Širi Mjesec po Igmanu zrake

Širi Mjesec po Igmanu zrake


Širi Mjesec po Igmanu zrake,
sevdah preli čikmali sokake,
dok mujezin sa munare javlja
da jacija na mahale pada.
"Aziz Allah", svako tiho šapće,
samo Ajša u konaku plače.

Plače Ajša kroz mušepke guste:
"Gdje ste, noći ramazanske puste?
Gdje si, dragi, kad ćeš čikmom proći,
svojoj Ajši u konake doći?"