(U lovu)

(U lovu)
Autor: Musa Ćazim Ćatić


K'o drevna bajka diše planina,
S daha joj prhte snovi -
U miru njenih tamnih dubina
Sad lov Dijana lovi.

U pratnji nimfa nagih i lijepih,
Što put im strašću gori...
Zvjerad u džbunje skrivena strepi
I rog se nijemo ori.

I mi smo lovci. Ja s usne tvoje
Sokove lovim: smiješke i boje
U mreže mašte plahe -

A ti strelicom pogleda svoga
Čuvstva i čežnje srdašca moga
I ljubavne mi ahe...