bijase vazan funkcioner na dvoru kralja Perzije, u isto vrijeme kad i teolog od znacaja i gorljiv branitelj zidovske vjere. [3978]posluzivaci: vidjeti8.20 i biljesku - sedme godine kralja Artakserksa: 458. ili 398. g.pr.r.I.Kr. (vidjeti r. 1 i biljesku). [3979]petog mjeseca: juli-august. [3980]Artakserks: redci 12-26 su na aramejskom. [3981]njihove ponude i ®libacije: vidjeti u Glosaru pod Zrtvovanja. [3982]Ja: redci 21-24 cini se da su kopija dokumenta upućenog kraljevskim riznicarima u Prekoeuf-ratju. [3983]posluzitelja: vidjeti 8.20 i biljesku; slugu: vidjeti 2.55 i biljesku. [3984]s mudrosću tvog Boga: tj. Mojsijev Zakon. [3985]zatocenje ili protjerivanje, ili jos ekskomuni-kacija. [3986]nasih otaca ili nzsih predaka-pocev od 27. red-ka, tekst originala je ponovo na hebrejskom, a to je Ezdra koji se se izrazava u prvoj osobi. [3987]Artakserksa: vidjeti 7.1 i biljesku. [3988]Ahaa: ima kanala za navodnjavanje u Babiloniji (nazvanog rijekom u rt. 21 i 31) i vjerojatno jednog lokaliteta - nikog od sinova Levijevih ovdje *levita (drugdje izraz oznacava svećenike). [3989]nastavnike: instruktore Zakona Bozjeg. [3990]mjesta Kasifja: nepoznati lokalitet - Iddou i njegovoj braći: prema staroj grckoj verziji; hebrejski: Iddo, njegov brat- posluzivaci: vidjeti r. 20 i biljesku. [3991]Posluzivaci (drugi prijevod darovani, vidsjeti Br 3.9 i biljesku) bijahu sluge levitske, zaduzene za pomoćne radove u *svetistu. [3992]predujam ili danak. [3993]650 talenata: vidjeti u Glosaru pod mjere. [3994]za tisuću darika,: vidjeti u Glosaru pod no-vac - sijajući: smisao ovako prevedene rijeci nesiguran je. [3995]vasih otaca ili vasih predaka. [3996]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ZRtvo-vanja. [3997]njegovim satrapima i upraviteljima: satrapi bijahu na celu provincija perzijskog carstva, a guverneri (upravitelji) upravljahu manjim regio-nima i bijahu podrođeni satrapima. [3998]domaćih ljudi: vidjeti 3.3 i biljesku - gnusnos-ti: aluzija na idiolatriuju. [3999]dlake iz brade: gesta velike zalosti; usporediti Jb 1.20. [4000]vecernjeg zrtvovanja: vidjeti 1Krlj 18.29 i bi-ljesku. [4001]pruzih ruke svoje pre-ma gospodu mom Bogu(ili prema nebu): gesta molitve; vidjeti 1Krlj 8.22; Ps 28.2. [4002]nasih otaca ili nasih predaka. [4003]domaćim ljudima: vidjeti 3.3 i biljesku [4004]domaćim ljudima: vidjeti 3.3 i biljesku. [4005]otpusta svih zena, podrazumijeva se podrijet-lom strankinja. [4006]budi jak i na posao!: drugi prijevod postupi odlucno. [4007]izgnanika: vidjeti 4.1 i biljesku. [4008]dobra udarena zabranom: vidjeti Dt 2.34 i bil-jesku; u to vrijeme ta bi dobra bila konfiscirana u korist Templa, a ne bi bila unistavana. [4009]devetog mjeseca.: listopad-studeni, puna sezo-na kisa. [4010]svojim sudcima ili svojim upraviteljima. [4011]ispitati stvar:prema starim verzijama; hebrej-ski nejasan. [4012]prvog mjeseca: ozujak-travanj. [4013]Spisak koji slijedi nije vjerojatno iscrpan, jer se tu nalazi samo 111 imena, stro je premalo ako se ocje-njuje da je bilo oko 30 tisuća ozenjenih. [4014]oni se obvezase rukom ili obvezase se prise-gom; usporediti Izl 6.8. [4015]cak, kod njih, bijase onih od kojih oni imadose sinove.: tekst nejasan, prijevod nesiguran. [4016]Ove rijeci cine opći naslov za cjelinu knjige - rijec prevedena s Rijeci oznacava u stvari također da Ne-hemija je ucinio sto je rekao; jednako bi se moglo pre-vesti s Povijest. [4017]mjesec Kislev: vidjeti u Glosaru pod kalen-dar - dvadesete godine: vjerojatno vladavine Artakserksove (vidjeti 2.1), tj. 445.g.pr.r.I.Kr. (vidjeti Ezd 4.5) - Suza: vidjeti Est 1.2 i biljes- ku. [4018]ostatku prezivjelih iz robstva: tj. oni koji su dosli iz egzila u Babiloniji u Jeruzalem (vidjeti Ezd 1.3-4; 4.1 i biljesku). [4019]dolje u pokrajini: Palestina tada bijase samo jedna provincija perzijskog carstva. [4020]molitvu sluge tvoga: tj. moja molitva - kuća mog oca, tj. svi moji preci. [4021]da boravi *ime moje: redci 8b-9 nisu doslovno citiranje teksta iz Petoknjizja; me: redci 8b-9 nisu doslovno citiranje teksta iz Petoknjizja; međutim Dt 30.1-5 izrazava istu ideju. [4022]pred tim covjekom: Nehemija aludira na kralja Perzije, vidjeti kraj redka - peharnik kraljev (onaj koji lijeva piće) bijase tada vazna funkcija na kraljevskom dvoru. [4023]u mjesecu Nisanu: vidjeti u Glosaru pod kalendar - dvadesete godine: vidjeti 1.1 i biljesku. [4024]grobovi mojçih otaca ili mojih predaka. [4025]rok: prema 5.14 Nehemija je ostao 12 godina u Jeruzalemu. [4026]Prekoeufratja:vidjeti Ezd 4.10 i biljesku. [4027]kraljeve sume ili parka - blizu Kuće, tj. Templa. [4028]vrata Doline: un zapadnom gradskom zidu - Zmajev izvor: nepoznat lokalitet - vrata Bunjista: jugoistocni ugao gradskog zida. [4029]Izvorskim vratima: blizu jugoistocnog ugla grada, voidila su vjerojatno prema izvoru Rugel (vidjeti 1Krlj 1.9 i biljesku) - Kraljevo jezero: je mozda ono iz 3.15/ [4030]klanac(usjeklina,jarak): radi se o klancu Cedrona na istoku Jeruzalema povratak.Nehemija je napravio gotovo pola puta oko zida, sa zapada na istok, s juga, prije povratka u grad istim putem. [4031]velikasima, sudskim sluzbenicima: prijevod ne-siguran. [4032]Ovcja vrata bijahu na sjeveroistocnom uglu gradskog zida - opis radova nastavlja se sve do 32 redka, slijedeći zid u zapad-jug-istok-sjever smjeru. Vise imena vrata ili kula pojavljuju se samo ovdje, njihova prec. izna lokalizacija nije moguća. Slijedeće biljeske daju samo nekoliko tocaka za reperiranje. [4033]Tekoiti: stanovnici Tekoa, lokaliteta smjestenog 15 km juzno od Jeruzalema - svojih gospodara: tj. Nehemiji i njegovim kolegama. [4034]Na Jesanavljevim vratima ili Starim vratima blizu sjeverozapadnog ugla grada. [4035]do prijestola ili do rezidencije: moglo bi se također razumljeti koji ovisise, ili za racun. [4036]sve do Bunjisnih vrata: vidjeti 2.13 i biljesku - lakata:vidjeti u Glosaru pod mjere. [4037]Izvorskim vratima : vidjeti 2.14 i biljesku - grada Davidova: vidjeti u Glosaru pod grad Davidov. [4038] od oruzarnice, u kutu: hebrejska rijec nejasna, prijevod nesiguran. [4039]posluzivaci: vidjeti Ezd 8.20 i biljesku. Ofel:vidjeti Ezd 32.14 i biljesku. [4040]Poslije njega: prema starim grckim, latinskim i sirijskim verzijama, i jednojstaroj zidovskoj tradiciji; tradicionalni hebrejski tekst: poslije mene (isto u r. 31). [4041]Ovcijih vrata: vidjeti r. 1; gradska je kula za-vrsena. [4042]Kad Sanbalat: u nekim prijevodima, redci 3.33-38 su numerirani 4.1-6.? [4043]Kad Sanbalat ®: u nekim prijevodima, redci 1-17 su obiljezeni s 7-23 (vidjeti prethodnu bi-ljesku) - Amonitisu iz Judi susjedne zemlje, istoc-no od Jordana; Asdoditi su stanovnici grada As- doda, filistinskog grada na Mediteranu. [4044]oni su na nama ili oni dolaze protiv nas: tekst tog redka je nejasan i prijevod nesiguran. [4045]u utvrđenje: smisao ovako prevedenih rijeci nejasan je i prijevod nesiguran. [4046] Svatko imase svoje oruzje u desnoj ruci: tekst nejasan, prijevod nesiguran. [4047]To je jedan teret kojim vi opterećujete ili Vi uzimate pretjeran interes. [4048]A ja rekoh: prema starim verzijama i jednoj staroj zidovskoj tradiciji; tradicionalni hebrejski tekst: A on rece. [4049]kao i dio: prijevod nesiguran; drugi prijevod postotak, dakle interes? novca koje ste im pozaj-mili. [4050]prijevoj svog ogrtaca: ispod ogrtaca se nalazio i sluzio kao dzep - Nehemija pokazuje da nista nije uzeo drugima; u isto vrijeme on obavlja jed-nu simbolicnu gestu u prorockoj tradiciji (vidjeti 1Krlj 11.31). [4051]kad mi se dade naredba ili kad mi kralja Per-zije izdade zapovijed - nismo jeli kruha upravi-teljevog: upravitelj jedne provincije imao je pra-vo predujmiti specijalni porez koji je bio na neki nacin njegova plaća. Taj je porez cesto bio veo-ma tezak (vidjeti r. 15). Nehemija se odricao tog prava. [4052]sikal: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [4053]i mi nismo kupili polja (ili prema starim ver-zijama, ja nisam®); Nehemija, ( njegove sluge?) nije profitirao od mogućnosti kupovati po niskoj cijeni. Drugi prijevod iako mi ne bismo vlasni-cima ni jednog polja; vlasnici imaseveći interes no drugi ljudi za sigurnost polja. [4054] tj. na mojem teretu. Nehemija podcrtava ov-djes voju nezainteresiranost i insistira na cinjeni-ci da njegovo odricanje od "guvernerskog kruha" predstavlja za njega jedan tezak teret (r. 18). [4055]Kefirimu: nepoznati lokalitet Ono: lokalitet blizu meditaranske obale, na polovici puta između Loda i Jaffe. [4056]obavijestit ćemo kralja, Artakserksa. [4057]A sada, ojacaj ruke moje!: kratka molitva upu-ćena Bogu. [4058]jer bijase jedna smetnja ili on se bijase zak-ljucao. [4059]Ja neću onamo ući!: Nehemija nije bio sveće-nikom, on dakle nije imao pravo ulaziti u zgradu Templa (vidjeti Br 18.7) [4060]25. mjeseca Elula: vidjeti u Glosaru pod ka-lendar. [4061]bise u strahu: prema starim verzijama; heb-rejski zivjese (Na hebrejskom, oba izraza imaju gotovo istu ortografiju). [4062]sve dok vratari®cvrsto zatvorena: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [4063]Kuće ne bijahu obnovljene: drugi prijevod obi-telji ne bijahu obnovljene. [4064]ovako zapisano: lista Ne 7.6-72 nalazi se već (s nekim razlikama) u Ezd 2.1-70; za plemeniase vidjezti Ezd 2. [4065]Sedmi mjesec: vidjeti Ezd 3.1 i biljesku. [4066]trgu koji je pred Vodenim vratima trebao bi se nalaziti jugoistocno od Templa - Ezdra: vidjeti 7.6 i biljesku. [4067]svi oni koji bijahu kadri razumjeti : tj u dobi kadrazumiju - prvi dan sedmog mjeseca: vidjeti Ezd 3.1 i biljesku. [4068]Ezdra: redci 5-8 opisuju kult koji će biti onaj u sinagogi; sredisnji element neće vise biti zrtvo-vanje kao u Templu, već citanje Svetog Pisma, praeno objasnjenjem teksta. [4069]leviti: prema starim verzijama (moguće je na-ime da su spomenute osobe leviti); hebrejski: (®Pelaja) i leviti [4070]jasan nacin: smisao ovako prevedene hebrej-ske rijec´i nesiguran je; moglo bi se raditi bilo o jasnom izgovoru, bilo o prijevodu ( na aramej-skom?) za one koji vise ne znaju dovoljno heb-rejski. [4071]On im rece: vjerojatno se radi o Ezdri, vidjeti r. 13. [4072]tijekom blagdana sedmog mjeseca: ili blagdan satora (vidjeti u Glosaru pd kalendar) [4073]kako je to pisano: vidjeti Lv 23.33-43. [4074]na trgu Efraimovih vrata spomenuta su ta vrata samo u pogl. 3; nalazila su se između Ribljih vrata (3.3) i Vrata doline (3.13). [4075]od vremena Jozue, sina Nunova: taj Jozua bu-dući nasljednikom Mojsijevim na celu puka Izr-aelova (vidjeti Dt 31.7-8, i knjigu Jozuinu), to nas prenosi 7-8 stoljeća unazad. [4076]grnuti kostrijetima i pokriveni zemljom: geste zalosti; ali, kao sto je to ovdje slucaj, mogu pokazivati dobrovoljno ponizavanje (usp. Ezd 9.3 i biljesku). [4077]vojska nebeska: izraz koji općenito oznacava nebeska tijela. [4078]nasih otaca ili nasih predaka. [4079]podizući ruku je gesta koja prati autenticnost zakletve. [4080]oni su sebi stavili u glavu vratiti seili dali su sebi jednu glavu za povratak. [4081]od vremena kraljeva Asirije: kraljevi Asirije domogli su se Samarije (722-721. g.pr.r.I.Kr.) i bijahu okupirali Izraelovo kraljevstvo. [4082]Zbog toga: u nekim prijevodima, r. 10.1 nu-meriran je 9.38; slijedi premjestanje jedne je-dinice za cijelo 10. poglavlje. [4083]posluzivaci: vidjeti Ezd 8. 20 i biljesku. [4084]domaćim ljudima: vidjeti Ezd 3.3 i biljesku. [4085]sikla:vidjeti u Glosaru pod novac. [4086]kruh ponude,: ili kruh predstavljanja: vidjeti Lv 24.5-9 - holokaust, ponuda: vidjeti u Glosaru pod zrtvovanja. [4087]kao sto je pisano u Zakonu: nigdje u Petoknji-zju ne nalazi se eksplicitno propisana ta zrtva drveta. [4088]kako je pisano u zakonu: vidjeti Izl 13.1-2. [4089]dîm naseg tla levitima: vidjeti Br 15.18-21; 18.21-24. [4090]posluzivaci: vidjeti Ezd 8.20 i biljesku; sinovi slugu Solomonovih: vidjeti Ezd 2.55 i biljesku. [4091]onaj koji ® molitvu: prijevod nesiguran, tekst nejasan. [4092]Posluzivaci : vidjeti Ezd 8.20 i biljesku; Ofel: vidjeti Iz 32.14 i biljesku. [4093]jedna zapovijed kraljeva: moglo bi se raditi o kralju Davidu (vidjeti 1Krn 25), ali je vjerojat-nije da se radi o perzijskom kralju Artakserksu (vidjeti Ezd 7.21-24). [4094]bijase do kralja: drugi prijevodi na raspoloze-nju kraljeu ili izaslanik kralja (Perzije). [4095]podrucja Jude odose u Benjamin: nejasan tekst za tocan prijevod. [4096]za Minijamina®: ime svećenika, poglavara obitelji Minijamin, je nestalo. [4097]grada Davidova: vidjeti u Glosaru pod davi-dov grad. [4098]Amonit i Moabit: vidjeti Dt 23.4-6. [4099]trideset i drugoj godini Artakserksa: 432. g.pr. r.I.Kr.- kralja Babilonije: kralj Perzije imao je jednu rezidenciju u Babiloniji. [4100]Potom ih sakupih: radi se o levitima i pje-vacima (vidjeti r. 10). [4101]Tirijanci: puk pomoraca, koji se po prirodi ba-vio trgovinom ribe. [4102]Asodiditi, Amoniti: vidjeti 4.1 i biljesku; Moa-biti; pucanstvo Izraelu susjedne zemlje, istocno od Mrtvog mora. [4103]govoriti zidovski: tj. hebrejski. [4104]savez sa svećenistvom: Nehemija ovim izraz-om oznacava pravila koja se ticu cistoće i vjer-nosti svećenika, posebno ona iz Lv 21.13-15 glede i zenidbe velikog svećenika (vidjeti r. 28). [4105]milodare u drvetu: vidjeti 10.35 i biljesku - po dobru ili za dobro moze znaciti zbog dobra koje sam ucinio ili za meni uciniti dobro. [4106]Od Adama do Ezavljevih potomaka: Autor Krio-ike narocito se zanima za vladavinu Davidovu (1Krn 10-29), Solomonovu (2 Krn 1-9) i kraljeve Jude (2 Krn 10-36). U devet prvih poglavlja od 1Krn, on rezimira svu Davidu prethodeću povijest uz pomoć genealoske liste. Ova ovdje bila je uspostavljena pocev od pret-hodnih knjiga, ili izravno preuzeta iz tih istih knjiga. (Stvaranje i 1Samuelova), s cestim razlikama. [4107]Vidjeti Stv 10.25 i biljesku. [4108]konkubine Abrahamove: vidjeti 2S 3.7 i biljesku. [4109]Akar: na hebrejskom ima jedna igra rijeci između imena Akar i glagola prevedeno s donese nesreću - glede zabrane: vidjeti Dt 2.34 i biljesku - Redal aludira na Joz 7, gdje krivac, međutim nosi ime Akan. [4110]sinova od suloznica: vidjeti 2S 3.7 i biljesku. [4111]Rodila sam u bolovima: na hebrejskom ima aso-nanca između imena Jaebes i izraza prevedenog s rodila sam u bolovima. [4112]zanatlije: ime Ge-Harasim znaci dolina zanat-lija.. [4113]Ona zace: Radi se o Bitij(a)i koja je spo-menuta u r. 18. [4114]koji bise gospodarima Moaba ili koji se ozeni-se u Moabu. [4115]stanovnici nasada i zabrana ili Netaim i Ge-dera (nepoznati lokaliteti). [4116]sve do vladavine Davidove: cini se da u Davi-dovo vrijeme malo pleme Simeon prestaje pos-tojati kao takvo. Vjerojatno je asimilirano od ve-likog susjeda Judeje. [4117]potjecase od Sama: njegovo je potomstvo tre-balo biti posvećeno zabrani (r. 41) kao kanaan-sko pucanstvo. [4118]Ti ljudi: tj. potomci Simeonovi - posvetise ih zabrani: vidjeti Dt 2.34 i biljesku. [4119]Amalek: vidsjeti Izl 17.8 i biljesku. [4120]oskrnavio postelju oca: aluzija na Stv 35.22. [4121]onaj koji postade princem: tj. David. [4122]Tilgat-Pilnezer, kralj Asirije: vidjeti 2 Krlj 15.29. [4123]u vrijeme Jeroboama: radi se o Jeroboamu II, kralju Izraela od 787. do 747 g.pr.r.I.Kr>. [4124] Pul: vidjeti 2Krlj 15.19 i biljesku Tigat-Pilnezer: vidjeti r. 6 i biljesku - Halah, Habor, Gozan: vidjeti 2Krlj 17.6 i biljesku - Hara: nepoznati lokalitet. [4125]Sinovi Levijevi: u nekim prijevodima, r. 6.1-66. obiljezeni su 6;16-81 (vidjrti 5.27 i biljesku). [4126]Trinaest gradova: lista od r; 42-45. citira samo jedanaest gradova; paralelna lista iz Joz 21 spominje osim tog i Juta i Gabaon, u r. 16. i 17. [4127]suloznica: vidjeti 2S 3.7. [4128]njegova braća ili ljudi iz njegove rodbine. [4129]u nesreći njegovoj: tu je igra rijeci na hebrej-skom s imenom Berija. [4130]Esbala: u 2S (2.8-10; 4.1-12) ta osoba naziva se Isboset. [4131]Meribal: u 2S (4.4; 9.6-13; 19.25-31), ta osoba nazvana je Mefiboset. [4132]posluzivaci: vidjeti Ezd 8.20 i biljesku. [4133]Samuel vidovnjak: vidjeti 1S 9.9. [4134]Kruh ponude ili kruh milodara (vidjeti Lv 24.5-9). [4135]na planini Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i biljesku. [4136]sva kuća njegova ili sva obitelj. [4137] Dagon: bog Filistinaca, vidjeti Sdc 16.23. [4138]od Javesa Galaadskog: vidjeti 1 S 31.11 i biljesku. [4139]duh jednog mrtvaca: vidjeti 1 S 28. [4140]tvoja kost i tvoje meso: vidjeti 2 S 5.1 i biljes- ku. [4141]izvodise i vraćase Izrael: vidjeti 2 S 5.2 i bi-ljesku - nad Izraelom: vidjeti 1 S 28.17. [4142]Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod amoriti. [4143]Milo: vidjeti 1 Krlj 9.15 i biljesku. [4144]poglavar Trojice ili kozara. [4145]Tridesetorica: vidjeti 2> S 23.13 i biljesku - Adulam: vidjeti 1 S 22.1 i biljesku - dolini Refaita: vidjeti 2 S 5.18 i biljesku. [4146]libaciju: vidjeti u Glosaru pod Zrtvova-nja. [4147]Tridesetoria: prema staroj sirijskoj verziji; he-brejski: Trojica (isto u r. 21). [4148]dva junaka ili dva Ariela(vidjeti 2S 23.20). [4149]pet lakata:vidjeti u Glosaru pod MJERE. [4150]između Tridesetorice: prijevod pretpostavljen, prema kontekstu; hebrejski: Trojica. [4151]Zabad: r. 41b - 47 daju jednu listu od sesnaest imena koja se ne nalazi u paralelnom tekstu 2S 23. [4152]Siklag: vidjeti 1 S 27.6 i biljesku. [4153]Među braćom: tj. clanovima klana. [4154]poglavar Tridesetorice: vidjeti 2 S 23.13 i bi-jesku - u nekim prijevodima, r. 4 i 5 su grupirani pod brojkom 4, na takav nacin da redci 6-41 su numerirani 5-40. [4155]najmanji između njih vrijedio je stotinu: drugi prijevod najmanji je bo na celu stotine, najveći je bio na celu tisuć. [4156]on će se pridruziti svom gospodaru Saulu: alu-zija na 1 S 29.1-5. [4157]velik kao jedan tabor Bozji: tj. ogroman. [4158]potok egipatski: vidjeti Br 34.5 i biljesku; Hamat: (ili Lebo-Hamat) vidjeti 1 Krlj 8.65 i biljesku; Kirijat-Jearim: vidjeti 1 S 6.21 i bi-ljesku. [4159]Baala: vidjeti 2 S 6.2 i biljesku. [4160]gumno Kidon: neidentificirani lokalitet (uspo-rediti 2 S 6.6). [4161]Gitita: vidjeti 2 S 6.10 i biljesku. [4162]dolinu Refaita: vidjeti 2 S 5.18 i biljesku. [4163]Baal-Perasim: neidentificirani lokalitet cije ime znaci gospodar bresa. [4164]od Gabaona: vidjeti 1 Krlj 3.4 i biljesku do Gezera: vidjeti 2 S 5.25 i biljesku. [4165]za sluziti ga zauvijek: drugi prijevod za obav-ljati mu sluzbu zauvijek. [4166]prvi put: aluzija na događaj iz 13.9-11 -jer®prema pravilima: drugi prijevod jer mi nismo njega (kovceg) trazili kako je trebalo. [4167] Mojsije:vidjeti >Br 4.1-5. [4168]za sopranski glas: drugi prijevod za djevojke (usporediti Ps 46.1 i biljesku). [4169]lire oktavske: drugi prijevod glazbala na osam zica. [4170]Vidjeti Br 1.16 i biljesku. [4171]laneni efod: vidjeti 1 S 2.18 i biljesku - morska svila: vidjeti 4.21 i biljesku. [4172]holokauste: vidjeti u Glosaru pod zrtvo-vanja. [4173]jedan kolac od datulja i jedan kolac od groz-đa: smisao ovih izraza ovako prevedenih nesi-guran je. [4174]Aziel:prema listi iz 15.20;hebrejski:Jeiel (ali is-to će se ime ponovo pojaviti nesto dalje u istom redku). [4175]sinovi Jakovljevi ili potomci Jakovljevi. [4176]mojih poslanika (mesija, spasitelja): vidjeti Ps 105.15 i biljesku. [4177]ispraznosti ( tastine): vidjeti Ps 96.5 i biljesku. [4178]Vidjeti Ps 96.6 i biljesku. [4179]zabljesti njegova *svetost: prijevod nesiguran. [4180]Gabaon:vidjeti 1 Krlj 3.4 i biljesku. [4181]holokauste: vidjeti u Glosaru pod zrtvova-nja. [4182]kuću svoju ili svoju obitelj. [4183]kuća od cedrovine: vidjeti 2 S 5.11; pod platnima satora: vidjeti 2 S 6.17. [4184]uzeo s ispâse: vidjeti 1S 16.11 - glava Izrael: vidjeti 5.2. [4185]jednu kuću, ovdje znaci jednu dinastiju: vidjeti 2 S 7.11 i biljesku. [4186]otići s ocevima svojim: vidjeti 1Kr 1.21 i biljesku - ja ću ucvrstiti njegovo kraljevstvo: aluzija na Solomona ! Vidjeti 1Kr 2.12, 46 ). [4187]jednu Kuću: tj. Templ. [4188]onaj koji je bio prije tebe : tj. Saul. [4189]sjesti ili smjestiti. [4190]kuća sliuge tvoga ili moja dinastija - jedan covjek visokog polozaja: tekst nejasan. [4191]ti si blagoslovljen: drugi prijevod on (kralj) blagoslovljen je ili ona (kuća) je blagoslovljena. [4192]Nad Filistincima (r.1), Moabitima (r.2), kraljev-stvom Sova(r.3), Edom i sinovima Amona (r.12) i Edomomom (r.14), vidjeti 1S 14.47 i biljesku - Gat: vidjeti 5.8 i biljesku [4193]Hamata: vidjeti 2 S 8.9 i biljesku - ode: vjero-jatno Hadadezer. [4194]postavi upravitelja: drugi prijevod postavi garni-zon ili podize stele (usp. 10.5 i viljesku ). [4195]Tivatu i Kunu: likaliteti smjesteni u okolici tadas-njeg Baalbeka - more od bronce, stubove i pribor od bronce: vidjeti 1Krlj 7.23-26; 15-22, 45. [4196]Amalek: vbidj. Izl 17.8 i biljesku. [4197]dolina Soli: vidjeti 2Krlj 14.7 i biljesku. [4198]Keretincima i Peletincima: vidjeti 2 S 8.18 i biljesku. [4199]sinovi Amonovi ili Amoniti: narod istocno Jordana. [4200]Aram-Dviju-Rijeka: vidjeti Stv 24.10 i bilje-sku; i kod Aramejaca iz Maka: neidentificirani lokalitet; iz Sova: vidjeti 1 S 14.47 i biljesku. [4201]Madaba: vidjeti Iz 15.2 i biljesku. [4202]Hadadezer: vidjeti 18.3. [4203]o povratku godine: tj. uslijedećeg proljeća - sav Izrael: vidjeti 10.17 i biljesku - Raba: prijestolnica kraljevstva Amonita(sada Aman, prijstolnica Jordana). [4204]Milkom: pretpostavljeni prijevod (Milkom bija-se amonitski bog , vidjeti 1 Krlj 11.5); hebrejski: njihov kralj - talenata zlata: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4205]Refaita; pleme smjestenio, prije dolaska Izrae-lita, istocno od Jordana (vidjeti Dt 3.11) - Gezer: vidjeti 2S 5.25 i biljesku. [4206]Gat: vidjeti 1S 5.8 i biljesku. [4207]Od Ber-Sebe do® vidjeti biljesku o Joz 19.47. [4208] krivcem: vidjeti 2 S 24.3 [4209]grjesku sluge svoga ili moju grjesku. [4210]vidovnjak: vidsjeti 1S 9.9. [4211]Jebuziti: vidjeti 2 S 24.16 i biljesku. [4212]Gabaon: vidjeti 1 Krlj 3.4 i biljesku. [4213]stranci:= ovdje to oznacava pucanstva koja su napucivala Palestinu prije Izraelita(vidjeti u Glo-saru pood amoriti). [4214]Sidonijanci i Tirijanci: vidjeti Ezd 3.7 i biljes-ku. [4215]a ja ću dati mir: na hebrejskom Solomon je derivirano od rijeci koja je ovdje prevedena s mir. [4216]talenata: vidjeti u Glosaru pod mjere - usprkos mojem siromastvu ili u mojoj poniznosti. [4217]njihova braća ili bratići. [4218]za milodare: vidjeti u Glosaru pod Zrtvo-vanja.Kruh ponude vidjeti Lv 24.5-9; [4219]mlade mjesece: vidjeti u Glosaru pod mjese-ceve mijene [4220]princeva Bozjih i princeva *svetista: ne zna se sto znace ove titule. [4221]jedna obitelj®za Itamara: hebrejski tekst nejasan; predlozeni prijevod je djelimice sugeriran cinjenicom sto potomci Eleazarovi bijahu dva puta brojniji od onih Itamarovih (r. 4). [4222]Hananija, ® Mahaziot: ovih devet imena na hebrejskom cine jednu frazu slozenu od izraza hvalospjeva sto bi se moglo prevesti Smiluj mi se Gospodine,smiluj mi se. Ti si moj Bog. Ja sam uzdizao i slavio tvoju pomoć. Sjedeći u strahu, ja sam govorio. Daj obilno vizije. [4223]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9. [4224]s vratima Saleketovim: ime tih vrata vise nigdje drugdje nije spomenuto. [4225]Parbar: ta rijec, ciji tocan smisao je nepoznat, mogla bi znaciti nesto kao "trg". [4226]tisuća:vidjeti Br 1.16 i biljesku. [4227]Jazeru iz Galaada: neutvrđeni lokalitet u ob-lasti Ramot-Galada (vidjeti 6.65-66; 1Krlj 22.3 i biljesku) [4228]Sinovi Izraelovi ili Izraeliti - tisuće: vidjeti Br 1.16 i biljesku. [4229]u Galaadu: vidjeti Br 32.1 i biljesku; 32.39-40. [4230] u Saronu: vidjeti Iz 33.9 i biljesku. [4231]prijatelj kraljev: vidjeti 2 S 15.37 i bilkjesku. [4232]tisuća: vidjeti Br 1.16 i biljesku. [4233]Kuću ili Templ. [4234]u kući Judinoj ili plemenu Juda. [4235]vidjeti Izl 25.17 i biljesku. [4236]stol nuđenja, tj. stolovi za kruhove milodara (ni-uđenja, vidjeztri Lv 24.5-9). [4237]nacrt kola: ovaj termin se ne nalazi izvjesću o konstrukciji Solomonovog Templa (1 Krlj 6-7). On navodi misliti na misteriozna kola opisana u Ez 1 i 10, gdje se gospod pojavljuje okruzen kerubinima. [4238]Talenat: vidjetri u Glosaru pod MJERE - Ofir: vidjeti 1 Krlj 9.28 i biljesku. zlata iz Ofira bijase cuveno po svojoj kvaliteti. [4239]poglavari tisuća(tisućnici) i stotina(stotnici): vidjeti Br 1.16 i biljesku. [4240]darik: vidjezti u Glosaru pod novac. [4241]ime tvoje slave ili tvojeg sjaja. [4242]kao svi nasi ocevi ili nasi preci. [4243]po drugi put: taj izraz evocira 23.1, gdje je pitanje oznacavanja Solomona kao nasljednika Davidova. [4244]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9 Djela Samuela, Na-tana, Gada: ta su djela izgubljena. [4245]tisućnicima i stotnicima: vidjezti Br 1.16 i bi-ljesku. [4246]Gabaon: vidjeti 1 Krlj 3.4 i biljesku - sator susretanja: vidjeti Izl 36.8-38. [4247]kovceg:o njegovom transportu vidjeti 1 Krn 13 i 15. [4248]o Kirijat-Jearimu: vidjeti Joz 9.17 i biljesku. [4249]Besalel: o konstrukciji oltara, vidjeti Izl 35.30-36.1; 38.1-2 gospod kojeg Solomon i sabor trazise: za traziti savjet ili, općenitije, da bude u zajednici sa svojim vjernicima. [4250]holokausta: vidjeti u Glosatru pod zrtvo-vanja. [4251]visokog mjesta: prema starim grckim i latin-skim verzijama; hebrejski k visokom mjestu. [4252]iz Kova (ili Keve): vidjeti 1 Krlj 10.28 i biljesku. [4253]18 Solomon zapovijedi: ovaj je redak u izvje-snim prijevodima numeriran s 2.1, a redci 2.1-17 postaju 2.2-18 - Kuću za ime gospodovo tj. Templ. [4254]Hiramu: neki prijevodi, u tragu većine heb-rejskih rukopisa, pisu to ime Huram - surađivao s Davidom: vidjeti 1 Krn 14.1. [4255]milodari stalno ponuđeni: aluzija na propise iz Lv 24.5-9-holokausti:vidjeti u Glosaru pod ZRT- vovanja. [4256]milodare: vidjezti u Glosaru pod zrtvo-vanja. [4257]jednog strucnjaka za rad u zlatu, srebru, bron-ci, zeljezu, purpuru, karminu i violetu: tj. proiz-voditi te boje i izrađivati tkanine: vidjeti Izl 25.4 i biljesku; 2.13; 3.14. [4258]sandalovinu: vidjeti 1 Krlj 10.11 i biljesku. [4259]dao u hranu: prema starim verzijama i 1Krlj 5.25; hebrejski kupa - bat: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4260]Hiram-Abi (ili Huram-Abi) nazvan je je i jednostavno hiram (iz Tira) i 1Krlj 7.13. [4261]Danitkinja: tj. zena iz plemena Dan; prema 1 Krlj 7.14, Hiramova majka pripadala je plemenu Neftali. [4262]Liban: vidjeti 1Krlj 5.23 i biljesku - Jaffa: vid-jeti Ezd 3.7 i biljesku. [4263]izbroja: aluzija na 1 Krn 22.2. [4264]Morija: ili *Sionali usporediti Stv 22, gdje je pitanje "zemlje Morija" (r. 2), u kojoj se nalazi "planina Gospodova" (r. 14), to bi moglo odvesti autora kronita identificiranju brijega Templa s "planinom Gospodovom" - gumnu Ornana: vidjeti 1 Krn 21.18-22.1. [4265]u drugom mjesecu: prema starim verzijama; heb-rejski: udrugom mjesecu, u drugom; dodatne rijeci mogle bi biti ostaak jednog razvijenijeg izraza u drugom (danu mjeseca). [4266]osnova određenih od Solomona: nesiguran pri-jevod - lakat: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4267]120 lakata: 1 Krlj 6.2 govori 30 lakata kao visini cijele zgrade. [4268]cempresovim drvetom: vidjeti 2.7 i biljesku. [4269]zlato iz Parvaima: nepoznato mjesto. [4270]talenata: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4271]livenoj kovini: nesiguran prijevod jedne nepoz-nate hebrejske rijeci; stara grcka verzija prevodi od drveta, sto odgovara tekstu u 1 Krlj 6.23. [4272]Kuća: ili Templ-- 35 lakata: 1Krlj 7.15 govori o osamnaest lakata - lakat: vidjeti u Glosaru p-od mjere. [4273] Boaz: Vidjeti 1 krlj 7.21 i biljesku. [4274]More: ta siroka posuda ( zapremin otprilike 80.000 litara, prema r. 26) sluzila je kao rezerva vode za ob-red ocisćenja; imala je sigurno simbolicnu vrijednost, danas nepoznatu. [4275]Slike goveda : u 1 Krlj 7.24 cita se kolokvinta (dvije hebrejske rijeci prevedene s kolokvina i govedo slicne su). [4276]ruka, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [4277]holokaust: vidjeti u Glosaru pod zrtvova-nja [4278]Hiram: (ili Huram): strucnjak nazivan i Hir-am-Abi u 2.12 i 4.16. [4279]kuke: umjesto kuke 1 Krlj 7.40 spominje pli-tice za skropljenje (korespondentne dvije hebrej-ske rijeci slicne su). O razlicitom priboru nabro-janom ovdje vidjeti r. 21-22, vidketi 1 krlj 7.40 i biljesku. [4280]Seredata : nepoznat lokalitet. Hebrejska je rijec vjerojatno deformacija imena Sartan, vidjeti 1 Krlj 7.46 i biljesku. S geografskog stajalista, on ne moze korespondirati lokalitetu La Sereda, koji se nalazi u jednoj drugoj oblasti (vidjeti 1 Krlj 11.26 i biljesku). [4281] kruh ponuda: vidjeti Lv 24.5-9. [4282]sinova Izraelovih: ili Izraeliti. [4283]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - bla-dan - sedmi mjesec je vjerojatno blagdan satora, vidjeti Lv 23.34-43. [4284]Kuće ili Templa. [4285]Horeb: drugo ime za Sinaj; vidjeti Izl 34.28-29. [4286]red razreda: vidjeti 1Krn 24.1-19. [4287]ogrnuti lanom tj. ogrnutih liturgijskom odje-ćom (vidjeti Lv 16.23). [4288]Jer on je dobar,®zauvijek: vidjeti Ezd 3.11 i biljesku - oblak: vidjeti Izl 13.21 i biljesku. [4289]mojim narodom: vidjeti 1 Krlj 8.16 i biljesku. [4290]sinovima Izraelovim. ili Izraelitima. [4291]on ispruzi ruke gesta molitve(vidjeti Ps 28.2). [4292]pet lakata duzine: vidjeti u Glosaru pod mje-re. [4293]ocevima njegovim ili njegovim predcima. [4294]snijet i glavnica: bolesti na zitu (vidjeti 1 Krlj 8.37 i biljesku).. [4295]tvojeg posvećenika ili svojeg mesije (vidjeti 1 S 2.10 i biljesku) - Davida sluge tvoga : redci 40-42 su od autora Kronika; on cvitira ovdje fragmente 1Krlj 8.52; Iz 55.3; Ps 130.2; 132.8-16. [4296]holokaust : vidjeti u Glosaru pod Zrtvova-nja. [4297]Svi sinovi Izraelovi ili Izraeliti - Jer on je do-bar, ®zauvijek.: vidjeti Ezd 3.11 i biljesku. [4298]potoka Egipta: vidjeti 1 Krlj 8.65 i biljesku. [4299]bezradni blagdan ili blagdan zatvaranja (blag-dana). [4300]tako uzdignuta ili grandiozna - uskliknut će: drugi prijevod zazvizdat će (od iznenađenja ); usporediti Lm 2.15. [4301]koje Hiram njemu bijase dao: prema 1 Krlj 9.11-14, Solomon je taj koji je dao (ili prodao) Hiramu dvadeset gradova - sinovi Izraelovi ili izraeliti. [4302]Hamat-Sova: prema 2S 8.3,9 Hamat i Sova dva su razlicita sirijska lokaliteta. [4303]robovskom radu: vidjeti 1Krlj 9.22 i biljesku. [4304]250: prema 1 Krlj 9.23 poglavari su na broju od stotinu i pedeset. [4305]holokauste: vidjeti u Glosatru pod Zrtvovanja. [4306]blagdan Satora: vidjeti u Glosaru pod Kalendar. [4307]vratare vidjeti 1 Krn 23-26. [4308]Esion-Geveru i kod Eilata: vidjeti 1 Krlj 9.26 i biljesku. [4309]Ofir: vidjeti 1 Krlj 9.28 i biljesku - 50 talena-ta: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4310]Saba: podrucje na jugu arabijskog poluotoka, od-govara gotovo u potpunosti danasnjem Jemenu. [4311]mirisne tvari (aromati ): drugi prijevodi, mirisljive biljke, skupocjeni miris. [4312]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ZRTVOVANJA. [4313]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [4314]Hiram:  : vidjeti 9.27-28 - sandalovo drvo: prijevod nesiguran; u svakom slucaju radi se o skuopocjenom drvetu. [4315]citre i harfe: vidjeti Ps 92.4 i biljesku. [4316]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [4317]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [4318]mina: vidjeti u Glosaru pod MJEZRE - kuća Sumz libanske: vidjeti 7.2 i biljesku. [4319]oprijestol od slonovace: tj. inkrustiran slonovacom; arheloska iskopavanja su restituirala plocice od gravi-rane slonovace, koje su sluzile kao dekoracija za raz-icit namjestaj; usporediti 22.39. [4320]Tarziz: vidjeti Jon 1.3 i biljesku; lađe iz Tarziza su velike trgovacke lađe, opremljene za duga putovanja - pauni: smisao hebrejske rijeci nesiguran; drugi pri-jevodi morske macke (majmunice) ili perad. [4321]konjanici ili konji - odvede ili postavi. [4322]Sisem : (vidjeti oz 24) cini se za dugo vremena cuvase jednu vaznu ulogu u Izraelu. [4323]granice Egipta: usporediti s 1 Krlj 5.1 i vidjeti biljesku. [4324]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9 - Razlicita djela ov-dje spomenuta su izgubljena. [4325]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku [4326]on bijase jos u Egiptu: o bijegu Jeroboamo-vom u Egipat vidjeti 1 Krlj 11.26-40. [4327]Moj mali prst® radi se vjerojatno o jednom pro-verbijalnom izrazu, ciji se smisao objasnjava nastavkom odgovora, r. 11. [4328]Moj otac je ucinio: prema starim verzijama i paralelnoj prici iz 1 Krlj 12.14; hebrejski: ja ću uciniti. [4329]Vidjeti 11.29-39. [4330]K svojim satorima®: vidjeti također Joz 22.4 i biljesku; ovdje bi smisao mogao biti shvaen u doslovnom smislu: sudionici sabora stanovali su vjerojatno pod satorima. [4331]Adoram: radi se vjerojatno o istoj osobi kao o onoj nazvanoj Adoniram u 4.6. [4332]sakupi kuću Judinu i Benjaminovu ili pleme Judino i ono Benjaminovo. [4333]sagradi utvrđene gradove ili utvrdi gradove. [4334]jarce: vidjeti Lv 17.7 i biljesku - telad: vid-jeti 1 Krlj 12.26-33. [4335]svojih otaca ili svojih predaka. [4336]sina Jeseova: hebrejski tekst je nejasan i pri-jevod nesiguran. [4337]60 suloznica: vidjeti 2 S 3.7 i biljesku. [4338]Izrael tj. narod koji je ostao vjeran potomku Davidovom, tj. Juda. [4339]Sukijci: nepoznati narod. [4340]trkaci: vidjeti 1 Krlj 14.27 i biljesku. [4341]vidovnjaka Iddoa®: vidjeti 1 S 9.9 - Oba djela ovdje spomenuta izgubljena su - Na svrsetku fraze, prijevod izostavlja jednu hebrejsku rijec tesko shvatljivu u kontekstu, koja bi mogla zna-citi za biti sttavljen u rodoslov ili za dati se popi-sati. [4342]leze s ocevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [4343]Ime njegove majke bijase Mikajahu, kćer Uri-ela: prema 11.20 Abija bijase sin Maakae, kćeri Absalomove. [4344]Semaraim: vrh na oko trideset km sjeverno od Jeruzalema.Usp. Joz 18.22. [4345]neunistivi savez: hebrejski ovu ideju izrazava rijecima savez soli; vidjeti Lv 2.13 i biljesku. [4346]sinovi Belialovi: tj. nistarije i razbojnici. [4347]sinova Davidovih ili potomaka - zlatnu telad vidjeti 1 Krlj 12.26-33. [4348]oni raspoređuju kruh: vidjeti Lv 24.5-9. [4349]trublje: vidjeti Br 10.9 - Sinovi Izraelovi: tj. Izraeliti - svojih otaca ili predaka/ [4350]podruznice ili okolna sela. [4351]tumacenje (komentar) *proroka Iddoa: izgubljeno djelo. [4352]leze sa svojim ocevima : vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilje-sku. [4353]porusi stele i posijece svete stubove: vidjeti 1 Krlj.14.15 i 14.23 i biljeske uz te redke. [4354]svojçih otaca ili svojih predaka. [4355]ognjista za mirise ili oltari za mirise: vidjeti Lv 26.30 i biljesku. [4356]u spokoju:prema staroj sirijskoj verziji; hebrej-ski: opet. [4357]Maresa: lokalitet na oko 40 km jugozapadno od Jeruzalema; vidjeti 11.8. [4358]Gerar: lokalitet na oko 40 km jugozapadno od Maresaa (r. 8). [4359]nad kojim bi duh Bozji, tj. *koji bijase prorokom. [4360]bez istinskog Boga, bez svećenika za obucava-ti, bez Zakona: vjerojatno aluzija na epohu Su-daca; usporediti Sdc 2.10-23. [4361]plaća za vas rad ili naknada. [4362]predvorje: vidjeti 1 Krlj 6.3.- gnusnosti,tj. idoli. [4363]svojih otaca ili predaka. [4364]Kraljica Majka imase na dvoru jednu ulogu od pose-bne casti (vidjeti 2.13-20) - Asera: vidjeti Sdc 3.7 i biuljesku. [4365]Ne bi vise nikako rata: vidjeti ipak 1 Krlj 15.16. [4366]Rama: lokalitet 8km sjeverno od Jeruzalema. [4367]svojih armija: franceska imenica u pluralu preve-dena je ovdje je ovdje u smislu vcise velikih pos-trojbi vojske. [4368]Geva i Mispa: dva lokaliteta blizu Rame. [4369]on ih je predao tebi: aluzija na pricu iz 14.8-14. [4370]sa svojim ocevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljes- ku. [4371]pun mirisnih tvari: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljes- ku. [4372]protiv Izraela, tj. protiv sjevernog kraljevstva; drugi prijevod ucvrsti svoju vlast nad Izraelom (Judom). (vidjeti 12.1 i biljesku.) [4373]vojarne : drugi prijevod guvernere. [4374] svog oca ili svog predka. [4375]prema djelima Izraelovim: ovdje se radi samo sjevernom kraljevstvu. [4376] svete stubove: vidjeti 1 Krlj 14.15 i biljesku. [4377]tri stotine tisuća ili tri stotine tisućica isto kao i u slijedećem retku; o tisućicama vidjeti Br 1.16 i bi-ljesku. [4378]On se zenidbom orodi s Akhabom: njegov sin Joram od Atalije (vidjeti 2 krlj 8.26)à ozenio je Akhabovu kćerku, vidjeti 21.6. [4379]Ramot Galadski: vidjeti 1 krlj 22.3 i biljesku. [4380]Potrazi najprije rijec gospodovu: vidjeti 1 krlj 22.5 i biljesku. [4381]400 ljudi: vidjeti 1 Krlj 22.6 i biljesku. [4382]Izraz vojska nebesa oznacava ovdje skup nebeskih bića u sluzbi GOSPODOVOJ; usporediti izraz Sin Bozji, Jb 1.6 i biljesku. [4383]duh ili jedan duh (koji nadahnjuje proroka ). [4384]Vidjjeti 20.30 i biljesku. [4385]Slusajte, vi svi, narodi®: vidjeti 1 Krlj 22.28 i biljesku. [4386]Ja ću se prerusiti®: prema starim verzijama; hebrejski: Prerusi se i uđi u boj. [4387]Ja ću se prerusiti ®: vidjeti 1 krlj 22.30 i biljesku - i uđe : prema starim verzijama: hebrejski: i oni uđose. [4388]okrenuse se od njega. 34 Ali jedan covjek odape strijelu iz luka i sluc&ajno [4389]spalio svete stubove vidjeti 1 Krlj 14.15 i biljesku. [4390]od Ber-Sebe sve do planine Efraimove: tj. kroz Judu od juga do sjevera - svojih otaca ili svojih predaka. [4391]Maoniti: prema staroj grckoj verziji: Amoniti. Maoniti bijahu jedan narod smjesten vjerojatno juzno od Edoma. [4392]u Ein-Gedi: "Jareći izvor", na zapadnoj obali Mrtvog Mora. - Edom: prema hebrejskom ruko-pisu, jednoj staroj latinskoj verziji, i zemljopis-nim podacima redka; drugi hebrejski rukopisi imaju Aram [4393]u Kući Gospodovoj ili u Templu. [4394]Boze nasih otaca ili nasih predaka. [4395]planine Seirove je drugo,ime za Edom - dozvola za ući: vidjeti Br 20.14-21; Dt 2.4-9. [4396]usponom Cvijetovim ®pustinje Jeruelove: ne-identificirana mjesta, ali vjerojatno u podrucju Tekoa (vidjeti r. 20), na 25 km juzno od Jeru-zalema. [4397]Slavite gospoda, ®zauvijek: vidjeti Ezd 3.11 i biljesku. [4398]stoka: prema staroj grckoj verziji; hebrejski: u njih - odjeće: prema nekolikim hebrejskim rukopisima i staroj latinskoj verziji; drugi heb-rejski rukopisi: ljesevi. [4399]u dolini Blagoslova istocno od Tekoa. [4400]uz zvon harfi, kitara i truba:vidjeti Ps 92.4 i bilje-sku. [4401]svojih otaca ili svojih predaka. [4402]Djelma Jehuvljevim: izgubljena djela. [4403]naciniti lađe koje će ići u Tarsis: usporediti 1 Krlj10.22 i biljesku - Esion-Geveru: vidjeti 1 Krlj 9.26 i biljesku. [4404]Vidjeti 2S 7.12-16; 1Krlj 11.36 i biljesku. Kuća ili obitelj ili jos dnastija. [4405]svojih otaca ili svojih predaka. [4406] prostituciju: vidjeti Oz 2.4 i biljesku. [4407]u kusitskim krajevima oznacava, cini se, bedu-inska plemena u palestinskim predkelima. [4408]Akhazias: u 21.17, ta je osoba nazvana Jok-haz; na hebrejskom ta dva imena su slicna i imaju isto znacenje. [4409]Akhazias imase 42 godine: neki rukopisi stare grcke verzije i paralelnog teksta 2 Krlj 8.26 go-vore 22 godine. Ta brojka bolje odgovara situ-aciji, posto je Akhaziasov otac umro u dobi od cetrdeset godina, prema 21.20. [4410]puteve kuće Akhabove,: vidjeti 21.7 i biljesku. [4411]Rama: drugo ime za Ramot Galadski ( r. 5) - Akhazias: prema starim verzijama (vidjezti također r. 7); hebrejski: Azarias (vidjeti 2 Krlj 15.1-7). [4412]brae Akhaziasove: ovaj izraz ovdje u jednom sirem smislu oznacava clanove kraljevske obite-lji. [4413]sin Jozafatov ili potomak. [4414]unistiti: prema starim verzijama;hebrejski: go-voriti. [4415]u dvoranu za lezajeve: vjerojatno aneks Tem-pla (vidjeti r. 12). [4416]koplja i razlicite vrste stitova: vidjeti 2 Krlj 11.10 i biljesku. [4417]oznake kraljevstva: vidjeti 2 Krlj 11.2 i bilje-sku. [4418]n a podiju ili pokraj stuba. [4419] Konjski ulaz: vidjeti 2 Krlj 11.16 i biljesku. [4420]Kući *Baalovoj ili Baalov Templ. [4421]holokauste: vidjeti u Glosaru pod Zrtvovanja. [4422]sedam godina: vidjeti 11.4. [4423]Kuću Gospodovu ili Templ.. [4424]porez koji su Mojsije, sluga Bozji, i sabor Izraelov ustanovili: vidjeti Izl 30.12-16. [4425]obozavanje svetih stubova i idola.: vidjeti 1 Krlj 14.15 i biljesku. [4426]Na izmjeni godine: mart-april, pocetak suhog razdoblja na Bliskom Istoku, pogodan za vojne pohode. [4427]svojih otaca ili svojih predaka. [4428]zbog krvi sinova svećenika Jehojadaa: ne zna se u kojim okolnostima Joas pogubi, osim Zeka-rijaa (vidjeti r. 22), druge sinove Jehojadavljeve [4429]njegova zaduzenja: tekst nejasan,prijevod nesi-guran - ®tumacenju knjige Kraljeva: izgubljeno djelo. [4430]Citat iz Dt 24.16. [4431]tisućnike i stotnike: vidjeti Br 1.16 i biljesku - poći u vojni pohod ili sluziti vojsku. [4432]stotinu talenata srebra: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4433]Bozji covjek ili *prorok [4434]dolina Soli:  : dolina koja povezuje Mrtvo more sa Zaljevom Akaba (danas Araba) - Sela : grad ciji je polozaj nesiguran, vjerojatno u oblasti Petra. [4435]Samarije, prijestolnica sjevernog kraljevstva citirana je ovdje kao polazna tocka navale na Judine gradove - pobise ®pozamasan plijen: drugi prijevod ali on pobi tri tisuće ljudi između njih i odnese jedan pozamasan plijen. [4436]sinova Seirovih: vidjeti r. 11 i biljesku. [4437]Ckalj: Mala basna, koja podsjeća na onu iz Sdc 9.8-15, ali cije je detaljno objasnjenje tesko; prema r. 10, cini se da Joas daje do znanja Amaziasu, ovom basnom, da ga njegova pretenzija izlaze riziku izne-nadnog sloma. [4438]Bet - Semes: vidjeti 1S 6.9 i biljesku. [4439]u svoj sator: vidjeti Joz 22.4; 1Krlj 12.16 i biljeske. [4440]400 lakata: vidjeti u Glosaru pod mjere - o razvaljivanju zida vidjeti u 2 Krlj 145.13 i biljesku. [4441]On uze: prema staroj sirijskoj verziji; u heb-rejskom tekstu, recenica nema ni subjekta ni glagola. [4442]Lakis: lokalitet 45 km jugozapadno od Jeruzalema (danas "Tell-ed-Duweir"). [4443]u Judi: stare verzije i paralelni tekst iz 2 Krlj 14.20 preciziraju da se radi o *Gradu Davidovu. [4444]Oziasa: vidjeti 2 Krlj 15.13 i biljesku. [4445]Eilat: vidjeti 1Krlj 8.65. [4446]razvali opkope u Gatu, Javneu i Asdodu: gra-dovi u obalnoj oblasti Sredozemlja, zapadno od Jeruzalema. [4447]Gur-Baal: neidentificirani lokalitet - protiv Meuniti: nomadsko pleme koje je zivjelo u oblasti jugoistocno od Mrtvog Mora. [4448]Meuniti: prema staroj grckoj verziji; hebrejski: Amoniti. [4449]u Karmelu: ovdje se radi o karmelu u judeji, tj. oblasti Hebrona; moze se također prevesti kao jedna opća imenica u voćanjacima ili u vinogra-dima. [4450]proroka Izaije: taj Izaijin spis nije sacuvan. [4451]leze sa svojim ocevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i biljesku. [4452]Gornja vrata su ona ista, mozda, spomenuta u Jr 20.2 i Ez 9.2 [4453]stotinu talenata srebra, 10.000 kora psenice: vidjeti u Glosaru pod mjere. [4454]njegovi ocevi ili preci; leze sa svojim ocevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [4455]spaliti u vatri: radi se o zrtvovanju djeteta zabra-njenom zakonodavstvom SZ: vidjeti Lv 18.21; Dt 12.31.usporediti 2 Krlj 16.3 i biljesku - dolina Ben-Hinom: vidjeti Joz 15.8; Jr 2.23 i biljeske - sinovi Izraelovi ili Izraeliti. [4456]u kraljeva Asirije: ne zna se zasto autor teksta stavlja ovu rijec u plural. Nastavak price (r.20-21) govori samo o jednom kralju Asirije. [4457]Negev: vidjeti Stv 12.9 i biljesku - Soko i njegovo podrucje: vidjeti 13.19 i biljesku. [4458]Izrael: vidjeti 12.1 i biljesku. [4459]Tilgat-Pilnezer: vidjeti 1 Krn 5.6 i biljesku. [4460]leze s ocevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku - u Gradu Jeruzalema ili *Grad Da-vidov - Izrael: vidjeti 12.1 i biljesku. [4461]njegov otac ili njegov predak. [4462]na Istocnom trgu: bilo trg pred glavnim ulazom u Templ (usporediti Ezd 10.9), bilo, prije, jedan gradski trg izvan posvećenog pojasa Templa (usporediti Ne 8.1,1,16). [4463]svojih otaca ili predaka. [4464]holokauste vidjeti u >Glosaru pod zrtvova-nja. [4465]stol ponude : vidjeti Izl 25.23-30 i biljeske. [4466]ispruzise ruku nad njima: vidjeti u Glosaru pod poloziuti ruku. [4467]holokaust: vidjeti u Glosaru pod Zrtvova-nja. [4468]cimbalima, harfama i kitarama : vidjeti Ps 92.4 i biljesku - vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9. [4469]milodari: vidjeti u GLOSARU pod Zrtve. [4470]libacija: vidjeti u Glosaru pod zrtvvanja. [4471]Efraim i Manase bijahu glavna plemena sje-vernog kraljevstva koje prestade postojati 722. ili 721. g.pr.r.I.Kr.; ona ovdje predstavljaju sta-novnike starog kraljevstva, među kojima se jos uvijezk nalaze obozavatelji gospodovi. [4472]u drugom mjesecu: vidjeti Br 9.1-13. [4473]Sinovi Izraelovi ili Izraeliti. [4474]vasi ocevi i vasa braća tj. vasi preci i vasi sunarodnici. [4475]ne ukrutite svoj vrat(ili siju): vidjeti Izl 32.9 i biljesku - Pruzite ruku: gesta covjeka koji se obvezuje jednim obećanjem. [4476]oni zrtvovase Pashu: vidjeti Ezd 6.20 i biljesku; holokaust: vidjeti u GLOSARU pod [4477]svojih otaca ili svojih predaka. [4478]Sinovi izraelovi ili Izraeliti. [4479]stele: vidjeti 1 Krlj 14.23 i biljesku - svete stubove: vidjeti 1 Krlj 14.15 sinovi Izraelovi: ili Izraeliti. [4480]holokauste: vidjeti u Glosaru pod Zrtvo-vanja - tabora Gospodinovih: aluzija na bo-ravak Izraelov u pustinji kad je narod boravio u grupama okolo *satora susretanja; vidjeti Br 2. [4481]kako je to pisano u Zakonu gospodovom ®: vidjeti Br 28-29 gdje to sudjelovanje kra-ljevo nije spomenuto. Samo Ez 45.22-24 spo-minje jedno takvo sudjelovanje. [4482]U trećem mjesecu: svibanj-lipanj; u sedmom mjesecu: rujan - listopad, tj. period zetve. [4483]iz kuće Sadokove ili obitelji Sadokove; Sadok biujase svećenik u vrijeme kralja Davida (2 S 8.17); 20.25). [4484]svećenickim gradovima (zvanim i levitski gradovi): vidjeti Br 35.1-8; Joz 21.1-42. [4485] izvore i tijekove: radi se o izvoru Gihona cija se voda ulijevala u Cedron (vidjeti 1 Krlj 1.33 i biljesku). Ezekias je sprijecio to prirodno ulije-vanje i dao dovesti vodu u grad jednim podzem-nim kanalom (vidjeti r. 30, kao i 2 Krlj 20.20 i biljesku) - kraljevi Asirije: vidjeti 28.16 i biljesku. [4486]Milo: vidjeti 1 Krlj 9.15 i biljesku. [4487]kod gradskih vrata: stara grcka verzija pre-cizira da se radi o vratima iz Doline (vidjeti Ne 2.13 i vbiljesku). [4488]Lakis: vidjeti 2 Krlj 14.19 i biljesku [4489]moji ocevi ili moji preci. [4490]vasi bogovi: prema r. 11,14 i 17, Senakerib je znao da Izraeliti imaju samo jednog Boga; mno-zina se ovdje moze objasniti cinjenicom da su tada svi narodi obozavali vise bozanstava (Stare verzije imaju ovdje singular.) [4491]na judejskom jeziku: vidjeti 2 Krlj 18.26 i biljesku. [4492]mir : prema starim grckim i latinskim verzi-jama; hebrejski: on ih povede. [4493]U one dane: vidjeti 2 Krlj 20.1 i biljesku - i rece mu ®: poruka Gospodova ne postoji vise u hebrejskom tekstu, ali moglo bi se također prevesti on se pomoli Gospodu, koji mu je govorio i ostvario cuda za njega. [4494]mirisnih tvari,: vidjeti 1 Krlj 10.2 i biljesku. [4495]pasnjake za stada.: prema stzarim latinskim i grckim verzijama; hebrejski: stada za pasnjake. [4496]zatvorio gornje tijekove vode Gihona: vidjeti r.4 i biljesku. [4497]o cudu ostvarenom u zemlji: vjerojatna aluzija na oslobođenje ispricano u r.20-21. [4498]viđenju *proroka Izaije: Knjiga Izaijina poci-nje rijecima izvjesća o viđenju. [4499]sinova ili potomaka [4500]sinovi Izraelovi ili Izraeliti. [4501] sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i biljesku - vojska ne-besa: vidjeti 17.16 i biljesku. [4502]kroz vatru: vidjeti 16.3 i biljesku - nekromanti (vra-cevi) su kjudi koji dozivaju duhove - dolina Ben-Hinom: vidjeti Joz 15.8; Jr 2.23 i biljeske [4503]ocevima njihovim (ili precima): prema starim verzijama; hebrejski: vasim ocevima. - Redci 7-8 ne citiraju precizan tekst SZ, već preuzimaju bitno iz odlomka kao 2 S 7.8-16; 1 Krlj 2.2-4. [4504]cakljama: drugi prijevod kukama. [4505]on umiri lice gospoda: vidjeti 2 Krlj 13.4 i biljesku. [4506]O Gihonu vidjeti 1 Krlj 1.33 i biljesku; o rib-ljim vratima vidjeti Ne 3.3; o Ofel vidjeti Iz 32.14 i biljesku. [4507]njegova molitva: poznat je jedan stari spis, nas-lovljen "Manaseova Molitva", ali on nije u sklo-pu svetih knjiga, ni za Zidove ni za Krscane - ri-jeci vidovnjaka: vidjeti 1 S 9.9. [4508] u Djelima Hozajevim.: osoba autora nepoznata, a spis izgubljen. [4509]leze vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku - ® u svojoj kući: ovdje to znaci grobnicu ( usporediti Ko 12.5); paralelni tekst iz 2 Krlk 21.18 ima: u vrtu svoje kuće. [4510]svog oca ili svog predka. [4511]Vidjeti 1 Krlj 14.15 i biljesku. [4512]Vidjeti Lv 26.30 i biljesku. [4513]Prema starim grckim i sirijskim verzijama; hebrejs-ki, nedovoljno jasan, mogao bi znaciti: on izabra nji-hove susjedne kuće ili njihovim macevima svuda uokolo. [4514]cuvari praga: u drugoj knjizi Kraljeva, te su osobe predstavljene kao svećenici, a ne kao levi-ti; vidjeti 2 Krlj 12.10 i biljesku. [4515]vjesti u sviranju glazbalima: neki su radovi bili ritmizirani i ravnani glazbenim ritmom. [4516]knjigu Zakona vidjeti 2 Krlj 22.8 i biljesku. Ta knjiga Zakona podrazumijeva vjerojatno srz Deteuronomija. [4517]pitati za savjet (konsultirati) GOSPODA: vidjeti 1Krlj 22.5 i biljesku. [4518]cuvar odjeće: sudionici jedne religiozne ceremo-nije odijevali su specijalnu odjeću koja se cuvala za tu namjenu. [4519]djela svojih ruku: kipovi laznih bogova (vidjeti 19.18). [4520]spojiti s tvojim ocevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i biljesku. [4521]svojih otaca ili svojih predaka. [4522]gnusnosti: vidjeti Dt 18.914 - sinovima Izraelovim [4523]ili Izraelitiima. [4524]prema dokumentima kralja Izraelovog, Davi-da: aluzija na 1 Krn 23-26. [4525]Zrtvujte Pashu: vidjeti Ezd 6.20 i biljesku. [4526]holokaust: vidjeti u Glosaru pod Zrtvovanja. [4527]sinovi Izraelovi ili Izraeliti. [4528]popravi Kuću ili Templ [4529]dolazim ja: prema starim verzijama; hebrejski: ti - protiv mog stalnog neprijatelja: hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran. [4530]trazio jednu priliku: drugi prijevod: on se prerusi - Megido: vidjeti 2 Krlj 9.27 i biljesku. [4531]u grobovima svojih otaca ili u grobu gdje bijahu njegovi preci. [4532]Jeremija®o Joziasu: izgubljen spis; Jr 22.10 cini samo aluziju, veoma diskretnu, na smrt Joziasovu. [4533]- Talenat: vid-jeti u Glosaru pod MJERE. - i talente zlata ili jedan talent zlata. Stare verzije, grcka i latinska, imaju deset talanata zlata. [4534]u svoju palacu ili templ svog boga. [4535]Jojakin imase osam godina: prema 2 Krlj 24.8, Jojakin imase 18 godina. [4536]njegovog brata  : naćime Sedecias bijase brat Jojakimu, dakle stric Jojakinu, bvidjeti, 2 Krlj 24.17. - o izmjeni godine: vidjeti 24.23 i biljesku. [4537]ukruti svoj vrat (ili ïsiju): vidjeti Izl 32.9 i biljesku. [4538]svoje nemarnosti ili nevjernosti. [4539]njihovih otaca, ili predaka. [4540]Kaldejaca ili Babilonijaca. [4541]prenesena ustima Jeremijinim: Citat kombinira elemente izvucene iz Lv 26.34-35 i Jr 25.11. [4542]prve godine: Dva posljednja redka Kronika nalaze se na pocetku Ezdrine knjige (1.1-3); vid-jeti biljeske - Usprkos redu u kojem su knjige SZ predstavljene, Ezdrine i Nehemijine knjige cine nastavak djela zapocetog u dvjema knjigama Kronika. [4543]Ovdje se vjerojatno radi o Ksreksu I koji je vladao carstvom od 486-464 pr.r.I.Kr..Taj je kralj poznat i pod imenom Asuerus. [4544]Suzi-Tvrđi: koju treba razlikovati od istoime-nog grada (vidjeti 3.15 i 8.14). Suza, smještena istočno od Babilona, bijaše zimska rezidencija perzijskih kraljeva. [4545]Medija, regija na sjevezrozapadu aktuelnog Irana, bijaše podvrgnuta od Perzijanaca. Vojska Perzije i Me-dije podrazumijeva vojsku perzijaskog carstva složenu od dva različita naroda. [4546]Vidjeti Izl 25.4; Am 6.4 i bilješke. značenje većeg broja hebrejskih riječi je nesigurno. [4547]Vidjeti 1.3 i bilješku. [4548]zvjezdoznanci(astrolozi) bijahu dio specijali-sta (stručnjaka) zakona i prava već spomenutih (vidjeti r. 13). Termin označava kraljeve savjet-nike čiji autoritet se oslanja na poznavanje zvi-jezda i njihov utjecaj - U hebrejskom tekstu rije-ci prevedene s kralj reče zvjezdoznancima figuri-raju u početku r. 13. Ovdje su transponirane radi veće jasnoće teksta. [4549]govori jezikom svog naroda: kraljevski dekret bez sumnje određuje da svaki čovjek treba nametnuti kod sebe upotrebu svog vlastitog meterinskog jezika. Stara latinska verzija ovdje nosi i to će biti obznanjeno jezikom svakog naroda. [4550]Vidjeti 1.2 i bilješku. [4551]Kiš bijaše otac Saulov. Mardoše je dakle nas-tavak loze Saulove (vidjeti 3.2 i bilješku). [4552]Deportacija organizirana od Nabukodonozora dogo-dila se 597.g.pr.I.Kr. Nije nikako moguće da jedan čovjek koji živi pod vladavinom Kserksovom bude u prvom transportu deportiranih. Može se pretpostaviti da je Mardoše potomak jedne obitelji depirane u to vrijeme. [4553]Mirte; hebrejski tekst nosi Hadasa, židovsko ime djevojke prevedeno s Mirta. Estera je ime babilonijskog podrijetla kojeg ona obično nosi. [4554]O ulozi tih sedam djevojaka vidjeti Est grčk. 2.9 i bilješku. [4555]jedna od mladih djevojaka: naravno dovede-nih u harem (vidjeti r.3) - pravilo od dvanaest mjeseci: jedan rok od dvanaest mjeseci bijaše nametnut ženama da bi se pripremile za svidjeti se kralju koristeći sredstva opisana u drugom di-jelu redka. [4556]sniženje poreza: drugi prijevod oslobođenje od poreza. Smisao hebrejskog termina je nejasan, a stara latinska verzija ga prevodi sa neradni dan - on odmjeri jedan dar, kraljevski ili podijeli poklone jednom kraljevskom darežljivošću. [4557]uz kraljevska vrata tj. na ulazu u zgradu gdje se smjestila kraljevska administracija. [4558]iz straže praga: čuvari koji su bdjeli nad sigurnošću kralja ili koji uvijek bijahu na njegovom raspolaganju na ulazu u njegove odaje. [4559]Godišnjak: radi se o Analima (kraljevskim) gdje su se registrirali važni događaji vladavine, slijedeći antičke običaje (vidjeti 6.1,2; 10.2). [4560]Agagit: potomak Agaga, kralja Amalecita, neprijatelja Saulova (vidjeti 1S 15). [4561]Hebrejski tekst ne objašnjava razlog Mardošejevog ponašanja. Može se pretpostaviti da Mardošej, poto-mak Saulov (vidjeti 2.5 i bilješku) odbija pokloniti se pred Hamanom, potomkom Agagovim (vidjeti 3.1 i bilješku); usporediti tumačenje predloženo u Est grčk. C 5-7. [4562]Drugi prijevod tada ga oni prijaviše Hamanu da vi-de da li će Mardošej ustrajati u svojoj odluci. [4563]Nisan®Adar: vidjeti u Glosaru pod kalendar - poga-đala se Sudbina, što će reći ždrijebalo se: to ždrijebanje sastojalo se u ispitivanju svakog dana, svakog mjeseca za odrediti datum istrijebljenja od-ređen od Hamana (r.6). Dvanaesti mje-sec! tj. kocka pade na dvanaesti mjesec. [4564]Taj je novac nesumnjivo određen za obeštećenje kraljevske Riznice zbog gubitka ulaska poreza kao po-sljedici istrjebljenja židova. [4565]kraljevski prsten je simbol autoriteta i vlasti; on je nosio kraljevski poečati dopuštao onome tko je njime raspolagao da djeluje u ime kralja (vid-jeti r. 12) - Agagatit: vidjeti 3.1 i bilješku. [4566]Vidjeti 3.7 i bilješku. [4567]O Gradu i Tvrđi Suza vidjeti 1.2 i bilješku. [4568]Vidjeti 2.9. [4569]s drugog mjesta: aluzija na Božju intervenciju u korist židova na jedan drugi način za razliku od Esterinog posredovanja [4570]žezlo koje držaše u ruci:o smislu te geste vid-jeti 4.11. [4571]Vješanje bijaše kazna za izdajnike i urotnike, vid-eti 2.23. Ovdje visina vješala se čini krajnje poni-žavajućom. [4572]Godišnjake: vidjeti 2.23 i bilješku. [4573]Vidjeti 2.21-23 i bilješku. [4574]Nositi kraljevsku odjeću i jahati kraljevskog konja znači učiniti da kralj participira u toj časti. [4575]Vidjeti 2.19 i bilješku. [4576]Njegovi mudraci: nesumnjivo njegovi osobni savjetnici. [4577]Istrijebiti! ubiti! uništiti!: ili (mi bijasmo pro-dani®) za istrijebiti, pobiti, uništiti - jer to tlače-nje ne bi zasluživalo da se dodijava kralju: dru-gi prijevod ali u nazočnom slučaju tlačitelj ne može nadoknaditi štetu koju čini kralju. [4578]vrt s paviljonom ili vrt palače. [4579]staviše kukuljicu preko lica Hamanovog pokazuje da je kralj izrekao jednu smrtnu naredbu. naćime, osuđe-nicima na smrt lice se prekrivalo. [4580]Vidjeti 5.14. [4581]Vidjeti 3.10 o značenju tog čina. [4582]Agagit: vidjeti 3.1 i bilješku - spletka: vidjeti 3.8-15. [4583]Vidjeti 4.11 o značenju tog čina. [4584]Vidjeti u Glosaru pod kalendar. [4585]držati se na oprezu®drugi prijevod braniti svoj život. [4586]Vidjeti u Glosaru pod kalendar.. Radi se o datumu inicijalno predviđenom za masakra ži-dova; vidjeti 3.13. [4587]Vidjeti 1.2 i bilješku. [4588]Mardošejeva odjeća ima boje kraljevskog dvo-ra - o purpuru i skerlete vidjeti 1.6 i bilješku. [4589]prikazivalo se židovima, tj. prikazivali su se kao da jesu židovi, ili da su konvertirali; uspo-rediti s Est Grč. 8.17 - židovsko nasilje ® ili ži-dovi su im ulijevali užasan strah [4590]Adar: vidjeti u Glosaru pod kalendar - ob-rat položaja: usporediti 3.13. [4591]Vidjeti Ezd 8.36 i bilješku. [4592]Vidjeti 1.2 i bilješku. [4593]deset Hamanovih sinova: Hamanovi sinovi već su bili pobijeni (vidjeti r. 6-10). Njihovo vješanje treba dodati njihovoj smrti jedan osramoćujući karakter. [4594]držaše se na oprezu: vidjeti 8.11 i bilješku - dobijajući®odmor, što će reći bez sumnje si-gurnost da više neće biti napadnuti od svojih neprijatelja. [4595]ponude ili (blagdanske) poklone. [4596]Vidjeti u Glosaru pod kalendar. [4597]dan kad židovi bijahu dobili odmor: vidjeti 9.16 i bilješku. - s pošiljanjem ponuda jednih drugima i pokl- [4598]ona siromašnima ili šaljući si poklone ®i dajući da-rove siromašnima. [4599]Agagita vidjeti 3.1 i bilješku - ciljao u Sud-binu: vidjeti 3.7. [4600]te dane se nazvalo »Sudbinski«: u židovskoj tradiciji blagdan je nazvan Purim, prema asiri-jskoj riječi »pur« koja znači »sudbina« (udes). [4601]zapisano u Knjigu: ne radi se o Esterinoj knjizi već nesumnjivo o knjizi sačuvanoj od židova i iznoseći podrijetla blagdana Sudbina ili blagda-na Purima. [4602]u knjigu Godišnjaka: vidjeti 2.23 i bilješku - kraljeva Medije i Perzije: vidjeti 1.3 i bilješku. [4603]pred Baalom: kanaanskim božanstvom plodnosti, kojem su stari Izraeliti često nastojali služiti obrede. [4604]inače milost nije više milošću: neki rukopisi dodaju: i ako je to podjelima, to nije više milost, drukčije djelo nije više djelom. [4605]možeš se uzoholiti: drugi tekst: ako se uzoholišž [4606]poštedjeti: drugi tekst: pazi, ni tebe neće poštedjeti. [4607] sami sebe: ili ponuditi svoja tijela. Vidjeti Rm 6.6 i bilješku. [4608]duhovno bogoslužje: ili logično, ili razumno. Adjektiv korišten ovdje služi kod židovskih i grčkih autora za označiti istinski kult, koji angažira cjelovitog čovjeka, nasuprot jednom izvanjskom kultu, i formalnom ( za ideju, vidjeti Oz 6.6; za sam termin 1P 2.2). [4609]preuzetni: grčki ovdje nudi jednu četverostruku igru riječima na terminima istog korijena; francusku prevoditelj je to izveo ovako: želja, umjerene: umjereni, preuzetni. [4610]bez računa: ili bez zadnje misli. Grčki termin korišten ovdje označava ono što je bez primijesa, čisto; provj. Mt 6.22. [4611]spram svetih: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. [4612]iz svog snaćiz svog sna: drugi tekst: iz našeg sna. [4613]bojažljivost: drugi mogući prijevod: ne raspravljajući o mišljenju; ili ne sudeći njegovo mišljenje. [4614]koji jede:podrazumijeva se: sve. [4615]koji jede: ili slugu koji je drugoga (tj. Božji). [4616]među danima: Pavao pravi aluziju na judaističku praksu. [4617]povlastica: ili da vaše dobro… ( drugi tekst naša povlastica, ili naše dobro…). [4618] Izdanak Jeseov: prema Rt 4.17; 1S 16.1, 11 -13; izdanak Jeseov je David. U proročanstvu Izaijinom 11.10 citiranom ovdje, radi se ponovo o Davidu, tj. o očekivanom Mesiji. [4619]za suditi Narodima: grčki glagol može značiti i podignuti. [4620] ili primljen od Boga. [4621]u Španjolsku: rečenica je nezavršena. [4622]za službu svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. Kao u 1 Kor 6.1 i 2 Kor 8.4; 9.12 termin je aplicitan članovima Crkve u Jeruzalemu. [4623]Makedonija: vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku. [4624]Ahaja: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku. [4625]đakonicu: drugi izraz koja služi crkvu u Konhreji. [4626]iz Konhreje:vidjeti Akt 18.18 i bilješku. [4627]dostojan svetih: vidjeti bilješku uz 15.25. [4628]Pozdravite: imena pozdravljenih krščana otkrivaju (grčkog, židovskog, romanskog) ili društvenih uvjeta (osobe visokog ranga, robovi ili oslobođenici). [4629] vidjeti 2 Kor 1.8 i bilješku. [4630]moje rođake: isti termin znač obitelj, pleme, narod, rasu. Dakle, ovdje se rođak podrazumijeva u širem smislu. vidjeti Rm 9.3; 16.11, 21. [4631]Tercije: tajnik kome je Pavao diktiorao svoje pismo. [4632]Kvartus: Nekoliko rukopisa ovdje dodaje: Nek' milost Gospodina našeg Isusa Krista bude s vama svima! Amen. [4633]pokornosti vjeri: Vidjeti Rm 1.5 i bilješku. [4634]u Korintu: Vidjeti Akt 18.1 i bilješku. [4635]Zahvaljujem Bogu: drugi tekst: svom Bogu. [4636]Ja Kefi: aramejsko ime Petar; vidjeti Iv 1.42. [4637]o križu: tj. » govorenje onih koji propovijedaju smrt Kristovu na Križu. « [4638]traže čuda: Vidjeti Mk 8.11.Treba podrazumijevati: za dokazati da je Isus zaista Spasitelj. [4639]u svijetu nisko: tj. što nije plemenitaško. [4640]riječima duhovnim: ili mi objašnjavamo stvari Duha onima koji su nadahnuti Duhom. [4641]ljudima tjelesnim, tj. kao ljudima koji ostaju podložni grijehu. Vidjeti također bilješku o Rm 1.3 i 7.5. [4642]naučili: prijevod ovdje ostavlja po strani više riječi koje bi teško imale svoje mjesto u odnosnoj rečenici. Može se njih smatrati napomenom koja cilja na jednu grafičku posebnost rukopisa ( "ne pas" pisano je iznad "à") Ta napomena najprije je bila, vjerojatno, pisana na margini, da bi se preprisivanjem preselila u tekst. - Neki misle da apostol citira jednu vrstu poslovice poznate njegovim čitateljima. [4643]odgajatelja: vidjeti Ga 3.24 i bilješku; isti termin je ondje preveden s nadglednik. [4644]i djelo njihovo: neki prevode: njihovu moć;isto na kraju 20. retka. [4645]sa ženom svog oca: nesumnjivo druga žena njegovog oca.Jedna takva unija bijaše zabra-njena židovskim zakonom (Lv 18.8) kao i po rimskom zakonu. [4646]Sotoni: isti izraz u 1 Tm 1.20. Taj veoma snažan iskaz nesumnjivo znači potpuno is-ključenje krivca iz zajednice krščana. [4647]u razvratu: odgovarajući grčki termin označava sve vrste seksulnih nepodopština. [4648]po *svetima: vidjeti bilješku uz Rm 1.7. [4649]Sve mi je dopušteno: nesumnjivo Pavlova fraza kojoj su Korinćani iskrivili smisao. [4650]Brat ili sestra: tj. supružnik krščanin. [4651]robovski položaj: neki prevode: profitiraj radije (prilikom za osloboditi se). [4652]O djevicama: grčka riječ obuhvaća oba spola. [4653]poštivati zaručnicu svoju: neki misle da reci 36-38 tiču se jednog oca i njegove kćeri; otud i ovaj prijevod: Ako netko, međutim cijeni da će manjkati u prikladnostima prema djevojci, ako je ona prešla dob i da je njeova obveza postupiti tako, nek' radi što hoće, on ne griješi: nek' se ženi. Ali, onaj koji u svom srcu donio je čvrstu odluku sačuvati svoju djevojku čini dobro, i onaj koji ju ne dadne na udaju učinit će još bolje. [4654]meso žrtvovano idolima: podrazumijeva se od strane pogana. Vidjeti bilješke uz Akt 15.20 i 29. [4655]više bogova i gospodara: Pavao aludira na božanstva kod grka. Prema 1 Kor 10.20-21 on ih drži demonima. [4656]idol: drugi tekst: Neki, koji vjeruju da još i sad sudjeluju u idolopoklonstvuž [4657]jer pečat vidjeti Ap 7.2 i bilješku. [4658]pravo jesti i piti: podrazumijeva se o vašem trošku. [4659]jednu krščansku ženu: podrazumijeva se: i vas moliti da nam osigurate troškove našeg boravka? [4660]za jednu propadivu krunu: vidjeti Fl 4.1. i bilješku. [4661]koja ih slijediše: čini se da Pavao ovdje preuzima jedno rabinsko učenje, prema kojem stijena o kojoj je riječ u Br 20.8 pratiše Izrael u njegovim seobama kroz pustinju. [4662]s oltarom: tj. » u zajedništvu s Bogom kome je oltar posvećen.« [4663]Sve je dopušteno: Vidjeti 1 Kor 6.12 i bilješku. [4664]sramoti svoju glavu: na grčkom ista riječ označava i glavu i poglavara. [4665]judi zaduženi poučavanjem: Vidjeti Akt 13.1 i bilješku.-O prorocima, vidjeti Ef 2.20 i bilješku. [4666]plamenovima: drugi tekst: kad bih ja predao svoje tijelo za iz njega ukloniti oholost. [4667]u jedno zrcalo: tada su zrcala bila od metala i slika koju su pružala manje jasna. [4668]u prorokovanju: vidjeti Ef 2.20 i bilješku. [4669]jedan barbar: riječ kojom se označavao netko tko ne razumije grčki. Vidjeti Rm 1.14 i bilješku. [4670]crkvama svetaca: vidjeti Rm 15.25 i bilješku. [4671]ne priznaje: drugi tekst: ako netko to ne prizna, nek' to ne zna!( ili da ga se ne zna!) [4672]Ali, kad on bude rekao: ili Kad Pismo kaže da je sve njemu bilo podloženo… [4673]dadoše krstiti za mrtve: ne zna se točna priroda i cilj ovog čina… [4674]dobre običaje: citat jednog stiha grčkog pjesnika Menandra. [4675]tijelo i krv: vidjeti Mt 16.17 i bilješku. [4676] korist *svetih: vidjetiRm 15.25i bilješku. [4677]svakog tjedna,: tj. u nedjelju. [4678]*prvijenci Ahaje: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku b - posvetili službi svetih: vidjeti bilješke uz Rm1.7 i 12.25. [4679]Crkve Azije: vidjeti Akt 16.6 i bilješku. [4680]anatema: u S(tarom) Z(avjetu) (Dt 7.2, etc) anatema bijaše jedno istrebljenje osoba i dobara. Taj je termin korišten ovdje u figurativnom smislu, i znači: smatran gnusnim i gadnim. [4681]Marana tha: aramejski izraz sačuvan u liturgijskom jeziku koji znači: Gospodine naš, dođi! Neki čitaju: Gospodin Dolazi. [4682]u Korintu: vidjeti Akt 18.1 i bilješku. O prvom boravku apostolovom u Korintu vidjeti Akt 18.1-18. [4683]u cijeloj Ahaji: nekadašnja rimska provincija koja odgovara polovici današnje Grčke, na jugu. [4684]u Aziji: rimska provincija kojoj Efez (u sadašnjoj Turskoj) bijaše glavnim gradom. Apostol aludira na događaj koji ne poznajemo. [4685]iskrenošću: drugi prijevod: Sa svetošću. [4686]jednu drugu milost: drugi tekst: » za priskrbiti vazm jednu dvostruku radost.« [4687]iz Makedonije: rimska provincija [4688]( prijestolnica Solun), otprilike polovica sjeverne Grčke. [4689]Silvan: tj. Silas (hebrejski oblik grčkog imena Silvan). [4690]cilj mojeg pisma: To pismo je izgubljeno (osim što mu se dijelovi nalaze u poglavljima 10-13). [4691]netko: opadač spomenut u r. 2. Vidjeti također 2 Kor 7.12. [4692]ne slova,: vidjeti Rm 2.29 i bilješku. [4693]kad oni čitaju Mojsija; Vidjeti Mt 19.7; Lk 24.27, etc.; Mojsije bijaše smatran autorom petorim, prvim knjigama Biblije, koje se označavalo zajedničkim imenom Zakon. [4694]bog ovoga svijeta: Usporediti1 Kor 2.6; Iv 12.31; naš tekst je jedini gdje Sotona prima titulu boga. [4695] unutarnji čovjek: različita upotreba istog izraza u Rm 7.22. [4696]ovo znamo: Pavao otvara ovdje jednu parentezu koju produžava sve do 5.7. [4697]ne nagi: Provj.: 1Kor 15.53-55. odjeveni (podrazumijeva se: našim tijelom) i a ne više lišeni odjeće tijela (tj. već umrli). [4698]novo stvorenje: drugi prijevod: Ako je netko u Kristu jedno novo stvorenje, staro je prošlo, sve je novo. [4699]Beliar ili Belial (ništarija); ublaženi izraz označava idola ili Sotonu. [4700]u svojim srcima: preuzimanje prekinutog izraza u 2 Kor 6.13/ [4701]Makedoniju: Vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku 2.12-13. [4702]ožalostio mojim pismom: Vidjeti 2 Kor 2.3 i bilješku. [4703]zbog napadača: vidjeti 2Kor 2.2. [4704]u korist *svetih: vidjeti Rm 15.25 i bilješku.. [4705]našeg brata: nesumnjivo različit od onog u r. 18. Vidjeti r. 23. [4706]kod Makedonaca: tj. članovi crkava u Filipima, Solunu, Berejiž Vidjeti 2Kor 1.16 i bilješku. [4707]Ahaja: Vidjeti 2Kor 1.1 i bilješku. [4708]za uništenje tvrđava: slika inspirirana Iz 2.13-15 za opisati ponos čovjekov na sebe samog i zatvoren Bogu. [4709]ta osoba: provj. 2Kor 2.5 i bilješku. [4710]iskrenosti: neki rukopisi dodaju i čistoće. [4711]druge crkve: vidjeti 2Kor 8.1-4; makednoske crkve. [4712]39 udaraca: doslovce četrdeset minus jedan. Nije se htjelo izlagati risziku prelaženja maksimuma od četrdeset udaraca propisanih po Dt 25.3. [4713]etnarh: titula u rangu guvernera - kralj Aretas IV nabatejski (9. g. pr.I.K. - 39. g.pos.I.K.) [4714]u Kristu: apostol govori o sebi samom. [4715]evo četrnaest godina: tj oko 42-43. god;, za vrijeme Pavlovog boravka u Ciliciji (Akt 9.30; 11.25; Ga 1.21), ili u Antiohiji, prije njegovog prvog misionarskog putovanja. [4716]do trećeg neba: u starim židovskim kocepcijama raj često bijaše smještan u trećem nebu. [4717]bi uznesen: vidjeti Ez 3.12. Tradicionalni izraz za označiti proročke ekstaze. [4718]u moje tijelo: Patnja dodijeljena apostolu koju se ne može precizirati. Vidjeti međutim Ga 4.13-15. [4719]o kojem sam vam govorio: vidjeti 2Kor 8.18. Riječi ovdje navedene podrazumijevaju se u originalnom tekstu. [4720]svoju moć u vama ili među vama. [4721]crkvama Galacijeopćenito smatrano kao područje Ankare u današnjo Turskoj (Akt 16.6). [4722]evanđelju: vidjeti 2.3-5, 12-14; prema propagatorima tog evanđelja, pristup spasu je zahtijevao, osim vjere u Isusa Krista, da se podvrgava propisima židovskog zakona, naročito obrezanju i odvajanju od ne-židova. [4723]nek bude anatema: vidjeti 1Kor 16.22 bilješku vidjeti. [4724]za predaje mojih otaca: doktrine judaizma. [4725]za upoznati Kefu: tj. Petra. [4726]već samo Jakova: brata Gospodinovog, jednog od glavnih upravitelja crkve u Jeruzalemu ( Akt 15.13; Ga 2.9). [4727]u Jeruzalem: Radi se o susretu ispričanom u Akt 15. [4728] Grk: vidjeti 3.18 gdje Grci znači ne-židovi. [4729]to bi bilo: ove riječi se podrazumijevaju u originalnom tekstu: da Tit bijaše obrezan, to bi bilo pod pritiskom protivnika spomenutih u 1.7. [4730]Ivan: apostol. [4731]siromaha: vidjeti 2Kor 8.4; članovi jeruzalemske crkve. [4732]dođe u Antiohiju: Antiohija Sirijska (Akt 11.19-26). [4733]vjerom Isusa Krista: ili vjerom u Isusa Krista vjerom u Krista. Isti izraz u Ga 2.20 i 3.22. [4734]Sina Božjeg:ili vjeru sina Božjeg (vidjeti Ga 2.16 i bilješku). [4735]430 godina kasnije: prema grčkom prijevodu SZ (Izl 12.40-41). [4736]sebe pridodaje: ili zauzima mjesto sa strane. Nijansa grčkog glagola indicira da zakon ostaje na margini nauma spasenja. [4737]po *anđelima: Kao Stjepan (Akt 7.38, 53), Pa-vao se referira ovdje, a jednu židovsku tradiciju. Posrdnike je Mojsije. [4738]po vjeri u Isusa Krista: ili vjera Isusa Krista. Vidjeti Ga 2.16 i bilješku. [4739]naš nadziratelj: termin poznat u pedagogiji, ne radi se o odgajatelju već o robu zaduženom da održava discuiplinu među djecom. [4740]po njegovom ocu: prema helenističkom pravu, otac je taj koji određuje dob punoljetstva svojem sinu. [4741]počelima svijeta: izraz pozajmljen iz helenističkog poganizma. Vidjeti također 4.9 i Kol 2.8, 20 gdje označava sile kojima su ljudi podjarmljeni. [4742]godine: židovske blagdane ili rituale sinkretističkog podrijetla u svezi s kultom zvijezda. [4743]odgovara sadašnjem Jeruzalemu: vidjeti Mt 23.37 i Lk 13.34 gdje Jeruzalem personificira također judaizam. [4744]osakate potpuno: vjerojatna aluzija na jedan ritual prakticiran u Galaciji u Cibelinom kultu. [4745]ne budu proganjani: obrezanje je stavljalo židove u sigurnost u romanskom svijetu, budući da je Rimsko carstvo priznavalo židovske institucije. Neobrezani, krščani, nisu uživali te beneficije. [4746]znakove Isusove: oznake patnji podnesenih u službi Isusovoj. [4747]svetima: doslovce: svetima koji su (u Efezu), vjernicima. Riječi u Efezunedostaju u najboljim rukopisisma. Za boravak Pavlov u Efezu, vidjeti Akt 18.19-21; 19.1-40. [4748]u ljubavi: ove riječi mogu također biti pridodane uz on nas je predodredio (r. 5). [4749]u svom Ljubljenom: vidjeti Kol 1.13. Izraz označava Isusa. [4750]Krist: drugi prijevod: sažeti sve stvari u Kristu. Grčki glagol korišten ovdje simultano izražava ideju: rezimirati, sjediniti, i onu o suverenosti. [4751]svoj dio primili: analogija s raspodjelom obećane zemlje, gdje svatko prima svoj dobitak (Joz 13-19). Može se također razumjeti: u njemu mo smo bili izabrani kao njegov dio ( tj. kao baština Božja; vidjeti Izl 34.9). [4752]sa svetima: Vidjeti Rm 1.7 i bilješku. [4753]posjeo uz svoju desnicu: Vidjeti He 1.3 i bilješku. [4754]Države: Vidjeti Kol 1.16 i bilješku. [4755]ispunjava potpuno: drugi prijevod: punina onoga koji ispunjava sve u svemu… Vidjeti Kol 1.19 i bilješku. [4756]dosuđeni gnjevu: Kao i u Rm 1.18 radi se o gnjevu Božjem. [4757]u njima obvezali: ili koja je Bog pripravio unaprijed da bi ih mi vršili. [4758]bez Spasitelja ( u fran. izvorniku stoji Messie): mo že se prevesti kao Osloboditelj, Okupitelj iz grijeha; *Pomazanik, dok je Krist grčki oblik tog naslova. [4759]obojicu: kao u r. 11 radi se o židovima i poganima. [4760]proroci: o prorocima primitivne crkve vidjeti Akt 11.27; 13.1; 15.32, 21.10; Ef 3.5. [4761]svo zdanje: drugi izraz svako zdanje. [4762]pogane: tj. krščani podrijetla poganskog, u odnosu na krščane židovskog podrijetla [4763]spoznanje *tajne,: vidjeti 1.9-10 gdje apostol tako označava vječni plan Božji. [4764]Dostojanstva i Vlasti: vidjeti Kol 1.16 i bilješku. [4765]dubina: nedovršena rečenica; ali, nesumnjivo radi se o tajni (vidjeti r. 3-11 i bilješku uz 3.3), ili već o ljubavi Kristovoj (r. 19). [4766]vama: drugi tekst: nama oprostio. [4767]kao što je Krist nas: drugi tekst: nas volio. [4768]djeca svjetlosti: semitski izraz koji znači oni koji pripadaju svjetlosti i koji ovise o njoj. [4769]nad tobom će Krist zablistati: citiranje nepoznatog teksta, možda jedne krščanske himne. [4770]projektile Zloga: vidjeti Mt 6.13; Iv 17.15, etc.: personifikacija zla. [4771]u Filipima: u Pavlovo vrijeme Filipi bijahu jedna važna rimska kolonija u Makedoniji (4.15). Prema Akt 16.12 Pavao se tu zaustavlja za vrijeme svog drugog misionarskog putovanja. Vidjeti 1Sol 2.2. [4772]s njihovim biskupima i đakonima: vidjeti 1Tm 3.1, 8 i bilješke. [4773]od prvog dana: Vidjeti Akt 16.13-15. [4774]u mom sužanjstvu: vidjeti F 1.13; ne zna se gdje apostol bijaše zasužnjen. [4775]*pretoriji ili sudnici. [4776]plodovima pravednosti: vidjeti Rm 1.17 i bilješku. [4777]Riječ: neki rukopisi ovdje dodaju: od Boga, ili od Gospodina. [4778]uvjerenje ostaje potpuno: ili već na očigled i uz znanje cijelog svijeta, sada kao i uvijekž [4779]imam želju otići: podrazumijeva se: iz ovog života ili iz ovog svijeta. Vidjeti 2 Tm 4.6. [4780]Evanđelja Kristovog: ili da vaš građanski život bude u skladu s Kristovim Evanđeljem. [4781]Ponašajte se: ili imajte između sebe sklonosti, kao štož R. 6-11 citiraju nesumnjivo jednu vrlo staru krščansku himnu. [4782]pod zemljom: Kao i u Ap 5.3, 13, izraz pod zemljom cilja boravište mrtvih. Vidjeti u Glosaru pod had. [4783]službi vaše vjere: ili: ako je moja krv prolivena u libavciji na žrtvu i milodar vaše vjere… - O libaciji, vidjeti Izl 29.40-41; Br 15.1-16; 29.6. [4784]poslati vam Epafrodita: izaslanik filipljanske crkve kod Pavla (vidjeti F 4.18). [4785]Pazite na pse: tj. na pristše obrezanja. [4786]plemena Benjaminovog: najuglednije pleme između svih, ostalo vjerno Davidovoj dinastiji (vidjeti 1Krlj 12.21). [4787]vjeri u Krista: ili vjeri Kristovoj. Vidjeti Ga 2.16 i bilješku [4788]njihov trbuh: Pavao aludira na zabrane glede hrane. Vidjeti u Glosaru pod Čist. [4789]u svoju sramotu: vjerojatno aluzija na obrezanje. Vidjeti Ga 6.13, 15. [4790]svoju krunu: nagrada pobjedniku. [4791]Sudruže, grčki Syzygos, što može biti i osobna imenica. [4792]napustio Makedoniju: vidjeti Rm 1.16; Akt 20.1. [4793]u računu primitaka i izdataka: komercijalni vokabular; o razmjeni spiritualnih i materijalnih dobara vidjeti 1 Kor 9.11. [4794]u Solun: vidjeti 1Sol 1.1; Akt 17.1. [4795]iz kuće Cezarove: vidjeti F. 1.13 ( preoar): izraz kuća Cezarova obuhvaća osoblje u službi carevoj (Cezarevoj); može korespondirati svakom gradu gdje stolovaše jedan rimski guverner (upravitelj). [4796]*svetima iz Kolosa: mali grad u Frigiji (suvremena Turska), na 200 km istočno od Efeza. [4797]našeg Oca: brojni rukopisi dodaju: i Gospodina Isusa Krista. [4798]*služnik Kristov: drugi tekst: koji je vjeran sluga Kristov glede vas. [4799]Vlasti i Moći: nabrajanje stanovitog broja duhovnih moći koje je antika smatrala kao sudionicima u vladavini fizičkom univerzumom i religioznim svijetom. Vidjeti također Ga 4.3 i bilješku. [4800]u njemu svu puninu: prema Kol 2.9 radi se o punini božanstvenosti. [4801]vas je Bog pomirio: drugi tekst bili ste pomireni. [4802]u svom tijelu: ili ja ispunjavam ono što manjka nevoljama Kristovim u mom vlastitom tijelu. Kao u Mt 24.9; Ap 7.14, etc., grčki termin ovdje dan kao nevolje označava dokaze vezane za propovijedanje Evanđelja i posebno svršetka vremena. [4803]*tajne: vidjeti Ef 3.3 i bilješku. [4804]svaršenim u Kristu: ili stigao cilju, odrasli. [4805]za one iz Laodiceje: vidjeti Kol 4.13 i bilješku. [4806]ne ulovi u zamku filozofije: usuženom smislu religiozne spekulacije. ovdje samo u NZ. [4807]da uređuju svemir: vidjeti Ga 4.3. [4808]koje vam je svuklo: vidjeti bilješke uz Rm 6.6 i 7.5. [4809]dokument tužiteljev [4810]Vlasti i Moći: provj. Kol 1.16 i bilješku. [4811]mladim mjesecom: Religiozni običaji judaizma. [4812]nabožnost: ili u lažnom poniznosti. [4813]počelima svijeta: vidjeti Ga 4.3 i bilješku. [4814]raspadaju u upotrebi: ili upotreba svih tih stvari vodi k propasti. U tom slučaju rečenica bi nastavila citirati maksime lažnih doktora. [4815]ni Skita: Skiti nastanjivahu obale sjevernog Crnog mora i bijahu držani najstarijim precima ljudskim - o barbarima vidjeti 1 Kor 14.11 i bilješku. [4816]boje Gospodina ili Gospodara. [4817]u naknadu: vidjeti Ga 4.1-2. U antičkom društvu rob nije mogao baštiniti. [4818]Laodiceja i Hierapolis: dva grada susjedna Kolosu, u dolini Likus. [4819]ono koje će doći iz Laodiceje: Izgubljeno pismo, osim ako to nije pismo Efežanima (vidjeti Ef 1.1 i bilješku). [4820]crkvi Solunjana (vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku): grad, najprije se zvao Tesalonik, na sjeveru Grčke; o prvom boravku Pavlovom ondje vidjeti Akt 17.1-9 i 1 Sol 2.1-2. [4821]u Makedoniji: vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku. [4822]i Ahaji: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku. [4823]u Filipima: vidjeti F 1.1 i bilješku; Akt 16.19-24. [4824]gnjev: tj. gnjev Božji, kako to preciziraju neki rukopisi. [4825]naša kruna: vidjeti Ap 2.11 i bilješku. [4826]u Ateni: vidjeti Akt 17.15-16. [4827]suradnika Božjeg: drugi tekstovi: sluga Božji ili naš suradnik. [4828]dolazi od vas: vidjeti Akt 18.5: Pavao piše iz Korinta. [4829]svoju vlastitu ženu: drugi prijevod: znade održavati svoje tijelo u svetosti i časti. [4830]u cijeloj Makedoniji: vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku. [4831]glede mrtvih: ili oni koji spavaju. Kako kod Židova, tako i kod Grka san bijaše slika smrti. [4832]sinovi svjetlosti: vidjeti Mt 8.12 (sinovi kraljevstva). U 2Sol 2.3 isti izraz (sinovi propasti) izražava predodređenost. Vidjeti Lk 20.36. [4833]usnuli: vidjeti bilješku uz 1Sol 4.13. [4834]vaše tijelo ili nek' sva vaša osoba, tijelo i duša… [4835]crkvi Solunjana (vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku): grad, najprije se zvao Tesalonik, na sjeveru Grčke; o prvom boravku Pavlovom ondje vidjeti Akt 17.1-9 i 1 Sol 2.1-2. [4836]kod *otkrovenja: kao i u 1Kor 1.7 Pavao koristi ovdje riječ otkrovenje za označiti konačni dolazak Isusa Krista. Vidjeti u Glosaru pod *Otkrovenje. [4837]otpadništvo: tj. napuštanje vjere. [4838]Sin propasti: o upotrebi izraza sin vidjeti 1Sol 5.5 i bilješku. [4839]njega zadržava: ili vi znate ono što ga sada zadržava. [4840]ono što ju zadržava: teško je prepoznati na što i na koga Pavao aludira govoreći o ovome (r. 6) i koga misli kao onog koji sprječava već zakašnjelu pojavu Antikrista. [4841]od Opakog: ili od zla.Vidjeti u Glosaru pod *Sotona. [4842]za Makedoniju: vidjeti 2Kor 1.16 i bilješku - u Efezu: vidjeti 2Kor 1.8 i bilješku. Putovanje na koje Pavao aludira bilo nekoliko godina poslije onoga o kojem je riječ u Akt 20.1. [4843]rodoslovlja bez kraja: nesumnjivo radi se o potomcima patrijarha i heroja SZ, teorijama utemeljenim na odlomcima kao Stv 4-5; 9-11, etc. [4844]Zakon, radi se o Mojsijevom Zakonu. [4845]milosrđe: vidjeti Mt 7.1 i bilješku. [4846]predao *Sotoni: vidjeti 1Kor 5.5 i bilješku. Himenej: vidjeti 2Tm 2.17; Aleksandar: vidjeti 2Tm 4.14. [4847]svoje svete ruke: vidjeti Izl 9.29; 1Krlj 8.22; Lm 2.19: gesta molitve u starom Izraelu. [4848]episkopat (biskupska čast): tehnički termin u staroj Crkvi za označiti zadaću biskupa (nadglednik), tj. oni koji su odgovorni zajednica. Drugdje isti odgovorni nazivani su starješinama (Tt 1.5-7; Akt 20.17, 28). [4849]Îakoni: drugi tehnički termin stare Crkve, označava one koji su zaduženi doći u pomoć siromašnima i bolesnima. Îakoni bi moglo biti prevedeno s asistenti ili poslužitelji. [4850]u tijelu: drugi prijevod: pojavila se kao ljudsko biće. [4851]usijanim željezom su žigosani kriminalci i odbjegli robovi. [4852]dobar đakon: ovdje je to sluga općenito. [4853]čitanju Pisma: kao u Sinagogama, radi se o javnom čitanju (Lk 4.16-21; Akt 13.14-16). [4854]koje to zaista jesu: Tj; koje su lišene svake obiteljske potpore. [4855]u grupu udovica: radi se o udovicama koje crkva treba pomagati (vidjeti r. 16). [4856]prala noge *svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. [4857]zaslužuju dvostruku čast: ili dvostruke negrade. [4858]kao i izabranim *anđelima: ti anđeli su ovdje označeni kao izabrani, možda po opoziciji palim anđelima ( vidjeti 2Pet 2.4; Juda r. 6). [4859]pod jarmom: vidjeti Mt 11.29-30 i biljšku. Riječ jaram korištena je u slikovitom smislu. [4860]slijedom predaka svojih: vidjeti F 3.4-5: [4861]Pavlovi preci bijahu židovi praktikanti, što govori o nadovezivanju krščanstva na židovstvo. [4862]Sjećajući se suza tvojih: Vidjeti 1Tm 1.3, Pavao aludira na tugu iskazanu od Timoteja kad ga apostol trebaše ostaviti u Efezu. [4863]uznika za njega: prema 2Tm Pavao je u rimskom zatvoru. [4864]u nazočnosti brojnih svjedoka ili posredništvom brojnih svjedoka; radilo bi se tada o ljudima koji su bili svjedoci Evanđelju kod Timoteja. [4865]Preuzmi svoj dio patnje ili trpi sa mnom. [4866]atlet ne prima krune: vidjeti F 4.1 i bilješku. [4867]s njom ili ako ustrajavamo s njom. [4868]Janes i Jambres bijahu imena iz židovske tradicije davana egipatskim čarobnjacima spominjanim u Izl 7.11, 22, etc. [4869]nedosljedne vjere ili oni će biti prokleti u onome štoo se tiče vjere. [4870]Antiohiji u Pizidiji (Akt 13-14). [4871]nadahnuto Bogom ili svako pismo nadahnuto Bogom korisno je. [4872]u libaciju: vidjeti F 2.17 i bilješku. [4873]nadglednik: vidjeti 1Tm 3.1 i bilješku. [4874]lijeni trbusi: citat kretskog pjesnika Epime-nida iz Knososa (550 g.pr.I.K.). [4875]dolikuje svetim osobama: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. [4876]očekujući blaženu nadu: neki prevode: očekujući sretni dan kojem se nadamo. Vidjeti također 1 Tm 1.1. [4877]i Spasitelja Isusa Krista: neki prevode: našeg velikog Boga i našeg Spasitelja Isusa Krista. [4878]rodoslovlja: vidjeti 1Tm 1.4 i bilješku. [4879]heretik: neki prevode: oni koji prouzrokuju diobe. [4880]u Nikopolisu: više je gradova nosilo to ime u antičkoj grčkoj. Pavao se nalazio, čini se, u Nikopolisu na zapadnoj obali Grčke. [4881]uznik Isusa Krista: Pavao je u zatvoru (r. 13, 22, 23), ali za službu Kristovu (r. 13). [4882]u prilog svim *svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. [4883]rodio: tj. rodio u vjeri, postao krščaninom, zahvaljujući Pavlu. Vidjeti 1Kor 4.5 - Onezim: rob koji je pobjegao svom vlasniku Filomenu; njegovo ime znači Korisni, i čini jednu igru riječima. [4884]kao moje vlastito srce: drugi tekst: šaljem ti njega, a ti, primi ga kao moje vlastito srce. [4885]govorio ocima: ili [4886]desno od Veličanstva: počasno mjsto; viodjeti Psd 110.1. [4887]od Veličanstva: jedan od naslova Božjih, usvojen od židova da ne bi izgiovarali Božje ime. [4888]u svijet: vidjeti 2.5 gdje isti grčki izraz ozna-čava svijet budućnosti. [4889]tvoje vladavine: ili njegove vladavine. [4890]ti ćeš njih umotati: drugi tekst (pod utjecajem Iz 34.4): Ti ćeš njih zamjenjivati (kao haljine). [4891]nešo malo unižen: na jedan malo niži nivo ili pak tijekom kraeg vremena. [4892]po kojem: Bog. [4893]začetnik: Sin. [4894]za izbrisati: Lv 4.20, 26, 35; 16.6, 10, 11 daju pregled rituala očišćenja vršenih po velikom svećeniku starog saveza. [4895]apostol: u etimologijskom smislu poslanik. [4896]opunomoćio ili postavio (na položaj velikog svećenika). [4897]ponos nade: neki rukopisi dodaju: odlučno do svršetka (riječi uzete iz 3.14). [4898]proželi u vjeri: drugi tekst: jer, nisu se združili po vjeri sa služateljima riječi. [4899]povuče u pad: ili da nitko ne padne dajući time isti primjer nepokornosti. [4900]azdvajanja duše i duha: ili sve do dočke odvjanja duše od duha. [4901]do svog vlastitog ispunjenja: ili učinio savršenim. [4902]nauku krštenja: ovaj plural može označavati bilo ritual absolucije prakticiran od židova i pogana, bilo skup činova koji prate krštenje kod krščana, bilo spajanje Ivanovog krštenja i krš- čanskog krštenja (Akt 18.25; 19.1). [4903]dva neporeciva čina: obećanje i prisega. [4904]s one strane zavjese: aluzija na zavjesu koja, u jeruzalemskom templu, odvaja najsvetije, mjesto Božje nazočnosti (9.3). Radi se ovdje o nebeskom svetištu. [4905]Melhisedek: Kralj pravednosti, što je etimologijski smisao imena. - kralj šalema: s druge strane to znači mir i označava Jeruzalem, grad mira. [4906]za svoj život: Stv 14 ne govori ni o uzlaznoj lozi, ni o rođenju, ni o smrti Melhisedekovoj; vidjeti slijedeću bilješku. [4907]Sinu Božjem:stanovite tendence Judaizma sma-traju Melhisedeka božanskim bićem, jednom vrstom božankog Spasitelja. [4908]križa: mjesto fizičke snage, križa bijahu držana da unaprijed sadržavaju sve potomstvo jednog čovjeka (Stv 35.11; 1Krlj 8.19. [4909]potekao iz Jude: po posredništvu Davidovo, on sam je potomak Jude. [4910]od prijestola Veličanstva: vidjeti 1.3 i bilješku. [4911]jednoj slici ili jednom liku,( znaku, primjeru, uzorku): vidjeti Izl 25.40: zemaljsko svetište izgrađeno po Mojsiju prema modelu pokazanom na planini bijaše samo jedna kopija, nužno nedostatna, Božjeg staništa. [4912]prvi *savez: onaj sklopljen na Sinaju (Izl 124.3-8) [4913]otkrovenja: vrijeme novog saveza. [4914]budućih dobara: drugi tekst: dospjelih dobara. [4915]novog zavjeta: originalni tekst ima samo jednu riječ za označiti oboje, i savez i zavjet. [4916]naložio za vas: autor približava Izl 24.8 riječima posljednje večere zamjenjujući evo s ovo (Mt 26.68: Mk 14.24). [4917]zakon: Mojsijev. [4918]voditi k ispunjenju: ili u svaršenstvo. [4919]desno Bogu: vidjeti 1.3 i bilješku. [4920]primili svjetlost: prosvjetljenje vjetre. [4921]s temeljima: vidjeti Heb 11.16; 12.22; to je nebeski Jeruzalem kojemu je Davidov grad samo predslika. [4922]oblak svjedoka: ne prostih gledatelja, već svih onih koji, prema prethodnom poglavlju, svjedoče o svojoj vjeri. [4923]radost: ili poradi radosto koja mu je bila pričuvana. [4924]oltar: Vidjeti Heb 9.11-14: oltar nebeskog sve-tišta. Služitelji šatora su levitski svećenici. [4925] što brže vraen: autor je zadržan okolnostima koje ne precizira. [4926]Ovi iz Italije: bilo osobe koje stanuju u Italliji, bilo grupa Talijana koja stanuje u jednoj od pro-vincija rimskog carstva. [4927]dvanaestorim plemenima: vidjeti Mt 19.28; Akt 26.7. Jakov se obraća krščanima židovskog podrijetla koji žive izvan Palestine (vidjeti Iv 7.35 i bilješku). Prema drugima 12 plemena predstavljaju skup Božjeg naroda (Ap 7.4). [4928]vjera podložena: drugi tekst: s vjerodostojnošću vaše vjere. [4929]s bezazlenošću: neki, prevode s velikodušnošću. [4930]sa širokom: vreli vjetar koji dolazi iz pustinje. [4931]krunu života: Vidjeti F 4.1 i bilješku; Ap 2.10. [4932]od Oca svjetala: tj. od Boga (vidjeti Stv 1.3, 14-18; Iv 1.5, etc.). [4933]Vi ste znalci: ili znajte, braćo moja ljubljena, da nitko ne ipak ne zanemari…Drugi tekst: Prema tome, braćo moja ljubljena, nek' nitko ne zanemariž [4934]moje klupice: vrsta taburea koji se koristio za stavljanje nogu kad bi se sjedilo (Mt 5.35; Lk 20.43; Akt 7.49[4935]nad vama: radi se o Gospodinu Isusu (vidjeti Jk 1.1; 2.1). [4936]kraljevski zakon: tj. zakon koji je iznad svih ostalih. Neki prevode ipak: zakona Kraljevstva (Božjeg). [4937]u svojoj izdvojenosti: ili sasvim mrtva. [4938]neučinkovita: drugi tekst: vjera je mrtva. [4939]svoju pravednost: neki prevode: on bi priznat pravednim (po Bogu). [4940]nevolja nestalna: drugi tekst nevolja bez kočnice t tj. koja se ne može savladati. [4941]slani izvor: neki rukopisi sadržavaju: Isto ni slani izvorž [4942]žene nevjerne: neki prevode: Preljubnice! [4943]( u slikovitom smislu; provj. Mt 12.39; 16.4). Drugi tekst: Ljudi i žene nevjerne! [4944]On nastanio: ili Duh što Bog ga nastanio je u nama ima ljubomorne želje. [4945]zadržana od vas: drugi tekst: ukradenaod vas. [4946]Gospodina Sabaota: Transkripcija jednog hebrejskog termina kojeg S.Z. pridodaje katkad kao naslov Gospodinu, za označiti Boga Izraelovog. Smisao je diskutabilan; neki prevode: Gospodin vojski ( nad vojskama). [4947]kasno: drugi tekst: sve dok ne bude primio kiše, rane i kassne. [4948]oprošten: o tom bezličnom izrazu vidjeti bilješku uz Mt 3.2; 7.1. [4949]spašen život: drugi tekstovi: spasit će jedan život - ili otet će jedan život smrti grješnika. [4950] u raspršenju:obično se odnosi na židove koji žive izvan Palestine, a ovdje je primijenjen na krščane raspršene po svijetu. - …Bitiniji: Pet rimskih provincija sadašnje Male Azije. [4951]u škropljenju krvi: efekti Kristove smrti opisani su ovdje uz pomoć žrtvenog rječnika Starog Zavjeta. Vidjeti Izl 24.3-8; Lv 16.14-15. [4952]spasenje svojih duša: tj. spasenje cjelokupnih svoji osobosti. [4953]za službu: doslovce: budući opasali križa svojeg duha. Opasati križa: slikoviti izrazkoji znači da se jedan čovjek stavlja u rad ili na put, da može biti slobodan u svojim kretnjama i dostupan. [4954]istini: neki rukopisi dodaju: po Duhu. [4955]čista srca: drugi tekst: svim srcem. [4956]svećeničku zajednicu: tj. jednu zajednicu koja obavlja službu svećeničku. [4957]tjelesnih hlepnji: tj. uobičajenih ljudskih hlepnji. Vidjeti Rm 1.3 i bilješku. [4958]Sluge: ili Robovi. [4959]na drvetu:radi se o Križu - živjeli za pra-vednost: vidjeti Rm 8.4. [4960]čuvaru vaših duša: vidjeti 1P 1.9 i bilješku. [4961]da bi baštinili blagoslov: tj. Božji blagoslov. [4962]trpjeti za pravednost: vidjeti 1P 2.24 i bilješku uz 8.4. [4963]bi vas ponudio: drugi tekstovi: Krist je trpio - Poslije za grijehe neki dodaju u vašu korist - Drugi čitaju: da nas ponudiž [4964]usmrćen u svom tijelu: Na svršetku retka 18 vidjeti Rm 1.3-4; 1Tm 3.16 i bilješke. [4965]po vodi ili kroz vodu. [4966]prema Bogu: Neki prevode: molba, upućena Bogu, o jednoj dobroj savjesti. [4967]vlasti i sile: vidjeti Kol 1.16 i bilješku. [4968]trpio u tijelu: ovdje neki rukopisi dodaju za vas, a drugi za nas. - O izrazu u tijelu vidjeti 1P 3.18 i bilješke uz Rm 1.3-4; 1Tm 3.16. [4969]vrši službu: riječ đakon pripada istom korijenu kao i glagol preveden s vrši (osigurava) službu. Misli se da ta služba se posebno odnosi na pomoć onima u nuždi (provj. Akt 6.2-4; Rm 12.7; 1Tm 3.8 i bilješku). [4970]Duh slave: neki rukoopisi ovdje dodaju i moći. [4971]pokorni starješinama: Ovdje se vjerojatno radi o starijim ljudima, a ne o crkvenim starješinama kao u r. 1. [4972]u Babiloniji: nesumnjivo simbolično označavanje Rima, kao u Ap 17.5. [4973]Spasitelja Isusa Krista: drugi mogući prijevod: našeg Boga i Spasitelja Isusa Krista. [4974]napipava: drugi prijevod: slijepac zbog kratkovidosti. [4975]za ojačati: neki rukopisi sadržavaju: da bi, po svojim dobrim djelima, učvrštiliž [4976]čas odvajanja: grčki tekst ovdje koristi sliku šatora kojeg se napušta, za aluziju na smrt. Isto u r. 13 (doslovce: toliko koliko sam ja u ovom šatoru: toliko koliko sam ja ovdje dolje) ljudsko postojanje uspoređeno s nomadima koji žive pod šatorima. [4977]pouzdanost sama: drugi mogući prijevod: također mi držimo utoliko pouzdanijom riječ proroka… [4978]stvar osobnog tumačenja: drugi mogući prijevod: ni jedno proročanstvo ž ne potječe iz vlastite misli prorokove. [4979]Tartar: u grčkoj mitologiji dio pakla rezer-viran za kažnjavanje pobunjenih bogova. [4980]Veličanstvo: vidjeti Juda 8 i bilješku- vrijeđati Slave: nebeska bića ovdje viđena kao usprotivljena Bogu (r. 11).[4981]svojim lažima: umjesto toga neki rukopisi imaju: u vašim bratskim objedima (vidjeti Juda 12). [4982]*svete zapovijedi: kao u 2P 3.2 i 1Tm 6.14 taj termin u singularu ovdje treba uzeti u općem smislu. [4983]u vama: ili podstaknut u vama po mojim podsjećanjima. [4984]oci: krščani prvog naraštaja. [4985]oni zaboravljaju: drugi mogući prijevod: oni hotimice zaboravljaju da postojašež [4986]stavljena na suđenje: drugi tekst budu sprženi. [4987]pravednost: vidjeti bilješku uz Rm 8.4. [4988]o Riječi života: ili povodu riječi života. [4989]naša radost: neki rukopisi imaju bvaša radost. [4990]da bi posrnuo:ili nema ničeg u njemu što bi druge oborilo. [4991]Vaši grijehovi: ili ja vam pišem, dječice moja, budući da su vam vaši grijehovi oprošteni. Isto u r. 13-14 neki prevode: ja vam pišem…budući da… [4992]vi, znate: neki prevode: vi znate sve. [4993]vi ostajete: ili ostanite u njemu! [4994]kad se bude pojavio: ili kad se bude očitovao. [4995]od Opakoga: tj. pod đavlovim utjecajem. [4996]duh koji dijeli: brojni rukopisi ovdje imaju: svaki duh koji ne ispovijeda (svoju vjeru u)Isusa vidjeti r. 2. [4997]Rođeni od Boga: radi se o Isusu, Sinu Božjem (3.8). Neki rukopisi ovdje imaju: onaj koji je rođen od Bogačuva sam sebe. [4998]On je Istiniti: u ovom retku naslov je apliciran sukcesivno na Boga samog i na njegovog Sina. [4999]izabranoj Gospođi i njenoj djeci: neki misle da se ovdje radi o jednoj lokalnoj crkvi, čiji su članovi nazvani njenom djecom. [5000]Gospođo: Gospođoidjeti r. 1 i bilješku. [5001]plod svojih djela: neki rukopisi ovdje imaju: plod naših djela. [5002]pred crkvom: prema 3. 3 radi se o mjesnoj crkvi, gdje Starješina boravi. [5003]svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. [5004]Isusa Krista: ili koji niječu samog Gospodara (tj. Boga) i našeg Gospodina Isusa Krista/ [5005]da Gospodin: apelacija Boga, kao u SZ (grč.) ali, neki rukopisi ovdje imaju Isus. [5006]druge prirode: aluzija na protunaravne opačine stanovnika Sodome i Gomore. Taj redak evocira Stv 19.1-25, gdje anđeli koji su došli spasiti Lota od stanovnika Sodome držani su ljudskim bićiiima. [5007]Veličanstvo: oslovljavanje Krista - Slave:klasa nebeskih bića. [5008]tijelu Mojsijevu: autor se poziva na jedan opis koji ne figurira u Bibliji. [5009]protiv njega: U r. 14-15 autor citira židovsku knjigu o Henoku. (1.9). [5010]sa samilošću: neki rukopisi imaju nastojte ih uvjeriti. [5011]Otkrovenje: grčki apocalupsis otkud apokalipsa,čemu je inačica hrvatska riječ otkrovenje. [5012]sve što je vidio: vidjeti r. 11, 12 etc; Ivan će izvijestiti jedno viđenje (viziju). [5013]koji čita: podrazumijeva se: na glas (za vrijeme obreda). [5014]crkvama u Aziji: spomenute su u r. 11 - vidjeti 2Ko3 1.8 i bilješku. [5015]koji nas je oslobodio: drugi prijevod: koji nas je oprao. [5016]Alfa i Omega: prvo i posljednje slovo grčkog alfabeta. Kao u Ap 21.6 i 22.13 izraz odgovara početku i svršetku. [5017]na otoku Patmos: mali otok u Egejskom Moru, stotinjak km od Efeza; otok egzila za osobe osuđene nepoželjnima od strane rimskih vlasti. [5018]u dan Gospodinov: tj. u nedjelju. [5019]ključeve smrti: vidjeti Iz 22.22; Ot 3.7 i bilješku. i Hada: kraljevstvo smrti u grčkoj mitologiji. Drugdje ista je riječ dana kao boravište mrtvih. [5020]naklonost ili ljubav. [5021]djela nikolaitskih: reci 2, 14, 20, 24 nesumnjivo aludiraju na doktrine i naučavanja heretičke sekte Nikolaita, spomenutih još u r. 15, ali se drugdje ne susreću [5022]u raju: grčki termin, pozajmljen u starog perzijskog, označava park; ovdje upućuje na vrt u Edenu (Stv 2.8). [5023]deset dana: kao u Stva 24.55; Dn 1.12, etc.; taj broj indicira relativno kratak period. [5024]dati krunu života: vidjeti Fil 4.1 i bilješku. [5025]da se prodaju (prostituiraju): vidjeti Br 31.16 i 25.1-2. O Balaamu, vidjeti: Br 22-24. Vidjeti također Otk 2.20 i bilješku. [5026]nauka Nikolaita: vidjeti vidjeti Otk 2.6 i bilješku. [5027]dati skrivene mane: vidjeti Izl 16.32-34; He 9.4 [5028]ti podnosiš ženu Jezabelu: vjerojatno simbolično ime; vidjeti 1Krlj 16.31-64, etc. Od Oz 5.3; 6.10, idolatrija Božjeg naroda često je kvalificirana prodavanjem (prostitucijom). [5029]Njena djeca: Jezabelini adepti, kao u Lk 7.35. [5030]dubine Sotone: aluzija na tajna naučavanja, sačuvana iniciranima u sekti. [5031]dat ću mu zvijezdu jutarnju: vidjeti Otk 22.16. [5032]primio i shvatio: ili sjeti se kako si primio i razumio (Riječ). [5033]ključ Davidov: vidjeti Iz 22.22: onaj koji drži ključ (kuće) Davidov uveden je u jedno poslanstvo od povjerenja i pune moći za ispuniti ga. S drugog mjesta, Isus je potomak kralja Davida ( Akt 2.30). [5034]tvoju krunu: vidjeti Otk 2.10 i bilješku. [5035]Jedna slava: ista grčka riječ označava i nebesku dugu, ili još aureolu (svetačku). [5036]sjajem smaragda: vidjeti Otk 21.11,20 i bilješke. [5037]pisanu iznutra i izvana: tadašnje knjige imahu oblik svitka; ova bijaše napisana s obaje strane (oba lica). O pečatu vidjeti Otk 7.2 i bilješku. [5038]niti pod zemljom: vidjeti Fil 2.10 i bilješku. [5039]izdanak Davidov: vidjeti bilješku uz Otk 3.7 (drugi dio). [5040]Imaše on sedam rogova: prema Dt 33.17; Dn 7.7, 24, etc., rog bijaše znak moći (provj. Otk 17.12) i, prema Za 4.10, oči simboli sveznanja. Brojka sedam često je simbolom punine i sveukupnosti (provj. Rt 4.15).1 za denar za denar: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [5041]koju uvijaju: vidjeti bilješku uz Otk 5.1. [5042]On držaše pečat Boga živoga: mali instrument urezan u šupljinu služio za obilježiti osobne stvari ili pisma koja su se slala. [5043]sedam trubalja: vidjeti 1Sol 4.16: trublja je često navođena kao signal Božjeg suda. [5044]Pelin: biljka koja sadržava jedan element gorčine, a u Izraelu poznata u to doba kao otrovna (Am 6.12). [5045]iz tog dima, skakavci: leteći insekti u bezbrojnim kolonijama i proždirući sve raslinje zona kojima se kreću. [5046]škorpija iz zemlje: mali insekt iz vrućih regija opskrbljen jednim otrovnim završetkom repa. [5047]na hebrejskom,Abbadon: Razaranje, uništenje - Apolyon: grčki: Razoritelj. [5048]rijeci Eufrat: u to vrijeme Eufrat je označavao istočnu granicu Rimskog carstva u Mezopotamiji. Danas prolazi kroz Irak. [5049]jednom slavom: vidjeti Otk 4.3 i bilješku. [5050]jezicima: vidjeti Otk 5.9. [5051]42 mjeseca: tri i pol godine: polovicu od 7 godina: 1.260 dana (vidjeti r.3). [5052]odjeveni u kostrijet: vidjeti Jr 6.26; Jon 3.8.; znak žalosti i pokajanja. [5053]deset rogova: vidjeti Otk 5.6 i bilješku. [5054]tužitelj: to je etimologijski smisao imena Sotona. [5055]vremena i polovicu jednog vremena: To jest tri vremena (ili tri godine) i pol. Vidjeti Otk 11.2 i bilješku. [5056]deset rogova: vidjeti Otk 5.6 i bilješku. [5057]42 mjeseca: vidjeti Otk 11.2 i bilješku. [5058]od mača: drugi tekst: Ako netko odvede u zarobljeništvo, on će sam ići u zarobljeništvo; ako netko ubije mačem, on sam bit će mačem ubijen. [5059]brojku njenog imena: to se dobivalo zbrajajući brojne vrijednosti svakog slova koje ga je sastavlja. [5060]nikakve laži: vidjeti Jr 10.14; Rm 1.25 gdje laž je u svezi s kultom lažnih bogova. [5061]Babilonija velika: stara prijestolnica babilonskog carstva, grad nestao iz povijesti u drugom stoljeću pr.I.K.Ovdje se radi, kao u 1P 5.13 o apelaciji čija vrijednost je simbolična i može označavati Rim. [5062]i sumporu: mineral žute boje koji pri gorenju daje jedan zagušljivi dim. [5063]u Gospodinu: riječi već od sada mogu također biti uz oni koji umru u Gospodinu, ili još oni počivaju. [5064]rijeku Eufrat: vidjeti Otk 9.14 i bilješku. [5065]Harmagedon: na hebrejskom (Hea Megiddo) to znači planina Megiddoa. Megiddo je grad podno Karmela. [5066]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [5067]bludničili (prostituirali se): Usp. Otk 2.20 i bilješku (drugi dio). [5068]purpur i grimiz:dvije luksuzne boje. Ti nazivi prenosili su se i na odjeću njima obojenu. [5069]i grimiza: vidjeti Otk 17.4 i bilješku. [5070]cimet i rajska zrna (u orig. amome=vrsta tropske biljke monocotylédone): začini mirhe i tamjan: aromatične smole. [5071]robova i uznika: ili tijela i duša ljudskih. [5072]Aleluja: hebrejski izraz koji znači Hvalite Gospodina! [5073]Gog i Magog: Od Ez 38-39 tako se označavaše neprijatelju narodu Božjem na svršetku vremenâ. [5074]kristalnog jaspisa: dragulj zelene i crvene boje. [5075]12.000 stadija: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [5076]od ametista: reci 19-20 nabrajaju vrste dragulja ili poludragulja. [5077]ja dolazim uskoro: To je Uskrsli koji govori (vidjeti r. 12, 16, etc.) [5078]Van psi: vidjeti Dt 23.19; Fil 3.2: označavanje izopačenih. [5079]svjedočenje o crkvama: ili u sred crkava. [5080]dođi Gospodine Isuse: vidjeti 1Kor 16.22 i bilješku.

Bilješke uz Izaijina knjigaUredi